Hvorfor jeg tror JIN kan minst doble seg i månedene fremover


Ratene er på vei oppover og kursen er fortsatt lav i forhold til hva ratene gir i inntjening fremover. JIN har vært prissatt høyere når ratene har vært lavere enn dette tidligere. JIN selges til en lav P/B. Skips Verdiene er skrevet mye ned for lenge siden og får vi en oppjustering så bør kursen også naturlig gjøre et hopp oppover.
Jin er en familiebedrift som er konservativt ledet. Selskapet har minimalt med gjeld og de har ikke vannet ut aksjonærene slik andre shipping selskaper har gjort. I de siste årene har det også blitt gjort store innsidekjøp av ledelsen i selskapet. Dette tolker jeg som om ledelsen mener selskapet er billig og de ønsker å eie mer av selskapet når kursen går oppover. JIN har også betalt utbytte det siste året, noe som jeg tolker som meget positivt. Hadde ledelsen ikke brydd seg om aksjonærene ville de ikke betalt utbytte, men overskuddet som bonus til seg selv. Fremover er det spådd lite nybygg i bransjen og med IMO2020 så vil det skje en skraping av eldre og mer ineffektive skip. Stigende renter og hardere betingelser for å få finansiering har også gjort at nye bestillinger av skip ser ut til å gå ned. Med lave breakevenrater på rundt 6000usd? så vil inntjeningen bli massiv hvis ratene nå øker fra rundt 10000usd og videre opp. Optimalt hvis ratene fortsetter opp i løpet av høsten og gjør et videre byks opp når IMO2020 trer i kraft på nyåret. Hvis selskapet betaler ut den eventuelt økte inntjeningen i form av et mega utbytte så blir jeg fornøyd. I forbindelse med IMO2020 så er det mye bestillinger av scrubbere på verftene så det er lite kapasitet for flere nybygg nå som de er travle med scrubber bestillingene. I tillegg er mange av shippingselskapene så og si på kanten av bankrott og har ikke mer cash til å kjøpe flere nybygg i den nærmeste tiden.

Så for å konkludere så mener jeg makrovinden er i favør shipping selskapene og med den lave prisen JIN har samt at de har vist seg å være aksjonærvennlige gjør at jeg tror at inntjeningen og kursen kan gå kraftig opp de neste månedene og spesielt etter nyttår.

Synspunkter?

Jepp og de har supramaxer og da er scrubere helt uaktuelt. Fordi disse skipene må gå til små sårbare havner som ikke tillater scrubere med utslipp til hav. Dessuten så er det capere som får mest kostnadsreduksjon vedrørende scrubere da disse bruker mye mer drivstoff. I tillegg er det vanlig at kunden dekker drivstofforbruk så dette er ikke så mye å mase om.

Når det gjelder prisingen av Jinhui så er den helt vanvittig lavt priset. Jinhui har stått i 80 kr med 20 skip det er noe å tenke over. Selvfølgelig var det høye rater. Men Jinhui har bygd bok i flere år etter denne kursen. Har kontorbygninger i Hong Kong og 20 prosent av et parkeringshus. Ikke noe blir gjenspeilet i kursen.
24.07.2019 kl 16:10 4671

Enig med de to siste skribenter. Det må være ferien ,eller kanskje noen er mistenksomme på grunn av navnet. Hadde rederiet hett Wilhelmsen eller Høegh ville kursen trolig vært en annen
IQ 713
24.07.2019 kl 16:16 4657

m7337.
Volvo heter Volvo og det er ikke uten grunn.
Jungping er ikke lite lett å selge og dette er noe alle forstår.
24.07.2019 kl 16:31 4749

Vel, Volvo var en bra bil en gang i tiden. Noen har ikke fått med seg at det er kineserne som vil styre det meste i verden om ikke så lenge
IQ 713
24.07.2019 kl 16:38 4754

m
Solpaneler og regulatorer fra Kina er topp kvalitet og utrolig billige.
Jeg kan ikke se hvordan vi kan slå dem på pris eller kvalitet, jeg snakker i fra egen erfaring.
24.07.2019 kl 16:44 4737

Nei, det er helt umulig å konkurrere med kineserne. Jeg seilte mye på Japan i dere storhetstid, og det var som et eventyr å komme dit med billige og gode stereoanlegg, kikkerter, radioer , TV-er osv
Nå er Japan blitt som Norge ;)

Ja kinesere er lure. De er nok lurere i Jinhui enn det folk her på forumet er klar over. De får cash ut av alt. Tipper både kontor kjøpet og parkeringshuset blir gode penger i kassa. Eneste Jinhui har bæsja på leggen på er disse aksje investeringer på Asia børsene som jeg ikke skjønner noe av. Dette kunne de forklart bedre for oss på berget. Det er dog gamle investeringer men de skal bokføres til aktuelle kurs siste dag i kvartalet ergo det blir litt svingninger på bokført
IQ 713
24.07.2019 kl 20:41 4594

Vel mister M
Kjøper fortsatt produkter i fra Sveits, Østerrike og Japan.
Kina er fortsatt nummer to-men mange ganger nummer en på grunn av pris.

