Vil de benytte sin sterke balanse til å kjøpe skip ??


Jin har negativ gearing. ( likvide midler overskrider gjeld.)

De har valgt å holde flåten sin i spotmarkedet. Med en cash break even rate på under 5000 dollar pr dag , betyr det inntjening på over 5000 dollar pr dag pr skip. .
For å unngå at hvelvet sprekker må de snart finne fornuftig bruk av den frie kontantstrømmen.

2. håndsmarkedet er på vei opp, men vi må vel ha lov til å håpe at de er i langt fremskredne forhandlinger om kjøp av slike skip.
La oss bare håpe de ikke satser på 20 år gamle kinesisk bygde skip. Og at de ikke kjøper mer eiendom i Hong Kong.

Men at noe blir meldt før 30 august føler jeg meg ganske sikker på.

Hvis markedet skal fortsette å prise aksjen til under halvparten av bokførte verdier, er det åpenbart en fordel - i alle fall på kort og mellomlang sikt - om mest mulig tilbakebetales aksjeeierne som utbytte.:-)

Hvorfor er utbytte best? Må skatte av det. Hva med tilbakekjøp av aksjer istedenfor?

Jeg mente å sammenligne utbytte med skipskjøp. Spørsmålet er selvsagt hva som gir aksjeeierne best avkastning (utbytte må beskattes, ja, men det må som kjent også aksjegevinst). Da var altså synspunktet mitt at det er bedre å betale mest mulig i utbytte fremfor å kjøpe skip som markedet verdsetter til under halvparten av bokført (så lenge dette vedvarer da).

Tilbakekjøp av aksjer er absolutt interessant. Det er litt underlig at JIN ikke benytter den tilbakekjøpsfullmakten jeg mener selskapet har, når aksjen prises så langt under bokførte verdier som den gjør.
30.07.2019 kl 11:48 1628

For kineserne er utbytte bra siden de trolig er basert I skatteparadiset Hong Kong

"La oss bare håpe de ikke går for et 20 år gammelt kinesisk skip"

Hva er galt med det er jo Kina som bygger flest skip her i verden? Halvparten av skipene til GOGL er også forøvrig bygget i Kina etter det jeg husker. Men det er klart 20 år begynner å bli gammelt.
Redigert 30.07.2019 kl 21:22 Du må logge inn for å svare

Kina-bygget er ikke noen hindring, og faktisk så er skipene som ble bygget helt på begynnelsen av 2000-tallet av bedre kvalitet enn skipene som ble bygget da bulk-boomen slo til for fullt noen år senere. Da gikk det gjerne litt fort i svingene på verftene, og kvaliteten ble deretter. Men selvsagt så er vedlikeholdet av skipene av vesentlig betydning. Jinhui viste med avtalen i april om kjøp av to bulkskip bygget i 2001 og 2002 (sistnevnte avtale ble senere terminert) at skip i denne alderen kan være av interesse. Det blir spennende å se om Jinhui-ledelsen etter termineringen av avtalen ser seg om etter et lignende skip, et nyere skip eller at de kjører litt "safe" og styrer klar ytterligere kjøp.

Hmmm.. jeg mener at det å kjøpe skip nå kanskje kan være den beste bruken av pengene. Ikke utbytte.

Hvorfor:
Hvis skip fortsatt er billig nå så kan de bruke balansen til å kjøpe billige skip. Hvis skipsverdiene går opp senere så vil selskapet bli prissatt høyere.
Flere skip i flåten vil gi en enda høyere inntjening hvis ratene går oppover. Operating leverage.

Siden jeg tror på at ratene skal opp i forbindelse med IMO2020 så tror jeg det kan være smart i disse dager at JIN øker flåten sin.

Kommentar fra Wei Man Ching angående de siste 2 siste skipskjøpene:

"
The -- okay. The whole reason behind acquiring 2 secondhand vessels, to be honest, they are not very young, but they are 2 -- these ship vessels are some of the most well-maintained, good quality vessels we have seen. We'll be frank to all of you. Surprisingly enough, these are Chinese vessels, Chinese made. But accordingly to our experience, we have found that vessels be it made in China or made in Japan, made in Korea, those vessels that were made in the early 2000s, i.e., before the actual bulk market took off, when -- if you think of it, shipyards at that time would -- begging for business, okay. And the quality that -- of these ships at those times were very, very well made. They used extra steel plates. The engine rooms are better arranged. The deck quality was a lot better. I can go on and on about this. But overall, we're very surprised of the quality as well as it was very well maintained from -- in the seller. The seller actually owned this vessel from the newbuilding.

