La oss innføre et nytt begrep : Trump-pengene.


Det har seg nå en gang slik at ca 2000 mrd. kr. av statens sparefond utlands verdi pr. dags dato, refererer seg fra særskilt ekstra verdistigning, utbytter, rentekuponger, leieinntekter pga. Trumps økonomiske prestasjoner. Fra 8. november 2016 (valgseierdagen) - apr./mai 2018 steg New York børsen med ca 50 %. Pr. 31.12.2017 utgjorde amerikanske verdipapirer 42 - 43 % av fondets verdi. Dollaren har også steget. Trump har ønsket sterk dollar. (Men nå har den kanskje kommet høyt nok ? )

Med Hillary ved roret hadde aldri tilsvarende utvikling skjedd. Det hadde vært i samme gate som det Obama presterte.

Så statens sparefond utlands høye verdi pr. i dag 27 Juli 2019 (9414 mrd. NOK, eller 10.269 mrd. SEK), skyldes for minst omlag 2000 mrd. NOKs del, Trumps innsats. Dette har vært ekstra og helt uventede penger for Norge.

I tillegg er det som det er verdt å merke seg ved denne historien, at det var en nordmann som hjalp i avgjørende grad har det vist seg, - Trump med å vinne valget. Det var 46 valgmenn i 3 stater, som dro Trump avgjørende over toppen. Det var tidenes valgkampinnsats fra Trumps side med opptil 3 store valgmøter daglig. Og dette til tross for at han daglig hadde skitten motvind mot seg hele tiden. Selv i dag kaster media i USA, Norge og andre steder skitt på Trump daglig. Det er ikke noe gildt syn.

Trump selv er på det rene med at han fikk helt uventet hjelp fra slikt hold. Og er naturlignok meget takknemlig for dette.

Så når Støre nå snakker om barnas penger, er dette noe ordentlig hykleri og tøv. Barna ligger an til mer enn nok penger de. Det Norge trenger nå, er bedre samferdsels infrastruktur. Men dette må skje klokt og på en måte hvor land og folk får mye for pengene. Dette er ikke penger ut av vinduet, men investeringer for fremtidige inntekters ervervelser. Det ukloke vil være å ikke sørge for disse investeringene. Og dette rimelig raskt.

I selve statsbudsjettet, uten å se hen til statens sparefond utland, burde det også være gode muligheter for å rydde litt plass for investeringer i samferdsels-infrastruktur. Det er mange steder det kan kuttes. Så summen av spillerom for å kunne få ned folks bompenge kostnader burde være egentlig meget god. Men nå gjelder det også å holde kostnadsnivå for vei- og togbygging nede. Og kvaliteten på planene høye. Et bedre samfunnsmaskineri vil dessuten i neste runde gi mere inntekter inn.

Det er også samfunnsøkonomiske parametere som ligger utenfor statsbudsjettet, som det kan jobbes med. F.eks. de altfor høye og altfor oligopolistisk /"monopolitisk" pregede matvareprisene. Resultater der, gir mer til nye veier, nye togspor for høye hastigheter, nye T-banelinjer, nye bybaner, ferger, kabel-ferger, nye gang- og sykkelveier, nye turist- og rekreasjonsstier. Informasjonstavler om farer og forberedelser i norsk natur. Pluss tilhørende serviceinfrastruktur (toaletter, kiosker m.m.)

Redigert 27.07.2019 kl 18:30 Du må logge inn for å svare
OZZY
27.07.2019 kl 15:28 599

ta av oljefondet og bygg ut veinettet i Norge og mer til gang og kollektiv. kutt ut ALLE bompenger. Bygg ut infrastrukturen for Hydrogenfylling og flere hurtigladere for Elbil. Hva er det myndighetene somler med ? Begynn å bygg landet. Gratis og obligatorisk førskole for ALLE barn.
Thinky
27.07.2019 kl 16:02 575

Enig med OZZY. Lag evt. en regel som sier noe sånt som at 1/3 av det de bevilger til dette, skaffes ved å kutte i budsjettet,
eller skape merverdier gjennom smarte grep i budsjettet, og resterende 2/3 hentes fra fondet. Betingelsen er videre at byggekost
holdes kontrollert nede. Og kvaliteten kontrollert oppe. Det må være sånn at det må ligge litt anstrengelse bak. At det ikke bare er
å ta fra fondet. Det må være noen betingelser for å kunne gjøre det.
Redigert 27.07.2019 kl 16:12 Du må logge inn for å svare

Skulle gjerne ha lagt ut 2000 milliarder fra oljefondet bare jeg slapp å se trynet til sjefsklysa!!
Vet ikke hva som gjør meg så innmari kvalm hver gang hen dukker opp, kan det være trutmunnen?

Vi kunne jo kuttet ut en del av bistandspengene som aldri havner der de skal. Norge er et stort sosialkontor for hele verden. Det blir bevist gang på gang at pengene ikke kommer frem men i lommene til de som tar fra sitt eget folk. Ca 40 milliarder gir vi hvert år. Ingen har kontroll, mer skal vi flås, mer skal vi gi. Ta litt av dette og bygg ut veinettet, trenger ikke bompenger. Norge har nok av penger til dette men ingen kontroll. Pottitnorge
Thinky
31.07.2019 kl 21:30 348

Fondet økte ytterligere i dag, etter US rentekutt. Enda mere Trump-penger på kontoen til Ola og Kari.
Thinky
01.08.2019 kl 18:32 266

Vi registrerer nå 9520 i fondet. Hvilket tilsier at Norge har tjent godt over 2000 mrd. kr. på Trump.
Under Trump-perioden er vi også i ferd med å få anerkjent en gigantisk kontinentalsokkel rundt
Bouvet-øya.