Norsk internasjonal skipsregister og skatt til Norge


Betaler disse rederiene noen skatt til Norge?

Om ikke , er det da noen vits å ha dette registeret , annet å være « en stor skipsfartsnasjon» på papiret ?