Galskap i USA, selskaper låner penger og kjøper egne aksjer!
Børsgalskapen fortsetter i USA og boblen blir større og større, denne gangen skal komme en krakk som man aldri har opplevd. Ikke bare at selskaper prises med meget høye P/E verdier, bruker selskapene sine kontanter + låner penger og kjøper egne aksjer. Hva er best for et friskt selskap? Fylle krigskassen i gode tider eller tomme og vandalisere den?

Share buybacks are expected to approach $1 trillion this year, according to Goldman Sachs.
Funding is coming from a record drawdown in cash as well as a rise in gross debt and leverage.
Buybacks have exceded free cash flow for the first time since the financial crisis.
https://www.cnbc.com/2019/07/29/buybacks-companies-increasingly-using-debt-to-repurchase-stocks.html