Renteregning hva er det?Rentenivået som har vært den viktigste faktoren. Vi har vært igjennom en historisk unik epoke med et fallende rentenivå fra rundt 17%, ned mot 2% siden penge- og kredittforsyningen ble lagt om fra sentralbanker til private banker på 70 – 80-tallet. Det har medført at man kunne doble gjelden sin uten å betale noe mer for den. Ikke bare en gang, men flere ganger. Mye av denne økende kapitalen har gått til boligmarkedet. Den har ført til økt etterspørsel etter boliger, og dermed til økende priser som igjen har ført til mer etterspørsel, noe som kan illustreres av figuren fra USA under:

https://steigan.no/2019/07/hvor-gar-boligprisene/

Det faktiske behovet kan påvirkes av økt immigrasjon eller en ny flyktningbølge, men hvor sannsynlig det er kan folk vurdere selv. Gitt at det faktiske behovet ikke øker, er det mest sannsynlig at boligprisene fortsetter å flate ut noen år, for deretter å begynne en fallende bevegelse som vil vedvare.
Redigert 21.01.2021 kl 09:23 Du må logge inn for å svare

Om en laborant, kjemiker, sivil/ingeniør/arkitekt, teknisk tegner, bygg og tømmermesterforetak med sine yrkesutøvere hadde forholdt seg til liter. Kg. Metermål, slik politikere instruerer sine sentral/bankøkonomer og utføre med landets valuta, ville det vært unormalt om ikke menneskeheten går fra et slakteri til et annet. Ja uten side-stykke i gitte perioder. Se til trettiårskrigen første og annen verdenskrig.
Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare

Politikere gjør grep som resulterer i renta går i taket, konkurser gjeldsoffer og all verdens elendighet inntreffer for eget folk. Deretter fremstår de i egne stats-medier, som rednings kvinne/menn og blir” kåret” noe fåret, som landsmoder? Bli på-spandert en skattefri jobb betalt med milliarder ut-hentet fra det norske skattebetalerne folks lommebøker, og levert videre til FN, EU og Nato for egne skattefrie toppjobber/inntekter.

Høyremannen og den i alle dager offentlig understøttet norske” økonomen” Kåre Willoch fikk selv ny/fast jobb i landets største Bank og konkursbo (DNB respirator) som er gitt nytt liv, takket være det renteplyndret folket, som også måtte innbetale sine surt avkrevde skatt og avgiftsmidler for å redde banken. Ikke noe av dette var å takke markedsteoriene til høyreidioten, men kun store bidrag fra de utplyndrete låntakernes/skattebetalere/borgerens egne midler. Nu går alt så meget bedre sa deretter økonomi-idioten. Bærekraftig sa fjolset.

Når ødeleggelsen er maksimal for eget folk trykker slike «folkevalgte» som disse svinene omtales som, nye bankaksjebrev i utlendighet”? Dette for å spare penger” etter de med skatt og avgifts driten sin økonomisk har ødelagte, både folk og land, med demokrati og folkestyre pjattet sitt. Via ny-trykket bankaksjebrev selger de «folkevalgte» folk og land på rot. For en billig slant blir det hele solgt, til et nytt utenlandsk eierskap med hovedkontor i det store utland. (Alt overskudd, går dermed ut av landet samtidig som bunnen av Nordsjøen tømmes for sine verdier?)

Politisk senkes renta og” ny-rikdom” oppstår ved kjøp og salg av ny/gamle eiendommer. Gjelden øker noe formidabelt, takket være den politiske stadige initierte fallene rentene. Noen få, blir deretter fryktelig rike, men de som kommer sist på dette gjeldsbaserte statlig skapte «møkkalasset» drukner i gjeld. Staten gjentar deretter rentemaskepiet sitt. Med en stadig stigende rente, slik at elendigheten gjentar seg. Never ending story.


Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare

En stats råttenskap kjennetegnes med sine mengder byråkrater, advokater og økonomer.
"I tidligere tider da vi var fattige hadde vi råd til å bygge samt og holde vedlike offentlige bygg og sentra. Men etter vi fant olje, ble vi så rike at vi fikk råd til å skape fattigdom? Og ikke noe av det som tidligere var bygget, ble lenger holdt vedlike slik vi kunne når vi var fattige. Dette Takket være våre byråkrater advokater og økonomer.

Fra den første økonomen kom inn i statsforvaltningen rett etter krigen har det vært en rivende utvikling for økonomene. I dag virker det som de har formert seg som lemen og besatt absolutt alle viktige stillinger i vårt samfunn. Fra å være et fattigsamfunn i 1950 er vi blitt ennå fattigere i 2018. I 1950 hadde vi på tross av stor statsgjeld råd til å ha en rimelig god eldre omsorg. Skoler og kirker ble vedlikeholdt og forsvaret fungerte.

I 2018 skryter staten av og penger på bok, mens våre gamle blir neddopa og sendt til sengs kl. 18.00. Offentlige bygg råtner og våre kulturskatter forvitrer. Skolene blir privatisert til glede for grådige kapitalister og forsvaret går til helvete og nå blitt omgjort til asylmottak. Økonomenes ansvar for disse miserable tilstander er stor. Det vil nå være på høy tid å gjøre noe med dette disse fordømte parasittene. Bøndene er påstått å være en formidabel utgiftspost, men hva er da de norske økonomene? Ekspertene de” norske” som forblir her som intet utland etterspør?

Vår rikdom på bok, det er det ikke økonomene å takke for, men derimot oppgjørs-midler etter råvare salg av uforedlet naturrikdommer/råstoffer i svære mengder. Om ikke lille Norge hadde dette å selge, da ville alle nordmenn gått rundt med hest og kjerre, og meget mulig utvirke en særegen norsk attåt næring. Og gått rundt og” kupert” halen på hverandre”, mulig det er hva som var/er meningen med det hele? Se hva som skjer i Sverige. Og hva med salget av det Norske folk Gull og flytting av egen stats seddeltrykkeri i utlendighet, sammen med Oljefondet utland og Statnett/kraft flyttesjau til Brussel?
Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare

https://www.nettavisen.no/na24/bi-professor-vil-gi-en-million-kroner-til-alle-norske-kvinner-som-ikke-foder-barn/3423577722.html
BI-professor Jørgen Randers vil gi én million kroner (av våre penger) til norske kvinner som ikke føder barn, skriver Dagens Næringsliv (DN) onsdag. Randers er en prima borger i Hylland Eriksen globale landsby. På samme sted og by ble det dyrket "opp og frem" et produkt, som heter Giardia. Dette skjedde noe samtidig som Jørgen Randers ble proff på BI. Viss bygg og skole han i mange år har undervist. nå eget tak «lekker nå som en sil». Der og, kan man si............

Et nyfødt norsk barn som bidrag til menneskeheten, det er fullstendig meningsløs ifølge SSB. Selv er de et supperåd tilfelles med det meste av hva det offentlige Norge, er bestående ut av. Og det fra begynnelse til slutt. Alltid offentlig underholdt/avlønnet, med midler som kommer fra hvor, tror dere? https://www.itromso.no/ntb/iriks/2019/06/18/Forskere-Flere-barnef%C3%B8dsler-ikke-god-butikk-for-Norge-19289249.ece

Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare

I Norge har vi alt, men det også alt vi har.

Fordelen ved å bo her oppi iskanten for oss selv, det er at verden egentlig ikke vet hvor stor vi er. Glem ikke at Fredsnasjonen Norge også var med i krigen. Les uttalelsen av Einstein og den tidligere presidenten i Uruguay, Julio María Sanguinetti.

