Elkem må tilbake til gammle høyder


BLUESTAR ELKEM INT.CO.LTD S.A eier aksjer for nok 7145710556 milliarder i Elkem.
Den totale børsverdien på Elkem er nok 1230100000.
Resterende aksjer har da en verdi i overkant av 5 milliarder nok.
Elkem har over 5 milliarder i kontanter.

Enkelt sagt om Bluestar ga et bud på dagens aksjekurs så fikk de aksjene gratis.

Pr nå er Elkem så underpriset at aksjene handles til Oslos børs mest rabaterte selskap.
Siderius
19.07.2019 kl 23:15 4196

Hey,

Vent litt, må få mer penger å investere med før kursen øker!
pengex
19.07.2019 kl 23:49 4134

Du mener kineserne skal kjøpe opp resten, Hvorfor? Elkem gikk på børs i 2018.
p8
20.07.2019 kl 10:29 3857

Elkem var veldig billig, men nå er det faktisk høyt priset. Inntjeningen har falt kraftig, og investorer rømmer fra aksjen, P/E over 20, og ledelsen sier selv at ikke resultatet ikke blir bedre fremover.
Redigert 20.07.2019 kl 10:30 Du må logge inn for å svare
Barbro
20.07.2019 kl 10:39 3834

Kineserne vil ikke kjøpe opp selskape. Det var et eksempel på de verdier som ligger i Elkem.
Kjøpte Bluestar ut de andre aksjonærene for 5 milliarde så kunne de ta 5 milliarder i utbytte fra pengebingen til Elkem.

p8
Ledelsen snakker om for Øyeblikket. Dvs at av erfaring snur ting fort. Det er ingen krisestemning i selskapet.
Og som sagt tidligere så står Elkem seg som et av Oslo børs beste selskaper.
Investorene rømmer ikke selskapet. Tvert imot så ser du at USa baserte fond som sitter tungt inne i andre selskaper som driver i Elkem sin bransje
har kjøpt seg tungt opp i Elkem.
Elkem er billig. Kan man handle på priser som i dag og under og se et år fram i tid. Da tror jeg selskapet er dobblet .

pengex
20.07.2019 kl 11:21 3770

Neida, det trodde ikke jeg heller. Forsto hva du mente. Prøvde bare å provosere fram ytterligere info.
Elkem har eiendeler for 28mrd. 5mrd på bok og 5mrd i gjeld med rente 1-1,5% som er veldig billig.
Utsiktene er litt tåkete. Men potensiell eps ca 1-1,5 kr aksjen i kvartalet som i 2018.
Så ca 600mill aksjer på 28mrd ca 46kr aksjen. Og det virker som regnskapssjefen ikke overdriver her.
Elkem er extremt billig priset nå. Kommer sikkert en artikkel om dette snart i tabloidene.
p8
20.07.2019 kl 12:04 3697

Aksjen er høyt priset, og resultatet kan bli enda styggere i løpet av året. En skal regne P/e på dagens nivå og ikke 2018. 2018 er historie, og resultatene fremover for Elkem ser meget svake ut.
Barbro
20.07.2019 kl 12:28 3665

pengex.
Så sant så sant.

p8.
Du glemmer å se på verdiene i selskapet.

Bli med på et tankespill.
Mandag registreres et selskap i brønnøysunregistrene.
De har til formål å utvikle en ny teknologi innafor Batterisegmentet .
Selskapet vil sette i gang et prøveprosjekt i Norge der de innvesterer 60 millioner med støtte fra Inovasjon norge.
Selskapet ønsker å børsnotere seg i Norge.De vil gå ut i markedet å hente penger.
Jeg tror et selskap som dette ville ha blitt priset til det samme som NEL.

Husk p8 dette prosjektet til Elkem er ikke priset inn i aksjen.
Heller ikke priset på framtidige inntekter. Som er vanlig.
Husk at markedet snur for alle Elkem sine produkter. Ei heller priset inn.

Hva er batteri teknologien verdt hvis markedet er som Elkem og det globale markedet forventer?
5 milliarder? 10 ? 15? Mulig bare dette prosjektet er mere verdt en Elkem er i dag.

