Hvorfor jeg tror JIN kan minst doble seg i månedene fremover


Ratene er på vei oppover og kursen er fortsatt lav i forhold til hva ratene gir i inntjening fremover. JIN har vært prissatt høyere når ratene har vært lavere enn dette tidligere. JIN selges til en lav P/B. Skips Verdiene er skrevet mye ned for lenge siden og får vi en oppjustering så bør kursen også naturlig gjøre et hopp oppover.
Jin er en familiebedrift som er konservativt ledet. Selskapet har minimalt med gjeld og de har ikke vannet ut aksjonærene slik andre shipping selskaper har gjort. I de siste årene har det også blitt gjort store innsidekjøp av ledelsen i selskapet. Dette tolker jeg som om ledelsen mener selskapet er billig og de ønsker å eie mer av selskapet når kursen går oppover. JIN har også betalt utbytte det siste året, noe som jeg tolker som meget positivt. Hadde ledelsen ikke brydd seg om aksjonærene ville de ikke betalt utbytte, men overskuddet som bonus til seg selv. Fremover er det spådd lite nybygg i bransjen og med IMO2020 så vil det skje en skraping av eldre og mer ineffektive skip. Stigende renter og hardere betingelser for å få finansiering har også gjort at nye bestillinger av skip ser ut til å gå ned. Med lave breakevenrater på rundt 6000usd? så vil inntjeningen bli massiv hvis ratene nå øker fra rundt 10000usd og videre opp. Optimalt hvis ratene fortsetter opp i løpet av høsten og gjør et videre byks opp når IMO2020 trer i kraft på nyåret. Hvis selskapet betaler ut den eventuelt økte inntjeningen i form av et mega utbytte så blir jeg fornøyd. I forbindelse med IMO2020 så er det mye bestillinger av scrubbere på verftene så det er lite kapasitet for flere nybygg nå som de er travle med scrubber bestillingene. I tillegg er mange av shippingselskapene så og si på kanten av bankrott og har ikke mer cash til å kjøpe flere nybygg i den nærmeste tiden.

Så for å konkludere så mener jeg makrovinden er i favør shipping selskapene og med den lave prisen JIN har samt at de har vist seg å være aksjonærvennlige gjør at jeg tror at inntjeningen og kursen kan gå kraftig opp de neste månedene og spesielt etter nyttår.

Synspunkter?

Altså de har brukt mye av inntjeningen til aksjeinvesteringer på Hong kong børsen og det kan gi en dårlig effekt på bunnlinja? Jeg ser egentlig ikke noe stort problem med at de investerer noe av pengene på børsen så lenge de klarer å få en avkastning tilsvarende hong kong indeksen. Men egentlig ville det vel verdt bedre å gi pengene tilbake som utbytte, tilbakekjøp av aksjer eller kjøp av nye skip. Tror det er mer penger i tørrbulk i året fremover enn i hong kong børsen eller i eiendomsprosjekter. Tenker at det er litt rart de ønsker å diversifisere seg vekk fra bulk i noe som kan se ut som et stort oppsving i bulk. Slik diversifisering burde vel gjøres når bulkratene er på rekordnivåer og nedsiden er stor etter min mening
29.07.2019 kl 09:11 2629

Selvsagt handler roboter ut i fra det tekniske bildet. Hva vil du frem til egentlig?

