Bygge togbane fra Narvik til Tromsø ?


En ordførerkandidat i Tromsø er ute på en helside i VG i dag om dette spørsmålet.
Jeg målte avstanden til 146 km i luftlinje. 6 % legges gjerne til for å få trasélengden.

Tar en eksempelet med den nye dobbeltspor strekningen fra Farriseidet til Porsgrunn,
så kan en få et visst bilde av dette. Strekningen er dimensjonert for 250 km/t, og går
gjennom kupert terreng. Det er mye broer og tunneler. 22,5 km kostet 7,2 mrd. kr.

Dvs. ca 1/7 av det som trengs Narvik - Tromsø. Det kan være litt mer kompliserte
fjordkryssinger i nord. Men at Norge bruker 50 - 90 mrd. kr på en slik bane virker
ikke helt umulig. Vilkåret må bl.a. være at trafikkgrunnlaget er noenlunde forsvarlig.
Her trenger en ikke dobbelspor sannsynligvis, men forbikjøringsspor noen steder.

Det har vært snakket om 20 mrd. kr. flyplass i Lofoten, og 1,5 mrd. kr. flyplass i Mo i Rana.
Dette virker urealistisk og unødvendig. Bodø skal bygge ny, og får fin byutviklingsplass
gjennom dette. Tromsø lufthavn skal også oppgraderes. Det virker fornuftig.

Nord-Norge har behov i uttransportterings-sammenheng for sjømaten. Med tog til Narvik,
kan sjømaten transporteres videre derfra med tog gjennom Sverige. Og turister kan komme
inn den veien. Ofotbanen har høy standing i Sverige, og regnes som den vakreste banen de
har. Pga. finske planer om jernbane til Kirkenes, kan jernbane fra såvel Rovaniemi som Luleå
og sydover, få mer for seg i fremtiden. Det kan bli et økt finsk-svensk-norsk-russisk samarbeid
i dette området. Til glede og gavn for alle 4 land. Det fins også både råvarer og fabrikker på gang
i dette området. Bl.a. batterifabrikk i Nord-Sverige.

En sånn bane vil gi økt fremtidstro i Nord-Norge. Senere kan den skjøtes på til Fauske.
Vil tro hele Norge er åpne for tiltak som kan bedre Nord-Norges kår. Det gjelder å få
frem de rette prosjektene som er liv laga.

Så se gjerne videre på dette Tromsø og Narvik, det i mellom og det rundt. Kom med
argumentene. Det er kortere mellom Tromsø og Narvik i luftlinje, enn mellom Narvik
og Fauske. Så manøveren med den kortere og svensktilknyttede strekningen først,
kan være en fornuftig strategi. Se på mulighetene som fins rundt dette.

Redigert 29.07.2019 kl 23:30 Du må logge inn for å svare
Noni
10.08.2019 kl 11:31 1347

Ja jeg synes det er verdt å tenke på å få en togforbindelse til/fra hele Nord-Norge,
nå kommer en seg til Bodø, og resten må gå med fly eller båt, etter hvor en skal.
Det er jo bare halve Norge, og hvorfor skal ikke resten av Norge kunne nåes med
jernbane?
Redigert 19.08.2019 kl 21:02 Du må logge inn for å svare
Zorin
10.08.2019 kl 12:23 1331

Når man er villig til å svi av 500 milliarder før overskridelser på fergefri E39 så mener jeg Nordlandsbanen er et mye bedre valg. Det å reise til nord Norge med fly i dag er svin hakke dyrt. Da er det bedre med tog. Både for passasjer, godstransport og miljøet
Rockall
18.08.2019 kl 11:31 1262

Mange positive til mer jernbane for Nord-Norge:
https://www.tu.no/artikler/maling-seks-av-ti-nordmenn-positive-til-mer-jernbane-i-nord-norge/471779

Ikke alle disse ja-menneskene tror da at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt med den umiddelbare kalkuleringen, så her aner man nok at flere er villige til å se mer bort fra kalkulatoren for å realisere mer jernbane for Nord-Norge, og mer jernbane for Nord-Norge er også mer jernbane for resten av Norge. Helt borti natta galskap er det slettes ikke, men det er ikke persontransport som er i fokus med den lave befolkningstettheten i nord. Persontransport med tog blir bare en mulighet som følger med.
Karybdis
19.08.2019 kl 18:28 1212

