Depresieringsraten for boligeiendom


All realkapital slites. Å eie bolig betyr at man må koste på eiendommen for å opprettholde standarden over tid.
(Netto kapitalslit).

I tillegg kommer gradvise standardhevinger med tiden. ( gamledager : legge inn vann. Nyere tid: legge varmekabler på badet, nåtid legge inn fibernett og etterisolere) summen av nettokapitalslit og standardhevinger gir et bruttotall for påkost over tid.

Nettokapitalslit er beregnet til mellom 0,1 og 0,9 prosent per år, bruttokapitalslitsraten til mellom 1,9 og 2,7 prosent per år.

Mens standardhevinger gjør det mulig å øke husleia, så er nettokapitalslitet det påkost man må akseptere forvå opprettholde boverdi/husleie. Disse utgiftene har en tendens til å bli ignorert når folk snakker om hvor lønnsomt det er å eie bolig.

https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/artikler-og-publikasjoner/_attachment/314466?_ts=15cea15e350
Redigert 25.07.2019 kl 14:02 Du må logge inn for å svare
Puta1n
25.07.2019 kl 20:48 749

Tull, eiendom faller aldri i verdi over tid.
Onkel_S
26.07.2019 kl 12:29 647

Fint å få dette tallfestet empirisk. Rundt 2% av bygningsmassen pa vil i byer betyde ca -1% pa av eiendommens verdi.
(Ved prisutvikling i takt med inflasjonen blir det da en forventet verdiøking på rundt +1,5% pa justert for kapitalslit)

Onkel. Det siste i parentesen skjønte jeg ikke. Kapitalslitet er en realstørrelse. Inflasjon en ren nominell størrelse. Betyr ikke det at realprisen på bolig er fallende i alle tilfeller der nominell boligprisvekst faller under 3,5% pa?
Onkel_S
26.07.2019 kl 14:21 614

Nei.
De har testet salgspriser for brukt mot nybygg i et hvert marked og eldre ot ikke så mye eldre boliger. Det vil si at den underliggende prisutviklingen er med. Så du tar forventet (elker faktisk) prisutvikling minus kapitalslit -
kortigert for hvor stor en del av boligprisen som er bygningsmasse da tomten ikke slites.

Nei. Den spesifikke prisdifferanse avh av boligalder er målt på gitte tidspunkter/gitt generellt prisnivå. (Dette synliggjøres ved at det i regresjonsanalysen er kontrollert for år). Det må bety at kapitalslit er en reell størrelse, og at null realprisvekst forekommer idet nominell boligprisvekst er gitt ved: generell inflasjon+(netto) kapitalslit.

Som du sier er netto kapitalslit mye lavere i bolimasse med kostbar tomt/sentral beliggenhet. Kanskje kommer netto kapitalslit ned mot 0,1% pa. Om netto kapitalslit er 0,5 generell inflasjon 2% så må nominell boligprisvekst være 2,5% for at realverdien holder seg konstant.
Redigert 26.07.2019 kl 14:43 Du må logge inn for å svare
pengex
26.07.2019 kl 14:53 588

Klart det gjør.
-Dersom landets BNP synker.
-Banker deler ut insolvente lån over lav sko.
-Sedler trykkes i høyt tempo. Inflasjon.
Men jeg er enig hvis du mener i Norge.
Nbim er 9400mrd nå. Tror vi ser 10k mrd innen neste år.
Snart kan vi legge inn årene alle mann og nave.
Redigert 26.07.2019 kl 14:54 Du må logge inn for å svare

? De som snart skal Nave, det vil si nært forestående alderspensjonister, har vel tilgode rundt 75 000 mrd?

75 000 000 000 000,- tilgode i pensjon ja. Hvis vi regner på 5 millioner nordmenn blir det solide 15 000 000,- pr hode. Om vi regner et snitt på 500 000,- i snitt i pensjon betyr det at hele Norge kan gå av med pensjon og leve rimelig greit på sine 500 000,- i 30 år. 75 000 000 000 000,-tilgode for de nært forestående pensjonistene ja, snakker altså om tidenes dessertgenerasjon.