Etter hva jeg ser klarte JIN overskudd i 2018. Det var det ikke mange som klarte

Denne kommer, tolmodighet :)
ruda
25.07.2019 kl 08:28 4388

For dem som har
ruda
25.07.2019 kl 08:30 4383

For dem som er tolmodig, vil JIN gi god avkastning
coccoman
25.07.2019 kl 09:02 4357

Jepp, jepp. Supramax steg i går til ny high 11665 dollar.

Men!!!! Jeg lurer på om vi fort får en ny kjøpsanledning. Negativ Capsize og Baltic Dry skremmer deler av saueflokken og
Norske bull gikk i SELL etter litt reprising med "Bearish tre gap ups". Kortsiktig trading kan lokke noen til å overse det fundamentale og selge.
Har derfor lagt ut en liten kjøpsordre på 8,40.
Hau, hau

Problemet med JIN som aksje er at du får et dårlig bulk-rederi som også driver med parkering xD
25.07.2019 kl 10:03 4283

Ja, Wilhelmsen er sikkert bedre med et tap på 350 mill siste kvartal ;)
25.07.2019 kl 10:38 4246

Så lenge mange nok tror på dette tekniske tøvet så vil det ha en selvoppfyllende tendens. De fleste som har holdt på noen år vil vel utvikle en magefølelse som er mye bedre

Vil ikke si at Jin er et dårlig drevet bulkselskap. De har unngått å vanne ut aksjonærene i svært harde tider og de har betalt ned mye gjeld slik at det per i dag er etter min mening liten nedside og høy oppside i selskapet. Selskapet er vel praktisk talt gjeldsfritt og tjener penger med dagens rater. Spørsmålet er hva ledelsen vil gjøre med inntjeningen fremover. Hvis de betaler ut store bonuser til seg selv eller på andre måter ødelegger verdiene til aksjonærene så er det selvsagt ikke bra. Det er derfor JIN er så lavt prissatt. Stor misstro til ledelsen og at det er et hong kong selskap + at det er underanalysert og generelt oversett. Uansett så tenker jeg at det kan bli stor sprett i kursen hvis ledelsen viser seg aksjonærvennlige og at selskapet etterhvert får mer oppmerksomhet og blir mer dekket i media. Da kan nok dette selskapet få størst % hopp opp, (hvis ratene fortsetter oppover)
coccoman
26.07.2019 kl 08:25 4051

Godt oppsummert. Tror at de store bonusene irriterer oss små aksjeeiere, og at det holder kjøpere unna og resulterer i dagens lave kurs. Hadde jo vært fint for oss om kursen kunne gjenspeile verdiene bedre. Flere utbytter vil jo gjøre aksjen mer attraktiv. Salg av selskapet er vel ikke aktuelt?

Er ikke dette èn av børsens oppgaver?
coccoman
26.07.2019 kl 10:25 3932

Luring du! ;O) Tenkte litt større oppkjøp enn omsetting av småposter, et bud som får fram bokførte verdier, som:
https://e24.no/boers-og-finans/rec-solar/elkem-vil-kjoepe-rec-solar/23342068
Vi som var med i emsjonen i Rec group betalte 20 kr per Rec Sol - aksje. Aksjen gikk tre ganger dette første dag på børsen.

Hvor lenge gidder gammegutta i JIN eie superbilligaksjer, kanskje de vil realisere verdiene en dag, og ikke til skarve 8,60 per aksje? Hau, hau
Redigert 26.07.2019 kl 13:35 Du må logge inn for å svare

Ja enig. Hvis selskapet betaler ut mye av den økte inntjeningen så tror jeg kursen vil gå mye opp. Jeg håper også at det er den strategien de vil følge i fremtiden. De mange innsidekjøpene og den delvise diversifiseringen fra bulk til eidendom gir mwg følelsen at selskapet kanskje blir kjøpt opp i fremtiden. Jeg håper egentlig ikke dette da jeg ønsker å være med på en eventuell ratefest i Jin. Selskapet bør vel være verdt minst NAV som ligger rundt 20 kr per aksje nå. Med tanke på at inntjeningen er positiv og gjelden er minimal. Jeg kan ikke se noen stor nedside akkurat nå i tiden fremover, med mindre ledelsen gjør noe sprell. Jeg tror IMO 2020 blir katalysatoren for en rateoppgang
coccoman
26.07.2019 kl 13:39 3815

Interesant tanke at store investeringer i renseutstyr, renere drivstoff og mindre svovelutslipp vil pushe ratene og gi økte marginer for noen ....
noprofit
26.07.2019 kl 13:42 3811

Har ikke noe med d å gjøre. D r jo at skipene må inn idol i ukesvis og vi snakker mange skip som vil redusere kapasiteten.

