IOX - IOX: Defaulter på gjelden, hva?

HP17
IOX 24.07.2019 kl 08:58 10670

IOX defaulter på gjelden, hvor store er utfordringene? Dette var dårlig nytt?
«Det ligger i kortene at det må hentes ny egenkapital» betyr vel en ny emisjon?

Interoil Exploration and Production (IOX) har betalt 1.123.062,48 dollar i renter på obligasjonen selskapet utstedte i januar 2015, men har per nå ikke tilstrekkelig likviditet til å betale lånet på 37,5 millioner dollar som forfaller i januar 2020, ifølge en melding onsdag.
Selskapet er nå i samtaler med obligasjonseiere om alternativer, men ingen endelig beslutning eller avtale har blitt nådd på dette stadiet. IOX er sikre på at en god løsning vil bli oppnådd.

Det ligger i kortene at det må hentes ny egenkapital her.

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/07/Oljemygg-defaulter-paa-gjelden
bæærnt
26.07.2019 kl 11:22 2310

Hovedkontor i Norge ja. Hvem sitter egentlig der ? 1 ansatt. Hvem er det ? IR ?
Redigert 26.07.2019 kl 11:25 Du må logge inn for å svare
qestador
26.07.2019 kl 11:49 2268

Igjen spekulasjoner.
bæærnt
26.07.2019 kl 12:45 2208

Yepp. Spekulasjoner eller blind tillit til ledelsen og at alt løser seg for kjekke gutter.
Redigert 26.07.2019 kl 12:46 Du må logge inn for å svare

Eller tillit til ledelsen.
bæærnt
26.07.2019 kl 13:10 2158

Var det ikke det jeg nettopp skrev?
sebioslo
26.07.2019 kl 13:14 2153

Kan man være så svart/hvit? De færreste konstant spekulerer og nekter alle fakta fra ledelsen er sanne (konspirasjonsteori-side). Enda færre stoler på alt som er sagt fra ledelsen (fornøyd-med-framgang gjengen).

De fleste leser rapporter og meldinger fra IR og bruker forum for å dele noen meninger, tolkninger og iblant spekulasjoner. Noen er mer positive, noen mer negative.

Å lure hvorfor hovedkontor er i Oslo er et godt spørsmål (hvorfor ikke Columbia eller Caïmans?) som fortjener mer enn et oppfunnet svar som støtter din synspunkt at det hele er en skall selskap med fiktive ansatt osv...
qestador
26.07.2019 kl 13:40 2113

Nå er jeg lei av spekulasjoner🇳🇴
bæærnt
26.07.2019 kl 13:43 2109

Fiktive ansatte ? Skjønner ikke helt hvor du vil med dette. IOX er etter alle solemerker et Sør-Amerikansk selskap som av en eller annen grunn (fortsatt) er notert på OSE. Den største aksjonæren er f.eks et selskap i Chile som det er umulig å grave frem detaljer om, eller å finne ut hvem som skjuler seg bak fasaden. Det samme gjelder noen av deltakerne i den siste emisjonen som er registrerte selskap i Panama. Noen av nokså ny dato også.

Ransen svarer som oftest på mine "konspirasjonsteorier" med at Mimi skal være en slags garanti for at våre - retails - interesser blir ivaretatt på en god måte. Det er relativt tynn suppe å koke spiker på, men i dag drar han også frem hovedkontoret i Oslo som et tilsvarende alibi sammen med Oslo børs. Til det siste så er vel det enkle svaret at advokatfirmaet Schjødt ivaretar alle forhold på oppdrag av selskapet når det gjelder formelle krav til børs og norsk lovgivning. Hovedkontoret derimot er som du skriver et interessant spørsmål. For hva er egentlig det ? Meg bekjent så er det oppgitt 1 ansatt i Norge, og jeg lurer fortsatt på hvem det er. Er det IR eller en annen person med en annen rolle ? Spørsmålet synes like relevant; for hva er det egentlig hovedkontoret i Oslo skal reagere på når det i praksis ikke eksisterer, og selskapets virksomhet i realiteten styres fra Buenos Aires og Bogota ?
Redigert 26.07.2019 kl 13:56 Du må logge inn for å svare

Nei, du skreiv "blind tillit". Det er noe annet.
bæærnt
26.07.2019 kl 13:47 2098

Javel. Kjøper den.