Jeg liker å se på lange charts for å vurdere inngang i aksjer. 10 år +. Se man på det lange chartet til JIN så har kursen til JIN vært nokså flat de siste årene. Det er slikt jeg liker å se fordi det tyder på at aksjen er glemt av markedet. Store svingninger tyder på stor interesse og dekning i markedet og det er mindre sannsynlig for en billig inngang. Det beste er å kjøpe aksjen når den er "glemt". Jeg tror vi har vært og er i en akkumumuleringsperiode der de "smarte" investorene sakte men sikkert loader opp med aksjer sammen med innsiderne. Se for eksempel kursen fra 1 august til 1 november 2016. Da var det minimale kurssvingninger og lavt volum (ideelt) dette ble fulgt av et kraftig byks i prisen på få dager fra ca 4.70 til 8.15 i løpet av 2 uker.
29.07.2019 kl 15:28 2599

Ja, jeg liker ordrebildet nå. Har ikke hatt aksjer i JIN på flere år. Ble overrasket over hvor mange norske investorer som er på topp 20
tuja
29.07.2019 kl 18:46 2544

Automatisk teknisk analyse. Kort sikt, 29. jul 2019
Jinhui Shipping and Transporta ligger i en stigende trendkanal på kort sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen tester støtten ved cirka 8.38 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 8.38 kroner vil utløse et salgssignal. Positiv volumbalanse indikerer at kjøperne er aggressive mens selgerne er passive, og styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på kort sikt.
Anbefaling en til seks ukers sikt: Kjøp

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 29. jul 2019
Jinhui Shipping and Transporta har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere falltakt, eller innledningen av en mer horisontal utvikling. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 8.38 kroner. Videre oppgang til 9.43 kroner eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved cirka 8.40 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 8.40 kroner vil utløse et salgssignal. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker aksjen. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Anbefaling en til seks måneders sikt: Kjøp

Automatisk teknisk analyse. Lang sikt, 29. jul 2019
Jinhui Shipping and Transporta ligger i en tilnærmet horisontal trendkanal på lang sikt. Dette indikerer at investorene er usikre og venter på signaler om videre retning. Et brudd opp vil være et kjøpssignal, mens et brudd ned vil være et salgssignal. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 8.38 kroner. Videre oppgang til 9.43 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 7.30 kroner og motstand ved cirka 10.00 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker aksjen og indikerer økt mulighet for et brudd opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på lang sikt.
Anbefaling en til seks kvartalers sikt: Kjøp


Sterkt positiv volumbalanse
VolBal66: 43

Nøytralt momentum
RSI90: 53

Dobbel-bunn-formasjon
Kjøpssignal utløst 19. jul 2019.
Gremlins
02.08.2019 kl 10:45 2373

Hei. Er det noen Jin kjennere som har noen formening om hva som dagens nedgang kan skyldes? Dårlig nytt på vei?
02.08.2019 kl 11:15 2350

Jeg vil ikke utgi meg som kjenner av JIN, men kan tenke meg Handelskrigen og manglende tiltro til ledelsen. Samt at ratene er fallende
Redigert 02.08.2019 kl 11:16 Du må logge inn for å svare

Tror ikke tiltroen til ledelsen har endret seg den siste tiden.

Fraktratene har gått noe ned de siste dagene samt børsnedgang pga Trumps trusel om ny toll på kinesiske varer, noe bulk er spesielt sensitivt for. Se til sammenligning GOGL, som også har kursnedgang på noen prosent.
02.08.2019 kl 11:40 2319

Ser at vi er stort sett enige
Men angående ledelsen så er de sikkert flinke på drift. Jeg tenkte noe mer på eierskapet i JIN. Det kan jo være at de har skumle planer selv om de stort sett har full kontroll nå også

Eierskapet er nok en grunn til at kursen er så langt under bokførte verdier selv om selskapet tjener penger. Andre forhold konstant burde imidlertid kursen vært høyere nå etter at selskapet ifjor viste vilje til å betale utbytte enn før.

