De rød/grønne. hjelpeorganisasjoner, prester og div.