Bygge togbane fra Narvik til Tromsø ?


En ordførerkandidat i Tromsø er ute på en helside i VG i dag om dette spørsmålet.
Jeg målte avstanden til 146 km i luftlinje. 6 % legges gjerne til for å få trasélengden.

Tar en eksempelet med den nye dobbeltspor strekningen fra Farriseidet til Porsgrunn,
så kan en få et visst bilde av dette. Strekningen er dimensjonert for 250 km/t, og går
gjennom kupert terreng. Det er mye broer og tunneler. 22,5 km kostet 7,2 mrd. kr.

Dvs. ca 1/7 av det som trengs Narvik - Tromsø. Det kan være litt mer kompliserte
fjordkryssinger i nord. Men at Norge bruker 50 - 90 mrd. kr på en slik bane virker
ikke helt umulig. Vilkåret må bl.a. være at trafikkgrunnlaget er noenlunde forsvarlig.
Her trenger en ikke dobbelspor sannsynligvis, men forbikjøringsspor noen steder.

Det har vært snakket om 20 mrd. kr. flyplass i Lofoten, og 1,5 mrd. kr. flyplass i Mo i Rana.
Dette virker urealistisk og unødvendig. Bodø skal bygge ny, og får fin byutviklingsplass
gjennom dette. Tromsø lufthavn skal også oppgraderes. Det virker fornuftig.

Nord-Norge har behov i uttransportterings-sammenheng for sjømaten. Med tog til Narvik,
kan sjømaten transporteres videre derfra med tog gjennom Sverige. Og turister kan komme
inn den veien. Ofotbanen har høy standing i Sverige, og regnes som den vakreste banen de
har. Pga. finske planer om jernbane til Kirkenes, kan jernbane fra såvel Rovaniemi som Luleå
og sydover, få mer for seg i fremtiden. Det kan bli et økt finsk-svensk-norsk-russisk samarbeid
i dette området. Til glede og gavn for alle 4 land. Det fins også både råvarer og fabrikker på gang
i dette området. Bl.a. batterifabrikk i Nord-Sverige.

En sånn bane vil gi økt fremtidstro i Nord-Norge. Senere kan den skjøtes på til Fauske.
Vil tro hele Norge er åpne for tiltak som kan bedre Nord-Norges kår. Det gjelder å få
frem de rette prosjektene som er liv laga.

Så se gjerne videre på dette Tromsø og Narvik, det i mellom og det rundt. Kom med
argumentene. Det er kortere mellom Tromsø og Narvik i luftlinje, enn mellom Narvik
og Fauske. Så manøveren med den kortere og svensktilknyttede strekningen først,
kan være en fornuftig strategi. Se på mulighetene som fins rundt dette.

Redigert 29.07.2019 kl 23:30 Du må logge inn for å svare
Thinky
29.07.2019 kl 23:36 2643

Nordøstpassasjen kommer nok før noe sånt, Merlot.
Noen år senere kommer også Nordvestpassasjen.
Redigert 29.07.2019 kl 23:38 Du må logge inn for å svare
MERLOT
30.07.2019 kl 00:07 2637

Det virker som at Northern East West Freight Corridor er planlagt ganske kloss inntil Bajkalsjøen ser jeg slik at muligheten for en båttur med Nordøstpassasjen inn i vika nord for Dudinka og deretter med elvebåt videre sydover til sjøen før en setter seg på toget hjemover skulle være tilstede.
30.07.2019 kl 00:34 2618

Best at Svenskene bygger bane mot Tromsø, billigere og bedre. Tromsø har ikke behov for togbane, men banen kan stoppe noen mill unna Tromsø.. Eks. Skibotn for utskiping av gods og malm. Elektriske lastebiler fra Skibotn-Tromsø med gods.. hihi snev av miljøvennlig tankegang her))
Thinky
30.07.2019 kl 00:41 2606

Det tror jeg blir vel lang avstand, begrensning på godsmengde, og begrensning på fart. De russiske elvene
kan bli interessante på andre måter, enn som transitårer fra Kina.
Noni
30.07.2019 kl 00:47 2597

