Gogl - utbyttekapasitet


Woow . over 32000 dollar pr dag for cape og over 16.000 for panamax.

Forsøk å regn litt på inntjeningen , kontantstrømmen og utbyttekapasiteten til Gogl hvis dette fortsetter utover 2019 og inn i 2020.

Denne blir det viktig å ha i porteføljen.

Helt fantastisk, selv om vi må regne med at ratene peaker nå snart. Med disse inntektene og den aksjonærvennlige politikken som selskapet tradisjonelt sett har så kan vi se frem til fete utbytter i årene fremover som etterhvert vil gi pengene tilbake for det vi ga for aksjene. Definitivt ikke en aksje å selge!