Tror ikke dette er dagen for å selge JIN-aksjene, og noen stor omsetning er det heller ikke. Men hvor kursen går i det korte bildet er anybody's guess.
05.08.2019 kl 14:27 2172Det var noen her som mente aksjen skulle doble seg. Men det er vel de som selger tenker jeg
PS Ser at det dukker opp stadig nye større selgere. Denne aksjen bør en sky som pesten . I hvert fall for en stund
Redigert 05.08.2019 kl 15:41 Du må logge inn for å svare

Aksjemarkedet er ikke noe sted å være hvis man ikke tåler at det går både opp og ned. Jeg har (urealisert) tap på JIN nå, men jeg forventer fortsatt å tjene godt på aksjene i løpet av de 3-5 årene jeg har tenkt å sitte på dem.
05.08.2019 kl 18:27 2081

Selvsagt tåler en mindre opp- og nedganger. Men det er tåpelig å sitte med aksjene hvis en får et større fall slik som nå. Det er heller ikke alle som har 5 års horisont
ps Skal bli interessant å se hva som skjer i morgen. NYSE stuper...
Redigert 05.08.2019 kl 21:02 Du må logge inn for å svare

Jeg skal absolutt ikke påstå at jeg har fasiten, men jeg tror dette bare er en vanlig korreksjon som det gjerne er et par-tre stykker av hvert år. Kjipt å ha kjøpt før bunnen var nådd, selvfølgelig, men hvis jeg har rett i at det bare er en korreksjon, spretter det nesten like fort opp igjen etterpå. Og hvis jeg tar feil, er i hvert fall min plan å smøre meg godt inn med tålmodighetsfaktor 50.

Ja men hvordan vet du hva kursen til JIN vil bli på kort sikt? Kan godt argumentere for at det er tåpelig å stadig kjøpe seg inn og ut av en aksje( transaksjonskostader, skatt) hvis du kan time stadige inn og utganger i aksjen så honnør til deg. Hvis du selger nå, når skal du eventuelt kjøpe deg inn igjen?
tuja
06.08.2019 kl 11:32 1899

?????? Er JIN konk???????

Får bare innrømme at jeg ikke så at aksjen skulle gå helt ned til under 6,90 igjen nå. Det har vært relativt mye til salgs på veien fra 6,90 til 9.10 de siste månedene, og særlig gårsdagen og hittil i dag viser at det er noen som skal ut nærmest koste hva det koste vil. Med bare 30-40 mill aksjer som ikke eies av kinserne må det være grenser for hvor lenge utsalget skjer.
tuja
06.08.2019 kl 12:20 1849

Der kom det endelig en ok kjøperside.
tuja
06.08.2019 kl 12:35 1829

Dette skrev Myrseth om JIN i januar, og i ettertid har ratene steget betraktelig. JIN må da være ekstremt billig nå?

http://kvinner.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/01/Myrseth-stokker-om-anbefaler-seks-aksjer

- Med en rabatt på 70 prosent i forhold til stålverdier er Jinhui verdens billigste bulkrederi. Aksjen har imidlertid alltid vært billig. Det skyldes mildt sagt kritikkverdig corporate governance, skriver Myrseth.

- Høstens melding om utbytte kan imidlertid bety at selskapet er i ferd med å endre syn på hvordan minoritetsaksjonærer skal behandles. Dette sammen med tro på at kinesiske myndigheter snart vil lansere nye stimulanser gjør meg positiv til både Jinhui og bulkshipping generelt, slår investeringsdirektøren fast.

Og siden kom det enda et utbytte. Aksjen omsettes for ca 30 prosent av bokførte verdier, selskapet tjener penger og har betalt utbytte med ca 40 øre siste året.

Ja, aksjen er ekstremt billig i den forstand at før eller siden må kursen stige vesentlig hvis ikke alt går til helvete. Men hvor lang tid det tar, er selvsagt usikkert, og kanskje skal kursen enda lengre ned hvis det er enda flere salgskåte aksjeeiere her, eller makro forverrer seg.