Og husk p8 at Elkem har penger til å bygge en fabrikk om resultatene er gode. de trenger ikke be aksjonærene om det.
Det kalles bunnsolid.

https://www.elkem.com/media/news-articles/elkem-to-establish-battery-graphite-pilot-plant-in-kristiansand-norway/
Redigert 20.07.2019 kl 12:34 Du må logge inn for å svare
pengex
20.07.2019 kl 12:34 3653

P8 vil nok også bare provosere.
Barbro
20.07.2019 kl 13:37 3582

Litt om hvordan Elkem tenker om mange ting.
----------------------------------------------------------------

En økningen av kapasiteten ved eksiterende fabrikker kan være aktuelt når man enten ser at enten ser at etterspørselen etter et produkt i en region overgår produksjonskapasiteten ved fabrikken som produserer produktet i regionen, eller når den globale etterspørselen etter et produkt øker, men foreløpig ikke er stor nok til å rettferdiggjøre en ekstra fabrikk.

Nye fabrikker vil være aktuelt når man ser at etterspørselen i enkeltregioner er større enn tilbudet, samtidig som stordriftsfordelene knyttet til å øke kapasiteten ved eksisterende fabrikker ikke overgår verdien av å spre produksjonen og komme nærmere kundene.

Oppkjøp av fabrikker (eller selskaper) kan være aktuelt når man for eksempel identifiserer aktuelle eksterne selskaper/fabrikker som produserer interessante produkter, eller fabrikker hvor det vil være mulig å produsere produkter som Elkem allerede har i sin portefølje. Gitt at man ser at det vil være mulig for Elkem kan overføre sin kompetanse, og dermed bidra til å heve lønnsomheten ved den aktuelle fabrikken, så er det åpenbart at det kan være fornuftig å kjøpe slike selskaper/fabrikker.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Elkem har et sterkt fokus på å utvikle nye produkter som er godt tilpasset viktige megatrender, deriblant trendene med økende miljøfokus, digitalisering og urbanisering. Det er stor sannsynlighet for at Elkem vil lykkes med strategien, særlig man med tanke på den brede produktportefølje kan feile med enkeltprodukter uten at dette har nevneverdig effekt på utviklingen til selskapet.

Basert på at Elkem lykkes med strategien, så vil også inntektene øke raskere enn verdensøkonomien (BNP) fremover, og det til tross for at selskapet etterhvert begynner å bli en forholdsvis stor aktør. Det er naturlig å tro at en forholdsvis enkelt bør kunne oppnå en årlig inntektsvekst på minimum 5% i en god del år fremover, muligens vil veksten også være på nivå med veksten de fire siste årene (rundt 7%). (Inkluderer da ikke de kinesiske verkene)

Et øvre nivå for veksten er selvsagt vanskelig å estimere, men det er lite sannsynlig at man vil se den samme veksten som man har sett de par siste årene. Den kraftige veksten de siste årene skyldes som nevnt i stor grad oppkjøpene. En øvre årlig inntektsvekst på 10% kan være fornuftig.

Det store vekstpotensialet man har i de geografiske utviklingsmarkedene vil være et argument for at man også fremover vil oppnå en forholdsvis høy vekst.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redsel for Kinesere
------------------------------------------------------------------------
Bluestar kontrollerer fortsatt Elkem med en eierandel på 58,2%. Generelt blir selskaper som har enkelteiere som kontrollerer mer enn 50% av aksjene priset lavere enn andre selskaper. Mange vil nok også være ekstra skeptiske til kinesiske storeiere. En kontrollerende eier taler for høyere diskonteringsrate.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prissensitivt, men også stadig mer differensiert. På den ene siden er Elkem i en bransje hvor prisene på produktene de selger kan variere mye, noe vi også har sett de siste årene. På en annen side er Elkem i ferd med å differensiere seg, ved at man satser på flere ulike produkter, og da gjerne produkter som kan generere gode marginer. På sikt bør ting ligge til rette for at selskapet vil være mindre avhengig av prisutviklingen på enkeltprodukter, noe som bør redusere risikoen på sikt.
------------------------------------------------------------------------------------
Selskapet fokus på spesialprodukter vil kunne gi ha en positiv effekt på marginene, og motvirke en del av effekten som følge av svakere priser.