Ja det er kanskje billigere med tog gjennom Sverige til Skibotn, enn fra Narvik til Tromsø, men det kan ikke være gunn for at jernbanen skal stoppe i Bodø, da er vi halveis i Norge. Det er på tide at Nord-Norge med sine resurser får noe tilbake, og ikke bare skal eksportere fra Nord-Norge.
Redigert 19.08.2019 kl 21:13 Du må logge inn for å svare
Thinky
30.07.2019 kl 00:48 2597

Ordførerkandidaten i Tromsø var særlig opptatt av uttransporteringen av sjømaten.
Og at Nord-Norsk sjømat kan dreie seg om 500 mrd. i året om noen år.
Tromsø har mange fjordarmer inn, og er av den grunn muligens et betydelig
mottakssted for fisk. (Akkurat hvor mottaksstedene ligger har ikke jeg veldig mye kunnskap om).
nima
30.07.2019 kl 08:09 2497

Jeg ønsker alt godt i nord og god planlegging av jernbane nordover fra Fauske, men har ingen tro på at det blir en realitet. Til dere som ikke vet det så har vi en elendig Nordlansbane i dag. Dårlig vedlike hold og elendige tog. Jeg ser en fordel for de som i dag bruker Nordlansbanen, det er at alt av dårlig matriell som vi har blitt pådyttet, hvis det blir bane fra Fauske og nordover så vær forberedt på at dere vil få alt av dårlig utstyr sendt til dere.Togene fra Trondheim til Oslo har helt annen standard, hittil så har alt utdaterte matriell blitt satt inn på Nordlansbanen
coccoman
30.07.2019 kl 08:33 2469

Nei, det har vært lite vilje på løvebakken til satse på samferdsel i Nordnorge siden tyskerne var her. Forsatt går det på diesel mellom Trondhjem og Bodø!!!!!

Sørpå og vestlandet derimot, der ALLE samferdselsministere og statsministeren kommer fra, opereres det med tresiftred milliarder i samferdselsprosjekter. Noen som har tall for de milevis av undersjøiske tunnelene? Dobbeltspor og 10 minuttes innkorting av kjøretid sørpå er langt viktigere enn jermbane til Tromsø.

Og Nye Veier, hvor er de milliardene havnet? Sørlandet, E18 og Mjøsområdet formoder jeg? Finnes det Nye Veier-prosjekter nord for Trondhjem, HÆ?? Kan man snakke om systematisk forfordeling av offentlige midler med Svarteper i gokk i ALLE nasjonale transporplaner siden krigen. For helvete Erna, nå må du dele og ikke grafse til deg alle de store kakestykkene. Det er kun viljen det står på - og det er snart valg.
MERLOT
30.07.2019 kl 08:35 2464

Må nok mobilisere private interessenter ja, fra klysete oschlo vil dere aldri få midler.
Men om større utenlandske og kapitalsterke investorer ser muligheter, gjerne fra US, Russland og Kina, kan ting skje.
Odi.1
30.07.2019 kl 08:58 2435

Mye bedre å dimensjonere de viktige flyplassene for de største transportflyene. Dette gjelder også vest og mitt Norge.
Det mest banale som foregår i Norge er å frakte alt produsert varer via Gardermoen som ligger lengst borte fra alt av verdiskapning i Norge.
Helt molboaktig å bygge jernbaner i villmarka med ekstrem vær mestedelen av året.
Rockall
30.07.2019 kl 09:10 2417

Trådstarter Thinky. Har selv bodd flere år i "det skøye nord", og jeg tror samfunnsnytten i jernbane i nord er langt større enn en del rapporter konkluderer med, det være seg både samfunnsøkonomi, miljøregnskap på lengre sikt og samfunnssikkerhet (f.eks. flere alternative transportsårer ved mer urolige tider der farene er størst sjøveien). Samfunnsøkonomi regnes vel av flere knapt nok ut ifra hva Nord-Norge er i dag, og kanskje ikke ut ifra hva Nord-Norge kan bli med en mer fullverdig jernbane koblet til ett eller flere naboland. Og for å snu på det... Hva er samfunnsøkonomien av å ikke satse på Nord-Norge..? Det kan bli minus for samfunnsøkonomien det!
Thinky
02.08.2019 kl 19:12 2337

https://www.nettavisen.no/okonomi/vil-bruke-ekstra-oljepenger-pa-nord-norge-banen/3423822728.html
Det burde inn en ny praksis hvor det skilles mellom bevilgninger til forbruk, og bevilgninger til investeringer.
Egentlig er det behov for opprustning av både vei og tog fra Trondheim til Tromsø. Men et sted må man begynne.
Og det bør være litt samfunnsøkonomisk forsvarlighet over det hele. Det var i en slik sammenheng at Narvik - Tromsø
kunne sees på som en mulig begynnelse. Den er koblet til det svenske jernbanenettet, og er en kortere strekning enn
Fauske - Narvik.
Det bør også sees mer på hvilken rolle Kirkenes forventes å få i forbindelse med Nordøstpassasjen og dette "nye" med
at en rekke store russiske elver renner ut i Arktis. Her kan finnes råvarer som skal fraktes ut. Og ferdigvarer som skal fraktes
til/fra fabrikker kanskje på Nordkalotten. Muligvis med norske skip til norske havner. Og hvilken rolle KANSKJE Trondheim vil
få i forbindelse med Nord-østpassasjen. Trondheim har jernbanetilknytning. Begynner å få motorveier, Har ganske stor flyplass.
Jernbanen går herfra også inn i Sverige, og Trondheim ligger sentralt for distribusjon i en del av Norge. Og et styrket Trondheim
vil underbygge grunnlaget for bedre vei og tog nordover fra Trondheim. En ny hurtigtogsforbindelse Oslo - Stockholm kan kanskje
bli 30 ganger så samfunnsøkonomisk merverdigenererende som en jernbane Narvik - Tromsø. Og dette kanskje til omtrent
samme investeringskostnad. Og hvor kanskje en stor del av ca samme investeringssum er utlån til Sverige for finansiering av
deres del av prosjektet. Norge låner visstnok ut til tyske motorveier i dag. Da burde jo samferdselsprosjekter som gavner Norge
direkte, komme godt foran sånt. Så litt edruelighet må utvises mht. jernbane i Nord-Norge. Men det norske folk ser kanskje allikevel
med litt ekstra overbærenhet for behov og poenger i Nord-Norge. Nå skal bl.a. Bodø flyplass bygges helt ny, og Tromsø
flyplass skal rustes opp. Dette er de to klart mest trafikerte flyplassene på hele Nordkalotten. Alta er mest trafikerte flyplass i
Finnmark og ligger nærmest Svalbard av de flyplassene med litt størrelse på trafikken.
Kirkenes kan bli viktig som havn. Og med mulig jernbane inn på det finske jernbanenettet. (De har dog annen sporbredde,
men det har kanskje ikke allverden å si allkevel ? Utenom vis a vis det svenske jernbanenettet som har samme sporbredde
som oss).
Det norske folk ser nok poenget med å satse på Nord-Norge. Spørsmålet er hvordan. Hvilke prosjekter er best, og i hvilken
rekkefølge bør de tas ? Nord-Norge har sjømat, sjømatsmottak, olje, gass, turisme, sjøtransport, utbygd flynett, potensiell vindkraft,
div. mineralvirksomhet, reindrift, kystvakt, fiskeoppsyn, redningsberedskap med mere.
Redigert 02.08.2019 kl 19:35 Du må logge inn for å svare
Frekstad
02.08.2019 kl 19:55 2311

Dette har stort sett vært en Tromsø debatt og en debatt avisa Nordlys fører. I dag går sjømateksporten fra området til kontinentet gjennom Sverige og Finland på trailere. En togtransport til Østlandet vil bare forlenge transporten. Tromsø by har lite sjømateksport som er aktuell for bane. Jeg er ikke kjent med at sjømat går på bane i stor utstrekning hverken fra Vestlandet eller Nordland der dette er mulig. Dette argumentet er vel derfor ganske dødt med dagens handelsruter. Næringen er heller ikke på banen i det hele tatt i denne saken. Det som bør være satsingsområde er den finsk/kinesiske planen om jernbane til Kirkenes. Da er det mulig å sende sjømat i samme retning til markedet som trailerne kjører i dag. Denne løsningen har den norske regjeringen vært svært lunken til. Antar at forsvaret har satt seg på bakbeina.
Rockall
03.08.2019 kl 08:54 2260

Samfunnsøkonomisk forsvarlighet til opp til en viss grad må det være, men man kan ikke kalkulere på at alt skal gå umiddelbart i pluss i regioner med store avstander og lite befolkning. En kan si "Vi bygger banen" bare det ikke er et helt grotesk minusprosjekt. Det kan jo absolutt bli samfunnsnyttig uten at det nødvendigvis behøver å bli direkte samfunnsøkonomisk. Tenk bare på Forsvaret hvor mange milliarder som har blitt brukt der både til investeringer og forbruk, inkludert sløseri, men det er jo aldri samfunnsøkonomisk i pluss.

Til Kirkenes kunne det ha kommet både russisk og finsk fortsettelse, og der behøver man ikke norsk sporbredde i det hele tatt.
Odi.1
03.08.2019 kl 11:22 2215

Russland er alt for risikabelt å satse penger og infrastrukturer på.
Det er å kaste penger i dassen.
Thinky
03.08.2019 kl 12:15 2188

Er det en finsk/KINESISK plan her ? Kan du være snill å fortelle oss om den.
Jeg trodde det var en finsk plan, med tog fra Kirkenes til Tallin til Berlin. Jeg
trodde videre samferdselsdepartementet var temmelig positiv til den finske planen.
Og at dette kunne bli et finsk-norsk-svensk prosjekt, som også kunne bli et freds-/tilnærmings-/samarbeidsprosjekt
med Russland på Nordkalotten.
Thinky
03.08.2019 kl 12:21 2184

Hvorfor vil du ha russisk jernbanespor til Kirkenes ? Russerne har sine havner. Men en skikkelig vei mellom Kirkenes og
Murmansk kunne man bygget. For 110 km/t el. (120 på sikt).
snoken
03.08.2019 kl 12:38 2180

Vi vil ikke ha jernbanen inn på Tromsøya.Stopp jernbanen ved Nordkjosbottn eller Skibotn og bygg eget kjørefelt for tungtransporten inn til Tromsø,evt tilrettelegg
bedre for båttransport.
Rockall
03.08.2019 kl 13:33 2167

Jeg nevnte bare muligheten. Kun cirka 3 mil jernbane behøves totalt sett for "påkobling". Har selv tatt veien Kirkenes-Murmansk med buss, og terrenget bortover til Murmansk ser temmelig utbyggingsvennlig ut.
Odi.1
03.08.2019 kl 13:37 2165

helpes… Russerene har da en helt annen bane bredde en resten av verden...

Rockall
03.08.2019 kl 13:45 2157

Tja... Tidene er skiftende, men jernbanen består... Hvorfor skal Norge dilte slik etter USA når det gjelder Russland..? Det må da gå an å innta en annen holdning overfor et naboland.

Det var en gang jeg fikk med meg en nokså negativ holdning fra russisk side angående jernbane derfra til Kirkenes som gikk på at de ikke ville ha Kirkenes som konkurrerende havn i forhold til Murmansk. Har ingen kilder på det nå, men det var nå det da...

Samkvemmet med Russland der i nord er bedre enn hva flere i sør tror. F.eks. utgjør russiske statsborgere en bra andel av befolkningen i Sør-Varanger, og flere russere kommer over til Kirkenes for helgehandel, bare for å ta noe, men... Potensialet er langt høyere. Hadde det bare ikke vært for utviklingen fra og med kommunisttida, så hadde det hele kunne sett ganske så annerledes ut. Før den tida, dro nordmenn over til øst og bosatte seg der, og noen av dem starta grunnla selskaper. I motsatt retning kom russere over til Norge og bosatte seg, og pomorhandelen gikk livlig for seg, men det var den gang da...
Rockall
03.08.2019 kl 14:57 2138

Nja... Det er en miks av ulik sporbredde i Europa, og det fins en miks innad i enkeltland også, som i Frankrike f.eks. Vel... Det er jo tog som er bygget for å takle overgang mellom ulike sporbredder, men når det gjelder en eventuell finsk og russisk forlengelse til Kirkenes, så bør disse bare holde finsk og russisk standard inn på norsk jord.
Rockall
03.08.2019 kl 14:58 2134

