NEL - Nikola - tyst og trist


Har ikke hört nåt officiellt uttalande at Nikola vill fortsette med Mega-stasjoner. Og vi har ikke fått nån bestillning?

Vi läste i Twitter, på direkt fråga i kommentarerna, om vad de tyckte om explosjonen? Ja då sa nån från Nikola, som jobba med twittret nå under sommaren, at de visst tyckte NEL gjorde en god jobb.

Men vi trenger nog en officiell uttalelse.

Varför ikke legga en besillning på 10 megastatsjoner hvis de nå fortsatt supportar NEL?

De har også i kommentarerna sagt at det ikke blir stasjoner i Europa.

Vi trenger en bestillning nå,. Kursen er på onaturligt höga nivåer og kan ellers synka ned veldig kjapt.

Hvorfor bryr du deg ? Du har jo ikke aksjer i NEL.

jo det har jeg og det som er det verste er dere traders som ödelegger kursen

Men hvis du har aksjer i NEL, hvorfor ikke snakke godt om NEL caset? Dem har masse spennende saker på gang.
Majoriteten av dine innlegg er negative omtaler om NEL

Nei, jeg er positiv. Men de må forst vara et mer seriöst bedrift. De må ta sikkerheten på allvor. Og de må renodla og sälja av virksomhet som ikke er lönsam.

Og de har også dårlig prisning. De ingår en massa kontrakt som de tapper penger på. Og de er naiva i forhold til Nikola, der de går med på en avtale, der Nikola skal ha del av den besparelse NEL gör genom att tillverka många stasjoner. Det er vanvettig dårlig butikk.

Så vi er en gjeng som er skeptiska till ledning og styrning.

>Nei, jeg er positiv.
Dine innlegg viser ikke det. Du har ikke tro på hydrogen (batterier er bedre) og eksplosjons risken er for høy.
Blant annet uttalelser som at en eksplosjon vil utplana hele Texas. - er det seriøst synes du?
Og hvorfor har du aksjer i et selskap som er dårlig ledet og hvor kursen er unaturlig høy?

> Så vi er en gjeng som er skeptiska till ledning og styrning.
Er du en enkeltperson eller en gruppe?

I min lokala aktiespararförening som jag är med i höll jag föredrag om NEL og därför är vi flera som investerat.

Gällande batteri eller hydrogen så trodde jag lenge på hydrogen også i personbilar, men jeg ser nå att batteri tagit över der. Og jeg er meget orolig at vi går mot det samma inom det mesta av bil/lastbil tåg.

Det har dels att göra med batteriernas utveckling. Kontra att hydrogen er hydrogen - der blir det ingen förbättring.
Og så nå når vi får igång hydrogensamfundet så ser vi en del av baksidorna med explosioner, rekkevidd, tillgänglighet osv.

tåg blir ikke tillåtet pga explosionsrisk i tunnlar. Då ser ikke jeg at lastbilar i tunnlar med hydrogen kan tillåtas. Bilar? Professorn i Norge trodde det var en hydrogenbil som ödela hela regeringskvartalet den 22e Juli.

Då ser jeg at allt av transport går bort.

Tenker også mye på reparationer og mekning. Ungdomar vill meka med Volvo 240. Og det blir vansklig at meka med en 700 bar trycktank.

Så jeg er mer inne på at NEL bör lämna allt av fordon. Dela upp bolaget i två delar, Tex navnven NEL Industri og NEL Fordon.

Så kan e ha tankstasjoner i NEL Fordon og sedan avveckla det hvis markedet mest sannsynlig ikke kommer.

NEL Industri kan sedan utvecklas mot Jernmalmen, konstgödsel osv. Der batteri ikke er en konkurrent. Der du ikke har explosionsrisk direkt mot konsument.

Men her gjenstår en del utveckling då SSAB har som mål at ha H2 i masungarna kring 2045. Så jeg ser at NEL industri agerar som forskningsbolag de nermsta 10 åren, og vi må då ha en vesäntlig reduskjon i kostnadsmassan, helst ska NEL integreras på ett Universitet, eller att man får enorma bidrag fra stat og EU nfl.
> Tenker også mye på reparationer og mekning. Ungdomar vill meka med Volvo 240. Og det blir vansklig at meka med en 700 bar trycktank.

Det løpet er kjørt for lenge siden, moderne biler, elbiler - ikke egnet for mekking

Jeg er enig med å dele opp selskapet for å spre risiko og synliggjøre verdier; holding selskap, elektrolyse selskap, kanskje trykklagring selskap og fyllestasjon selskap.

Så her funker det:
1. En avtale om levering er gjort (hovedkontrakten)
2. Levering skjer etter avtalen om ikke annet bestemmes
3. Vi har ikke hørt noe så derfor jobber man etter hovedkontrakten

Det vil si, man kan ikke komme med 10 nye megastasjoner når man faktisk jobber etter en plan ref. Hovedkontrakten

Nja, finns vel en avtale om at de ska levere. Sen må det komme en bestillning; t ex vi bestiller en stasjon levering 10 December".

Som det er nå så har vel NEL ingen stasjon de bygger på for Nikola. De har ju allreda levert demostasjonen. Muligen at det er en demostasjon til de bygger på, husker ikke.


Det man sier på Twitter er også offisielt. Det er bare å se på det at Big Man over there prøvde å fjerne menings motstandere fra sin twitter, men dette lot seg ikke gjøre siden det ble oppfattet som en offisiell plass å komme med sine meninger.
Nikola begynner nå å få alt på plass, så etterhvert vil nok avtalen bli igangsatt. Som vanlig er det en ting ad gangen som rår.

Der kan vi være enige, og legge til at robåtene, skulle vært borte fra børsen.

Første stasjon skal leveres første halvdel av 2020. Det er tidligere meldt

Schöne Zukunft Wasserstoff!“ Das ist der Vorteil von Nel und Powercell gegenüber dem Elektroauto
Nydelig fremtidig hydrogen! ”Det er fordelen med Nel og Powercell fremfor elbilen
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/schoene-zukunft-wasserstoff-das-ist-der-vorteil-von-nel-und-powercell-gegenueber-dem-elektroauto-20188888.html