Mange vil nok som nevnt tidligere være skeptiske de kinesiske eierne, noe som gir en lavere prising enn mange sammenlignbare selskaper. De kinesiske eierne kontrollerer i realiteten hele selskapet, men utviklingen har faktisk vært meget bra siden Bluestar kom inn i 2005.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elkem har økt produksjonskapasiteten kraftig i Kina de siste årene. Med oppkjøpene av Yongdeng Silicon Materials og Xinghuo Silicones så er Elkem en av de få fullintegrerte aktørene innenfor silikon-segmentet i Kina, i tillegg har selskapet en rekke FoU-senter som skal bidra til å legge grunnlag for nye og tilpassede produkter/materialer til det kinesiske markedet.

Hvorfor er det så viktig å ha en sterk posisjon i det kinesiske markedet? Til tross for at den relative BNP-veksten i Kina ikke er så høy som den en gang var, så er veksten fortsatt betydelig, noe som videre gjør Kina til et viktig marked for Elkem. Den betydelig forbedringen i levestandarden man har hatt, og forventer å få i Kina fremover, gir gode muligheter for produkter som opplever en økende relativ etterspørselsvekst med økt levestandard.

Tall fra andre land tyder på at det er en klar sammenheng mellom for eksempel etterspørsel etter silikon og BNP per innbygger . Det sentrale for Elkem sin del er at forbruket av silikon vil stige raskere enn BNP per innb., noe som vil gi stor muligheter for selskapet i årene fremover.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elkem er åpenbart ikke alene om å se mulighetene i kina, og man må derfor i årene fremover forvente at prisene vil variere en del. Til tross for at man vil kunne oppleve hard konkurranse i det kinesiske markedet i årene fremover, så bør Elkem stå forholdsvis solid. Elkem er den største produsentene av silikoner i det kinesiske markedet, samtidig som de som nevnt er en av de få fullintegrerte aktøren. Legger man til Elkem sin høy kompetanse, og fokus på å skape diversifiserte produkter som er mindre utsatt for hard konkurranse, så bør selskapet være i stand til å levere både gode marginer og god inntektsvekst i det kinesiske markedet i årene fremover.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
p8
20.07.2019 kl 18:58 3348

Jeg liker Elkem, og ja de har verdier, men det er liten tvil om at europeiske selskaper blir utkonkurrert av asiatiske selskaper og ikke bare Kina. Ja, nå eier Elkem fabrikker i Kina men det er også en stor risiko. Handelkrigen mellom Kina og USA er stygg, og det er masse industri i Kina som ikke har livets rett egentlig. De blir subsidiert av Kina for å holde seg i live. Feks sol, alu og gjødsel bedrifter i Norge har fått kjenne det virkelig pga Kina har subsidiert bedrifter lokalt i Kina og presset markedet rett ned. Nhy har gjort det dårlig i mange år, litt bedre i det siste. Yara har vært dårlig også, men litt bedring nå, og REC har vært en katastrofe.

At Elkem skal gjøre det så veldig bra på nye produkter har jeg ikke stor tro på. Det er masse konkurranse der ute, men et svakere Kina er nok positivt på ny industri, men negativ for kjerneområdet til Elkem. Europa blir spist opp av Asia det er realiteten. Det er også riktig at Elkem er mindre interessant nå med kinesiske eiere etter handelskrig og det presser kursen ned.
Redigert 20.07.2019 kl 19:02 Du må logge inn for å svare
milk
20.07.2019 kl 20:23 3247Barbro" du er et unikum .... Jeg har vert på forumet i mange år. Det er veldig få som legger så mye "jobb" på forumet som du gjør ,, Takker og bukker. "Keep up the good work :-)
Hex
20.07.2019 kl 23:11 3085

https://www.scmp.com/news/china/money-wealth/article/3019463/china-open-finance-sector-more-foreign-investment-2020-one

