Archer - Burde være høyaktuell for oppkjøp


Archer håndterer dagens gjeld med dagens inntjening helt greit ift. kontantstrøm, i tillegg til å kunne nedbetale med ca. 500 mill. hvert år. Hele selskapet verdsettes til ca. 660 mill. pr. i dag. Hvert år vil teoretisk egenkapitalen være 500 mill. høyere tilsvarende gjeldsnedbetalingen. Det vil tilsvare nesten en dobling av dagens aksjekurs det neste året, og nye 500 mill. med tilsvarende kursendring hvert år deretter.

Har jeg forstått det riktig er dagens fremførbare underskudd alene verdt mer enn hele markedsverdien pr. i dag, som burde gjøre det meget interessant for andre tilsvarende selskap for oppkjøp. I tillegg er de bokførte verdiene overstigende med ca. 4 mrd. ift. samlet verdi av gjeld og børsverdi, som også kan representere skjulte skattemessige verdier ved nedskrivning av disse i verste tilfelle.

Imidlertid tror jeg aldri Fredriksen og Seadrill er villig til å selge selskapet til dagen prising. Selv med en 200 % oppkjøpspremie ved kurs ca. Nok 15 vil det kun øke kjøpesummen med ca. 1,5 mrd. opp fra dagens nivå, for å overta bokførte verdier på ca. 10 mrd. for ca. 7 mrd. (Inkl. gjeld), samt inntjeningen nevnt ovenfor.

Dersom inflasjonen er på 2,5 %, reduserer det alene gjelden med 125 mill. i verdi pr. år.

Archer vurderer jeg til å være over den tøffe kneika, og til å være et kjempekjøp. Dersom de skulle selge Dls Argentina eller modulriggene, eller varsle refinansiering vil aksjekursen kunne fly. Dls Argentina ble i 2010 kjøpt for ca. 8 mrd. med gjeld, dersom dette selges nå for f.eks. 3 mrd. ville det vært meget attraktivt for Archer som da kan kvitte seg med tilsvarende i gjeld. Resterende gjeld vil være svært håndterlig og aksjekursen ville gått kraftig. Synd markedet ikke ser og verdsetter dette allerede.

81 landrigger er ikke gratis, 3 mrd. tilsvarer 37 mill. pr. rigg, da følger kontrakter for milliarder med på kjøpet.

Seadrill har signalisert at de vil vurdere å selge, og jeg tror selskapet er for lite og tingene tar for lang tid til at Fredriksen skulle gidde å holde på det stort lenger. Tipper Archer ville blitt solgt ved bud på 15,-.


Mon tro, hva yachten på Akershuskaia og sheiken gjør i Norge om dagen :-)

Redigert 21.01.2021 kl 08:53 Du må logge inn for å svare

Frykter ikke emisjon, tror ikke det kommer.

Imidlertid må det rigges for mobilisering av MDR riggen, så om det ikke forskutteres så kan det gi et kortsiktig behov.

Sist refinansiering og emisjon var på banen gikk kursen i 16, det skjedde pga at det vil være svært oppløftende om usikkerhet for fremtidig finansiering er fjernet.

Jeg mener usikkerheten om finansiering ikke er tilstede, da selskapet fint håndterer dagen gjeld. Samtidig vil en eventuell emisjon, kun benyttes til nedbetaling av gjeld, og da er det kun snakk om bytting av penger, så får en heller diskutere prisen for kapitalen/innlånet.
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare

Selskapet er ingen døgnflue, det har eksistert i 40 år, har virksomhet i 30 land, 5000 ansatte, 10 milliarder i omsetning, 10 milliarder i bokførte verdier som håndfaste metallverdier i rigger, samt er breddeleverandør.

Lavmargin marked, har lange kontrakter, mister ikke driftsgrunnlaget over natta, og driften er stabil med stort potensiale.

Dersom du skal plukke en aksje på OSE som kan gi deg betydelig gevinst i 2-3 ganger klassen, uten den helt store risikoen, og som kan vurderes billig i dag, hvilken aksje hadde du valgt???

Jeg ser ingen bedre kandidater!Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare

Jeg er enig med alt du skriver. Tror personlig ikke det blir en emisjon.

Mest undervurderte aksjen på Oslo børs? Mulig. Problemet er at det ikke er særlig mange som mener det samme. Eventuelt så er det en del som sitter på gjerdet og avventer det med refinansieringen, siden Archer har betydelig med gjeld.

Det har vært svært mange triggere de to siste kvartalene, langt flere positive enn negative. Likevel har kursen gått ned. Ikke alltid lett å bli klok på Oslo børs. Hvorfor den holdes nede aner jeg ikke
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare
KongKull
25.07.2019 kl 06:36 5733

En no-brainer, burde stå i 20 kr, gjelden betjenes, kontrakter tikker inn. Er helt greit at det er lite interesse for denne for tiden, det har gitt meg ihvertfall god tid til å laste opp. Skal vurdere salg om vi når 15 kr i år, ellers er det bare å sitte. Mange har tapt mye i Archer de siste årene, det er naturlig at mange et skuffet og skyr aksjen, men da er tiden moden for kjøp,.
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare
25.07.2019 kl 07:39 5677

Her prøver man på nytt å lulle seg inn i en virkelighet som alle objektive ser at er illusjon/ønskedrøm. Vi har her en ledelse som er den mest aksjonærfiendtlige på Oslo Børs, som gjør sitt yttereste for at aksjonærene skal se sine verdier forvitre. Det har de lyktes godt med og verre vil det dessverre bli. Akjsonærenes eneste håp er at styret faktisk gjør jobben sin, ved å sparke ledelsen. Det vil skape nødvendig tillit i markedet. Samtidig må man kommunisere og handle på en slik måte at alle ser at nå er det verdiskapning til aksjonærene som gjelder. Ingen tørr å snakke om elefanten i rommet, dagens ledelse som har som formål å berike seg på sin aksjonærer.
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare
25.07.2019 kl 09:30 5587

En ny dag der ledelsen viser sitt stygge ansikt mot sine aksjonærer. Avgrunnen nærmer seg og har man mulighet, så bør man komme seg ut. Dagens kurs vil fremstå som skyhøy den dagen ledelsen setter inn dødsstøtet mot sine aksjonærer.
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare
thepower
25.07.2019 kl 09:45 5568

Salah is a turd
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare
25.07.2019 kl 09:50 5550

Deilig å ha blokkert utlendingen, som aldri kommer med noe annet enn drittslenging. Oppfordrer alle til å ta en titt på PHO trådene, der han viser sitt innavlede ansikt hver dag.
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare


Salah, det er ulovlig og straffbart det du skriver i dag også.

Det er injurierende, og du kan risikere å bli saksøkt og straffeforfulgt av ledelsen i Archer. Beviser er det anmass av.

Pass deg!
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare
25.07.2019 kl 10:00 5522

Se på kursutviklingen og hva de har skapt av aksjonærverdier opp mot at det er en av kravene til en ledelse i et børsnotert selskap! Samtidig så hever de høye lønninger, uavhengig om aksjonærene må se sine verdier forvitre og i verste fall må selge med tap. Ledelsen kan tillate seg dette og evt. handle aksjer etter at aksjonærene er tvunget til å selge på bakgrunn av ledelsen mangle evne/vilje til å skape aksjonærverdier. Alt dette står jeg trygt i og er det noen man bør se nærmere på, så er det ledelsen og hvordan de har akseptert en kursutvikling fra helvete, uten å ta grep ovenfor sine aksjonærer. Før du begynner å rasle med sabelen, så bør du klare å forstå dynamikken!
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare
Anywhere
25.07.2019 kl 10:09 5504

Salah viser jo med dette innlegget at hun ikke forstår fjæra av børs. Det greieste er tråder der hun er blokkert.
Gjett om mange ledelser skulle vært saksøkt og tilsidesatt om Salahs forståelse av investering skulle vært lagt til grunn.
Makan til treskalle (hun vil i alle fall fremstå lik) er det lenge siden man har sett.
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare
25.07.2019 kl 10:13 5491

Hva er dagens håp, unnskyldning og løgn?
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare


Du kommer med grove udokumenterte beskyldninger mot ledelsen. Kursutvikling er ikke bevis. Svak kursutvikling er ikke særegent for Archer. Se på andre drillingselskaper...

Det er generalforsamlingen/aksjonærene som må innsette det styret de har tillit til vil skape best mulig resultater, som så må ansette den/de ledere som de mener vil oppfylle målet.

Det du indirekte sier er at aksjonærene i hovedsak Fredriksen og Seadrill med ønske, viten og vilje drifter selskapet dårlig, for at dette skal gagne dem i neste runde.

Min erfaring med ovennevnte er at de ønsker best mulig resultater kjappest mulig. De er ikke tjent med svake prestasjoner.

Tror ikke intensjonen deres er å gjøre en wipe out emisjon, hvor de drifter selskapet svakt med vilje for å få kjøpt aksjer billig.

Tydelig at du Salah ikke forstår sammenhengene.
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare
25.07.2019 kl 10:28 5457

Hvis det du prøver å lulle deg inn i var korrekt, så kan man jo spørre seg hvorfor ikke EN i ledelsen har handlet 1 aksje av egen lomme i 2019? Svaret vet jeg og du liker det ikke.
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare
SHARE-IT
25.07.2019 kl 10:34 5448

Salah 1028, jeg vet ikke svaret og ber om at du poster det her.
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare
thepower
25.07.2019 kl 10:35 5443

Salah lost big on this stock. It keeps her awake at night. Poor old Salah, she really is a pathetic little creature.

Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare


Igjen, du er i deep shit med å kommunisere at du besitter negativ innsideinformasjon.
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare
Anywhere
25.07.2019 kl 10:52 5421

Har utfordret deg å skrive svaret her, for hvis du virkelig vet det, og har utfordret kameraten din til å selge på den bakgrunn, så sliter du senere.
Du må si at du antar. Hvis ikke har du et problem når dette varsles.
Men som vanlig er det bare ting i ditt hode, og du tør ikke gi svar på enkle spørsmål av frykt for å bli ledd av.

Salah bør kanskje spørre seg om hvorfor ledelse handlet aksjer / opsjonsprogram i slutten av 2018.. hun synes visst det er no magisk med å handle aksjer i 2019...
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare
Anywhere
25.07.2019 kl 10:58 5408

Vi får se om admin synes Salahs påstått viten om ledelsen og handlinger på dette er greit...
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare
thepower
25.07.2019 kl 11:20 5364

Salah should be banned from this site. Insider trading is illegal and she is breaking the law.
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare
25.07.2019 kl 11:44 5333

Når det kommer påstand om dårlig drift viser det bare manglende analytiske egenskaper.
Om man ser hvor selskapet var i 2015 og ser hva som man har fått det til i dag er det bare latterlig.
Ingen innen segmentet har klart det ledelsen i archer har klart innen segmentet på denne tiden. Sier takk for 15-kilometeren i går:)
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare


Rart vi ikke hører mere vedrørende Lone Star sine forhandlinger og DD-prosess for kjøp av DLS Argentina?

Mulig det henger på konkurransetilsynet i Argentina...

Det finnes også potensielt flere store kjøpere som Halliburton, Baker Huges etc.


DLS har vært til salgs siden desember, og selskapet selv burde vel kunne nevne det selv, fremfor at det kommer først i media.Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare
25.07.2019 kl 12:48 5265

Alt er rosenrødt,men markedet skyr selskapet som pesten. Behøver ikke mye omløp for å forstå at her er noe alvorlig galt.......
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare

E du her ennå? Har de ikke vært å hentet deg :)
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare
Anywhere
25.07.2019 kl 13:40 5211

Er det derfor du ser så mye galt, Salah, pga lite omløp???
Pass deg i varmen, så du ikke går i flimmer...
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare
danm
25.07.2019 kl 14:04 5185

Det kan ikke gå værre.
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare
25.07.2019 kl 16:31 5108

Tydelig at realitetene blir for tøffe å håndtere for noen av de indoktrinerte. Da er det best å sladre til admin. Helt nydelig, da sånne fortjener å tape alt og jeg skal kose meg.
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare

Archer har de senere kvartaler generert ca. 850 mill. på årsbasis og det er økende, denne inntjeningen kan benyttes til å betale renter, avdrag, skatt og investeringer/re-investeringer.

Skatt utgjør ikke noe på lenge pga. store fremførbare underskudd. Rentene blir lavere og lavere da gjelden blir lavere om det betales avdrag. Avdrag trengs ikke egentlig betales, da det ikke er et mål i seg selv å bli gjeldsfri. Nye investeringer er pt. lave.

Rentene utgjør ca 350 mill. I året.

Dvs. resterende 500 mill. som løpende er økende, tilfaller aksjonærene pr. år.

Forventer du 7 % avkastning, er verdien 7,1 milliard, tilsvarende aksjekurs på ca. 48,-. Da er heller ikke alle eiendelene i sving enda heller, så disse verdiene kommer i tillegg, 30 landrigger og begge mdr riggene, samt utstyr herifra til månen...

Grovt sett er dette caset i dag, og gir langt bedre avkastning en bankrente selv på kurs 48,-.


Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare
danm
25.07.2019 kl 17:23 5071

En fordobling af kursen ville være på sin plads :-) I første omgang.
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare

Hvis jeg skulle plukke en annen, blir det pgs. Samme argumentasjon. I tillegg en global stor aktør i sitt marked. Jeg har begge, pluss sdrl i oljeservice.
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare
26.07.2019 kl 09:04 4836

En ny dag der ledelsen viser sitt ondskapsfulle ansikt. Hva vil være dagens unnskylding og løgn fra de indoktrinerte? Ledelsen er vel allerede i gang med å planlegge helgens feiring, en ny uke har de klart å holde lufstlottet oppe. Når kommer sannheten for en dag......
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare
26.07.2019 kl 11:57 4758

Marekdet skyr luftslottet som pesten og venter på hva som kommer. De indoktrinerte forguder en ledelse som er ansvarlig for store tap og en kurs som er rasert. Dette er et typisk scenario, før trollet viser seg og de indoktrinerte må erkjenne at deres illusjon gikk til helvete.
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare
hango
26.07.2019 kl 12:47 4722

Nå bør det kjøpes, folkens.
TA indikerer om et meget kraftig opptur innen kort tid.
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare
26.07.2019 kl 12:55 4709

Da er loopen igang, da var vi tilbake til TA, som det er en stund siden er brukt som håp, deretter som unnskyldning og til sist ren løgn. Hva med i stedet å ta virkeligheten innover seg, dette vil bli styggere enn man kan forestille seg og har man muligheten, selg.
Redigert 21.01.2021 kl 07:53 Du må logge inn for å svare

Tror alle har fått med seg budskapet ditt Salah.

Volumet i denne aksjen er en katastrofe. Men det var vel denne uken Oslo børs varslet var den med minst aktivitet
Redigert 21.01.2021 kl 05:10 Du må logge inn for å svare
26.07.2019 kl 13:13 4821

Du vet bedre enn å bruke volumet som en unnskyldning. Det gjelder vel alle aksjer på Oslo Børs? Er så enkelt som at luftslott sliter uavhengig av volum. I stedet for å lulle seg inn i håp, unnskyldning og løgn for hver uke for å forsvare egen investering, ta heller å forstå at det er grunner for hva som skjer, Råtne egg skyr de som forstår hva som vil skje.
Redigert 21.01.2021 kl 05:10 Du må logge inn for å svare
hango
26.07.2019 kl 13:26 4809

Når TA er sagt, bør det også nevnes om den signifikante oppgangen i eps til neste år.
Og da skal ikke kursen bli liggende på dagens nivå, når dette skal synliggjøres..
Oppgangen kan allerede komme til neste uke om ikke i dag?
Da kan Salah bytte nick..
Redigert 21.01.2021 kl 05:10 Du må logge inn for å svare
Anywhere
26.07.2019 kl 13:27 4798

Så gøy du må ha det i livet ditt, Salah, som får dagen til å gå med å omtrent svare deg selv med samme gulpet som 10 ganger hver dag siden du solgte deg ut med tap...
Redigert 21.01.2021 kl 05:10 Du må logge inn for å svare
hango
26.07.2019 kl 13:29 4793

Om Salah er smart, bør han/hu kjøpe seg inn nå..
Men er dem smart nok??
Redigert 21.01.2021 kl 05:10 Du må logge inn for å svare