Ratenivået konsoliderer over 27.000


Ser ut som vi får en konsolidering på over 27.000 for Cape, ca 17000 for Panamax og 11,500 for supramax.
Det innebærer i så fall kjempeinntjening for skip i alle klasser.

Her kan det ligge an til utbyttefest i andre halvår 2019 og første halvår 2020.