So with this -- and of course, it was a very good price. It was a low enough price where we see that even us, and let's say, for example, 5 more years of use under our management, under our operation, which we can confidently achieve, just considering, for example, the demolition price of such vessel, the risk capital that we actually are committing is very, very low. So i.e., for example, I mean we are literally risking roughly even a little bit north of USD 1.6 million for each ship. But the rest, by the time we finished operating it in the market -- of course, at a very low cost. And these vessels, you can also imagine the depreciation, the noncash item will also be minimal. We will still fetch roughly around USD 4 million, possibly plus, on demolition value. So we believe it's a very good value proposition. We can increase our carrying capacity spending very, very little capital. So this is the rationale."

Det var synd at avtalen om det andre skipet ble terminert. Slik vi forstår det utfra børsmeldingen så var det pga selger ikke klarte å holde overleveringsfristen. Jeg tviler på om det kun var snakk om noen dager her. Muligens så selger boomen i markedet komme, og sørget for å holde det opptatt en del tid fremover. Det spørs om det kommer lignende tilbud fremover nå som ratene har beveget seg merkbart opp.

Takk for interessante innlegg.

Fra et selskapsperspektiv er jeg ikke uenig i at skipskjøp kan være fornuftig, noe det seneste kjøpet absolutt synes å være.

Mitt anliggende er hva som tjener meg best som eier av en aksje som er massivt underpriset i forhold til bokførte verdier. Har en et langsiktig nok perspektiv skal det prinsipielt ikke være noen motsetning her, før eller siden vil prisen reflektere underliggende verdier. Tusenkronersspørsmålet er om vi har fått en slik kursoppgang i JIN før neste sykliske nedtur.

Jo takk! Har fulgt selskapet ganske tett i 5 år nå så begynner å kjenne det godt.

Ja for at selskapet skal prises vesentlig høyere tror jeg vi trenger:
- Mye høyere rater
- Mer aksjonærvennlig ledelse.

Tror begge må være oppfylt for å se priser på 40-50 kr
ruda
31.07.2019 kl 15:52 1218

De kommer nok, med eler uten din deltagelse

At de skulle være mer aksjonærvennlige er vel noe Oslo Børs skulle sørge for????????

Nei Oslo børs kan ikke gjøre noe med om en aksje er upopulær. De kan bare slå ned på uriktig innside handel og andre problemstillinger i forhold til kjøp og salg av aksjer. Enten det er snakk om å holde informasjon tilbake for markedet eller at noen har informasjon som ikke andre har ved kjøp og salg av en aksje. Det skal jo være likt for alle på papiret på børsen. Hvordan et selskap driftes av styret kan Oslo børs gjøre 0 med.
01.08.2019 kl 11:00 949

Kineserne er vel ikke interesserte i kursstigning siden de trolig ikke har planer pm å selge hverken aksjer eller selskapet ? Så hvis utbytte pr. år er særlig under 10% av en investert kapital (f.eks 8.-/aksje) så vil en vel vurdere andre alternativer

Betimelig problemstilling, dette.

Nå har det vært innsidekjøp siste året på markert høyere kurser enn dagens kurs. Dette er vel uttrykk for en forventet oppfatning om kursutvikling/avkastningspotensiale. Ifjor reagerte kursen ganske kraftig på utbyttemelding. Det må være lov å håpe og tro på utbytte i alle fall etter Q3 (likviditetsmessig kan selskapet sikkert betale utbytte sllerede etter Q2-rapporten), så får vi se hvor stort dette eventuelt blir, og hvordan markedet reagerer på det.
01.08.2019 kl 14:51 874

Aksjen går nedover hver dag, her er det trolig best å komme seg ut
Eller er det noen som har et trøstende ord ang kursen?
Redigert 01.08.2019 kl 18:28 Du må logge inn for å svare

Med de siste års innsidekjøp og stadig økende eierskap til den kinesiske familien tror jeg de ønsker å bli så store eiere at de etterhvert tar selskapet av børs.

Får bare håpe kursen snart går opp slik at de ikke får kjøpt selskapet til en billig penge
01.08.2019 kl 20:24 762

Vel, tar de selskapet av børs så er selskapet neste lovløst. Og kineserne kan mer eller mindre gjøre som de vil
ps
Nå er handelskrigen trappet opp også, så jeg regner med at JIN vil forsette fallet
Redigert 01.08.2019 kl 21:55 Du må logge inn for å svare

Men der tok du grundig feil!

Med dagens supramaxrater på nesten 13K USD kan ikke en aksjekurs nær bunnen vare særlig lenge. JIN smeller nok opp over 8 allerede i dag !

Hau, hau
Redigert 20.08.2019 kl 08:00 Du må logge inn for å svare