Årets ikke-overraskelse: Stor øking i sekundærboliger i 2017


Antall sekundærboliger økte med 1276 enheter i 2017. Meget presis dobbelt så stor øking som i 2016.
Som forutsagt flere ganger herinne (eller dvs på det gamle forum) i løpet av 2017

http://www.hegnar.no/Nyheter/Eiendom/2018/03/Antall-sekundaerboliger-oeker-i-Oslo

Eh kremt, antall OBSERVERTE sekundærboliger. Mange gode grunner til å la sekundærbolig være observerbart i periode med prisfall, og uobserverbart (svart utleie, utleie til kjente, uten flyttemelding) i perioder med prisøkning, for eksempel et par som vil teste ut hvordan det er å bo sammen.

Verdifall er som kjent fradragsberettiget om man ikke bor i boligen, mens verdistigning er skattefritt om man bor i boligen.
Onkel_S
13.03.2018 kl 15:42 1822

Om man vil la en bolig fremstå som sekundærbolig pga prisfallet er det ikke nok at prisene faller. De må også være fallet under kjøpsprisen. I tillegg må man ha til hensikt å selge mens prisene er der de er nå. Dvs at for enhver som har kjøpt senere enn høst 2016 ville det være fjolset å få en bolig til å fremstå som sekundærbolig bare av den grunn. Og selv for mange som har kjøpt på et høyere nivp enn dagens vil det ikke gi mening. Kun de som i tillegg vil selge nå kan tenkes å spekulere i hva boligen registreres som.
Formueskatteverdien er so kjent vesentlig høyere for sekundærboliger enn for primærboliger.
Redigert 13.03.2018 kl 15:45 Du må logge inn for å svare

Ingen vil selvsagt «få en bolig til å fremstå som sekundærbolig bare av den grunn». Her snakker vi om noen få som gjør en strategisk tilpasning i en periode med verdifall, en tilpasning som ville vært annerledes om det var forventet fortsatt stor prisvekst.