Synes som et godt forslag; for fremtid og miljømessig bra. Vi har mer enn nok penger (på bok); fornuftig å bruke noe av dette på et fremtidsrettet prosjekt for nye generasjoner og ikke bare bruke disse midler til traurige pensjoner (fest og moro) og til å bygge opp et helt uhåndterlig sentralt statsbyråkrati. Vi snakker her om å bygge landet. Banen bør gå helt frem til Kirkenes. La oss slippe disse snusfornuftige økonomiske «lønner det seg» debattene.
Og forøvrig: Ny E6 uten en bom-krone fra Steinkjær og nordover.
PS: Bor ikke i Nord-Norge.
Thinky
19.08.2019 kl 18:38 1206

Som Sputnik88 og snoken skriver vil tromsøværingene visstnok ikke ha jernbanen inn på
Tromsøya. Men heller til Nordskjosbotn.
Det er kortere i luftlinje fra Narvik til Nordskjosbotn ; 120 km.
Og Nordkjosbotn passer bedre mht. en mulig videre forlengelse nordover til Alta senere. Dette er ca 167 km
til i luftlinje. Så kan tromsøværingene heller få en førsteklasses E 8 fra Nordkjosbotn. Og uten bompenger.

Dette handler om å gi nordlendingene fremtidstro. Det er også tale om sjømateksport, fremvekst av Nordøstpassasje,
turisme, mulige kraftkrevende batterifabrikker på Nordkalotten, råvarer og muligheter i nordrussiske elver.
Vi burde bosette flere nordmenn i Troms og Finnmark.
snoken
19.08.2019 kl 19:06 1195

Og bompengefri E8, med eget kjørefelt for tungtransporten på hele strekningen
MERLOT
19.08.2019 kl 19:11 1193

Dere får koble på et par nattklubbvogner på togsettene, så kommer nok ungene også poppende når folk får treffes skal du se..😊
Thinky
19.08.2019 kl 19:37 1179

Greit snoken, vi skal si fra om det. Apropos, hvor mye kortere blir nye E 8 enn dagens
fra Nordkjosbotn til Tromsø ? Og for hvilken fart blir den dimensjonert ?
130 km/t, med 110 fartsgrense ved åpning og med digitale fartsgrenseskilt ?
Odi.1
19.08.2019 kl 19:45 1173

Kunne vel satt opp ett leketog alla dem de har i Legoland for turister og studenter.

Forurensingen med å bygge dette tilsvarer over 50 år med utslipp. Det er hull i hode politikk.
Da er ikke utslippene Diesel togene har mellom Nord-Norge og Trøndelag regnet med , som må utsettes flere ti år for å bygge en 130 milliarder bane til noen få tusen personer.

Bygg heller hurtig Frakt-Maraner og flytt gods langs havet.
snoken
19.08.2019 kl 19:55 1169

Personlig så er jeg godt fornøyd med dagens vei til Tromsø,og uansett tar dette minst 50 år å få bygget (30 års byråkrati+20 byggetid)
Hvem faen har tid å ta toget!!! Jeg tar fly
Dette er bare prat...dette blir aldri noe av,kun et ønske fra Nord-Norge akkurat som olympiske leker i Tromsø
Svada
Thinky
19.08.2019 kl 20:13 1161

Trengs det ikke en ok vei til Nordkjosbotn en gang ?
Var OL prosjektet i Tromsø ren svada ?
Noni
19.08.2019 kl 21:37 1141

Jeg slutter meg til Tinky sitt innlegg, Nord-Norge trenger å få skikkelige transportveier til resten av landet for gods og reiser for innbyggerne. Vi kan ikke være avhengig av at Russland eller Sverige skal koste på seg å bygge ut transport-nettet vårt. Det vil de aldri gjøre, da de ikke har noen fordeler av det. Slik er det bare.
Mulla3
19.08.2019 kl 21:54 1140

Hvorfor tog? Er det ikke reindyr dere bruker der oppe!
snoken
19.08.2019 kl 21:58 1252

Tror det er mer rein og samer sørpå
mulla mulla,legg fra deg koranen og les deg opp
Thinky
19.08.2019 kl 22:19 1234

Nå var dette temaet oppe på NRK akkurat nå. Det viser seg at 80 - 90 % av de unge i Tromsø ønsker nord-norge bane. for økt
I hele Norge er 60 % positive. Og 20 % usikre. Dvs. 80 positive og usikre.
Frps Amundsen har som begrunnelse å legge til rette for økt vekst i Nord.