Lurer på hvor mye aksjen stiger, dersom det meldes at lånet er blitt forlenget med 5 år.... over 3.20? 3.50? Jeg plukket litt i dag også, klarer ikke å skjønne at det ikke løsner snart🤪 Har stor tro og håp for IOX.

Det lurer jeg også på, kjøper nok litt mer jeg også på mandag. Dommedag,røveri,forfall å overtakelse av hele selskapet,gir jo lav pris. Har troa,det har så langt ikke skjedd noe som ikke har vært kjent lenge. Eneste at de har bekreftet i egen melding, at de ikke har penger til forfallsfristen. Det betyr to ting slik min kunnskap rekker: 1: Bondholdere ber om betaling, å tar over størstedelen av selskapet,da verdier må omgjøres til betaling av lån.
2: De blir enig om en avtale om forlengelse, å på hvilke betingelser.3: En event. Kombi av disse !
Selskapet er registrert i Norge,på Oslo børs. Så en del lover å retningslinjer finnes.
Men de har nå så langt operert ryddig.Dersom vi ser bort fra at fremdriften har vært litt treg. Vi får se om det blir himmel eller spådd helvete😀🐝🐝
Ransen
26.07.2019 kl 18:11 1906

Det er bare å se på historikken:
Boreavtalen i 2015/16 - opp fra kr 1,60 til 9,36
Funn på Vikingo -opp fra 7,10 til 8,77
Cor 6- settlement -opp fra 2,91 til 7,28
Enighet med Duya og åpning av Vikingo + alternativ route - opp fra 3,16 til 5,63.

Tipper at forlengelse av lån og boreavtale/oppstart gir fra kr 2,75 til 8,65

Enig med Ransen her og det her er reine fakta. Ingen kan krangle på dette..
Ved forlengelse av bond-lånet, er det bare for IOX å sette i gang med alt de har planlagt.
bæærnt
26.07.2019 kl 18:49 1867

Joda, men det mangler fortsatt +/- MUSD 30 i cash. Dersom bonds forlenges så må det gjennomføres en kontant emisjon. Det kan gi nesten 150 mill aksjer mot 64 millioner som Ransen sammenligner med. Så oppgangen blir neppe like eksplosiv denne gangen. Men oppgang blir det. Eksplosiviteten blir avhengig av hva som skjer med SLS, ny partner eller boring i egen regi.
Redigert 26.07.2019 kl 18:51 Du må logge inn for å svare

Hvordan kommer du frem til 150 millioner aksjer?
Ransen
26.07.2019 kl 19:34 1847

Tror ikke man skal forvente en emisjon på under kr 3.50.
bæærnt
26.07.2019 kl 20:38 1800

Det er litt i underkant av 100 mill aksjer idag etter siste emisjon. Det stående vedtaket fra årets GF er på ytterligere 50%.

Da skjønner jeg. Trodde du mente 150 mill nye aksjer.
sebioslo
26.07.2019 kl 23:07 1686

Hvorfor må det gjennomføres en kontant emisjon pga forlengelsen?
At de trenger kontant pga EK eller som CAPEX til boreplan ser jeg som uavhengig av forlengelsen men jeg tar gjerne feil da dette er utenfor mitt kunnskap området.

Og angående eksplosiv kurs økning: melder de forlengelse blir kurs økning en realitet før emi og utvanning er på plass. I tillegg kan de da kjøre emi på høyere kurs.
klaesp
26.07.2019 kl 23:13 1683

De har nettopp hatt en emisjon og jobber fortsatt med forlengelse av obligasjonsgjeld, som de forventer gir gode betingelser, ref siste melding. Hadde de hatt dårlige kort på hånden hadde de selvsagt økt emisjon slik at lånet hadde blitt forlenget med en gang..
HP17
27.07.2019 kl 10:00 1511

En ny emisjon i IOX må en bare regne med kommer. Skjønner ikke hvordan noen kan argumentere mot det?
Og kursen nå er 2.75. Det indikerer en emisjon rundt 2-2.20 med utgangspunkt i dagens kurs.

Og forrige emisjon var på?? Og kursen da var på???
sebioslo
27.07.2019 kl 10:16 1497

Vi argumenterer mot at en emisjon MÅ komme samtidig og på grunn av forlengelsen.

Og Gud forbud ledelsen er så inkompetent at de kjører emi på dagens kurs før de senere melde om forlengelsen. Så å ta utgangspunkt i dagens kurs er uaktuell / svært lite realistisk

bæærnt
27.07.2019 kl 10:32 1481

Refinansiering av bonds vil ikke tilføre selskapet kontanter uten at rammen på lånet økes, og selskapet melder i siste Prospekt et behov for kapital i området MUSD 30-35 (ikke nødvendigvis riktig, men jeg oppfatter det som et anslag på selskapets egen innsats av CAPEX - ikke bto rammer ala farm out avtalen med SLS).

Rammen på obligasjonslånet kan kanskje økes slik at selskapet tilføres kapital på den måten, men jeg antar at det er lite sannsynlig. Obligasjonseierne har f.eks krav på at lånet skal refinansieres/innfris med 105/100 dersom dette skjer før forfall i 2020. Det kan være en faktor som taler i favør av at deler av lånet må/bør konverteres til EK ved en eventuell fornyelse. Evt på en slik måte at lånerammen til slutt ender på samme nivå som idag etter konvertering og utbetaling. At selskapet kan hente kapital til bonds+CAPEX fra andre enn aksjonærer og obligasjonseiere synes nærmest umulig uten at pålydende verdi på bonds reduseres med mer enn et nytt låneopptak.

Vedtaket fra årets GF om å øke aksjer med 50% vil nok bli brukt. Det gjenstår å se om det skjer gjennom innskudd av eiendeler for å realisere nye prosjekt i Argentina/Litium, konvertering av bonds, kontant emisjon, eller en kombinasjon. Jose+friends kan muligens lette på trykket som garantister ovenfor ANH og andre kreditorer. Det er ikke en ukjent finansieringsmodell i PGR der garantier og andre sikkerheter ofte konverteres til EK.
bæærnt
27.07.2019 kl 10:45 1461

Siste emisjon var basert på vedtaket fra GF i 2018. Den kunne ikke ikke bli større enn det den var i forhold til antall nye aksjer. Neste emisjon skjer på grunnlag av vedtaket fra årets GF om utstedelse av opp til 50%. Dersom det oppstår behov for en større emisjon så må selskapet ha et nytt vedtak i ryggen fra ekstraordinær GF. Noe som forøvrig ikke er et stort problem nå som Old Andes nærmest har full kontroll.
bæærnt
27.07.2019 kl 10:50 1453

Hvor skal selskapet ellers hente MUSD 30 for å finansiere gjenværende forpliktelser dersom bonds fornyes uten endret ramme ? Noen forslag ?
bæærnt
27.07.2019 kl 10:57 1447

Dersom samme prinsipp legges til grunn ved neste emisjon som den forrige, så kan neste emisjon bli satt nærmere 2 enn 3 blank dersom MCAP synker lavere enn idag før gjennomføring - siste 120 dagers gjennomsnitt med 20% rabatt.
Redigert 27.07.2019 kl 11:21 Du må logge inn for å svare
klaesp
27.07.2019 kl 12:39 1377

.8 Future investments
Part of these investments will be financed by additional financing including debt facilities and/or possible farm-in opportunities.
klaesp
27.07.2019 kl 12:39 1378

.8 Future investments
Part of these investments will be financed by additional financing including debt facilities and/or possible farm-in opportunities.
bæærnt
27.07.2019 kl 12:51 1358

F.eks som jeg nevte ved å heholde bonds as is gjennom en kombinasjon av konvertering og utbetaling.Alt er mer ullent enn før siden vi foreløpig vet lite om Argentina.

Poenget mitt er vel at ytterligere låneopptak fra andre synes vanskelig å få til uten at det samtidig gjøres noe med EK, eller evt ifm med farm in avtaler. Farm in avtale i Colombia vil være en stor overraskelse for min del. Argentina derimot kan være en annen skål.
Redigert 27.07.2019 kl 13:02 Du må logge inn for å svare
Ransen
27.07.2019 kl 12:51 1364

Så lenge det som er skrevet svart på hvitt skal vries og vrenges i alle former så er det til slutt bare lesekyndige som forstår selskapet.
Det har vært en lukrativ uke for noen basert på stor nedgang på lite volum som mest sannsynlig stammer fra all den negative vinklingen på forumet.
Aksjene er havnet hos langsiktige aksjonærer som ikke handler etter forumskribenter med egne hensikter...
bæærnt
27.07.2019 kl 13:25 1321

Hva er det som vris og vrenges på nå da ? Vi diskuterer finansiering og emisjon, og hvordan dette kan bli løst. Trodde dessuten ikke at du er en av de som tillegger dette forumet stor påvirkningskraft. Det er jo nok av optimister her inne. Har ingen av disse gjennomslagskraft ?

Slik som f.eks Hegnar presenterte budskapet med sine overskrifter så er det vel ikke rart om noen reagerte med exit eller justering av beholdningen.

Nå endret du syn. Før skreiv du at det måtte komme, nå lanserer du for at kredittramma kan økes. Det var poenget mitt.
bæærnt
27.07.2019 kl 13:31 1330

Det er ikke det jeg skriver. Les en gang til.

Bæærnt:

Hva står her? Det *må* komme en emisjon, skriver du. Tydeligvis ingen annen utvei, før du modererer deg.. Du e veldig bastant i dine uttalelser, men har du truffe noengang?
Redigert 27.07.2019 kl 13:41 Du må logge inn for å svare
bæærnt
27.07.2019 kl 14:41 1273

Utgangspunktet for "må" som du henger deg opp i var forlengelse av bonds, ikke endret ramme som jeg sier kan være et alternativ. Men neppe på annen måte enn at rammen ender opp som idag. Først ved delvis konvertering til EK, deretter utbetaling opp til MUSD 36 som idag.

Både du og jeg har rablet i vei på dette forumet de siste 2 årene, så du må nesten minne meg om hva jeg har vært bastant om. Så kan jeg kanskje svare på en fornuftig måte. Med unntak emisjonen som nylig er gjennomført så vet jeg ærlig talt ikke om jeg har påstått noe som kan måles i ettertid. Jeg er - og har vært - gjennomgående skeptisk til det som selskapet har meldt og har oppnådd de siste 2 årene, og jeg hevder at dette neppe er tilfeldig. Det er planlagt i regi av Old Andes. Akkurat det legger jeg ikke skjul på, men om det noen gang kan bekreftes på noe vis er jo svært tvilsomt.

Jeg trodde nok at innholdet i den siste emisjonen skulle ta for seg konvertering av bonds. Ikke innskudd av lisenser i Argentina som eiendeler. Sånn sett så tok jeg feil, og du har muligens dine ord i behold. Det kommer en ny emisjon. Jeg påstår det også. Gjennomføringen er jeg imidlertid svært så usikker på. Og det skyldes i hovedsak at selskapet åpenbart mener alvor med Argentina. Det gjør f.eks at jeg spekulerer i at exit Colombia kan være et mulig utfall som oppgjør av bonds. Det er imidlertid ikke noe jeg påstår vil skje.

Jeg konkluderer med at de fleste her inne ikke forstår et fnugg av hvilken posisjon selskapet er i hverken i Colombia eller Argentina, men spekulere er dere verdensmestere i.

Jeg har tiltro til at ledelsen forstår hva de gjør og det er mer enn godt nok for meg.
God helg.