Borr Endelig begynner husene å våkne

BDRILL 24.07.2019 kl 14:09 32361

Når tid kommer de andre etter
Borr er et syltynt selskap som har feilet akkurat slik SDRL gjorde da Trøim var der og herjet

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/07/Fem-aksjer-faar-gjennomgaa-av-Arctic

Redigert 21.01.2021 kl 09:40 Du må logge inn for å svare
Tm3P
30.07.2019 kl 10:25 4589

Kjøpte forresten litt tilbake nå. 6% på et døgn er da ikke så verst :)
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare
30.07.2019 kl 11:36 4547

Det der henger jo ikke i hop
Først sier du at det har gått åt helvete
Så sier du at du har økt med 70%
Hva stemmer av det du sier ?
Forøvrig ned 5% i dag
Hva grunn er det tro ?
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare
Tm3P
30.07.2019 kl 11:44 4539

De fleste aksjene jeg har vært investert i har gått til helvete, men på grunn av trading fram og tilbake så har jeg en positiv avkastning.
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare
30.07.2019 kl 11:48 4531

Hvorfor faller Borr 5% i dag , vet du noe om det
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare

Matmons, du har så lite peiling på børs at jeg blir helt lam fra skuldrene og opp av å lese det du skriver. Hold deg til krypto du, hehe. Virker som noe passende for deg.
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare
Tm3P
30.07.2019 kl 11:52 4527

Nei det vet jeg ikke. Har jo gått dårlig med riggsektoren generelt de siste par ukene bortsett fra bla. Borr. Er derfor jeg solgte og gikk over til en av de andre.
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare
30.07.2019 kl 12:20 4505

Du er nok alt lam fra skuldrene og opp, det er nok et femomen du alt besitter
Så ikke bry deg om meg du
Jeg sitter i mine aksjer leeeenge og det svinger
Men er jo som andre bekymret når verdiene blir radert bort på en dag
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare
Korsar
30.07.2019 kl 14:27 4451

Savner diskusjon rundt det faktum at BDRILL nå skal noteres på NYSE med tickeren BORR.
Potensialet for en himmeltur når/hvis kontrakter begynner å komme inn, er da ytterligere giret.
Selvsagt er fremdeles den samme risiko innebygd, men take-off potensialet er selvsagt mye større med NYSE i ryggen.
Jeg er derfor snart i ferd med å posisjoner meg i denne prosessen, og dagens solide fall gir jo enda mer rabattert inngang.
Jeg har allerede handlet inn en del av planen i ettermiddag (ikke så mye, foreløpig er det ikke nok volum på det som tilbys på 81-tallet), og følger nå med den videre utvikling.
De som ikke gjør en kritisk vurdering av dette caset stenger seg ute fra en betydelig mulighet om det skulle gå veien. Det er ikke SÅ mange mulige multippel-case i denne sektoren lenger.

PS: Jeg må innrømme at jeg var inne på tanken om å begynne å handle meg inn i går, men gikk heldigvis bort fra det. I dag er det jo 5+% rabatt å hente.
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare

Det er de store gutta med roboter som styrer showet og tror New York noteringen kanskje har en del av skylda, de skal vel prøve å få billigere aksjer.

The five million share offer will be made by prospectus only with shares — to be listed under ticker symbol BORR — are expected to be priced "substantially similar" to the $10.18 (NOK 88.65) shares are trading at in Norway.

Med dagens volum skal det ikke mange aksjer for å kjøre kursen den ene eller andre vei.

Hadde trodd at Trøim ville komme med noen nyheter for å kjøre kursen opp for å få best mulig pris, men de kan enda komme !!

Det interessante er den store shorten, over 3 mill og sikkert like mange under 0.5% grensa

Dette skal dekkes inn engang og med dags omsetning på 100k+ sier deg seg selv at en god nyhet vil få kursen til å eksplodere
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare
danm
30.07.2019 kl 15:23 4417

SDRL har smittet af på det hele i dag. Utroligt at så mange lader sig lokke til salg, når aktierne ren faktisk er billige:
https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/07/Mange-av-oljeaksjene-har-faatt-ufortjent-mye-juling
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare
30.07.2019 kl 15:29 4404

Fortsetter den slik kan det være 10% rabatt i morgen
Hvor er alle kontraktene og oppturen ekspertene har skrevet om ville komme
Hermandrud skreik jo at nå tar den av da kursen sto i 42 (nå 2010)
Eksperter må man visst til Kina og USA for å finne i disse dager
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare
Tm3P
30.07.2019 kl 15:58 4387

Ja da økte jeg litt til etter å ha fått solgt Ensco i break even.
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare

Mystery seller looks to offload jack-up drilling rig fleet
Disposal said to be an opportunity to acquire assets at a discount before utilisation and rates improve

Read more
Deloitte Touche Tohmatsu India has been appointed as the exclusive process advisor to identify any potential buyers.

The nine rigs have all been built at Singapore shipyards between 2006 and 2009 and have operational capability in up to 375 feet.

The assets are described as having a “strong operational history” of eight to 10 years with “marque clients”.

The rigs are said to be currently operating across the Middle East and Southeast Asia, but charter rates were not disclosed.

The seller’s identity has not been disclosed, but the description of the rigs matches those owned by India’s Aban Offshore, a number of offshore brokers tell TradeWinds.

“The rigs are all chartered as of today, but they are fixed at low levels – ranging from $35,7000 to $51,000 per day,” Charlie Hockless, head of VesselsValue’s Singapore office tells TradeWinds.

“The reason behind the rigs being for sale could be that the rates being achieved by the rigs barely cover OPEX, and the company could be running low on funds.”
Hockless said the jack up market has been recovering from the well documented offshore downturn with improved utilisation and day rates.

“That said, the recovery is still not quite at a rate market players hoped for,” he adds.

“Recovery rates of previous downturns in 1986, 1994, 1999, 2001 and 2008 were much quicker than the current market.

“A well-documented example of expectation can be seen in Borr Drilling, who were expecting rates of around $100,000 per day by now. The reality is that we are looking at around half of that, even for modern tonnage.”

Hockless said asset values have come down and market players have taken advantage of this by acquiring rigs at low levels.

“An example of this being the Thor (ex-Hakuryu 15), a Keppel Super B jack up built in 2019 with an order price of $240m being sold at $124m,” he said

With the downturn in the jack up market, Hockless said oil companies have a much wider pool of options of rigs to choose from.

“Premium jack ups – those built since 2000 – have benefitted, seeing utilisation increasing over standard built rigs,” he said.
“This puts Borr Drilling’s aggressive rig resale purchasing in perspective, as they have purchased eight out of the last 12 premium resale rigs.”

On the prospects for the fleet sale, Hockless said the eight Singapore built modern jack ups presents itself as an “opportunity for market players to acquire them at a discount” before utilisation and day rates pick up further.

“Despite the fact day rates are not quite where premium rig owners would want them to be, they are improving,” he said.

“Whoever acquires these rigs will need a large reserve of capital in order to cover costs until rates reach a level that premium rig owners are more accustomed to.

“Demand for rigs by the national oil companies are increasing, especially in Middle East and Malaysia (Petronas) are positive for rig operators.”

Hockless said the level of rigs contracted in the Middle East are close to peaks last seen in July 2014, while Petronas and Mexico’s PEMEX have also called for new tenders in the past few months.
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare
30.07.2019 kl 17:44 4326

Hvor har du klippet dette fra ?
Kan du legge ved en link pls
Har oversatt det med google , ble ikke så galt

Mystery-selger ser ut til å laste opp jack-up borerigflåte
Avhending sies å være en mulighet til å skaffe eiendeler til en rabatt før utnyttelse og priser forbedres

Les mer
Deloitte Touche Tohmatsu India er utnevnt til den eksklusive prosessrådgiveren for å identifisere potensielle kjøpere.

De ni riggene er alle bygget på verft i Singapore mellom 2006 og 2009 og har operativ kapasitet på opptil 375 fot.

Eiendelene beskrives som å ha en "sterk driftshistorie" på åtte til 10 år med "marque clients".

Riggene skal visstnok operere i hele Midt-Østen og Sørøst-Asia, men charterprisene ble ikke opplyst.

Selgerens identitet er ikke blitt avslørt, men beskrivelsen av riggene samsvarer med de som er eid av Indias Aban Offshore, forteller en rekke meglere til havs til TradeWinds.

Riggene er chartret alle fra i dag, men de er faste på lave nivåer - fra $ 35.7000 til $ 51.000 per dag, "sier Charlie Hockless, leder for VesselsValues ​​kontor i Singapore til TradeWinds.

"Årsaken bak at riggene som skal selges, kan være at prisene som oppnås av riggene knapt dekker OPEX, og selskapet kan være lite på penger."
Hockless sa at oppgraderingsmarkedet har kommet seg etter den veldokumenterte offshore-nedgangen med forbedret utnyttelse og dagspriser.

Når det er sagt, er utvinningen fremdeles ikke helt i en takt som aktørene håpet på, legger han til.

“Gjenvinningsgraden for tidligere nedgangstider i 1986, 1994, 1999, 2001 og 2008 var mye raskere enn dagens marked.

"Et godt dokumentert eksempel på forventning kan sees i Borr Drilling, som nå ventet priser på rundt 100 000 dollar per dag. Realiteten er at vi ser på rundt halvparten av det, selv for moderne tonnasje. ”

Hockless sa formuesverdiene har falt og markedsaktørene har utnyttet dette ved å anskaffe rigger på lave nivåer.

"Et eksempel på dette er Thor (ex-Hakuryu 15), en Keppel Super B-jack oppbygget i 2019 med en ordrepris på 240 millioner dollar som blir solgt til 124 millioner dollar," sa han

Med nedgangen i jack up-markedet sa Hockless at oljeselskapene har et mye større utvalg av rigger å velge mellom.

"Premium jack-ups - de som er bygget siden 2000 - har hatt godt av å se utnyttelsen øke over standardbygde rigger," sa han.
"Dette setter Borr Drillings aggressive innkjøp av rigg-videresalg i perspektiv, ettersom de har kjøpt åtte av de 12 siste videresalg-riggene."

Når det gjelder utsiktene for flåtsalget, sa Hockless at de åtte Singapore-bygde moderne jack-ups presenterer seg som en "mulighet for markedsaktører til å skaffe dem til en rabatt" før utnyttelsen og dagsrentene tar seg ytterligere opp.

"Til tross for at dagprisene ikke er helt der eiere av premium rigger ville ønske at de skal være, bedrer de seg," sa han.

"Den som anskaffer disse riggene vil trenge en stor kapitalreserve for å dekke kostnadene til prisene når et nivå som premiumriggseiere er mer vant til.

"Etterspørselen etter rigger fra de nasjonale oljeselskapene øker, spesielt i Midt-Østen og Malaysia (Petronas) er positive for riggoperatører."

Hockless sa at nivået av rigger som er inngått i Midt-Østen er nær toppene sist sett i juli 2014, mens Petronas og Mexicos PEMEX også har bedt om nye anbud de siste månedene.
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare
Tm3P
30.07.2019 kl 19:47 4271

Wow,

Noble opp 19%
Ensco 13%
Diamond offshore 10%
Transocean 9%

Forbered dere på en god dag imorgen!
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare
DNOi50
30.07.2019 kl 20:29 4242

Trøim venter på skikkelige rater, som den gamleren han er. Man må gøtse for å vinne! Wiiiinnniiiinnnggghh!!
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare
kroif
30.07.2019 kl 21:58 4187

Tm3P, håper du gjorde det rette, med ensco er opp 15,7% as we speak..
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare
Tm3P
30.07.2019 kl 22:33 4159

Ja var drøyt og det :) Kan ikke treffe på alt gitt. Nå solgte jeg heldigvis ikke alt, bare det jeg kjøpte for igår/fredag etter å ha solgt borr.
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare
Tm3P
31.07.2019 kl 07:34 4051

Ganske lav prising på IPOen til Borr i USA. $9,30 per aksje noe som tilsvarer litt over 81kr med dagens dollar kurs.

Heldigvis så er det bare rundt 5% utvanning. Uansett irriterende at shortselgerne får seg en vei til å dekke seg inn med gevinst så lett.
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare
p8
31.07.2019 kl 07:44 4034

Er vel helt grei prising og som forventet. Blir spennende å se hvordan den går i usa. Jeg forventer flere positive nyheter fra selskapet idag det er vel en grunn til at de har valgt denne dagen.
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare
Tm3P
31.07.2019 kl 08:06 4017

Jeg er ikke enig at det er en grei pris. I fjor fikk de inn $250m på en aksjekurs tilsvarende $26,75. Men jeg skal ikke klage så mye, vi småinvestorer har fått gode muligheter selv til å laste på denne lave kursen også:)
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare
p8
31.07.2019 kl 08:09 4025

vi lever idag og det som skjedde i går er historie. Når borr valgte notering nå regnet de med kurs på ca disse nivåer.
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare
Tm3P
31.07.2019 kl 10:17 3943

Tror dere at den faller ned mot emisjonskurs, aksjer pleier vel så å si alltid det? Kommer ikke til å selge det jeg har, men jeg vurderer å øke litt til men tenker det kanskje er best å vente til emisjonen har kommet på plass?
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare

Borr Drilling sights up to $52.4m from New York's first offshore IPO since 2014
31 July 2019 8:16 GMT UPDATED 31 July 2019 8:19 GMT
by Andy Pierce
Tor Olav Troim’s Borr Drilling is set to raise up to $52.4m from its initial public offering in New York which will end a half-decade drought for fresh offshore listings in the US financial capital.

Borr priced its offering of five million shares at $9.30 each, with a further 750,000 shares set aside for its underwriters.

The IPO, which will add to the company’s existing listing in Oslo, was revealed earlier this month.
Goldman Sachs and DNB Markets were the initial banks on the ticket, with BTIG, Citigroup, Danske Markets and Evercore ISI added in the last round.

Borr said proceeds from the primary share sale would run to $44.9m, with the underwriters potentially taking the final purse to $52.4m.

Its updated filing said the cash would be used for potential mergers and acquisitions, investments in complementary businesses, products or technologies, maintaining liquidity and repayment of debt.

As with its first filing, Borr stressed it no specific use for the proceeds right now.

According to data from Clarksons, Borr will be the first offshore company to complete an IPO in New York since 2014.

However, New York is the largest stock exchange globally for offshore companies, ahead of the Oslo system, its data shows.

As TradeWinds has reported the low target for the offering reflects Borr’s goal to be listed with its peers in the US rather than its capital needs.

Schlumberger Oilfield Holdings will see its stake fall slightly to 13.7% following the listing, while Troim's stake will dip to 8% and the Allan & Gill Gray Foundation's to 4.8%.
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare
01.08.2019 kl 09:53 3745

Flere store short posisjoner her nå
3 stk fra juli på tilsammen 2,56% av aksjene
Samlet short kan se ut å være 9,3% , er ikke det temmelig mye
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare

Hvis du regner short posisjonen ut fra de frie aksjene blir den enorm

Top 20 har ca 70% og sitter stille, da skal inndekning skje gjennom de resterende 30%.
Her er det også mange småfisker som sitter stille

Blir spennende å se om de store posisjonene ble inndekket under New York noteringen