Og VY kom med et overslag. 53 mrd. for Narvik - Tromsø. 120 mrd. Fauske - Tromsø. Velger man Nordkjosbotn istede, kommer
man nok lavere enn 53 mrd.
Selvkjørende trailere på svingete glatte veier har jeg null tro på.
Dette handler om å satse i Nord Norge. Det er sjømat, det er industri, det er råvarer, det er persontransporter av nordmenn, og det
er turister. Nordmenn fra alle kanter av verden kan begynne å få økt interesse for Nord Norde.
Det kan bli formidabel skipstrafikk forbi Nord Norge. Vi har penger til å investere.
Og bare ta Narvik. Her fins en flott alpinbakke med utsiktsforhold utover fjorden i verdensklasse.
Det er sikkert masse muligheter i dette. En sveitsisk prins har nylig kjøpt en eiendom vest for Leknes.
Folk fra hele verden kan komme til å finne Nord Norge interessant. Om få år må begrunnelsen i
kalkylene antagelig gjøres helt om. Fordi det var masse oppside man opprinnelig ikke så.
Veier bør sikkert rustes opp også.
Bodø får snart 3 km2 areal nytt i sentrum, og blir sikkert en mye flottere by. Lofoten og Senja er perler.

Istedenfor å la Oslo og Akershus fortsette å vokse og ødelegge seg selv, bør nordmenn og investeringer
flyttes nordover.
Redigert 19.08.2019 kl 22:21 Du må logge inn for å svare
kaktus
19.08.2019 kl 22:31 1225

Nord Norge fraflyttes i større og større tempo og mange bedrifter sliter med å skaffe seg kvalifisert arbeidskraft fordi folk ikke ønsker og bo der.Nordland er størst på fiskeeksport i nord og der er det jo jernbane men den blir i liten grad brukt fordi transporttiden blir for lang og det er for tungvindt med flere omlastinger.På kostnadssiden må man også se på hva en oppgradering av Nordlandsbanen vil koste.Elektrifisering og bygging av flere krysningsspor blir ikke billig.Saken minner meg om oppstyret for noen år siden da noen foreslo og kutte de statlige bidrag til Hurtigruta.Et unisont hylekor fra troms og Finnmark hylte over seg om hvor ille det kom til og bli da hurtigruta var deres eneste transportmulighet.Sannheten er at det knapt er en kjeft der oppe som bruker den.Og slik blir det nok her og,150 milliard pytt pytt.Kjekt og ha og når Bodø har det skal selvfølgelig Tromsø ha det.

https://www.nordlys.no/vis/eiendomtilsalgs/3506188

Det er ikke akkurat småpenger for hus i Tromsø.
22,5 mill. kr. for en villa.
Tyder på at det er et skrikende behov for samferdselsinfrastruktur.

Når en villa koster 22,5 millioner kroner i Tromsø, skjønner alle at å bruke
45 mrd. kr. på en enkeltsporet bane dimensjonert for høy fart, med noen forbikjøringsspor
fra Nordkjosbotn til Narvik, kommer fortere enn noen drømmer om.

Helt enig. Bare se på Raumabanen, trues med nedleggelse siden nesten ingen bruker den.
Kostnaden med bygging utgjør bare en brøkdel av hva det koster å drifte en slik bane.
Uten oljen, som det ser ut som alle under tredve vil legge ned, har Norge absolutt ikke råd til dette.
Sats heller på hydrogendrevne lastebiler eller lasteskip til å transportere fesken.

Raumabanen er en turistbane, som Bergensbanen.
Inntil noe nytt skjer med Nordlandsbanen kan den også fungere utmerket som en turistbane.
Fesken kan de kjøre via svensk jernbanenett fra Narvik.

Jeg tror på gondolbane i Åndalsnes, om den bygges integrert, diskret og pen. Der kan
cruiseskip legge til. Så Raumabanen kan klare seg bra.
Åndalsnes kan omgjøres til et interessant sted. Folk vil komme fra hele verden for å
komme opp på det fjellet. Og mye annet spennende i omgivelsene.
OZZY
20.08.2019 kl 01:34 1145

enig mulighetene er mange. Ta feks Preikestolen. Bygg en gondolbane fra hotellet og til toppen av Preikestolen og ta betalt slik som i Loen. De som absolutt vil gå den HÆlvetes steintrappestien kan jo gjøre det. Den er jo mest for topptrente folk.
Slike tilfeller er det mange av.