Gratulerer, ser ut som du traff med timingen. Hva solgte du på og hva kjøpte du deg inn på?
06.08.2019 kl 20:33 1672

Det ble nesten å ta tapet på samme kurs som inngangen siden jeg ikke har hatt aksjene så lenge. Men 30 øre ble vel gevinsten så langt
Redigert 06.08.2019 kl 20:35 Du må logge inn for å svare
ruda
07.08.2019 kl 08:10 1591

Kursmålet er 10,44, så her er potensiale for oppgang
07.08.2019 kl 10:51 1539

Tenker vi får en saftig Q-rapport i slutten av denne måneden. Kineserne drifter skipene billigere enn de fleste andre
Redigert 07.08.2019 kl 10:52 Du må logge inn for å svare
tuja
07.08.2019 kl 11:37 1513

Tror også på ett ok utbytte. Ser fram til rapporten. Det nærmer seg.

:)

Ratene i Q2 var ikke all verdens og så er det spørsmål om verdsettelsen av andre eiendeler, herunder børsnoterte verdipapirer. Tror selv på et resultat +/- 0, men med fin cashflow. Det bør uansett være grunnlag for utbytte. Og så kan en glede seg til Q3-tallene som jo må bli positive, gitt at ratene holder seg omtrent på dagens nivå. Små utslag i Supra-rater de siste dagene.

Såfremt en ikke har et svært kortsiktig perspektiv med investeringen kan jeg ikke forstå annet enn at kjøp til kurser på 7- og 8-tallet er helt førsteklasses risk-reward.
07.08.2019 kl 15:37 1439

Det ser ut som jeg blir day-trader i JIN. Et nullresultat er ikke mye å satse på. Jeg kjenner ikke selskapet, så jeg stoler på deg/dere
Det er så liten kurtasje i Nordnet at en kan godt være day-trader
Redigert 07.08.2019 kl 15:38 Du må logge inn for å svare

Hehe, spørsmålet er jo også hvilket resultat markedet forventer; slik kursen har utviklet seg KAN et resultat +/- 0 og utbyttemelding bli tolket positivt.:-)


Pris bok 0.36 og P/E på 11. Så bra nøkkeltall har Jinhui.
Hvis man for eksempel hører på skrikingen på Sisseners Storebrand og hvor billig den er per dags dato så ligger den på pris bok 0.9 på 58 kr. Ja spillebula OSE og sine hovnarr skuffer ikke..
Redigert 07.08.2019 kl 16:01 Du må logge inn for å svare
tuja
07.08.2019 kl 16:01 1419

Ligger en kjøper og koser seg på 7,11. :)

Kommer ikke kvartalsrapport fra JIN idag?
tuja
08.08.2019 kl 17:12 1310

Ser ut som JIN blir tradet ned med små volum, og så popper kjøperne opp i sluttauksjonen. Men, det nærmer seg kv.rapport der jeg forventer nytt utbytte. Må vel laste noen JIN til før 30.aug.

:)
ruda
09.08.2019 kl 19:57 1184

Jin er utrolig billig, og merkelig at den holdes nede. Mulig vi får et byks utover høsten som kan gjenspeile verdiene i selskapet

Tviler på at det er noen som holder den nede; det synes rett og slett å være noen aksjeeiere med større poster som vil ut, uten at prisen virker å bety så mye. Før eller siden må disse gå tom. Jo bedre kvartalsrapporter vi får, jo fortere bør det gå.:-)
ruda
11.08.2019 kl 09:37 1078

VLCC-ratene er rundt 30.000 dollar pr. dag i spot, ifølge tall fra en rekke meglerhus.
Det er det høyeste på flere måneder, og tilsvarer en økning på nær 90 prosent bare den seneste uken.

Jepp, jepp. Måtte bare plukke noen superbilligaksjer til under 7 kr - årets laveste aksjekurs samtidig som vi nå har årets høyeste supramaxrater !!!!
USD 11677, skal ratene videre opp i dag?

Hau, hau.
Redigert 15.08.2019 kl 09:23 Du må logge inn for å svare
bokaj70
15.08.2019 kl 18:43 853

Tja.. nu over 12.000 USD. desværre var de ikke specielt høje i Q2 og her for vi et svagt resultat.