Bank med solid airbag.


NONG har sendt ut et positivt resultatvarsel som sier at q2 vil bli meget godt, en kjapp tur på kalkulatoren gir meg et resultat på ca 600 mill og et halvårsresultat på ca 1,5 milliard. Det er en dobling fra 2018 og da kan vi se et utbytte på mellom 5 og 6 kr pr grunnfondsbevis.

Da er det like før. Spennende.