Begynn å bygg. Vei / bane og infrastrukturen har ikke blitt skikkelig tatt tak i siden 70 tallet. Politikerne har sviktet folket i en generasjon.

Begynn å bygg. Vi har masse masse masse penger på bok.
Redigert 20.08.2019 kl 01:35 Du må logge inn for å svare
Rockall
20.08.2019 kl 10:23 1104

Nordnorgebanen vil ikke bli som en liten blindtarm av en jernbanelinje på Vestlandet, nei, den er det et mer nasjonalt perspektiv over.

Raumabanen som "dårlig eksempel", ja vel... Det kommer jo an på hvordan man legger opp til bruken av jernbanen også. Hadde den endt ved Ålesund med havnefasiliteter i stedet for på Åndalsnes, så skulle bildet kunne sett annerledes ut. Mye som eksporteres fra Sunnmøre og omegn.

Nordnorgebanen, for å ta turistperspektivet... Hva tror dere samfunnsøko-gnomene kan ha oversett bare der..? Nordnorgebanen i sprek kombo med andre framkomstmuligheter og opplevelser. Det skulle blitt varmt på billettbestillingen, og nå er det mye mer av helårsturisme i nord. Får de ikke se nordlyset om vinteren, om de er uheldige nok til det, så er det godt fornøyd med en real snøstorm. Det er pengesterke turister fra Japan, Kina, Singapore, USA, Tyskland, Spania osv. som ser på Nord-Norge som noe av det største på lista si.
lynx
20.08.2019 kl 17:49 1064

Det er noe som ikke stemmer her.
Nordlandbanen ligger der, men brukes nesten ikke, hverken til personer eller gods. Det kryr av lakseprodusenter i Nordland men heller ikke de bruker den. Hvorfor skulle det bli noe bedre ved å forlenge banen til Nordkjosbotn eller Tromsø? Dessuten, nesten all bebyggelse mellom Trondheim og Bodø ligger ved kysten, ikke i innlandet hvor banen går, og det er elendige kommunikasjoner inn dit. For troverdighetens skyld burde man heller starte med å få orden på Nordlandsbanen og tilknytningen til den først. Selv på Bergensbanen klarer ikke jernbanen å konkurrere med lastebilene fordi infrastrukturen er så dårlig. Så jeg tror vi må investere i vedlikehold og utbygging av det som allerede finnes av jernbane før vi gaper over nye strekninger som vil kreve enorme vedlikeholdskostnader. Hvorfor ikke spørre næringslivet i Nord-Norge om hva de selv mener det er størst behov for? Jeg tipper de vil svare bedre veier og raskere båtforbindelser før tog.
Redigert 20.08.2019 kl 17:50 Du må logge inn for å svare
coccoman
20.08.2019 kl 19:03 1049

Når 90% av samferdselsbudsjettet brukes i halve landet og 40% av landet mangler togforbindelse er det vel ikke rart at en diesellinje mellom Trondheim og Bodø ikke er særlig egnet til bruk for hverken å frakte fersk laks til Helsinki (og Asia) eller folk fra Troms og Finnmark sørover. Tror du bør ta deg en tur nordover før du kommer med mer svada ;O). Nei, flytt hovedstaden, regjering og storting til et mer sentralt sted i landet slik at vi får mer vettige beslutninger !

Hau, hau
Odi.1
20.08.2019 kl 19:05 1048

Få på plass kapasitet til Transportfly både i Troms/Nordland, Trøndelag og Vestlandet med lager fryse kapasitet , hvor lenge skal denne idiotien med å frakte alt i Norge via Gardermoen pågå ?

Å legge en "sentral" flyplass langt oppe i hakka lia , lengst borte fra alt av næring skapning i landet er hull i hodet, og kun noe ekkelt NHO prosjekter for at noen sitter i mørkerommene for å skumme fløten av milliardene.

Vest-Mitt og Nord må gå sammen nå å sette ned foten med denne idiotien som foregår.
coccoman
20.08.2019 kl 20:58 1018

Har ikke sett regnestykket om samfunnsøkononmisk lønnsomhet fra søringan, men har tre enkle spørmål. Hva er verdien av tilknytting til svenske jernvegar i de neste 100 årene verdsatt til? Hva er tilkopiling til finsk jernbane verdsatt til? Hva med mulighet for økt russehandel, hva har de verdsatt den til?
Hvis dette er satt til 1 kr eller mindre før Transportøkonomisk institutt i sin helhet flyttes til Tromsø !

Hau, hau.
kaktus
20.08.2019 kl 21:52 1007


Jeg synes det er greit 90% av samferdselsbudsjettet brukes der over 90% av befolkningen bor.At 40% av landet målt i lengde mangler jernbane er jo naturlig all den tid terrenget en ny bane må bygges i er svært kostnadskrevende i forhold til at den skal gi et nytt tilbud til relativt svært få mennesker.Samlet befolkningsmengde i Troms og Finnmark er f.eks,lavere enn Bergen by.Og Finnmark vil jo fortsatt være uten bane.

Norge hadde råderett over Kola frem til 1265.

Nå skal Trump muligvis hjelpe oss å ta tilbake Rønnbekk og Fridtjof Nansens Land (I dag uriktig benevnt Frans Josefs Land).
Kanskje vi hjelper finnene med å ta tilbake Karelen også ? Og tar med Kola i samme slengen ?
_____________________________________________________________________________

Det er helt opplagt at Norge må sørge for bedre interntransport i Troms og Finnmark området.
Enten må veien bli mye bedre, eller så må det bygges enkeltsporet bane dimensjonert for 250 km/t
(for å være fremtidsrettet når vi først bygger) med forbikjøringsspor. Antagelig er Narvik - Nordkjosbotn
den naturligste strekning først. Denne er tilknyttet Sverige i Narvik. Og Nordkjosbotn ligger på veien
til Alta.
60 % av det norske folk har talt, og er positive til en Tromsbane.
Nord-Norge står foran en spennende utvikling de nærmeste tiårene. Det er riktig å satse her.
Det handler om å ta vare på landet vårt, og styrke grunnlaget for næringsvirksomhet i Nord - Norge.
Internkommunikasjon og tilstedeværelse av nordmenn er viktig. Hele Norge ser dette poenget.
OZZY
20.08.2019 kl 22:13 992

jada bygg bane til Svalbard også og til Røst og Vardø og Kirkenes. Jeg tror politikerne har gått helt av henslene. Hva er det som skjer med Norges befolkning om dagen.
kaktus
20.08.2019 kl 22:20 986


Gå inn og sjekk befolkningsstatistikken hos SSB så vil du finne at antall innbyggere går ned i et stadig større tempo i nord.Bedrifter sliter med å finne kvalifiserte arbeidstakere og for å få folk til Finnmark må de tilby særordninger.

Denne spennende utviklingen du snakker om de nærmeste tiårene.Kan du beskrive hva den innebærer og hvilken relevans den har til jernbane?

Jernbane blir som kjent brukt til transport av gods og folk. Handel og transport er forutsetning til samfunnsutvikling, og det er ikke lett når forholdene ikke legge til rette, og det er hovedårsaken til fraflyttinga du beskriver.

Nå skjer det jo lite verdiskaping på østlandet, hverken av olje eller fisk som er våre største handelsvarer. Liten grunn til å bygge ut mer vei og bane her, flytt heller virksomhet ut av storoslo så minker presset her. Stortinget for eksempel, bør jo ligge sentralt i landet, i Trondhjem, og ikke i utkantnorge som i dag.

Hau, hau

Ja, jeg studerte folketalls tallene som kom i dag for 2. kvartal. De viser paddeflat utvikling i 2. kv. for de 8 nordligste fylkene i sum.
Da er Trøndelag regnet som ett fylke. Sågar var summen såvidt negativ med 33 personer. Mens Oslo og Akershus sto for 50,1 % av
folketallsøkningen i landet. Dette må Norge nå snu. Veksten i O & A må tas ned, og flyttes til konstruktive steder i landet.

Norskehavet, Nordsjøen, Grønland, Svalbard, Nord-Norge, øvrige Nordkalotten m.m. er svært viktig for Tyskland og kontinentet. Det
viste Merkels tilstedeværelse på Island i dag. Dette er nesten navlestrengen til Tyskland og andre land råvareleveransemessig. Jeg
vet, fordi jeg har vært i Tyskland uttallige ganger, og fått denne følelsen på kroppen der selv. Det nord for Tyskland er veldig veldig viktig
for Tyskland. Sammen med Benelux er Tyskland verdens største eksportør i verdi.

Nå kommer Nordøstpassasjen i full fart. Vi må ligge i forkant, og forberede oss på dette. Nord-Norge trenger bedre intern
transport forhold. VY beregnet Narvik - Tromsø til 53 mrd. Narvik - Nordkjosbotn koster kanskje bare ca 44 i forhold.
Enten må dette bygges, eller bedre vei. Kutt ut E 39 Bergen - Ålesund. Det mangler trafikkgrunnlag. Og det er viktig å
bevare uberørt natur i dette området. Fergefri E 39 blir for gigantomanisk på strekningen Bergen - Ålesund.
Bergen - Stavanger er noe helt annet. Det er viktig, men vanskelig. Og E 134 Haugesund/Bergen - Holstad(via Drammen)/Moss(via Holmestrand).

Ser man de flotte videoene på YT med grafer over eksport- og importland, ser man at Vest-Europa er størst i verden her. Og Øst-Asia
store på den andre siden av Nordøstpassasjen. Her vil det bli formidabel handelstrafikk forbi Norge. Men noe havnevirksomhet i Norge
knyttet til dette. Bl.a. gods det haster med. Samt råvarer av ulikt slag. Også industrivarer m.m.
Tyskland og Benelux knuser Kina på trade. Det er virkelig overraskende. Vesteuropa er størst i verden på eksport og import i verdi.
Redigert 21.08.2019 kl 00:59 Du må logge inn for å svare

https://www.narvikhavn.no/knutepunkt-narvik.aspx

Narvik havn er ekstremt viktig, og har vært det i godt over 100 år. En isfri, lun og dyp havn.
Det er vel den havn nord for polarsirkelen i verden som håndterer mest tonnasje gods.

Vi har ikke bygget en av europas største hengebruer her for moro skyld.
Narvik havn fungerer f.eks.som Sveriges tredje største havn.

Det er ikke et torg i den sør-franske marinebyen Toulon som heter Place Narvik for ingenting.
Redigert 21.08.2019 kl 01:21 Du må logge inn for å svare

Kanskje på tide å gi noe tilbake til Nord-Norge? Uten de verdier, som kommer og har kommet derfra, så ville vi vært et fattig land. Da tenker jeg spesielt på tørrfisken fra Lofoten. De verdiene fra den bygde vårt land. Bergen og flere byer med, hadde ikke vært det de er, og tenk på Hanseatene. Nidarosdomen ble vel også bygd av verdier fra tørrfisken.
Nordlendingen står ikke lengre med hatten i handa. Hvor skapes de store verdier? Oslogryta? Ser de får tilført mange milliarder, og da er det ikke snakk om å være forsiktig med pengebruken.
Thinky
21.08.2019 kl 03:42 926

Narvik
Setermoen
Målselv
Nordkjosbotn

Senere :
Birtevarre
Kvænangsbotn
Alta
Lakselv
Tana Bru
Kirkenes

På et tidspunkt :
Narvik
Fauske

På et tidspunkt :
Modernisering Fauske - Trondheim

Alt nytt burde dimensjoneres som Intercity på Østlandet : For 250 km/t. Sånn at det er fremtidsrettet.
OZZY
21.08.2019 kl 05:12 919

og Hydrogentog selvfølgelig.
Thinky
21.08.2019 kl 05:29 913

Har du eksempel på Hydrogentog ?
Da slippes master og dermed forstyrrelser av utsikten fra toget.
OZZY
21.08.2019 kl 06:25 904

Du trenger bare skinnegangen når det er Hydrogentog. Samme skinnegangen som dieseltogene nå fra Trondheim til Bodø. Hydrogentog slipper ut små mengder med kun rent vann som «avfallsprodukt» Tipper NEL kan tipse om noen fabrikker dom selger Hydrogentog 😁😁

https://www.google.no/search?q=hydrogentog&prmd=inmv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiEhOnMj5PkAhUsGbkGHRJMDIoQ_AUoAXoECAsQAQ&biw=320&bih=454
Redigert 21.08.2019 kl 07:13 Du må logge inn for å svare