PHO - Sannsynlige tall for Q2 2019 i f t det vi vet så langt..


US - Cysview 25,2 mill.
Nordic - Hexvix 12,1 mill.
Partners 17,2 mill.
Hexvix/Cysview total 54,5 mill.
Other revenues 2,5 mill.
--------------------------------
Total revenues 57,0 mill.
==================

Utgifter, engangskostnader, EBITDA og Net Profit/Loss har jeg ingen formening om.

Utplassering av scope vil kunne ligge på 12-14 rigide , og 4-6 flexier.
focuss
21.07.2019 kl 22:31 1857

PHO har ingen gjeld så Dahls tittel CFO er noe misvisende i forhold til hva man normalt trenger en CFO til. Dahls reelle oppgave er å være regnskapsfører og hans oppgave bør ikke være å kommunisere med media eller aksjonærer om fremtiden til PHO. Han kommer fra Get og har neppe den erfaring og forståelse som en talsmann for et børsnotert selskap trenger.
rockpus
21.07.2019 kl 22:39 1833

Dagens relativt spenstige pengebruk på salgskorpset i USA innebærer selvsagt en viss risiko. En risiko for at satsingen ikke vil gi de resultater som forventes. Skulle det skje, er det selvsagt alvorlig at man bruker opp kassabeholdning så pass fort. Det er på nåværende tidspunkt svært vanskelig for aksjonærene å vurdere dette forholdet så lenge salgsprosessen mot nye kunder tar opp mot et år. Man bør derfor være varsom med å investere for tungt før Q2, dersom det er med mer kortsiktig horisont.
21.07.2019 kl 23:07 1787

Dagen da q1 ble presentert var kursen opp i overkant av 15% på et tidspunkt.... (tar det på hukommelsen, men tror det er rimelig close sannheten)
Redigert 21.07.2019 kl 23:08 Du må logge inn for å svare
m73102
21.07.2019 kl 23:18 1772

Riktig AndyHagen - kursen steg fra kr 43.15 til kr 49.80 hvis jeg ikke husker helt feil.
focuss
21.07.2019 kl 23:24 1758

PHO drives med positiv EBITDA så jeg synes ikke det er grunn til bekymring. Uansett så er det behov for å holde et kritisk blikk på vekst av kostnader som Bravi og Pafo er talsmenn for. Nå er imidlertid vekst i inntekter større enn vekst i kostnader og den differansen skal akselereres. Det viktigste nå er imidlertid sørge for at BLCC blir dypt innarbeidet i det amerikanske markedet.
Merlin
21.07.2019 kl 23:43 1713

Problemet nå er at vi ser for liten og for treg fremgang, til tross for svært høy pengebruk på salgskostnader. Vi som aksjonærer bør være utålmodige og forvente topp innsats fra alle i ledelsen. Bare måten Dahl brukes på i presentasjonene viser at det er mye å hente på bedringer. Han skal ikke få stå og lire av seg i det vide og det brede prosentuelle småendringer. Skal han først si noe kan det heller være om finansiell strategi, om han i det hele tatt bør si noe mer enn at resultatet ble slik og slik i tre setninger. Vi kan til sammenligning se gode Tone Kvåle i Nano, som bruker 1 minutt på det hun skal si, og der hun viser at hun vet forskjell på vesentlig og uvesentlig.

2Q19 resultatet vil kunne være syreprøven på om Photocure får igjen for salgsinnsatsen. US-salget bør ikke ligge under 60% opp, dvs. ca. 25 mill. kr. som laveste konsensus, ikke minst pga. den store US$-kursutviklingen siden for ett år siden. Det er lett å komme med unnskyldninger av typen: " Det er lang implementeringsperiode, lang start-up for flexiscop osv. Her gjelder det i tilfelle å kunne lese mellom linjene. Jeg tror vi i stor grad allerede om 3 uker vil få et meget godt innblikk i hvordan DS vil lykkes.
Redigert 21.07.2019 kl 23:48 Du må logge inn for å svare
focuss
21.07.2019 kl 23:52 1703