Får bare håpe at NRC skal bygge alle disse nye jernbanene..:)-

Fortsatt god helg!
Thinky
03.08.2019 kl 15:08 2124

Hvorfor vil du ha russiske spor inn til Kirkenes ?
Kirkenes og Murmansk kan vel være to parallelle havner. Murmansk kan forbli en havn
for russiske greier. (Helst kunne jo Norden skaffet seg hele Kola-halvøya) Russland har
allikevel så mye videre østover. Og Kola tilhørte Norge før. Det er også litt fjell der opp
til over 800 moh. Så kanskje litt spennende område ?
Og hvor begge regioner samarbeider. Med moderne motorvei imellom.
Hvor Kirkenes er en havn som Norge, Finland og Sverige har et samarbeid i.
Med jernbane til Finland og videre til Sverige.
Rockall
03.08.2019 kl 15:45 2100

Det er Nordic Railway Construction Group, ticker NRC.

Ja, jeg har aksjer der..:)-
Thinky
03.08.2019 kl 16:13 2088

Hvem eier det i hovedsak, og hvor har de hovedsete ?

Fant svaret selv.
https://nrcgroup.com/investor/share-information/#largestshareholders
Norsk selskap med hovedkontor på Lysaker. Og største aksjonær er finsk.

Fins det andre lignende selskaper i Norden og Nord-Europa ?
Hvem konkurrerer de om anbudene med ?
Redigert 03.08.2019 kl 16:22 Du må logge inn for å svare
Rockall
03.08.2019 kl 16:47 2071

Ja, det er flere, f.eks. NCC, AF Gruppen og Veidekke, men jeg vet ikke om noen så store som er såpass reindyrka på jernbane som NRC, men jeg kan nevne Baneservice AS som eies av den norske staten. Det fins helt sikkert flere, så det er vel frisk konkurranse.
OZZY
09.08.2019 kl 14:24 1792

Begunn å bygg ut med penger fra oljefondet. På høy tid. Få inn Hydrogentog fra Trondheim til Kirkenes.
MERLOT
09.08.2019 kl 21:57 1748

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/08/09/195600232/tromsbanen-kan-finansieres-utenfor-statsbudsjettet-og-oljefondet

Nord-Norgebanen, eller rettere sagt Tromsbanen koblet opp mot Ofotbanen og det svenske jernbanenettet, vil bli et av Europas viktigste jernbaneprosjekter. Det er en naturlig følge av at Norrbotniabanan, Malmbanan i Sverige og Ofotbanen til Narvik nå inngår i den svenske regjeringens jernbaneplan som får store positive ringvirkninger for hele Nordkalotten.

Dette åpner helt nye dimensjoner for økt trafikk, større potensial for samfunnsøkonomisk lønnsomhet - og også for annen finansiering enn kun 100 prosent via statsbudsjettet. Vi behøver heller ikke tappe oljefondet for milliarder til jernbanebygging i nord, som noen har foreslått.

EU er i full gang med revisjon av sitt svært viktige TEN-T program (Trans-European Transport Networks) – og den svenske regjering har lansert jernbanebyggingen i Nord-Sverige som del av det nye programmet fra 2020 av. Dette vil muliggjøre en rask utbygging og en sikrere finansiering av prosjektet. Svenskene har som ambisjon at innen 2030 skal utbyggingen være fullført, inkludert oppgradering av Malmbanan og stambanen i det indre av Nord-Sverige.
MERLOT
09.08.2019 kl 22:02 1745

N.E.W Corridor (The Northern East-West freiht Corrodor) representerer den raskeste togforbindelsen mellom Beijing og Scandinavia med Narvik som siste stopp før lasten kan gå videre med skip på Atlanterhavets rygg til USA. Dette er den korteste linjen mellom Kina og USA. Togstrekningen går Fra Beijing tvers gjennom det store landet til Urumci i Zinjang-provinsen (tre døgns frakttid) før den fortsetter gjennom den gamle Silkeveiens trase til Almaty i Kazakhstan (fire døgn akkumulert) til Moskva (syv døgn akkumulert) til Oulu i Finnland (9 døgn akkumulert) til Narvik (10 døgn akkumulert)
Alternativet med skip via Suez-kanalen er som kjent 40 til 60 dager avhengig av ankomst oversjøisk havn og feedertjeneste.