Kan dette ha vært et av vilkårene til USA, for at USA også skal bli tilbøyelige på sin side??
Hex
20.07.2019 kl 23:12 3085

https://www.scmp.com/news/china/money-wealth/article/3019463/china-open-finance-sector-more-foreign-investment-2020-one

Kan dette ha vært et av vilkårene til USA, for at USA også skal bli tilbøyelige på sin side??
Hex
21.07.2019 kl 19:06 2650

Da man trodde handelsavtalen var trolig på plass var kursen på høyest 36. Når handelsavtalen kommer på plass bør kursen gå høyt over 40 . Det er mer enn dobling.
Barbro
21.07.2019 kl 20:23 2546

Hex.
Jeg er enig. Var veldig bra du la ut linkens. Kan være vanskelig å finne dem i en travel værdag.
Det er vel meldinger som dette Elkem venter på. Løsner det så løsner det så veldig.
Men husk de underliggende verdier er så ufatelig mye høyre.
Hex
22.07.2019 kl 01:14 2220

Mistenker at Trump og co ikke vil ønske å gjøre denne nyheten veldig synlig før etter FED forteller om rente kutt. Gode nyheter kan sette mindre press på FED for å sette ned renten.
pengex
22.07.2019 kl 01:23 2210

Helt utrolig at den mannen har gjort hele kapitalsystemet til sin lekegrind. Tidligere pres. Bush junior blir en løpegutt i forhold til trump ,selv om han også satt igjen med noe kroner etter perioden sin.
Hex
22.07.2019 kl 08:03 2054


But Hu Xijin, editor-in-chief of Chinese state newspaper Global Times, said in a tweet on Sunday that the Chinese agriculture purchases would indeed lead to a resumption of the trade talks.
“Based on what I know, Chinese importers have started arrangement of purchasing US agricultural products. This is a prominent part from Chinese side as the two countries have signalled goodwill to each other recently. It also indicates China-US trade consultations will restart soon,” Hu said on Twitter
pandoraX
22.07.2019 kl 08:31 2001

NORDEA: Q2 2019 EBITDA was in line with our expectations but net earnings fell short due to a higher-than-anticipated tax rate, as the company could not utilise tax losses in France and China. We make limited estimate changes for 2019-21 other than implementing the Q2 results, as we now expect prices to have bottomed out. We reiterate Buy with a multiples-based target price of NOK 32 per share, reflecting a P/E ratio of 10x on our 2020 estimates

Grei oppsumering fra Nordea det ! Da har vi nådd bunnen ! Da er det oppover igjen ser vi :)
zxcvbnm
22.07.2019 kl 09:29 1859

Selger ut 75% av elkem aksjene i dag og tar ned risiko, da aksjene steg i pluss. Setter stopploss på 21.5 kr og kursmål 23.5 kr på resterende.
Redigert 22.07.2019 kl 09:32 Du må logge inn for å svare
pengex
22.07.2019 kl 09:35 1833

Tipper vi skal over 25 innen uka.
Hex
22.07.2019 kl 09:36 1821

Hvem luringer er villig til å selge nå på 22.2 tallet.. Ikke klokt valg.
Barbro
22.07.2019 kl 18:12 1496

Hex.
Veldig bra at du poster denne.
Barbro
22.07.2019 kl 18:18 1481

Vi går inn i en annen inntektsrunde som skal sette tone for markeder, og handelsforhandlingene i USA og Kina ser ut som om de kan gå videre og det er en positiv ting, sier Kim Forrest, investeringsjef hos Bokeh Capital Partners i Pittsburgh .

South China Morning Post rapporterte at amerikanske handelsforhandlere vil besøke Kina neste uke for deres første ansikt til ansiktssamtale med kinesiske tjenestemenn siden G20-møtet, da Trump holdt av med friske takster på kinesiske varer.

.
Hex
22.07.2019 kl 18:22 1474

Vil ikke at de jordlige skal miste muligheten til dette eventyret 😀
Hex
22.07.2019 kl 19:12 1385

Vurderte at Elkem skulle bruke over en til to uker å komme til 25 tallet.

Men nå etter den siste nyheten kan det allerede skje imorgen. 1 til max 3 dager tror jeg...