PHO - Sannsynlige tall for Q2 2019 i f t det vi vet så langt..


US - Cysview 25,2 mill.
Nordic - Hexvix 12,1 mill.
Partners 17,2 mill.
Hexvix/Cysview total 54,5 mill.
Other revenues 2,5 mill.
--------------------------------
Total revenues 57,0 mill.
==================

Utgifter, engangskostnader, EBITDA og Net Profit/Loss har jeg ingen formening om.

Utplassering av scope vil kunne ligge på 12-14 rigide , og 4-6 flexier.
Merlin
24.07.2019 kl 12:42 1903

"In such practices you may have five or less urologists of whic only one is the specialist within Bladder cancer. Convincing such a small practice to invest USD 100,000 is not an easy task. It is difficult to show an economic gain by making such an investment and the bnon specialist bladder cancer urologists will certainly be averse to making such an investment without a solid economic plan of how such an investment will show profit."

Om det stemmer, er altså den store salgssatsningen rettet mot disse bortimot fåfengt. Det betyr at disse salgskostnadene nærmest er bortkastet.

Man burde dermed kunnet nå mye bedre regnskapsresultater, og heller satset vesentlig mindre på en salgsøkning.

Tydeligvis ikke Photocures egen forståelse dette.
focuss
24.07.2019 kl 12:46 1905

Det finnes vel store forskjeller når det gjelder poliklinikker i USA, noen med solid økonomi noe med svakere økonomi. Noen vil tenke at flexscope er det beste for pasientene og representerer fremtiden. Flexskopene vil vokse vårt kundegrunnlag. Ikke bare fordi kundene søker seg til disse, men også fordi en stor del av TURBT prosedyrene flyttes ut av sykehusene til polikinikkene. Alternativt vil surveillance prosedyrer flyttes fra de små poliklinikkene til sykehusene.
Redigert 24.07.2019 kl 12:53 Du må logge inn for å svare
SørenE
24.07.2019 kl 12:55 1874

Hej Norge

Operating Expenses :

2018
Q1 42,2 mill
Q2 40,2
Q3 43,4
Q4 49

2019
Q1 48,3
Q2 estimat 50 mio -- ny HR/irl chef samt ny Q direktør belaster omkostninger som de søgte efter sidste efterår -- formoder de er ansat.

Derudover må vi forvent engangs omkostninger til Konsulenter og top Advokater til at fremme Cevira aftalen -- kan ligge i omegnen af 1-2 mio :-)

Dansken
En glad aktionær

Takk Dansken, får vi en stabilisering rundt 50 mill og en økning i kvartalet på 50++% i US vil disse kostnadene ha mindre og mindre å bety fremover.
Alset
24.07.2019 kl 13:14 1835

Det er mye snakk om økte kostnader for å selge flexiscope fs.
De som har investert i rigide skop rs, vil vel svært sannsynlig investere i flexiscope fs, såkalt lavt hengende frukt ifølge DD. iogmed at rs har hatt en jevn økning, antar jeg at fs vil få den samme økningen som rs, antagelig en raskere økning.
I den forbindelse har det vel ikke vært debattert hvordan økt bruk av fs til overvåkning vil påvirke behovet for rs. Fs til overvåking vil antagelig redusere behovet for rs iogmed at fs med blålys vil gi en mye bedre kontroll over kreften, slik at den ikke utvikler seg så langt at inngrep med rs er nødvendig. Hvis min antagelse er korrekt,vil selvsagt økning i fs langt overstige reduksjon av rs!

m73102
24.07.2019 kl 13:18 1826

Utålmodighet og alltid følge "strømmen" gir svært sjelden store gevinster på børs...😀 Spørsmålet en bør stille seg, basert på det fundamentale i PHO og de tekniske signalene (virker som at støtten på 53/54 holder), er om dagens kurs tilsier at en bør kjøpe eller selge...

Lykke til videre Merlin!
Redigert 24.07.2019 kl 13:21 Du må logge inn for å svare
focuss
24.07.2019 kl 13:20 1826

Alset
Så kan du legge til at mindre operasjoner som tidligere måtte til sykehus innleggelse og rigide scope så kan nå de mindre operasjonene utføres poliklinisk med flexible scope.
pafo
24.07.2019 kl 13:30 1813

Ja skall de nå målet på 170 til 215 mil i USA 2020 og man regner att som hittils att var rigid scope gir en inntekt
på 0,5 mil. Så behøver man 340 scope som genererer en inntekt hele året før att nå minste mål. Og det er vel ikke noen
som trur att de klarer selge 170 scope på 3 kvartal. Men selger de 70 stk. Så har de i prinsipp en inntekt før 2020 i
begynnelsen med 240 scope på 120 mil. Så da må de tjene minst 50 mil på de scope de selger i 2020. Som da blir ca
160 scope om du sprider dem gjemt over per kvartal, da de gir en inntekt på 125.000 i kvartalet.

Sen kommer Flexiscope til som vi ikke vet i hvor stor utstrekkning de blir brukt, eller hvor mange som blir solgt.
Men man ser jo att de må komme igang med att selge scope om de skall nå guidingen. Men schneider seier jo att fleste
urologer synes 100.000 usd er før mye att investere. Så der må de finne en løsning, og du løser vel ikke det med flere
selgere som mange her trur.

Karl Storz bør jo ha noe ledige folk som kan selge sine scope, det er jo trots alt de som får betalningen før scopen.
De kan jo gå gjenom AUA så behøver de ikke førklare før urologerne vad som er beste behandling. Det gjør AUA.
Og de bør jo tru på dem om noen.
Men vi er der nu att de må vise resultater, eller kutte kostnader. Før har urologerne ikke råd att kjøpe scope så
har de ikke. Og påvirke bruken er vel knappest noe PHO kan gjøre, urologer bruker det som passer han.
rockpus
24.07.2019 kl 14:06 1759

Når vi diskuterer effekten og resultatene fra salgskorpset i USA, kan man få inntrykk av at PHO har ansatt disse folkene med fast ansettelse for resten av livet, og der man tar resultatene som de måtte komme.
Jeg tror derimot at ledelsen i PHO kontinuerlig evaluerer om de får igjen de resultater som de har kalkulert med fra sitt salgskorps. Hvilken interesse skulle selskapet ha av å ansette flere selgere enn det som lønner seg? Hverken DS eller styret kan oppnå noen fordeler av en slik strategi. Derfor må vi forvente at de har kontroll på sin egen satsing. Så vanskelig er jo det slettes ikke!

Det vil alltid være besserwissere i Norge sombskjønner seg bedre på det amerikanske markedet enn amerikanerne selv. Det er nok derfor vi i Norge har den uker ferie og amerikanerne kun to uker.så inneffektive som besserwissere mener amerikanerne er, så har de ikke anledning til å ta mer enn to uker fri.

Og hva angår regnskap så er nok amerikanere analfabeter i sammenligning med norske supermenn.

Nei, sant og si er det pussig at selskapet som Apple og Microsoft overlever uten bruk av norske konsulenter. Eller er det norske besserwissere som har fortalt amerikanerne at de ikke må bruke penger på salg av IPhone da den selger seg selv!

Hva skulle verden gjort uten norske besserwissere? ;-))
thepower
24.07.2019 kl 14:59 1667

Man of London. Without the oil you wonderful Norwegians would still be growing bad potatoes for a living. Still at least people would have been working, after the oil came and the left wing do gooders gained control almost half the potential workforce are either studying until they are 40 years old or on long term sykemelding cos they dont like their boss or are just too lazy to do an honest days work. Skjerp deg Noreg.

I on the other hand, as a hard working Aussie with high moral fibre and work ethic, are propping up these lay about freeloaders through the extortionate taxes I am forced to pay when buying alcohol.
Redigert 24.07.2019 kl 14:59 Du må logge inn for å svare
pafo
24.07.2019 kl 15:03 1653

Ja vi ser jo Bellete som er salgssjef i USA vil hellre ha kontanter en gratis aksjer , Så han har vel ikke store truen på
sitt salgskorps. Men i en pipeline speiler det ikke noen rolle før der vet ikke noen resultatet.

Veldig enig, London !
Disse besserwisserne kunne trengt en sommerjobb i USA så de fikk erfart at i USA må man jobbe "rævva av seg" sammenlignet med i Norge. Ellers får man et spark bak, og ut. Vi nordmenn har vært dritheldige, men med globaliseringen blir det langt tøffere hjemme også etterhvert når man må konkurrere med kinesere og vietnamesere som jobber for 1$ i uka.
Jeg tror nok Daniel har bedre oversikt over markedet i USA enn dere. Hvis han sier 50%++ vekst YoY (kan svinge noen kvartaler) og erfaringen viser at det stemmer,- da slår jeg meg til ro med at vi snart er på flere hundre kr.
Så får besserwisserne på HO krangle og hygge seg med 10-ørene svingninger opp/ned på veien oppover.
(Bravi mente til og med at vi ligger i en ned-trend) :-)
thepower
24.07.2019 kl 15:19 1625

Some buying pressure now. Maybe the rebound is on
pafo
24.07.2019 kl 15:24 1624

Ja det er helt rett SCOOPY att bruke 121 mil før att øke intekterne med 21,3 mil i 2018. Det er oholdbart ,de behøver
en spark bak. Så får besserwisserne som syns det ok bare fortsette med att tykke det er kjempegreier.

Pafo, du er en av de verste for du skjønner ikke engang at scopene vil fortsette å generere inntekter i mange år
24.07.2019 kl 15:29 1623

Pafo,
Synes første delen av ditt innlegg er særdeles interessant og jeg er enig i din oppstilling.
Siden Schneider framholder sin guiding kan dette bare bety en ting, bruksfrekvensen vil stige betydelig framover.
Lite trolig at det kommer særlig flere enn 70 nye skop ut året som da vil bringe oss opp i totalt ca. 240 skop.
I tillegg kommer noe mer fra flexi skopene.

Min vurdering er også at Schneider mente guidingen var fullt oppnåelig og virket komfortabel med sitt mål.
Min konklusjon er derfor at grep som han har tatt ift bruksfrekvensen vil bære frukter rimelig snart.
pafo
24.07.2019 kl 15:31 1620

Du er vel enda verre om du ikke skjønner att det ikke går att bruke så mye på vekst hele tiden.

Du vil jo bruke enda mer, for du vil at PHO skal betale for scopene og gi dem bort gratis :-)

Hva skyldes oppgangen i dag ?
Dan´s uttalelse ?

Unnskyld at jeg ler :-)))))

Det var dessverre for de flere svake sjeler som solgte seg ut i går og i dag. Jeg sa kjøp mer.

Ja, med veksten vi opplever og kan forvente fremover er det bare å laste.
Jeg har kjøpt litt hver dag.
Redigert 24.07.2019 kl 15:47 Du må logge inn for å svare
Haltopen
24.07.2019 kl 15:47 1766

Det er jo klart folk selger alt når DS lekker kurssensitiv informasjon!
Redigert 24.07.2019 kl 15:49 Du må logge inn for å svare
pafo
24.07.2019 kl 15:52 1748

Jeg vet du sliter med att førstå det meste . Men bruker du 121 mil som var salgs og markedsførings kostnader til att kjøpe
140 scope og gi dem vekk. Koster det ikke mer en de.53 scope som de fikk solgt I 2018 Men det forutsetter att du ikke har
salgs og markedsføringskostnader dessuten..

Ja, jeg vet at du tror et kjøp av scop er omtrent som å kjøpe en dyr ipad.
Du skjønner ikke at det medfører opplæring og prosessendringer hos kundene
Redigert 24.07.2019 kl 15:56 Du må logge inn for å svare
pafo
24.07.2019 kl 16:02 1723

KS står vel før den samme opplæringen hvem som en betaler scope, og PHO betaler vel ikke før noen prosessendringer
hos kundene

Det er ikke hvordan de skal slå scopene på/av de skal lære.
Vi snakker om om prosessendringer relatert til behandling av pasienter og bruk av cysview.
Der bistår Photocure.
pafo
24.07.2019 kl 16:13 1690

Ja det er ikke mye du vet, men Ibsen området var og er det scopetilverkeren som tar seg av den biten.

Pafo, jeg har innsett at du aldri vil forstå uansett hvor mange forklaringer du får servert.
Du får bare fortsette med å skrive om aksjer du ikke vil kjøpe. Når du driver med denne hobbyen får du i det minste ikke gjort så mye annen ugang
pafo
24.07.2019 kl 16:35 1647

Ja eg vet att du og focuss ikke trur att Karl Storz kan vise sine kunder hvor deres scope virker med blåhvit lys.
Men i motsatts til er har eg full førtroende att Karl Storz er de beste på sine scope.