Trading er også blitt vanskelig pga redusert volum, July gjennomsnitts dagomsetning var 209k

Med dagens volum blir short inndekning vanskelig uten store utslag i kursen
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare
danm
01.08.2019 kl 11:38 3680

Shorterne møder modstand i mange offshore aktier, og det er en god udvikling. Investorerne har lært lektien og sidder stille, når shorterne hærger og køber, så snart der bliver smidt aktier ud på billigsalg.
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare

Den sluttet i går på USD 9.77 = NOK 86.65
Premarket i dag er USD 9.86 = NOK 87.46
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare

Borr provides an interesting opportunity for speculation – the stock is undervalued, its assets have been acquired on the cheap, the debt level is reasonable, and the jack-up segment of the offshore drilling market is improving.

https://seekingalpha.com/article/4280088-borr-drilling-starts-trading-nyse
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare
02.08.2019 kl 11:55 3471

Den går så det griner
Synd det stort sett er feil vei
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare

Det gikk vel feil vei for mange aksjer da de fleste ble tatt på senga av Trump
Ser ut som den verste panikken er over og futtene er nesten i pluss, olja opp nesten 2%
og volumet historikk lavt på 12500 i timen.
De fleste er usikker og sitter på gjerdet, dumpet trading potten i slutt aksjonen i går og kjøpte
meg inn 16k billigere i dag. Om det var lurt for tiden vise.
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare
kroif
02.08.2019 kl 13:22 3434

Selskapet må biffe opp med noen gode kontrakter snart..
Får håpe at tørken gjør at ratene er bedre enn tidligere, for siste år har vært en drit kjedelig ørkenvandring, med nedtur, gjesp
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare
02.08.2019 kl 15:42 3394

Tror du det kommer noen kontrakter da ?
Redigert 21.01.2021 kl 02:27 Du må logge inn for å svare
02.08.2019 kl 15:58 3462

Hele 6% ned i dag
Hva skal man tro om disse karene?
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
OldNick
02.08.2019 kl 21:23 3398

BORR faller nok "i sympati" med resten av bransjen.

Transocean (NYSE:RIG) -8%
SeaDrill (NYSE:SDRL) -7%
Valaris PLC (tidligere Ensco Rowan, NYSE:VAL) -25%
Diamond Offshore (NYSE:DO) - 9%
Noble Corp. (NYSE:NE) -9%

Rene blodbadet altså :-(
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
Surik
02.08.2019 kl 22:19 3376

OldNick,
leste innleggene dine i fjor høst om Bonheur og argumentasjonen for at aksjen var underpriset.
Imponerende treff der, jeg skulle selvsagt gjort unntak fra regelen om ikke å kjøpe aksjer på "HO-analyser" men det toget gikk altså fra meg.
Ser du kanskje noe interessant i utbombede BORR (og resten av rigg) eller understreker du bare hvor dårlig det går med disse "miljøverstingene" :)
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
Tm3P
05.08.2019 kl 11:16 3181

Kommer det en korreksjon på både børs og oljepris nå så vil det føre til at forfallet innen skiferolje blir enda mer tydelig, er derfor ikke spesielt bekymret og økte posisjonen min her idag :)

Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
Surik
05.08.2019 kl 11:24 3173

Det er etter min mening kun et tidsspørsmål før produksjonskurven for skiferolje bikker nedover. Hvor mye lenger aksepterer investorene negativ kontantstrøm?
Offshore drilling er ihvertfall ikke døende selv om det er for mange rigger i dag.
https://www.wsj.com/articles/oil-has-a-shale-problem-not-an-oil-problem-11564679912
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
05.08.2019 kl 12:22 3133

Hvordan har kursen på aksjene i disse selskapene gått ?
Har de gått i dass akkurat som Borr aksjen ?
Borr er vel ca halvert siden børsnotering og ned 65% fra toppen
Tenk på de som kjøpte på toppen, mange av de samme som tapte på Trøim gjøren i SDRL
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare