Kontrakt med Yara


Hvorfor haster det for Yara å kontraktfeste avtale med Nel? Fordi Yara finansierer nå sine investeringer med milliardlån og grønn trekkfasilitet. Dette gir selskapet bedre rentebetingelser ved å oppnå egne miljømål. Jo raskere selskapet oppnår egne miljømål jo gunstigere blir deres grønne omstilling.
Samtidig haster dette for Nel da en større kontrakt nå raskt vil medføre kost reduksjoner på 40-50% og åpne døren for nye ordrer i de andre potensielle industri segmenter.
Dette er en vinn vinn situasjon for både Nel, Yara og nye prosjektkunder. Ved de estimerte leveranser de neste 5 årene til Nikola og som planlagt vil dette beslaglegge kun 1/3 av kapasiteten på Notodden ifølge Løkke. Det betyr at dagens kapasitet etter utbyggingen gir rom for nye ordre i milliardklassen uten å kreve nye utvidelser i denne perioden.
Parallelt vil etterspørselen etter Nel sine melk og brød produkter som fyllestasjoner stadig eskalere globalt.
Yara vil neppe plassere sitt milliardlån i banken, her vil tidsaspektet på investeringen og rente gulroten ved belåning være helt avgjørende for fremdriften i deres omstilling og miljømål.

Avtale kommer innen 2 uker tror jeg