Q1-19 EBITDA for et par vekstselskaper

PHO + 1,7 mill
NEL - 34,9 mill

Positiv EBITDA tidlig i lanseringsfasen er ganske unikt.
m73102
22.07.2019 kl 01:18 1617

Focuss - PHO er et selskap med null gjeld, har allerede nærmere 200 mill i omsetning, ca. 100 mill på bok og går tilnærmet breake even. Når det gjelder satsningen i USA, må en huske på at i denne vekstfasen vil kostnadene selskapet nå pådrar seg i stor grad relatere seg til fremtidige inntekter. Samtidig må en videre ta med i betraktning at dersom selskapet ser at satsningen i USA ikke bærer frukter, så er det bare å kutte ut store deler av disse kostnadene (relaterer seg som nevnt ikke til "butikken" de driver i dag). Som jeg har skrevet mange ganger - det er ingen garanti for at PHO vil oppnå 20-30 % markedsandel i USA (eller at BLC blir SoC) - men PHO har aldri hatt bedre forutsetninger til å lykkes i USA enn i 2019 - og det er gode grunner for at selskapet gjennomførte tiltakene høsten 2018 med bl.a å få inn Schneider som ny CEO (gikk over til en fullverdig kommersialisringsfase). Da blir det for dumt å lese fra skribenter på HO kun noen måneder senere at den nye CEO ikke skjønner hva han holder på med - at han allerede har feilet - og at selskapet nå i 2019 i stedet må bremse ned satsningen og fokusere på å skape overskudd allerede i 2019. Jeg oppfatter det således fra flere skribenter på HO at en nesten heller ønsker at PHO ikke skal satse på videre vekst i USA - og heller tilpasse kostnadene til dagens virksomhet, og dermed skape et relativt lite overskudd. Selvfølgelig skal en ha et kritisk blikk på selskapet en investerer i - men hvis det er et selskap som virkelig virker å ha kontroll på kostnadene - så er det nettopp PHO (og som har mulighet til å ta store andeler i et 15 mrd marked). Ta f.eks NEL - Løkke har aldri, selv etter sist emisjon - gitt uttrykk for at de er fullfinansiert for den videre satsningen. Det har PHO og Schneider - og jeg ser ingen grunn til at vi skal tvile på han etter alt det som har skjedd den tiden han har vært CEO.
ITinvest
22.07.2019 kl 08:38 1471

bra oppsummering m73102
rockpus
22.07.2019 kl 09:01 1421

Jeg var en av dem som da trodde at toget var i ferd med å forlate stasjonen og hev meg på bare en krone under den dagens toppkurs. Det er en del av grunnen til min advarsel mot å satse for mye kortsiktige penger på Q2..

Merlin lire av seg sitter sedvanlige tullprat. Veksten er Mehmet bra og ledelsen har hårete målsetting. Vår nye CEO har på kort tid levert svært gode resultater og kommet med en fantastisk Cevira avtale som bonus. Han er også tøff nok til å stoppe satsingen på Visonac. Topp ledelse som er hentet av et godt styre.

Endelig får Photocure sine produkter den ledelsen den trenger.

At Dahl bruker litt lengre tid på talldetaljer enn CFO i NANO er bare tull og bry deg med og betyr null og niks.

Merlin : "Han skal ikke få stå og lire av seg i det vide og det brede"

Hadde han enda skrevet dette om seg selv hadde jeg vært 100% enig.
Maken til klovn !
bravi
22.07.2019 kl 09:13 1377

Mulig det er pinlig å lese at hver selger i Us i snitt ikke greier mere enn 0.5 skop i kvartalet, at Pho bruker 2 kr for å tjene 1. Det hjelper ikke for slik er det. Ser man på satsningen i Us isolert er det uten sammenligning forøvrig likhetstrekk med annet farma selskap.

Pho har drevet med salg av Cysview med stadig økende kostnader i hvertfall 4-5 år allerede, da er det ikke riktig å si at Cysview først nå er lansert, det var ikke DS som lanserte dette i Us markedet. Selv flex skop ble lansert ett halvt år før DS begynte. Resultatene hittil som alle er strålende fornøyd med har blitt oppnådd uten hjelp fra DS og uten hans ekstra kostbare satsning. Hvorfor kunne de ikke fortsette med det da? Ville trolig gitt overskudd i 2019, Dahl sa ikke overskudd i 2018, underforstått at det ville komme i 2019. Synes det er råflott at DS skal få leke bort hele overskuddet fra Partner salg (Ipsen) og norden pluss at han forsyner seg av kontant beholdningen med masse selgere som løper rundt til store kostnader uten at vi ser tydelige resultater. Det var først etter DS begynte det plutselig tok så lang tid å utplassere skop 6-12mnd, hørte ikke et pip om dette tidligere, den er merkelig.
I og med at DS ikke har greid å overbevise aksjemarkedet om at hans satsning sannsynligvis vil bli en suksess er det på sin plass å være litt skeptisk, det har ingenting med sutring (hersketeknikk) å gjøre.

Først må DS bevise med resultater at hans økende satsning gir økende resultater i forhold til den satsningen som var før han begynte. Det har han foreløpig ikke bevist.
Merlin
22.07.2019 kl 09:26 1329

>Synes det er råflott at DS skal få leke bort hele overskuddet fra Partner salg (Ipsen) og norden pluss at han forsyner seg av kontant beholdningen med masse selgere som løper rundt til store kostnader uten at vi ser tydelige resultater. Det var først etter DS begynte det plutselig tok så lang tid å utplassere skop 6-12mnd, hørte ikke et pip om dette tidligere, den er merkelig.

Dette er helt korrekt. Likevel skal man få kjeft for å påpeke virkeligheten her, og man skal tas som person, ikke for innhold.

Kommer det ikke bedringer av salget nå i 2 kvartal utover de 60%, som kun er en ren forlengelse av salget ut fra basis stk. scop i markedet, vil det vise at DS så langt ikke har lyktes i særlig grad hittil.

Konklusjonen da er at Cysview er et mye vanskeligere produkt å selge enn forutsatt og at Olympus har et alt for godt grep om kundene.

Det er altså ikke bare å øke salgsstyrken. Virksom strategi og effektive grep for å få urologoene over fra NBI etterlyses! Og det er ikke bare et rent kostnadsspørsmål, men riktig virkemiddelbruk det gjelder. DS har vært inne på et, dreie salgstyngden over fra salg av scop mot å bedre motivasjon og opplæring for brukerne. Det bør gi umiddelbar virkning. Gjør det ikke det, kan man like gjerne kaste kortene i Photocure.
22.07.2019 kl 09:31 1311

Merlin,
Bare et par spørsmål,
Hvor lang tid tar det fra første kontakt med en klinikk og fram til skopet er i operativ drift og oppføres på Cysview?
Når startet Schneider sin jobb som CEO i Photocure?

Bruksfrekvensen er økende og har vært det over lengre tid. Men det sier seg selv at det tar tid uansett å få frekvensen opp i fart etter installasjon. Dersom en sammenligner 2 rimelig identiske hospital hvor det ene får sitt skop klar til bruk 1.1.2018 mens det andre får det operativt fra 1.1.2019.
Hvilket hospital vil en anta har høyest frekvens 1.4.2019?
Tror en skal være rimelig nedsnødd dersom en setter pengene på at det er klinikken fra 1.1.2019.

"Det er altså ikke bare å øke salgsstyrken. Virksom strategi og effektive grep for å få urologoene over fra NBI etterlyses! Og det er ikke bare et rent kostnadsspørsmål, men riktig virkemiddelbruk det gjelder. DS har vært inne på et, dreie salgstyngden over fra salg av scop mot å bedre motivasjon og opplæring for brukerne. Det bør gi umiddelbar virkning. Gjør det ikke det, kan man like gjerne kaste kortene i Photocure."
Redigert 22.07.2019 kl 09:35 Du må logge inn for å svare
SørenE
22.07.2019 kl 09:40 1298

Hej Norge

Andyhagen skrev: Bruksfrekvensen er økende og har vært det over lengre tid.

Dette er ikke korrekt -- jeg skal ligge på forum senere da jeg ikke har adgang til tallene på arbejde.
Jeg vil komme med et estimat for Q2 på baggrund af tidligere tal

Dansken
En glad aktionær
Merlin
22.07.2019 kl 09:41 1297

Andy. Det ligger et svært potensiale i å få øket bruksfrekvensen, som fortsatt ikke er mye over en gang pr. uke. Det er, og har vært uforståelig lavt. Jeg har aldri fått noe svar på hvorfor det ikke er høyere, men har forsøkt å gi egne begrunnelser.

Hva tror du er årsaken til den ekstremt lave bruksfrekvensen, og hvordan mener du den kan bedres?

Det kanskje viktigste direkte grepet som kan anvendes er mer bruk av engangsutstyr. Her har Photocure en lang vei å gå.
rockpus
22.07.2019 kl 09:43 1293

DS har forklart at det tar opp mot et år å selge Cysview.
Spørsmålet som da henger i luften er: Er dette kun fordi metoden er så komplisert å lære, forstå og konkludere? Eller har det også noe med at markedet er vanskelig å overbevise om at fordelene virkelig lønner seg og er litt uvillig til å gå over til noe nytt?
Hardly
22.07.2019 kl 09:51 1267

Dersom noen her inne stiller på Q2 presentasjonen kan jo vedkommende spørre om hvorfor brukerfrekvensen er så lav og hva Photocure kan gjøre med dette.
22.07.2019 kl 09:58 1252

Trendomsetning per skop i norske kroner har en klart stigende trend fra q1 2015 og fram til og med q1 2019.
Men den er selvsagt altfor lav.
m73102
22.07.2019 kl 10:00 1250

Bravi - du fortsetter i samme gaten, er ikke interessert i å svare på spørsmål, og jeg skjønner oppriktig ikke hvorfor du investerer i et selskap som PHO.

La meg stille deg et annet spørsmål - hva tror du er grunnen til at PHO selv valgte å gjøre de strategiske grepene de gjorde høsten 2018 (hvis du mener de ville oppnådd akkurat det samme ved å fortsette som før)?

Du må gjerne være veldig skeptisk - men for meg virker det som at du ikke tar innover deg realiteten, ikke lar Schbeider få en reell sjanse og ikke ser endringene som er gjort i PHO, og ikke skjønner at en ikke kan forvente resultater fra dette arbeidet allerede nå - men som forhåpentligvis gir frukter i fremtiden. Du legger opp til i dine regneeksempler at i den fasen PHO er idag, er det en direkte sammenheng mellom hhv. dagens kostnader og inntekter. Det blir feil. Jeg regner med at du mener Real Madrid, som nå har kjøpt spillere for flere mrd denne sommeren, burde vist resultater fra disse kjøpene før serien har startet?

Vet du hvor mange selskaper som driver med lete- og utviklingsvirksomhet på den norske kontintentalsokkelen, samt hvor mange som pr i dag er i inntektsposisjon? Basert på dine betraktninger, burde en kun investert i selskapene som allerede er i inntektsposisjon. Det er en helt fair strategi - men hvor tror du inntektspotensialet er generelt størst? PHO har nå etter mitt syn endelig klart å "finne olje" - og har gått fra ren leting (FoU) til muligheten for å hente olje - men det er fortsatt store investeringer som må gjøres for å klare å hente mest mulig "olje", men inntekten fra dette arbeidet vil en først få en gang i fremtiden.

Lykke til!


La oss se på realitetene. Antall skope utplasseringer er god og har økt kraftig de siste årene. Fra 1.1.19 fikk Photocure permanent refusjon på plass i USA. Dette er et viktig poeng og utplassert skope og solgte enheter påvirkes selvfølgelig, I positiv retning, av dette.