Einstein viste ikke navnene på alle våpen i bruk under og etter den annen verdenskrig. Ikke den tredje heller, men han var helt sikker på hva de het etter den” fjerde” det var” stokker og stein”, men da hadde ingen fortalt han om lille glupe Norge: For allerede i god tid før den annen verdenskrig tok til var Norge i en slik elendig forfatning, og det på «alle» områder. Han har helt rett somalieren ikke helt stødig i norsk, pekte på sitt eget hode og sa, vi må da bruke ræven. Og det er hva Norge var med i og brukte under krigen, og nå i EU med EØS.

Den tidligere presidenten i Uruguay, Julio María Sanguinetti delt (i spøk) verden inn 4: Først de utvikla, så de underutvikla, dernest Japan, som ingen forstår kan være et utvikla land, og til slutt Argentina, som ingen forstår kan være underutvikla. Norge viste han heldigvis ikke noe om, og det er nettopp hva som er redningen for oss alle her oppi i iskanten med kongeriket vårt.

For hva var det de lo de godt og grundig av, selv under ekvator, når Jens mann som «arbeidsmann» her fra Apeland var i Australia, og fortalte at olje rikdommen skulle fordeles/omregnes via «skatter og avgifter» er det rart de knakk sammen i latter:-)) Selv der nede viste de at penger, kan trykkes gjeldfrie. «Når vi pumper opp en tønne olje» eller dyrker fram en sekk poteter, så skylder man ikke dette ned i bakken igjen med renters rente?

http://mittnord-norge.origo.no/-/bulletin/show/819631_hva-skjer-med-det-norske-oljefondet?ref=checkpoint
http://www.na24.no/m/?articleId=3632530
http://e24.no/naeringsliv/oljefondet-bytter-bank/22954263
Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare

Origo.no var et norsk sosialt nettsamfunn med vekt på interaksjon, spesielt på organisasjons- og lokalplanet. Origo tillot brukere og brukergrupper å opprette såkalte «soner», som blant annet kunne bestå av blogger, billedalbum, kalendre og debattfora. Medlemskapet var gratis.

Nettstedet ble drevet av Origogruppen AS, og flere av utviklerne var også engasjert i arbeidet med det lukkede nettsamfunnet Underskog gjennom selskapet Bengler. Aviser tilknyttet A-pressen brukte Origo i sin kommunikasjon med sine lesere ved å samle stoff fra sonene i sin region og publisere dette både på trykk og i nettavisen.

Nettstedet ble nedlagt ved utgangen av oktober 2016, men stoffet var tilgjengelig i uredigerbar form også etter nevnte dato[1] frem til juni 2019.

Krav til arkivering gjelder, men hvorfor slettes da link tilgang?
Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare


Her i selveier Norge er en tidligere diskjockey endt som Boligspekulant og eier nå nesten like mye som Statsbygg. Ivar Tollefsen er blitt milliardær på eiendomsspekulasjon. Han begynte på midten av 90-tallet. Da eide han én bygård i Oslo. Nå eier han gjennom selskapet Fredensborg flere titalls tusen leiligheter i Nord-Europa, skriver E24. Nettavisa fortsetter:

https://steigan.no/2019/07/boligspekulant-eier-nesten-like-mye-som-statsbygg/
Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare


Fra klaskedo på Grunerløkka til landet største private eiendomsbesitter. Virkelig bra gjort av Ivar Tollefsen.
https://steigan.no/2019/07/boligspekulant-eier-nesten-like-mye-som-statsbygg/

1920-30 med Bolignød, hvor store barnerike familier bodde i gråbeingårder trappeoppganger, der simple "fellesarealer" med klaske-do utedass var på samme plan. https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Bolign%C3%B8den_i_Oslo
http://forskning.no/andre-verdenskrig-historie-samfunnsokonomi-samfunnskunnskap/2017/04/krigen-utjevnet-forskjeller-mellom-nordmenn
Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare

I emigrantstaten og kongeriket fravær, hadde befolkningsveksten økt noe formidabelt her i landet. Og til tross for tyskere med hundretusen slavearbeidere bygget som bare pokker, var det fortsatt bolignød her i klovneriket vår, mad in noway?