Hva skal fraktes der? En av mange muligheter er Volvo’s biler produsert på en av Kinas fire store Volvofabrikker. Volvo er som kjent kinesisk eid etter det kinesiske bilkonsernet Geely’s kjøp av det svenske personbilmerket. Jernbaneforbindelsene finnes allerede selv om både tekniske og administrative utfordringer ikke foreløpig legger til rette for industriell logistikk. Men når en kineser først har fått teft, er det ikke måte på drivkraft. Narvik havns representanter har allerede besøkt Volvo-eierne i Shanghai og intensjonen er å prøve ut mulighetene for denne nye fraktveien..

Nord-Øst passasjen

Om ikke togforbindelsen Beijing-Narvik skulle lykkes industrielt, finnes andre alternativer som allerede er utprøvd. Det norske rederiet Tschudi Line har allerede sendt båter fra Nord Norge via Nord-Øst passasjen til Asia. De kaller det «The Northern Sea Route Services» og det er etablert et samarbeide mellom det russiske Prominvest SA og Tschudi Arctic Transit AS om ruten. Dette er den alternative handelsruten for frakt, riktignok bare i favorable is sesonger.

Distansen mellom Nord Europa og Kina er 40 % kortere enn gjennom Suez-kanalen og 6= % kortere enn via Kapp det gode håp. Dette gir stor reduksjon i transporttid, drivstoff forbruk og miljøbelastning. Is mengdene i den nordlige ruten er redusert med over 40 % de siste tretti år. Utviklingen fortsetter slik at utsiktene for en stor fraktkorridor i nord er store.

Energi, olje og naturgass

Ikke bare forsyner havområdene Europa med fersk fisk. De samme havområder skjuler enorme mengder energi. Som kjent ligger Narvik innenfor Lofoten – et eksotisk feriemål for mange tyske turister. Den politiske debatten går for tiden høyt om denne naturperlen skal undersøkes for fremtidig olje og gass-utvinning. Det ser ut til at energiutvinningstilhengerne vinner kampen

I disse dager vedtar det regjeringsbærende partiet Arbeiderpartiet (sosialdemokratisk) konsekvensutredninger for leting etter olje og gass i Lofoten og områdene både syd og nord for dette. Deretter kommer Barentshavet etter at regjeringen nå etter 30 års uenighet har oppnådd en delingsavtale med Russland om grensene i nordområdene. Begrepet konsekvensutredninger betyr i realiteten en klarering av fremtidig utvinning. Dermed blir nordområdene enda mer strategisk viktig for Norge og de landene som har behov for import av energi. Det gjelder de fleste europeiske land.

Det er gode muligheter for at oljen, naturgassen, fisken, jernmalmen og frakt av biler fra Kina kan gjøre Narvik og det øvrige Nord Norge som midtpunkt i de kommende megatrender for logistikk.

https://www.narvikhavn.no/media/23427/new-dvz_TopImage.jpg
Direkte til Bajkalsjoen også...😁
Rockall
09.08.2019 kl 22:04 1745

Du følger godt med, MERLOT. Good... Det kan snart være så store ting på gang med den nordlige svenske jernbanen at Norge neppe kan se bort fra det.
Rockall
10.08.2019 kl 10:19 1677

Når tyskerne bygde nordlandsbanen med omtrent gratis arbeidskraft med NSBs velsignelse, praktisk skrevet, så kan da vel jaggu den knallrike men gjerrige norske staten ta å forlenge den nordover..?

https://www.apollon.uio.no/artikler/2018/1_nsb_krigsfanger.html

Hvorfor skal noen "nedgravde samfunnsøkonomer" ha såpass stor makt..? Skal Norge forelske seg i kalkulatoren eller bygge landet videre..? Skulle ikke oljepenger brukes til å investere bl.a. i infrastruktur på land..? Det vil i så fall bli noe varig, det å investere i jernbane. Som en utkant i Europa behøver Norge effektive transportsårer for å smøre maskineriet, og verdiskapning og bosetning er det over hele landet.
Redigert 10.08.2019 kl 10:21 Du må logge inn for å svare
snoken
10.08.2019 kl 10:42 1665

Anbefaler et nytt valgkamp slagord "Vi skal bygge Nord-norge banen,og jobben starter umiddelbart og skal stå ferdig om ti år"