Joda, KS kan enkelt vise sine kunder hvordan scopene virker. Men det er som sagt ikke der opplæring kreves.
Selv du kunne nok klart å finne av/på knappen på scopene. Men det er mer til BLC enn en av/på knapp.
Men det vil du aldri kunne forstå.
focuss
24.07.2019 kl 16:44 1627

Pafo
KS sin interesse i dette er å selge scope, så mange som mulig. Dersom KS mener de vil selge mer ved at de selv kontakter behandlingsstedene og diskuterer med medisinerne der så er det da ingen som hindrer de i å gjøre det. Det er da bare å sette i gang det. Dersom det ikke er slik at KS har forstått noe du ikke har forstått da.
focuss
24.07.2019 kl 17:14 1548

Når det gjelder lønnsomhet for klinikker av å investere i flexible scope for surveillance og fulguration så er det en kalkyle klinikkene må gjøre. Prisen på behandlingen må bestemmes slik at det er interessant for klinikkene å gjøre investeringen. Bedre behandling med dyrere utstyr gir høyere pris. Dette er ikke spesielt for BLFC men selvfølgelig helt normalt. I denne prisen vil avskrivning av investeringen være en av flere faktorer. Å slippe å ta betydelig risiko for at oppfølging av blærekreft overser og lar kreft forbli ubehandlet er ikke verdiløst. Det forstår alle. Kan jo høre med de som får hele blæra fjernet hva de mener om den saken.
focuss
24.07.2019 kl 17:29 1523

Det er jo heller ikke slik at KS ikke har kostnader ved salget. Tidligere så var kompetansen spredd rundt i organisasjonen. For å gjøre kundeoppfølging mer effektivt så har KS reorganisert med egen avdeling for kundeoppfølgingen. Husker jeg rett så fortalte Bellete at denne avdelingen talte hele 60 ansatte. KS og PHO har forskjellige roller i denne prosessen, så får man tro at deres felles kompetanse fører til at de fordeler roller på rasjonelt vis.
pafo
24.07.2019 kl 17:29 1517

Nu er det ikke så det fungerer de har avtaler med medicare og kan ikke sette prisen på en behandling som passer dem.
Det er bland annet det som er vitsen med refusjon, det skall dekke så og så mye av behandlingen.
focuss
24.07.2019 kl 17:46 1492

En behandling med BLFC har en pris. Denne prisen bestemmes av en rekke faktorer og prisen på cysview er bare en av dem. De setter ikke en pris de taper penger på. Hvilke avtaler sykehusene har med Medicare vet vi fint lite om, men at avtaler tilpasses endrede og forbedrede behandlingsmetoder er vel rimelig opplagt.
focuss
24.07.2019 kl 17:54 1474

Forøvrig så er jo Medicare den store vinneren sammen med pasientene da sykehus innleggelse med alt det innebærer spares, i mange tilfeller. Ellers så er det jo ikke bare Medicare som betaler dette. Forsikringseslskaper og pasienter er også betalere.

Pafo

Når du skriver følgende:

«Ja skall de nå målet på 170 til 215 mil i USA 2020 og man regner att som hittils att var rigid scope gir en inntekt
på 0,5 mil. Så behøver man 340 scope som genererer en inntekt hele året før att nå minste mål. Og det er vel ikke noen
som trur att de klarer selge 170 scope på 3 kvartal.»

så forutsetter du st brukerfrekvensen PR scope ikke endrer seg siden desember 2018. Helt greit for meg at du forenkler situasjonen til det banale og at du derigjennom blottlegger din enkle tankegang.

Men jeg tillater meg å trekke i tvil at du får rett i en slik forutsetning. Og bryter forutsetningen din om uendret brukerfrekvens på regide scope siden DES 2018, så blir jo hele resten av ditt regnestykke bare tøv.

Og jeg tør påstå at brukerfrekvensen vil ta seg opp frem mot 2020 og derfor mener jeg at ledelsen sitt anslag vill vise seg svært konservativt.
focuss
24.07.2019 kl 23:15 1161

Leker meg litt med tanken at PHO etter presentasjon av Q2 starter forsiktig tilbakekjøp av egne aksjer.Tror neppe MW ville satt pris på det.