Forsikringsselskapet har vel sitt på det tørre?


https://www.tv2.no/?r=refresh
Har hun ansvarsforsikring i Norge så skulle vel den gjelde ?. Men hun har trolig bare sertifikat og ikke bil m/ansv. fors.
Da er hun ille ute. Men heldig på en måte ,da sykehusdøgn i Tyrkia ikke e r så dyre, og sikkert ikke en erstatning heller.
Redigert 27.07.2019 kl 15:39 Du må logge inn for å svare
mishka
27.07.2019 kl 16:09 897

Nå må man holde tunga rett i munnen. En bilforsikring har ingenting med reiseforsikring å gjøre, Bortsett fra at enkelte reiseforsikringer og kredittkort dekker EGENANDELEN på bilutleieselskapets forsikring om uhellet skulle være ute. På den måten slipper man å tegne en såkalt Super CDW som ofte koster en del og da reduserer egenandelen fra typisk 900 euro til 0.

Det denne saken handler om er noe helt annet. På en leiebil er forsikringen knyttet ikke bare opp mot bilen, men også hvem og hvor mange sjåfører det er på bilen. Derfor koster det mer å leie en bil hvor f.eks. 2 stk. er registrerte som sjåfører. Og det er dette hele saken dreier seg om. Leiebilfirmaet og dets forsikringsselskap ser sef. sitt snitt til å velte alle utgiftene over på dama fordi hun ikke er registret som sjåfør på bilen ved kontraktens inngåelse. Og derfor MÅ man være utrolig nøye på slikt ved leie av bil enten det er i Tyrkia eller andre steder. M.a.o. helt amatør av denne dama. Det at hun sitter i timesvis i et "bur" på en politistasjon er bare bonusen for å dra til et shithole-country som Tyrkia.
Redigert 27.07.2019 kl 16:39 Du må logge inn for å svare
27.07.2019 kl 17:01 861

Vel, hvis hun hadde Reise Pluss fra Gjensidige så skal forsikringen dekke 15000.- ved skade på leiebil, Ansvar opp til 15 mill og rettshjelp opp til 100 000.
Dette står på Gjensidige sine sider. Likevel skriver de altså i 'forklaringen' at forsikringen ikke dekker bruk av leiebil????????
mishka
27.07.2019 kl 20:37 816

Nei, det står på Gjensidiges side at de dekker EGENANDEL ved skade på leiebil med inntil kr. 15.000,-. Men denne dama hadde ikke gyldig forsikring fordi hun ikke var oppført som fører ved leie av bilen. Alle biler, også i Tyrkia, har ansvarsforsikring. Så det rette her er vel at leiebilselskapets forsikringsselskap tar regress hos dama fordi hun har brutt vilkårene.

Det de kaller ansvar har ikke noe med bilforsikring å gjøre fordi alle biler har forsikring. Hadde det vært slik at en reiseforsikring også var kaskoforsikring av alle mulige leiebiler ville det blitt dyrt for Gjensidige.
Redigert 27.07.2019 kl 20:45 Du må logge inn for å svare
27.07.2019 kl 22:27 783

Jeg ar ikke sagt at det ikke er egenandel. Det står så tydelig at det ikke var nødvendig å skrive det.. Og jeg har heller ikke ment at disse 15 mill .hadde noe med . bilforsikring å gjøre. Det står på samme oversikt, derfor. Men det gjelder ikke ved bilkjøring eller diverse andre aktiviteter. Ansvarsforsikring er påbudt ved bilkjøring også i Tyrkia.
Så det var den jenta som først kjørte , men ble uvel. som stod oppført som fører av leiebilen. Og som trolig hadde alt i orden.

Men hun burde ha krav på juridisk bistand selv om det var hennes feil. Og det har visstnok Gjensidige gått med på.

På min rimelige Gouda reiseforsikring er følgende unntatt fra ansvar , men ansvar dekkes av 15 mill også her:

8.3 Unntak Forsikringen yter ikke erstatning for ansvar: 8.3.1 Ved forsettlig handling eller unnlatelse. 8.3.2 Som har sammenheng med sikredes yrke eller ervervsvirksomhet. 8.3.3 Som eier, fører eller bruker av motorvogn, arbeidsredskap, båt, vannjet, luftfartøy (ekskl. modellfly) eller registrert trav-/ galopphest som trenes for eller deltar i løp. Dog dekkes ansvar som eier, fører eller bruker av: • kano, kajakk, seilbrett/surfebrett • hangglider, paraglider • båt under 15 fot med motor mindre enn 10 hk • rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser o.l., som ikke kan oppnå en hastighet på over 10 km/t.
8.3.4 For skader på ting oppstått ved graving, sprenging, pæling, spunting og riving samt ved ras, jordutglidning, dambrudd og setning i grunnen. 8.3.5 Overfor reiseledsager, ektefelle, samboer, foreldre, besteforeldre, fosterforeldre, svigerforeldre/svoger/svigerinne, søsken, barn/barnebarn/fosterbarn samt ektefelle og samboere til de som er nevnt. Det er familieforholdet på det tidspunktet skaden forvoldes som legges til grunn. 8.3.6 For skade på sikredes andel av ting som eies i fellesskap. Det er eierforholdet på tidspunktet for skaden som legges til grunn.
8.3.7 For tort og svie eller annet erstatningsansvar av straffende karakter som utmåles i tillegg til erstatning for skadelidtes økonomiske tap, f.eks. ”Punitive Damages” og lignende. Forsikringen dekker ikke bøter, gebyrer o.l. 8.3.8 For skade på ting som tilhører en annen, men som sikrede eller noen på vegne av sikrede bruker, leier, låner eller har mottatt til transport eller forvaring. Det svares imidlertid for skade på leid hotellrom eller ferieleilighet i form av brann og eksplosjon. 8.3.9 Som alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti, herunder ansvar den sikrede må bære fordi sikrede har gitt avkall på sin rett til regress. 8.3.10 Styreansvar. 8.3.11 Ved overførsel av smittsom sykdom. 8.3.12 Som sikrede har pådratt seg som følge av forurensing. 8.3.13 Som sikrede har pådratt seg på objektivt grunnlag for sine barns skadeforvoldelse, jf. lov av 13. juni 1969 nr. 26 om skadeerstatning § 1-2.
8.4 Skadeoppgjør og erstatningsberegning 8.4.1 Når et erstatningskrav er omfattet av forsikringen, tilligger det Gouda å utrede om erstatningsansvar foreligger, forhandle med kravstilleren og om nødvendig prosedere saken for domstolene. 8.4.2 Gouda bærer sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet, også utover forsikringssummen. 8.4.3 Gouda betaler omkostninger til ekstern advokat og annen sakkyndig bistand valgt eller godkjent av selskapet. 8.4.4 Hvis erstatningskravet dels omfattes og dels faller utenfor forsikringen, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er Gouda villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, svarer selskapet ikke for omkostninger som senere påløper. 8.4.5 Gouda har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. Fremsettes krav om erstatning direkte mot Gouda, skal selskapet varsle sikrede uten ugrunnet opphold og holde sikrede underrettet om den videre behandling av kravet. Goudas innrømmelser overfor skadelidte binder ikke sikrede.

Så hvorfor de setter opp 15 mill for ansvar er trolig bare for å imponere og er direkte villedende med alle unntak de har. !5000 hadde sikkert vært et mer realistisk tall
Eller er det i det hele tatt noe som selskapet godkjenner som kan nærme seg 15 mill?

Redigert 27.07.2019 kl 23:00 Du må logge inn for å svare
mishka
27.07.2019 kl 23:24 749

Enig i det. Men lærdommen er at med leiebil MÅ man følge reglene, hvis ikke kan man komme ille ut.
Gi_Fan
28.07.2019 kl 06:56 677

Det gjelder ikke minst i USA. Har møtt flere som "skryter" av at de har fått billige bil-leier i USA ved "walk up", uten å være klar over at det ikke er forsikringer inkludert bortsett fra eventuelt en minimal forsikring påkrevd av delstaten. De fleste amerikanere med egen bil hjemme er ok med det for deres vanlige bilforsikring er vanligvis en forsikring av føreren, uavhengig av kjøretøy.

Angående Tyrkia så står det ganske greit i reglene:
-Minimum third party liability insurance is required for all vehicles in Turkey and proof of insurance must be carried at all times. This insurance is called Compulsory Traffic Insurance (Zorunlu Trafik Sigortasi) and covers the cost of damage of the other vehicle in the event of a road traffic accident. Vehicles without this insurance may not be driven on the roads. Vehicle insurance covers the owner of the car, any additional drivers must be named on the insurance policy and an additional fee may have to be paid.
Så her har det skjedd en glipp fra naive ungdommer.
Selv er jeg mye i Tyrkia, men holder meg til apostlenes hester eller sykkel. Og da er jeg ' luft' for bilister. Tyrkia har en lang vei å gå på det området.
Ps
Ser ikke at jenta eller foreldre ofrer gutten som ble skadet så mye omtanke? Har vært innom diverse sykehus i Tyrkia og det er ikke stort mer luksus enn 'buret' hun satt i. Hardt klima i de offentlige, mye bedre i de private. Det er å håpe at gutten ikke ble varig skadet, men hvis det er en trøst for henne så slipper hun billig økonomisk uansett.
Redigert 28.07.2019 kl 09:43 Du må logge inn for å svare
Tyr
28.07.2019 kl 15:07 561

Leste en gang i Vi Menn om en reisereporter som har reist absolutt overalt i verden. En gang leide han bil i California. Han krashet i ræva på bilen foran i lav hastiget, maks 30 km i timen. Alle gikk ut av bilen ordnet opp der og da. Han hadde alle mulige tenkelige forsikringer. Vi menn reporteren trodde alt var greit da. Flere måneder senere får han brev i posten at han var saksøkt av passasjeren i bilen han krashet inn i. Denne personen hadde visstnok fått en nakkeskade pga kollisjonen. Vi menn reporteren ble bedt om å møte i retten i California. Dette ble senere frafalt. Vi menn reporteren sa at saken var et helvete, og at han aldri kommer til å kjøre bil i California igjen.
Redigert 28.07.2019 kl 15:07 Du må logge inn for å svare