Dette som skjer med thin


Er konsekvensen at de har helt ukvalifisert salgs team.... Analfabeter kan ikke selge.....