Fullstendig feil om Elbil

OZZY
27.07.2019 kl 03:10 694

https://www.adressa.no/meninger/ordetfritt/2019/07/25/Fullstendig-feil-om-elbil-19453985.ece

Fullstendig feil om elbil
Når det oppfordres til å velge kollektivt i stedet for elbil, så er man ute på tynn is.
Det beste kjøretøyet med motor sett fra et miljøsynspunkt og fra en praktisk synsvinkel, er elbil, skriver debattanten.


Under Ordet fritt i Adresseavisen 5. juli hevder Odd-Jarl Gerhardsen at elbiler er miljøfiendtlige. Det er en kraftig påstand, og den er nesten fullstendig feil på alle punkter. Det virker som om han baserer seg på noen kilder som har kommet med svært tvilsomme, useriøse og uvitenskapelige påstander om elbiler.
Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Vi kan se på hva han skriver i tur og orden, produksjonen først. Produksjon av elbiler krever store energimengder, særlig til batteriproduksjonen. Dette er riktig, men det betyr ikke nødvendigvis store CO2-utslipp i hele livsløpet til bilen. Det er gjort en rekke seriøse analyser av hvor mye CO2 som slippes ut ved produksjon og bruk av elbiler. Noen av de grundige internasjonalt kjente analysene er gjort av Linda Ager-Wick Ellingsen, Anders Hammer Strømman og deres kolleger ved NTNU. Disse analysene viser at selv om CO2-utslippene fra produksjonen er en til to ganger større enn det for en tilsvarende bensin- eller dieselbil så er dette utslippet spart inn etter 20 000 til 30 000 kilometer kjøring ved bruk av norsk strøm. Dette tilsvarer rundt to års bruk for de fleste. Etter denne kjørelengden gir kjøringen nær null CO2-utslipp så lenge bilene lades med norsk strøm. Lignende analyser utført av ledende europeiske og amerikanske forskere på feltet gir tilsvarende resultater.

Disse resultatene er mer enn tre år gamle. I dag vet vi at Tesla produserer batteriene til Tesla Model 3 i sin nye Gigafactory i Nevada. Denne fabrikken bruker allerede mye elektrisitet fra solceller. Teslas plan er at denne fabrikken i nær framtid skal får hele sitt elektrisitetsforbruk dekket fra fornybare kilder, i praksis sol og vind. Det vil gjøre Tesla Model 3 svært miljøvennlig. Antagelig vil det være mindre CO2-utslipp fra produksjonen av den bilen, inkludert batteriene, enn for en tilsvarende bensin- eller dieselbil. Da blir det den mest miljøvennlige bilen uansett hvor den blir brukt i verden.


Det neste punktet Gerhardsen nevner, er råvarene som brukes i batteriproduksjonen. Han hevder spesifikt at det blir brukt materialer «som for eksempel kobolt, som hentes fra fattige land der arbeiderne utbyttes og underbetales». Dessverre er det ikke enkelt å finne ut hvor de enkelte batterifabrikantene henter sine råmaterialer. Men noe informasjon kan i alle fall finnes i publikasjoner fra to av de store elbilprodusentene. Tesla har i sin «Impact Report 2019» erklært at de følger internasjonale anbefalinger om å ikke bruker kobolt fra Kongo og andre konfliktmaterialer i sin batteriproduksjon. Nissan Motor Company har tilsvarende erklæringer i sine årlige miljørapporter. Disse to produsentene går foran som gode eksempler, og det er trolig at andre europeiske og amerikanske bilprodusenter vil gjøre det samme om de ikke allerede har gjort det.


Så til veislitasje. Det blir hevdet at tunge elbiler sliter mye på veiene og skaper mye svevestøv. Denne påstanden er imøtegått av mange med god innsikt i vedlikehold av veier. I en rapport fra Transportøkonomisk Institutt blir det påvist at tunge kjøretøy sliter mye mer på veien enn personbiler uansett type. I gjennomsnitt sliter en buss mer enn 200 ganger så mye på veiene, lastebiler sliter fra 100 til 900 ganger så mye. Forskjellen på veislitasje mellom liten og stor personbil er i denne sammenhengen ubetydelig.

Så til sist, når Gerhardsen oppfordrer til å velge kollektivt i stedet for elbil, så er han også ute på tynn is. Det finnes en god rapport fra Vestlandsforskning med tittelen «Transport, energi og miljø». Dette er en grundig rapport basert på solid underlagsmateriale. Her blir det vist at med tanke på miljøpåvirkning er elbil bedre enn de aller fleste andre motoriserte transportmidler, inkludert buss og tog. Det er bare bytrikk som er litt bedre.

Det beste kjøretøyet med motor sett fra et miljøsynspunkt og fra en praktisk synsvinkel, er elbil. Men vi trenger buss og tog også, både for de som ikke har bil og for de tilfeller da bileieren heller vil la bilen stå. Det er ingen tvil om det. Og så har Gerhardsen et godt argument til sist. Bedre batteriteknologi trenges. Som jeg har vist ovenfor er den allerede på vei.

Her en er en balansert og grundig gjennomgang av påstander som blir fremsatt for elbiler. Artikkelen er lang, men lesverdig for de som ønsker å sette seg inn i problemstilling.

https://www.tu.no/artikler/vi-ser-naermere-pa-elbilens-skitne-hemmeligheter/396938
MrStock
27.07.2019 kl 14:03 531

Mye interessant lesing her. Det er nærliggende å anta at en konservativ oljebransje står bak eller støtter opp om denne ‘forskningen’ rundt elbiler. Et annet aspekt som ikke har vært så mye belyst er energibruken til bensin og diesel FØR den ender opp på tanken i bilen. Strøm til elbilen kommer fra ulike kilder, alt fra vannkraft til kullkraftverk. Men den fornybare andelen øker i de fleste land. Bensin og diesel derimot kommer kun fra råolje. Den skal det letes etter. F.eks. ved hjelp av seismikkskip i Nordsjøen. Så skal det prøvebores. Enten finner en drivverdige felt, eller så gjør en det ikke. Så skal oljen hentes opp via en produksjonsplattform. Arbeidere skal flys ut og inn i Nordsjøen med helikoptre. Deretter skal oljen fraktes inn til et raffineri. Raffineringsprosessen er utvilsomt energikrevende, selv om jeg ikke har tall på dette. Så skal det ferdige produktet transporteres ut til pumpene som bilistene kan bruke. Som om ikke det er nok, vil en i beste fall få ut ca 30 prosent av energien i bensin/diesel til framdrift av bilen. Resten går opp i røyk og varme. Til sammenligning klarer elbilene å bruke ca 80 prosent av energien til fremdrift. Dessuten taler ikke tiden for fossilt brennstoff i denne sammenhengen: https://www.tu.no/artikler/oljen-krever-mer-energi/250033
Hektar
27.07.2019 kl 17:31 469

Hele innlegget ditt er bare selvmotsigelser og "ja, det stemmer men kanskje om du ser på det sånn....."

Nei. Dette er bare tull og du er en tullebukk som forståelig nok ønsker å forsvare din religion. Men alt du tror på og alt du sier er bare tull. Innrømmelser kommer. Den blir trist og den blir grusom. Men den kommer.
Hektar
27.07.2019 kl 17:33 467

Jepp. 30% energieffektivitet. Som flere steder i verden brukes til å produsere elektrisitet. Rett i teslaen. Sånn at folk føler seg bra med valget sitt 😂