Ja de nye reglene vil vel føre til økt skraping av eldre skip. Færre skip på sjøen blir høyere rater Fint at JIN slipper capex til scrubbere.

Ja alle skip skal inn til dokk for å montere rensesystem for ballastvann og for å bytte drivstoff fra tungolje til dieselolje. Disse skipene blir ikke tatt ut før i siste liten da ingen vil gå glipp av å kjøre på billigere tungolje så lenge det er lov. Og kunden velger da selvfølgelig tungolje siden de betaler ofte for drivstofforbruk. Ergo ratene vil ta seg voldsomt opp i november og desember...

Interresant. Virker logisk. Det vil være vesentlig færre skip i drift i desember pga dette. Men burde ikke markedet ha priset dette inn allerede eller er det fortsatt stor usikkerhet omkring IMO2020? JIN operer nesten utelukkende i asiatisk farvann. Hvilke konkurrenter har egentlig JIN der? Mange mindre bulkselskaper som ikke er børsnotert regner jeg med. Og disse selskapene vil vel heller ikke installere scrubbere?

Nå tenker jeg på baltic dry indeks. Jeg mener den må gjøre store byks oppover i rater inovember og desember. Nei dette er overhodet ikke priset inn i kursene.

Ja enig.

Dette kan videre være verdt å merke seg om JIN:

JIN har økt sine bokførte verdier hvert kvartal siste 7 kvartaler.
Bokførte verdier ligger på ca 20 kr per aksje. (Jeg tipper bokførte verdier er undervurdert i forhold til økningen i pris på skip de siste månedene)
P/B på 0.42
For 3 år siden var langsiktig gjeld 220 mill USD. Nå er den redusert til 64 mill USD.
Cash-beholding utgjør 65% av langsiktig gjeld
Debt/Equity på 0.25

Breakeven rates siste kvartal: 6153 USD.
Dagens rater på ca 11500 USD betyr i at det er en profit på 5350 USD per skip per dag. Med 19 skip i flåten blir dette ca 101600 USD for hele flåten per dag. Fortsetter det slik til neste kvartal bør det bli en solid økning i EPS ved neste resultat-fremleggelse.

Fantastisk reduksjon av gjeld. Og dette betyr at de tjener bortimot en mill NOK pr dag? Gullkantet.

De har 2 Panamax og 17 Supramax, så med Panamaxrater iflg indeksen på over 17000 $ blir inntjening pr dag - om de klarer rater tilsvarende indeks - enda noe høyere. Nå pleier Jins inntjening â være noe lavere enn indeks, men konklusjonen blir likevel den samme: De tjener godt med penger. Kursen reflekterer ikke dette.

Ja stemmer. Ofte har JIN ikke klart å få like rater som indeksen, men alikevel bør det bety et bra overskudd om ratene fortsetter slik. Nå får vi bare håpe ledelsen ikke sløser vekk overskuddet på seg selv eller andre krumspring

Burde ikke OSE passe på slikt? Reglene for å bli , og være, notert skulle vel i første omgang hatt noe om egeneierandeler i selskap. Styrene skulle nok hatt makt og innsigelsesrettigheter mot å "ta sjæl" og å gjøre "krumspring"?
Men børsene er jo de største legale spillebulene, styrt av "de penga!"
Redigert 28.07.2019 kl 15:43 Du må logge inn for å svare

Ja hvis mine utregninger stemmer så er det nok rundt millionen per dag med dagens rater. Så får vi håpe at inntjeningen blir betalt som utbytte til oss
ruda
28.07.2019 kl 19:49 3079

Tror det kommer et skikkelig hopp ved neste kvarttalsrapport
mithra
28.07.2019 kl 20:34 3044

Q2 blir ikke et godt kvartal.
Q3 derimot kan bli bra og Q4 kan bli enda bedre.
Kan nok bli utbytte etter Q3 men regner med at de fortsetter å være ganske tilbakeholdne. Hvor mye de utbetaler vil avhenge av deres investeringsstrategi. Jo flere skip de velger å kjøpe ,jo mindre i utbytte.
Vi får nok vite mer innen 30.8

Fordi det var lave rater i begynnelsen av kvartalet?

Fordelen ved å kjøpe flere skip nå er vel at inntjeningen kan bli enorm hvis ratene går kraftig opp? (hvis de kan kjøpe skip til en bra pris i forhold til kvalitet da)
Bmwi8
28.07.2019 kl 22:09 2989

Det man må forstå er at alle roboter handler utifra tekniske indikatorer. Så kan man mene og føle hva man vil. Blir litt som de gamle spille automatene som nå er forbudt.. umulige og slå i lengden men du kunne ha flaks og hanke ut noen tusen.