Hovdsundet ved Bodø - fantastisk flott.


https://www.nrk.no/nordland/om-70-ar-kan-denne-stranden-vaere-borte-1.14636566

Dette var gedigent.

80 cm høyere havnivå om 70 år sies det her. Man begynner å komme seg.
Dette avhenger av hvor mye havet har steget i 2030, 2040, 2050 og 2060.
Det kan bli mer enn 80 cm.

Men akkurat i Hovdsundet kan man vel flytte litt på sanden, og få det samme
preget allikevel ?

Miami, Bangladesh, Stillehavsøyer og mange andre steder derimot, kan få trøbbel.

21:44Nina Sørlie Nilssen
Forskere frykter at strender i Norge kan bli borte: Forskere spår at mange strender i Norge kan bli betraktelig mindre fram mot århundreskiftet. Noen kan bli helt borte.
- Basert på det utslippet vi har av klimagasser, forventer vi en økning i havnivået på 80 centimeter til opp mot en meter på global basis de neste 100 årene, sier forsker Halfdan Kierulf ved geodisidivisjonen Halfdan Kierulf i Kartverket til NRK.
Disse prognosene tar imidlertid ikke høyde for om de store ismassene på Grønland og i Antarktis skulle kollapse.
- Hvis de skulle kollapse, snakker vi om vesentlig høyere tall, kanskje opp til mange meter, sier Kierulf.
I Norge vil havnivåstigningen ramme strender på Vestlandet og i Lofoten hardest. Strendene på Østlandet er godt stilt på grunn av høy landhevning innerst i Oslofjorden.
- Rundt norskekysten forventer vi at havnivået vil stige med rundt 80 centimeter i de ytterste områdene, som Lofoten. Og minkende til 50 centimeter i områder som Narvik og Mo i Rana, hvor man har større landheving.
(NTB)
___________________________________________________________________________________
Dette er nok for konservativt. Og ganske lite nytt i det som sies her.
I 2030, 2035 og 2040 vil vi se hvor dette tar veien. Og det er forskjell på 2090 og 2120.