Aktivistene i Mattilsynet, nok en gang tatt med buksa nede!

alexen
24.07.2019 kl 11:34 563

Lerøy har nok en gang slått tilbake grunnløse påstander fra aktivistene i Mattilsynet, og igjen har anmeldelsen fra aktivistene i Mattilsynet blitt vurdert som grunnløs.

I juni, tidligere i år, ble Lerøy blankt frifunnet for grunnløse påstander om angivelige brudd på dyrevelferdsloven på Frøya. Denne gangen gjelder det en anmeldelse av Lerøy sitt oppdrettsanlegg i Halsa.

Lerøy har hele tiden, i begge saker, hevdet at de ikke har kjent seg igjen i Mattilsynets beskrivelse. Retten har med sin enstemmige frikjennelse av Lerøy Midt bekreftet at Mattilsynets fremferd har vært kritikkverdig. Henleggelsen bekrefter dette.

Lerøy er "store på det", og vil bistå granskingsutvalget som skal granske Mattilsynets tilsynsvirksomhet. For Lerøy og for havbruksnæringen er det avgjørende å ha en faglig sterk forvaltning med et tilhørende gjensidig tillitsforhold, og at mattilsynet opptrer med faglig tyngde og ikke som aktivister.

Mitt håp er at utfallet av disse sakene, og andre saker, skal bidra til det nå endelig er slutt på den hensynsløse og aktivist-baserte fremferden, som Mattilsynet har holdt på med de siste årene.

Mattilsynets troverdighet står og faller på at samfunnet har tillit til at tilsyn, veiledning og saksbehandling utføres på en korrekt måte.

Så langt har Harald Gjenn, leder av mattilsynet, fått sparken og flere aktivister vil forhåpentligvis følge etter.

Men ikke glem at denne næringen er svært mektig.
milk
24.07.2019 kl 18:47 452

Dette er helt etter konsensus! Mattilsynet sliter på alle bauger og fronter.... De kan ikke skape sitt eget hierarki !!!!
Odi.1
24.07.2019 kl 20:17 421


Hvor er dem når dem sjekker gamle rundballer fulle av Mugg ?