Kong Haakon talte om bolignøden
Over 50 000 mennesker samlet seg på Rådhusplassen for å hylle kong Haakon på hans 80-årsdag. Den 3. august 1952: Det hadde gått 7 år etter krigen, men fortsatt var boligmangelen et altoverskyggende problem i landet. Det ble også den eneste sak Kongen berørte i sin tale:

«Jeg har siden krigen fått mange brev og vi har folk rundt omkring i landet som har spurt om det ikke var mulig for meg å skaffe dem en bolig. Desverre så er det ikke lykkes og desverre var det umulig å gjøre det. Men jeg føler meg ganske sikker på at vi må ta det spørsmål opp fordi det er så mange landsmenn som lider på grunn av at de ikke har kunnet få sitt eget hjem. Hvis jeg i dag kunne uttale et ønske, så skulle det bli at vi – innen ikke altfor lang tid – kan få bygget tilstrekkelig så hver norsk kan få sitt eget hjem. (Kjempeapplaus) Jeg vil takke hele det norske folk for all den elskverdighet og tillit som de har vist meg gjennom alle disse år. Det har bidratt til å gi meg selv styrke til å utføre den gjerning som jeg påtok meg i 1905. Og jeg vil slutte med å ønske at enhver nordmann skal kunne få sitt eget hjem således at vi alle sammen i Norge er et lykkelig land.»

I en nyttårstale til det norske folk tok også kronprinsesse Märtha opp boligproblemet. https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Bolign%C3%B8den_i_Oslo
Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare

Ser man bilder fra mellomkrigstiden Norge, og samtidig på malerier fra tidlig” før” middelalder slik de levde i Europa 5-600 år forut. Da slår det en, hvordan nordmenn bodde og gikk kledd i sine fjøs, hytter og skur «før denne store krigen» de i etter tid, som emigrant var deltagende i? Hadde ikke krigen ankommet fedrelandet som en befrielse, og (kongeriket stukket av) da ville vi bodd slik fortsatt. Uten oljefunn hvordan hadde dette sett ut? Island ble et selverklært idiotvelde.
Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare
mrpotato
21.07.2019 kl 16:45 2690

Tror du noen leser alt dette? 😂
Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare
Puta1n
21.07.2019 kl 18:52 2641

Norge var delt samfunn etter krigen, de som hadde opplevd krig og de levde i fred i sør.

https://nrkbeta.no/2012/09/13/konkurranse-bill-mrk-nordlendinger-uonsket/

"På 1900-tallet skal nordlendinger ha stått lavere i kurs i hovedstaden enn de gjør nå. Så lavt at de etter sigende var uønsket som leieboere. Men var denne menneskefrykten så kraftig og så utbredt at det var salongfähig å annonsere den i bolig til leie-annonser – eller er det en myte?"
Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare

Ja, alle andre enn de som ble avlet i fylla bak et klaskedo på Grunerløkka.
Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare
Stephen
21.07.2019 kl 20:06 2610

Hva slags tastatur bruker du?

Mvh. Stephen


P.S God Jul
Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare
pengex
22.07.2019 kl 01:18 2540

Jeg har lest alt dette men er fortsatt like blank. Hva er det du prøver å si? At Røkke og Tollefsen er idioter? Eller at staten Norge er det?
Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare

Ingen vindmølle skal være uprøvd her i kongeriket. Hjulet og kruttet ble oppfunnet av alle andre, andre steder på kloden enn heri Norge, men hva fikk nordmenn ut av det? Selv felgprodusenten FUNDO gikk konkurs med buldrer og brak og det med søkkrike arabiske sjeiker eierskap. Med sin fredspris basert sprengstoffet (dynamitten oppfinnelse) bekreftet av svensken Alfred Nobel: Det var ikke nordmannen fortjeneste at verken at kruttet eller dynamitten ble oppfunnet, men nordmannen sto veldig nærmet når det smalt.
https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/exk5g/Er-du-lei-av-at-de-rikeste-blir-stadig-rikere-Trost-Det-har-vart-storre-forskjeller-for
Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare

Politikerens lek med renten. Lånekundene burde gått til banken og sagt til styre og ledelse at verdien på pantobjektet (boligen), nu er halvert, om ikke helt forsvunnet. Avskriving må foretas og Jeg må bli tilført «friske oljepenger» som ellers er «svart nok» om enn friske midler. Hva hadde da skjedd?

For god betaling ble fattige Norge et kongedømme i 1905. Om man senere ikke hadde funnet noe olje, ville det i dag ståtte en ”utdass” der riksløven i dag ligger/sitter, (hvor den der mulig gjør sitt fornødne) Og det med en fillete sluskehatt, opp/ned over selve avtredet.
Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare

Det er da ikke en yrkesgruppe i verden som har gjort flere dumheter enn økonomene.

Fra 1989 - 1992 opplevde Norge 19025 konkurser.
Hvor store tapene er får vi aldri vite. Disse pengene har frigjort seg fra gjeld og renter. Det ender som re-salg, på heleri-billigsalg hvor de får en positiv effekt på samfunnsøkonomien. Ny omdreiing på idiotskapet. For før eller senere finner de samme pengene tilbake til banken som nedbetaling av gjeld, og når de så blir lånt ut på nytt, er de atter gjeldspenger, og en gjentagelse av bedraget får ny runde med konkurser og tvangsauksjoner. Og menneskelig tragedier.
Fra 1920 til 1935 ble rundt 50 000 gårder solgt på tvangsauksjon.
I 1919 hadde der vært 190 konkurser i Norge. I 1920 hadde vi mer enn det dobbelte antall: 386. Neste år, da vi var på bunnen, var dette siste tall igjen henimot det tredobbelte: 1030.
Krakket etter 1. verdenskrig
1914–18 pengeflom på grunn av skipsfrakt under verdenskrigen
1915–20 etablering av 1600 aksjeselskaper og 80 forretningsbanker
1920 børskrakk – halvparten av norsk handelsflåte i opplag
1920–24 arbeidsløsheten fra 2,3 % til 24 % på sitt høyeste
1921–27 store arbeidskonflikter og demonstrasjoner
1921–28 avvikling av 127 banker
I 1905 ble det sagt at vi ikke produserte noe verdens ting. Det gjør vi heller ikke i 2014-18. Som koloniene i Afrika overlever kongeriket Norge salg av råvarer olje, gass, fisk og nedbør omgjort til energi. Nordmenn som folk er hvit der kolonienes i Afrika befolkning er svart.
På trettitallet var det reel fare for at nordmenn som folk, ville dø ut av sult! Om ikke krigen hadde ankommet folket, som en befrielse og kongedømmet/staten hadde stukket av, da ville vi ha gjort dette også. Det kan bevises. De siste 30 år har vært som trettitallets Norge.
Befolkningen i Norge 1900 og videre. Barnedødeligheten fortsetter å synke, men fødselshyppigheten avtar samtidig kraftig. På 1930-tallet var fødselstallene så lave at enkelte uttrykte bekymring for at det norske folk skulle dø ut(!) For kjøp av gull solgte kongedømmet demokrati og folkestyre staten, maten utav munnen på eget folket (salg jordbruksprodukter/smør til dumpings pris for budsjett dritet sitt) alt finansiert via å utarme ut- sulte sitt eget folk. Hær og forsvar var ødelagt av samme årsak.

Tallet på levende fødte barn i forholdet til folkemengden lå meget lavt i 1935, det steg svakt på slutten av 1930-tallet og med stor styrke i krigsårene. I absolutte tall ble det i 1939 født 46 603 barn, 1940: 47 943, 1941: 45 773, 1942: 53 225, 1943: 57 281, 1944: 62 241, 1945: 61 824. http://mediabase1.uib.no/krigslex/e/e2.html
http://www.maihaugen.museum.no/lblve/fosser/sett.html

Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare

De som tror at eksponentiell vekst kan holde på til evig tid må enten være fullstendig gal eller en økonom." Albert A. Bartlett, fysiker: det har han helt rett i. Norge har flust opp av begge deler.

Finans tilsynet i Norge bekymrer seg for all den gjelden det norske folk har påtatt seg, men det er jo denne gjelden, som har besørget boligpris-gjelds-veksten?
Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare

Det er du som blander Røkke inn i dette. Men hva jeg mener staten å være, det kan man jo lese seg til over her....
Norske valg består av å sanke stemmer med å telle dumme hoder. De som stemmer bestemmer intet, men de som teller stemmene bestemmer alt. Det representative demokrati = De organiserte minoriteters eldorado. Valgloven fremstår som en kontinuerlig krenkelse av menneskerettighetene og er et ytterligere hinder for reelle frie valg, da man i realiteten ikke står fritt til å velge sin representant. Representanten er nemlig plukket ut av alle andre i prosesser «du som velger» ikke har den minste innflytelse på. Du står altså ikke fritt til å velge inn din gode sindige nabo til Stortinget, og da står vi overfor en krenkelse av den ovennevnte artikkel, og grl § 110 c.
http://www.rettsnorge.com/artikler/2013/Mai/180513_Dagen_derp%C3%A5_Grunnloven_og_dens_fundament.htm
Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare

men 617 stk andre har.....
Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare

APe Stortinget sufflør med de kondisjonerte i Regjeringen og storting samt godt offentlig understøttet offentlig medier er samstemt om at matmomsen «økte» med En % fra 14- til 15 %.

Tullsnakket bør få riktig adresse for EN prosent økning fra 14-15 % utgjør. (15-14. 1/14*100= 7,14 %).

I følge klovneriket eks Stortingspresident og folkevalgt (skonummer eller IQ 36,9) Thorbjørn Jagland påsto han på tidspunktet EU hadde rentesats på 4 % og Norge med fastkurs og EKY mot EURO hadde hele 8 %.

At klovneriket Norge kun 4 % mer, men det er jo ikke riktig for dobbelt så mye, blir selv her oppi iskanten 100 %. Moms økt fra 20 + 2 %. 2/20 x 100 = 10 % økning.

Jeg håper å regnet feil....
Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare
Stephen
28.07.2019 kl 09:42 2113

Er du i slekt med Dr. Pepper?

Mvh. Stephen
Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare

https://www.nrk.no/arkiv/artikkel/humor/--jeg-er-ingen-pepsihore-1.4219762

4 % til 8 % er det bare 4 % mer, eller 100 %? Jeg bare spyr.
Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare

Thomas Jefferson, USAs 3. president:
«I belive that banking institutions are more dangerous than standing armies… If the American people ever allow private banks to controll the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of all property, until their children wake up homeless on the continent their fathers conquered…

"It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning." Henry Ford

“We contend that for a nation to try to tax itself into prosperity is like a man standing in a bucket and trying to lift himself up by the handle.” - Winston Churchill
Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare

Bompenge idiot Norge!

På Nasjonal Graphics gikk det for en stund siden et interessant program om Henry Ford og bilindustrien utvikling. Henry Ford økologiserte hele samfunnet ved måten han revolusjonerte produksjon av bilen. Til flere biler han produserte, steg behovet for stadig bedre veier, med alt hva det medfører. Uten bompenger oppsto tettsteder og nye virksomheter i store mengder etablert i alle valører langs veinettet.