Det er selvsagt de som ikke legger vekt på dette, men permanent refusjon er det desidert viktigste parametere for økt vekst i USA. Hvis veksten i USA faller under 50% flere kvartaler etter hverandre så skal jeg være enig i At Photocure skuffer, men jeg tror veksten vil ligge mellom 50-100% de neste kvartalene.
Redigert 22.07.2019 kl 10:05 Du må logge inn for å svare
Merlin
22.07.2019 kl 10:11 1223

"Da blir det for dumt å lese fra skribenter på HO kun noen måneder senere at den nye CEO ikke skjønner hva han holder på med - at han allerede har feilet - og at selskapet nå i 2019 i stedet må bremse ned satsningen og fokusere på å skape overskudd allerede i 2019. Jeg oppfatter det således fra flere skribenter på HO at en nesten heller ønsker at PHO ikke skal satse på videre vekst i USA - og heller tilpasse kostnadene til dagens virksomhet, og dermed skape et relativt lite overskudd. Selvfølgelig skal en ha et kritisk blikk på selskapet en investerer i - men hvis det er et selskap som virkelig virker å ha kontroll på kostnadene - så er det nettopp PHO (og som har mulighet til å ta store andeler i et 15 mrd marked)"

Det er selvfølgelig for tidlig å si noe om at DS har feilet. Men kommer det ikke tydelige økninger i salget nå i 2Q19, bør flere enn meg etterspørre resultater. Med så stor kapasitetsøkning på salgsstyrken må det kunne forventes. I motsatt fall har salgskostnadsøkningen vist seg lite effektiv.

Kommer det derimot salg med en økning på si 70% fra et år tilbake i US skal jeg være den første til å applaudere. Da vil det i tilfelle vise seg at DS har gjort en del riktige grep, at man er i ferd med å få til en god økning i bruksfrekvens og at man kan forvente at det vil forplante seg videre neste kvartaler.
22.07.2019 kl 10:14 1212

Vi vet(klarer ikke finne det igjen i farten, men KS viser hvordan bruken statistisk utvikler seg etterhvert) at frekvensen er lavere i oppstarten og det er helt naturlig for så å gradvis øke på etterhvert.
Videre vet vi at antall utplasserte skop før 2018 var 104. Så vet vi at det de neste kvartalene til og med q1 2019 har blitt installert ytterligere 56 rigide skop + 11 flexi skop. Antall skop økte med 65% på de fem kvartalene alene.
En må jo være rimelig naiv dersom en tror på umiddelbar frekvens utelling på kort sikt, frekvensen øker etterhvert i fart akkurat som et tog gjør det.
Dette er ren logikk.
focuss
22.07.2019 kl 10:17 1204

De stive scopene er ment for sykehusene og hvor det er nødvendig med innleggelse for TURBT. Dette er sykehus med store budsjetter og hvor investeringen i scope ikke tar så stor del av budsjettet.

De flexible scopene er ment for "outpatient setting", poliklinisk, hvor surveillance og fulguration gjøres uten innleggelse og narkose. For disse mindre klinikkene er størrelsen på investeringen av større betydning for å gjennomføre kjøpet. Tregere salgsprosess er resultatet.

Etterhvert som en del poliklinikker skaffer seg utstyret så kommer smitte effekt som for stive scope.
Som KS forteller så er det eksempler på behandlingssteder som dobler sitt pasientgrunnlag ved overgang til BLCC da pasientene søker seg til behandlingsteder som har BLCC.
Sydney
22.07.2019 kl 10:17 1201

Ute av nano merlin? Sjekk gjerne frontmasta siste tråd der det legges ved en rekke uklar info og gi en kommentar. Om du fremdeles er med da
Hayen
22.07.2019 kl 10:25 1176

"Dette er ikke korrekt -- jeg skal ligge på forum senere da jeg ikke har adgang til tallene på arbejde."

Frekvensen har, med utgangspunkt i omsetning NOK, vært klart økende siste fire år.
Jeg skal kontakte selskapet for å få tall I USD til å kunne beregne dette enda bedre.
Da er det ikke hensyntatt en negativ effekt med at antall nye(og lite virksomme) scope øker eksponensielt. Dette trekker ned gjennomsnittlig bruk
focuss
22.07.2019 kl 10:29 1160

Så er det kanskje grunn til å minne om at fase 3 studiet som ga så fantastisk mye bedre resultater med p<0,0001 var basert på bruk av flexible scope med Cysview som da altså kan brukes poliklinisk. Her er vi i tidlig lansering fase. Det var basert på disse resultatene Einarsson utbrøt at om ikke Cysview benyttes risikeres søksmål fra pasienter.
Redigert 22.07.2019 kl 10:32 Du må logge inn for å svare
Merlin
22.07.2019 kl 10:56 1107

Jeg satser bredt i biotech og er selvfølgelig med i Nano for fullt fortsatt. Økende fundamental verdi gir et stadig større potensial markedet ikke har fått med seg.
pafo
22.07.2019 kl 11:02 1097

Ja de hadde vel 1000 usd i refusjon fra 1/1 - 18 før poliklinisk behandling og fikk 187 usd til og permanent refusjon 1/1 - 19.
Så de 187 usd setter sikkert fart på salget fremover, om noen har fått det med seg. Men att de 99,5 % av den totale markedet
som bruker WLC med BCG. Fortsetter att sende sine pasienter videre i WLC systemet er ofattbart. Da vil de ikke tjene
penger enligt visse. Men att det er dokumentert dobbelt så dyrt att behandle pasienter med WLC over 5 år, en att
behandle dem med BLC. Det har ikke noen betydelse seier våre forumeksperter.

Urolgerne seier ikke det, men en 100.000 usd investering er alt før mye før dem. Og det påpeker Schneider gang
på gang og. Dessuten har de vanskelig før att bestemme seg før om BLC virkeligen er bedre en WLC.
Og flexiscope i turbt er jo rene drømmen før pasienterne, det blev jo bevist i fase 3 studien før 2 år siden.
Men det er vel ikke store efterspørselen fast de har 100 % refusjon.

Og som visse skribenter gjør her deler opp USA satsningen i de deler som passer dem er direkte useriøst. De er 235 mil
i minus per idag, og det kommer nok att ta mange år innen den har blitt lønnsom. Men i Europa og Norden har de dryge
milliarden i vinst siden de starte selge Hexvix. Men der har Urologer og Sykehus råd att investere i Blåhvite scope
uten att behøve besøk av focuss sine superekspert selgere fra PHO. Det er mange av dem i USA uten att de klarer
redusere underskuddet. Som egentligen er det ende som vekst skikkelig i USA om du regner i Kroner.
kreinh
22.07.2019 kl 11:26 1058

Photocuresjef Dan Schneider går langt i å love tosifret vekst i det amerikanske markedet

https://www.healthtalk.no/alle-artikler/-photocure-st%C3%A5r-ved-et-vannskille/
Redigert 22.07.2019 kl 11:27 Du må logge inn for å svare
Merlin
22.07.2019 kl 11:28 1054

Basert på de gode forskningsresultatene, refusjon og bedre info direkte til urologene er det DS' oppgave å få opp brukshyppigheten. En 60% omsetningsøkning innebærer ikke mer enn 2% frekvensøkning som jeg mener bør være konsensus. 70% vil bety et vesentlig bruksøkningshopp. 58,8% vil vise uforandret bruk.
Redigert 22.07.2019 kl 11:29 Du må logge inn for å svare
Merlin
22.07.2019 kl 11:32 1050

"Photocuresjef Dan Schneider går langt i å love tosifret vekst i det amerikanske markedet"

??
10-99%
22.07.2019 kl 11:34 1051

Merlin,
Tror ingen er uenige om at bruksfrekvensen må opp. Den vil komme, vennligst les side 6 på KS sin BLC presentasjon på innlegget fra CanonBoy.
Han har også flere ganger poengtert at de jobber paralellt med dette samt utplassering av nye skop.
Men måten du angriper dette på blir noe primitiv for min del.
Og q2 blir for tidlig å måle dette ift Schneider sine grep, men jeg er sikker på at inntektene fra Cysview vil komme inn høyt, kanskje høyere enn flere av oss tror, 7 aug får vi svaret.
pafo
22.07.2019 kl 11:35 1049

Du får gjerne ta den der 52 % veksten i kroner og, men av noen andledning så er ingen bruker det. Kan det vare att
det ikke er så imponerende da.
22.07.2019 kl 11:35 1055

På podden sa han 50% pluss framover. Noterte meg også det, men har hørt podden i motsetning til deg kanskje så fant ingen grunn til å stusse over det.
Var det det eneste du fant å pirke borti når du leste artikkelen?
Redigert 22.07.2019 kl 11:37 Du må logge inn for å svare