Togskinner og solslyng

Thinky
27.07.2019 kl 15:55 255

Her til lands er et nøytralt spor og et stabilt og justert underlag det viktigste.

Lokførerne varsler
For å sikre mot solslyng kjører Bane Nor gjennom utsatte strekninger med arbeidstog og kontrollerer banen. Er det fare på ferde, reduseres hastigheten eller strekninger stenges helt.

– Lokomotivførerne er de viktigste varslerne her. Når de hører en ny lyd eller merker seg et punkt i skinnegangen som er endret, melder de fra.

Dette understreker behovet for rake spor på et stabilt og justert underlag.

Rake spor i et land med Norges topografi?
Thinky
27.07.2019 kl 17:03 222

I Intercity-triangelet er det ganske flatt, så det går. Også i Østfold er det ganske flatt (retn. Sthlm og Gtbrg).