Fra Basic tilvirket Ford bilen fra egne stålverk til komplett ferdig produkter. Samlebånd produksjonen han innførte reduserte tidsforbruket fra 12 timer til 90 minutter (1,5 timer) Han halverte prisen på produktet (Bilen), og doblet dagslønnen til alle arbeiderne. Det sto kilometer lange køer utenfor fabrikkene som ville arbeide for han. Hva sier dette her vi bor i skatt avgift drit og bompengestaten vår?

Henry Ford motto. Å gjøre mer for verden enn verden gjør for deg - det er suksess.
Det er en regel for industrien, og det er å gjør de beste kvalitetsvarene mulig til lavest mulig pris, og betal høyest mulig lønn.

Penger og økonomi. Kapitalens største verdi ligger ikke i at den kan brukes til å tjene mer penger, men i at pengene kan brukes til å forbedre livet. Det er ikke arbeidsgiveren som betaler lønnen - han bare håndterer pengene. Det er produktet som betaler lønnen.
Det er ingenting mer fritt enn et system som ikke baseres på gjeld.

Livet er økologi, ikke økonomi.
Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare

Det er ikke arbeidsgiveren som betaler lønnen - han bare håndterer pengene. Det er «produktet som betaler lønnen» (marked!) om det finnes? (Henry Ford).

Om Norge kan man si” Når varen taler, så tier selgeren” Norske "råvarer" selger seg selv (olje, gass, fisk og kraft) real natura, men hvorfor pokker må da vi ha slike mengder med tusk handlere, kontrollører og simple selgere og hva koster ikke alt dette? En liter bensin raffinert av våre gratis tildelte naturressurser/råvarer, må vi som eiere av "råvarene" her i folkestyre-driten og klovneriket vårt, (nå med egen sjaman) betale mest i hele verden i vår egen skrot-valuta NOK?
Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare

The Fool on the Hill. The Beatles

Day after day
Alone on a hill
The man with the foolish grin
Is keeping perfectly still
But nobody wants to know him
They can see that he's just a fool
And he never gives an answer

osv

Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare


Etter at gullstandarden brøt sammen på 1930- tallet, overtok papirpengene for gullet.

Dersom det ble trykket flere penger enn det som var nødvendig for å betjene denne strømmen av transaksjoner, ville strømmen av transaksjoner øke noe, men samtidig ville pengevolumet fort bli for stort i forhold til behovet, og pengene ville bli mindre verdt. Det ville bli inflasjon. Dersom det ble trykket for lite penger i forhold til behovet, ville strømmen av transaksjoner strupes, som under den store depresjonen, og det ville bli, ja nettopp, depresjon.

https://steigan.no/2019/08/er-veksten-i-hoyinntektslandene-gjeldsdrevet/
Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare

Det globale banksystemet på kanten av stupet.

«Du kan låne mer penger for å betale ditt lån». Ville du tatt en slik rådgiver i banken seriøst? Det sies at de som ignorerer historien er dømt til å gjenta den. Og siden politikerene og bankfolk verden over har ignorert kollapsen i 2008 så vil trolig historien gjenta seg på rekordtid.

Hellas er bare begynnelsen. Faktorene som førte til økonomisk kollaps i 2008 er tilbake ifølge en rekke analytikere og vi står igjen på randen av en kollaps. Men dette burde ikke komme som noe overraskelse for noen av oss.

Hvem kan med sine fulle fem foreslå at avdraget og rentene på lånet du ikke greier å betale skal betales med å ta opp mer gjeld? Dette er nøyaktig akkurat den løsningen som EU og USA praktiserer sammen med Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet.

Det sier seg selv at vi har et system som har et sterkt behov for å kollapse og forhåpentligvis grundig denne gangen slik at vi kan innføre et nytt pengesystem som er transparent, uten gjeldsrenter og styrt av folket. http://www.nyhetsspeilet.no/2015/09/det-globale-banksystemet-pa-kanten-av-stupet/
Redigert 20.01.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare