DNO - svak verdsetttelse og kursutvikling - hvorfor? Oppside 20+


DNOs VERDSETTELSE
DNOs verdsettelse er svært svak. DNB estimerer P/E i DNO til rundt 5,4. Dette tallet faller ettersom DNOs kurs bare raser. Bare i dag ned 5 %.

En P/E på 5.4 innebærer at DNO skal tjene inn selskapets verdi i løpet av rundt 5 år. Det er høy avkastningen. I banken tar det nær 100 år. Dette innebærer at DNO er billig.

En så lav P/E innebærer også at markedet har null tro på at DNOs forventede kontantstrøm kan vokse særlig. Det er merkelig for et selskap som har svært lave produksjonskostnader og spennende leteprosjekter, som de knapt informerer om.

DNOs KURSUTVIKLING
Utviklingen i kurs er svært svak for DNO. Bare gå inn på DNOs hjemmesider og se på utviklingen relativt til andre lignende selskaper den siste tid, så ser dere en svært svak utvikling.

Utviklingen har fint lite med oljepris å gjøre. Den er relativt høy.

Den har lite å gjøre med børsene. De er nær all time high.

Den har ingenting med risiko å gjøre. Som nevnt DNO tåler en lavere oljepris enn de aller fleste selskaper. Finansieringen er også mer enn ok. Så vil sikkert noen trekke fram eksponeringen i Irak/Kurdistan. Det blir bare merkelig når DNO nå har spredd risikoen med kjøpet av Faroe Petroleum og derfor også har sikrere inntekter fra Nordsjøen. Kursen burde gått opp, ikke ned. Legg til at Gulf Keystone Petroleum, som har kun et felt i Kurdistan og som derfor har mer slik risiko og mindre vekstmuligheter pga. de har kun et felt, nå handler på P/E på 8.5 Dersom DNO skulle opp på samme nivå, skulle kursen nær opp med 60 %. Eller en kurs på 23 kr.

HVORFOR
En må derfor lete etter andre faktorer enn forventede kontantstrømmer, vekstmuligheter og risiko for å finne ut hvorfor DNO er svakt priset og kursutviklingen i beste fall svak. Noen grunner kan være:

- Manglende informasjon. Den er i mine øye svært svak. DNO har nesten sluttet med å informere. På Bashiqa feltet i Kurdistan har de nå boret og testet i lang tid. Og hvor oppsiden er svært stor. PAS anslo vel at feltet kunne utgjøre 30 % av selskaps verdien. På den tida var aksjen vel priset over 20 kr. Informasjonen uteblir totalt. Som på de andre feltene i området, og også nå i Nordsjøen. En må se på hva de andre selskapene melder. Dette bidrar til usikkerhet og lav kurs. Er egentlig DNOs tilnærming i tråd med reglene for informasjons- og meldeplikt?

- Notering på Oslo Børs. Gulf Keystone Petroleum er notert i London. Kursene i ulike selskaper på Oslo Børs svinger enormt. En del selskaper verdsettes svakt. Det skyldes nok også store svingninger som gir økt risikopremie, lavere kurser og økte kapitalkostnader for selskapene. DNO betaler også ågerrenter, og med det høye kapitalkostnader. En emisjon på dagens kurser vil være katastrofalt. DNO kan nok ikke kjøpe noe med så stor rabatt som det er på DNO selv.

- DNOs inntog i Nordsjøen har så langt vært null suksess. Målt i kurs (negativ effekt av risikodiversifisering?) og målt ved boreresultater, hvor det er bommes og bommes.

- Aksjonærstruktur kan forklare noe. RAKP, egentlig styrets leder, kontrollerer aksjen totalt. Det er ingen andre større aksjonærer, som kan ivareta aksjonærfellesskapet. Med en så stor andel så blokkeres nok også mulighetene for oppkjøp. Det må eventuelt gjøres gjennom RAKP. DNOs sterke man gjør akkurat som han selv føler for. Hadde han ikke sittet i ledelsen og styret hadde han nok aldri akseptert at selskapet informerer som det gjør. Han selv vet nok alt.

- Ledelse. En mann bestemmer nok alt. Det skaper risiko. DNO har en egen evne til å finne noe som kan sende tallene i rødt. Har han noe annet han kan fusjonere med? Og bytte Gull mot Tomme prospekter.

- Manglende tilbakekjøp og lave utbytter. Gulf Keystone Petroleum og Genel Energy har begge i den senere tid trappet opp både utbytte og tilbakekjøp.

Når alt dette er sagt, så kan det være stor oppside i DNO. Bare se hen til prisingen av Gulf Keystone Petroleum, og at DNO nå bør levere solide resultater og kanskje også noe ekstra i form av funn. Med en P/E på 5,4 er oppsiden kraftig.

Ønsker dere alle en god sommer,

Kilde: https://www.lse.co.uk/share-fundamentals.asp?shareprice=GKP&share=Gulf-Keystone-Petroleum

Redigert 30.07.2019 kl 15:39 Du må logge inn for å svare
wwbwb
30.07.2019 kl 15:42 4788

Hør.hør…
Sant og riktig. Noen som våger motsigelser til alt det fornuftige komprimert i 1 innlegg?
Takk til PaleRider.

Jeg limer inn denne under fra en annen tråd.
Har ikke analytikerne fått med seg at DNO har kjøpt Faroe Petroleum, som vel skulle produsere rundt 35 k bopd etterhvert?
Produksjonen bør vel derfor etterhvert ligge godt over anslagene under.
I så fall burde det vel kommet en "Profit Warning", i positiv forstand, om forventningene er så feil.
Det ligger vel også inne null funn og null produksjon fra felter som kan tenkes å komme raskt i produksjon, f.eks. i Kurdistan.

DNO: EBITDA USD 164M VENTES I 2.KV 2019
Estimater for DNO, innhentet av Infront Data for TDN Direkt.

Oslo (TDN Direkt): DNO ventes å legge frem en ebitda på 164 millioner dollar for andre kvartal 2019.
Det fremgår av gjennomsnittet av estimater innhentet av Infront Data for TDN Direkt blant fem analytikere.
Nettoresultatet ventes til 67 millioner dollar av en omsetning på 270 millioner dollar.
DNO ventes å ha en produksjon på W/I-basis på 107.348 fat pr dag i 2019, 107.740 fat pr dag i 2020, og 103.560 fat pr dag i 2021. I andre kvartal 2019 ventes selskapet å ha en W/I-produksjon på 105.228 fat pr dag.
Deltagere: Arctic Securities, DNB Markets, Kepler Cheuvreux, Pareto Securities og Sparebank 1 Markets.
PSP, finans@tdn.no
TDN Direkt, +47 21 95 60 70
wwbwb
30.07.2019 kl 16:00 4714

Vel om drøye 18 timer får vi noen tall. Så litt senere kommer de på senen med mest sannsynlig alt det samme de har sagt de siste årene. Som heller ikke har beveget DNO kursen i snitt over dagens kurs. 5 år 15 kroner. 5 år 20 kvartal presentasjon og alltid like eple kjekke på presentasjonene. DNO har ingen ydmykhet kun en stortromme som skinnet er råtnet i. Er det slike selskaper som etter de har gitt deg generøse 20 øre forlater deg med rompa bar etter du ga 15 kroner?
oto1
30.07.2019 kl 16:02 4708

Motsigelser:

Dno's P/E er ikke 5,4.
DnB's anslag for 2 halvår er altfor høyt, om da ikke oljeprisen i 2 halvår blir usd 80 (tvilsomt), eller DNO kjøper en god del mer produksjon ganske snart.
Selv regner jeg med at DNO har en P/E litt i overkant av 7, ikke spesielt høyt det heller.

Faroe kjøpet kommer ikke i en produksjon på 35k fat/d før Brasse utbygging er ferdig. Trolig 2022.
Produksjonen nå er trolig litt over 20k fat/d og kommer ikke til å stige nevneverdig fremover.
DNO's målsetting om 50 by 50 betinger at de kjøper ca 30k produksjon til.

Resten av innleggene er vel synsing, og det er jo lov uten at jeg vet grunnen til at DNO er lavt priset.
Vi er i alle fall enig i at DNO er lavt priset, kanskje da med unntak av wwbwb.
wwbwb
30.07.2019 kl 16:10 4777

Det må jo være langt flere en meg, markeds pris i øyeblikket er på 14 tallet og de siste 5 årene i snitt rundt 15.
Jeg har ikke kapasitet til å styre markedsprisen på DNO.
oto1
30.07.2019 kl 16:15 4749

Nå var det jo ikke så veldig mange på denne tråden da?
Eller hva?

Du skal få det med teskje: Jeg og PaleRider er i alle fall enig i at DNO er lavt priset.
wwbwb
30.07.2019 kl 16:22 4720

Det er vel ikke kun du, uansett hvor stor du er, som styrer markeds prisen på DNO?
Om du må ha det med teskje så snakker jeg om de handlene de siste 5 årene og hva de er villig til å betale. I snitt ca.15 kroner.
Forstår du?

I dag snitt pris på 14,72
Redigert 30.07.2019 kl 16:25 Du må logge inn for å svare
oto1
30.07.2019 kl 16:26 4700

Hva er det nå du snakker om?

Har jeg nevnt handlene de siste 5 årene?

Det må være noe seriøst i veien med deg.
wwbwb
30.07.2019 kl 16:33 4666

Huff, leser du ikke annet enn det du selv skriver, eller hygger du deg igjen med noe du ikke tåler.
Jeg sa jo også at diagnosen ville jeg opplyse om såfremt osv.
Ta et glass vann nå så er du litt skarpere til rapporten i morgen.

Jeg skjønte ikke så mye av dette, men merker meg at noen mener at DNB har for høy E i P/E. Se innlegget under.
- Er det riktig, så blir vel markedet skuffet og sender ned DNO i morgen.

Jeg kjenner til at produksjonen fra den norske delen ikke er 35 k bopd enda, men de tallene som fremkom fra analytikerne tydet på at de ikke har lagt inn tall for den norske delen. Det er rart når produksjonen er rundt 20 k bopd. Økt produksjon etterhvert vil drive ned P/E.

Om dette er rett, så det ganske oppsiktsvekkende, og enda mer oppsiktsvekkende er det om noen har "glemt" 20 k bopd og likevel klarer å få for høy E.

Om noen timer har vi fasiten. En ting er imidlertid sikkert, og det er at markedet kanskje burde hatt bedre guiding om produksjon, f.eks. månedlig. Kan ikke se at det vil skade. Og at DNO kunne informert langt mer og bedre om boringer og testinger. Tåkeleggingen fortsetter etter mitt syn fra den som vet alt. Han som synes å styre alt i DNO. Informasjonen er alt annet enn bra. Svak. Kritikkverdig.

Fra et innlegg fra wwbwb:
12:11 CET on 26 July 2019 DNB Markets

Downside risks to our investment case.
Oil prices fall below our estimates.
Limited future exploration success.
Irregular payments from the KRG.
Downward revision of Tawke reserves.

DNB Markets investment case and how we differ from consensus.
Using consensus numbers across all companies DNO is trading at a P/E of 5.4x, which screens as the lowest P/E multiple for 2019e in the OSEBX.
We consider DNO well positioned for solid cash generation in the next few years, forecasting an average free cash flow yield for 2020-21 at 20%.
We consider the cash position solid opening up higher dividend and potential buy-back programmes given the discount to NAV currently.

Upside risks to our investment case.
We expect DNO to continue its exploration success in Kurdistan and prove additional resources at Tawke.
More M&A activity in the oil industry in Kurdistan, including attractive deals for DNO.

Most attractive P/E in Oslo Looking at the P/E multiple of 5.2x for 2019e and 4.6x for 2020e, we find this attractive on a relative basis versus other Norwegian companies. Versus the 57 companies in the Oslo Stock Exchange Benchmark Index, DNO is trading at a 5.4x P/E on consensus numbers, which is the lowest in the index, as shown below, which lists all the companies with a 2019e P/E below 50x on consensus numbers, and with positive EPS.

Source
DNB Markets
oto1
30.07.2019 kl 18:29 4369

PaleRider

Ja, "noen" mener DNB har for høy E.

Hvorvidt markedet blir skuffet i morgen vet jeg ikke.
Jeg merker meg at konsensus på revenue er 270 mill usd, selv har jeg 305 mill usd.
Så jeg tror DNO slår konsensus i morgen.

Men jeg tror altså at analytikerne må ta ned sine forventninger for 2. halvår dersom konsensus er P/E på 5,2 for 2019.
Trolig ligger de inne med oljepris rundt 70, og med juli allerede unnagjort rundt 64, så skal oljeprisen mye opp de kommende månedene om snittet for 2 halvår skal bli 70.

Til din info så har DNB revenue i 3q på usdm 336. Jeg har til sammenligning usdm 257 (basert på oljepris 64)
For 4q har DNB revenue på usdm 368, jeg har 260 (basert på samme oljepris, 64).

Selv om jeg legger inn oljepris på 70 for 2 halvår, så får jeg ikke mer enn usdm 285 og 289 for 3Q/4Q.
Så jeg tror at DNB må ta ned sitt estimat for 2 halvår, og dermed en høyere P/E.
Men isolert sett nå for 2Q så har jeg høyere estimat enn DNB.

Hvordan DNB har kommet til sine, etter mitt syn, svært høye estimat for 2 halvår vet jeg ikke.
De må ligge inne med en, for meg, ukjent produksjonsøkning.

Edit: http://prntscr.com/om2z7r
DnB sine forutsetninger for 2. halvår.
Ville jo vært deilig om de slo til, men det tviler jeg på.
Redigert 30.07.2019 kl 18:34 Du må logge inn for å svare
Ka'l
30.07.2019 kl 19:37 4268

Takk til PaleRider for en flott analyse av et viktig og interessant spørsmål.
K
Omaha
30.07.2019 kl 20:10 4189

Gleder meg til i morgen. Dårlig informasjonsflyt eller ei, i morgen vil det bli moro å være DNO-aksjonær.
pipelort
30.07.2019 kl 20:18 4158

Når i morgen er rapporten tilgjengelig? Midnatt eller på morgenkvisten?
oto1
30.07.2019 kl 20:22 4140

08:00

Webcast kl 10:00 som du ser på dno.no

Og vi har diskutert rapporten i en time på chatten før børsen åpner.
Redigert 30.07.2019 kl 20:23 Du må logge inn for å svare

Legger inn dette også her.

En presentasjon lagt midt på sommeren. Det skaper liten interesse.

Kursen viser hva markedet - som består av kanskje tusener av kjøpere og selger mener. Skuffende. Kursen er svært svak relativt til underliggende verdier, og svak relativt til selskaper med større risiko: Gulf Keystone og Genel Energy har f.eks. bare operasjonell virksomhet i Kurdistan. Etter å ha sittet som leder i DNO i mange år har styreformannen målt ved kurs på selskapet knapt levert noe som helst. Informasjonen han leverer er ekstremt knapp og generell prat. Han hadde mange meninger om prisingen av assets i UK/Norge og USA, men han kunne med fordel kommet inn på noe av det aller svakest prisede er selskapet han selv nok bestemmer alt i DNO og RAKP. Markedet viser ingenting annet enn misstillit. Verdiene i selskapet er der, risikoen er lavere enn før pga. Faroe Petroleum delaen men likevel er kursen og kursutviklingen en katastrofe. Nå er vi på dagens laveste, og det forsetter nedover, etter at aksjen i går stupte med 4 % og etter at det var rally i USA, børsen er opp og oljeprisen er opp. Det var vel slik at BGL måtte gå pga. lav kurs og svak kursutvikling for noen år siden.
- En bør selv leve opp til krav en setter andre, i lik posisjon!

En svak presentasjon. De kunne kostet på seg å informere langt mer og bedre.

Noen eksempler:
- Illustrert den svake prisingen av DNO. De kunne laget en slide med P/E, verdsetting/reserver tall for DNO og sammenlignbare selskaper, det hadde fått fram at DNO er svakt priset. Når DNO er på oppkjøpsjakt både i Norge/UK og Kurdistan så kunne de vist den implisitte prisingen av andre selskaper og "anonyme deals de har gått fra". Kanskje markedet hadde våknet, litt.
- Begynne å informere månedlig om produksjon, de har hele tiden negative overraskelser å komme med.
- Om hvorfor produksjonen i Norge og UK er såpass lav.
- Om boringene i Norge og UK, om hva de tenker om treffraten så langt. Det som var DNO Norge, har vel ikke bidratt med et eneste funn.
- Om Bashiqa, kunne de informert langt mer. Om f.eks. det f.eks. er flyt, om olja er tung eller lett og om det er gass. Etter å ha holdt på å boret og testet i et halvt år sier de nesten ingenting. Vi trenger ikke å få P2-reservene nå, men det jeg etterspør bør de kunne mene noe om. Ingen selskaper som ønsker å få fram verdiene - som er en del av ledelsens oppgaver - holder på på denne måten. Hvor har du det fra at det funn i begge brønnene?
- Om den andre lisensen i Kurdistan. Der har de vel snart testet i 5-10 år.
- Det ble tidligere pratet om et tredje bein. Det synes lagt bort. Min vurdering er at en godt kunne kjøpt noe utenfor de områder en holder på. RAKP har vel også noe i Afrika, og det hadde ikke vært unaturlig om en så på noe i nærheten av virksomheten der. Det finnes en del fiaskoer, med en del underliggende verdier, også på børs. WEN er et eksempel. PEN ikke langt unna. Og så har en QEC i USA, som er en katastrofe. Felles for dem alle er at DNO kunne kuttet adm. kost, redusert finanskostnader og skapt langt større verdier enn disse overadministrerte selskapene selv klarer. AOI et annet. Det finnes også flere eksempler. Men dette er noen eksempler flere her på HO nok kjenner.

Det er ledelsens oppgave å skape verdier og synliggjøre dem. Enten bør den eneveldige begynne å levere noe, særlig på sistnevnte, eller så bør han vurdere noe annet. Det kan ikke være særlig stas å se på den misstilliten markedet har til han og selskapet.

Det første han kan begynne med er å innse at noe av det lavest prisede som finnes av oppkjøpsmuligheter er på kjøpe tilbake aksjer i DNO og eventuelt RAKP. Det finnes nok ikke noe billigere, og noe enklere å kjøpe. Aksjer er tilgjengelig i markedet nå - på brannsalg. Økte utbytter, også.

Det neste han kan begynne med er å informere og innse at andre aksjonærer bør informeres - alle aksjonærene. Kan ikke se for meg at han hadde godtatt å få så lite informasjon som aksjonærene får, om han selv ikke satt i ledelsen og styret.

Det tredje han kan gjøre er å hente inn en CEO - og gi vedkommende armslag. Så kan han trekke seg tilbake og fungere som en normal styreformann.

Det fjerde er å kjøpe et billig bein til, for å redusere risiko ytterligere.

Det femte, som burde vært gjort, er å få DNO notert et annet sted i tillegg til jo-jo børsen OSE, hvor svingningene er ekstreme, noe som gir økt risikopremie - og med det lavere kurs i markedet og også økte kapitalkostnader. Rentene DNO betaler på obligasjonene er for høye. Og egenkapitalmarkedet - gitt dagens pris - er i praksis stengt. En emisjon må eventuelt gjøres på en kurs som nok i alle tilfeller vil være utvannende da rabatten som må gis nok er lagt større enn den rabatten en kan kjøpe noe som helst til.

Vi har ventet i mange år - tatt ekstrem risiko - og dette er betalingen. En aksjekurs som ikke gjenspeiler verdiene i det hele tatt. Svak og mangelfull informasjon. En utvikling som er elendig. Og svingninger i kursen som ikke ligner noe. De er sikkert også skapt av alle traderne, også her med stor suksess (ikke back-traderne).

Hadde ikke RAKP eid så stor andel i DNO, så hadde nok vi sett et oppkjøpsforsøk raskt. Men muligheten for dette stoppet noen effektivt. Vi må nok derfor bli med på ørkenvandringen til en mann vil ha fram verdiene - eller ta en større del av dem selv.

Ønsker alle en god sommer, DNO bidro ikke til det.
abroker
31.07.2019 kl 19:09 3498

Men vi vet ikke hvorfor han er så negativ, men han har nok andre motiver som han holder under bordet?
Men stadig så forventes det at kursprisen blir forhøyet fremover og dette liker vi.
DNO kommer når den kommer.
Aventura
31.07.2019 kl 20:08 3413

Får erkänna att jag först var skeptisk när Mossa köpte sig upp i DNO för många år sedan. Men företaget är ett helt annat idag än vad det var för bara 2 år sedan. Man producerar, har utdelning, utvecklar, köper upp. Oron ligger i hur mycket DNO kommer att tjäna varje kvartal. Kommer vi överträffa förväntningarna o.s.v.?
Det är en rejäl skillnad mot innan får man säga. Där har Mossa lyckats väldigt bra.
Däremot verkar det vara svårt att få fram underliggande värden och charma marknaden. DNO handlas ff långt under NAV. Delvis är OSE en väldigt volatil börs. Verkar som kapitalet tar slut ibland?
Men det är angeläget att få upp DNO till en mer normal värderad nivå. Kanske går det åt det hållet om DNO visar bra resultat kvartal efter kvartal?

Så att jämföra DNO över lång tid och säga att det bara är samma känns inte helt riktigt. För ett par månader sedan var det nära steget togs mot en mer normal värdering. Nu vände det nedåt istället efter ett ganska intetsägande Q1. Men kan det vara så att nya försök kommer att göras mot en mer normal värdering?
DNOs långsiktiga, låglutande, men ändå,upptrend startar ungefär då prod + positiva kvartalsrapporter börjar dyka upp.

Att på sikt få upp utdelningen till runt 7% skulle göra underverk för kursen.
Sedan tycker jag i allmänhet oljeindustrin får återuppfinna sig själv. Det är dags för någon teknisk uppfinning som neutraliserar CO2 på allvar. Kanske ihop med matproduktion och odling.


Redigert 31.07.2019 kl 20:10 Du må logge inn for å svare
oto1
31.07.2019 kl 20:42 3340

PaleRider

Et langt innlegg, men skal svare så godt jeg kan:

Først til kommentaren der presentasjonen er lagt til midt på sommeren. jeg for min del er glad for å få tallene presentert så snart som mulig etter kvartalets utløp.
Både equinor og AkerBP har lagt frem sine tall før DNO, så denne kritikken mener jeg er meningsløs.

At kursen er svak på underliggende verdier er vi helt enig om.
At styreformannen ikke har utrettet noe siden han tok over mener jeg imidlertid kan diskuteres.
Når Bijan overtok, var vel i 2011, så var kursen på 6 tallet. Det første han gjorde, riktignok etter påtrykk fra DNOI, var å kjøpe tilbake egne aksjer på 7-tallet.
i de 8 årene etterpå har DNO kursen 2 ganger vært over 20, altså 250-300% over kursen når Bijan overtok.
Mellom de to toppen var kursen nede på 4-tallet? (husker ikke bunnen). Så her kunne man jo faktisk først fått ca 300%, og deretter 400%, og det er ikke ueffent på 8 år?
DNO, som oljeprisen er syklisk. Det får ikke Bijan gjort noe med. men selv om man har sittet musestille siden 2011 så har man faktisk fortsatt ca 150%, og det er ikke hakkende ille på 8 år. Særlig tatt i betraktning at aksjen fortsatt er priset til et nivå der ingen knapt ville hevet et øyebryn om den steg 50% til i morgen.

Informasjon: Ja, helt enig i at DNO kunne informert bedre. Men jeg er egentlig interessert i litt annen informasjon enn det du er. Men jeg følger da også selskapet tettere.
- Slide med P/E, prising vs peers. Ja, det kunne de ha gjort, men ville det hjulpet? Du vet at DNO har lav P/E. jeg vet det, analytikerne vet det, og hvem er det som ikke vet det? Når man kjøper noe så mener jo jeg at det er ens eget ansvar å sjekke opp hva man kjøper. Kjøper du en bil så er det ikke bilforhandlerens ansvar å fortelle deg hva andre selger tilsvarende bil til, Du må sjekke selv. Hvorfor skal det være annerledes i aksjemarkedet? Jeg deler alt jeg vet, men det er ikke mitt ansvar at alle leser det. Infoen er tilgjengelig i alle fall.
- Månedtlig om produksjon. Holder det ikke med hver 3 mnd? Hvilke selskap er det som oppgir dette hver mnd nå? Du ville ikke forlangt at Equinor gjør det, AkerBP gjør det, Panoro gjør det, Genel gjør det, GKP gjør det. Hvorfor skal DNO da absolutt gjøre det? Jeg for min del ville vært fornøyd om DNO gjorde det hver 3'dje måned, noe de egentlig gjør, men hittil ikke direkte. Og jeg ville satt mer pris på om DNO kunne forklare meg grunne til endringer fra kvartal til kvartal istedenfor bare tallene.
- Hva mener du med at produksjonen i Norge/UK er såpass lav? Den skjønte jeg ikke. Produksjonen er det den er, og den er høyere enn når DNO kjøpte Faroe.
- Boringen i Norge er sikkert DNO skuffet over. Jeg har ikke skjønt hvorfor de ikke har meldt om funn på Snadd Outer Outer. Og de kunne gjort MYE mer ut av både boreprogram (takk for at vi i det miste fikk det) og hvilke potensial de forskjellige lisensene har. Så til dels helt enig. Resultat av brønner i Norge er det ellers Petroleum Direktoratet som melder, så du får infoen først der uansett. Men gud bedre, DNO kan i det minste repetere det når de har funn.
- Baeshiqa kan de neppe informere noe som helst om. Munnkurv. Men det er ikke vanskelig å skjønne at de har funn både på B1 og B2. Så DNO informerer det de kan, men de må gjøre det kryptisk.
- Erbil lisensen sendte jeg inn spørsmål på 1Q angående status på. Det ble besvart (utrolig nok), og status er kort fortalt at de får ikke olja opp. Altså de prøver og prøver, men får det ikke til.
- Tredje ben ble jo nevnt i dag. De er for tiden ikke på utkikk etter noe mer utenfor Kurdistan, Norge/UK. Så det tredje benet er kappet vekk.

Resten er vel mer eller mindre dine synspunkt, og der kan jeg være enig i noe, uenig i annet.
Tilbakekjøp og utbytter kommer jo an på om DNO prioriterer å kjøpe mer, noe de har uttalt er strategien. Så om du er uenig i strategien så er det greit nok, men ikke noe jeg trenger å kommentere.
DNO har i kvelt uttalt at de ser på Exxon sine assets i Norge som er til salgs, men om prisingen blir rett gjenstår å se.

At DNO i dag ikke bidro til en god sommer er jeg dørgende uenig i.
DNO leverte gode tall, og det er MYE spennende som skjer de neste månedene.
hofa
01.08.2019 kl 09:21 2850

Det viser med al tydelighed at der ingen interesse er for olieaktier, som om olien kunne undværes. Det kan den ikke i dag, ikke om 10 år og ikke om 50 år. Alle olie og olierelaterede aktier er total undervurderet og mange har en P/E på ca 5, hvilket er sindssygt billigt.
Omaha
01.08.2019 kl 09:53 2675

Aksjen faller rundt 3% i dag, selv etter gode tall i går. Hva skjer? Kan noen forklare meg hvorfor DNO faller, tross gode tall og en P/E på rundt 4,7? Forklar meg gjerne, for jeg forstår det virkelig ikke.
wwbwb
01.08.2019 kl 10:00 2643

Nå er det olje som er hot
Nordnet-kundene laster opp med olje og selger laks
Artikkel av: Njål Eivind Kleiven
1. august 2019 - 08.29

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/08/Nordnet-kundene-laster-opp-med-olje-og-selger-laks
anderix
01.08.2019 kl 10:17 2567

Vært ute av DNO en god stund nå, men valgte å gå inn igjen i dag. Tror 14 tallet kan være en god inngang;-)

Trist å sitte i olje no. Archer er også djupt underpriset og levere gode tall.
Tm3P
01.08.2019 kl 10:38 2462

Samme her :) Måtte gå inn endel dyrere enn når jeg var inne sist, men i mellomtiden har jo utviklingen vært akkurat som jeg håpte på når jeg først kjøpte aksjer her. Men ble for redd når det var veldig mye støy mellom myndighetene og Kurdistan.
Hugoil
01.08.2019 kl 11:17 2284

Godt svar oto.
Jeg tar meg selv i å rose både pale og oto. hm, det kan skyldes at jeg kan for lite, men det kan også skyldes at begge har noe i det de sier. Muligens forener DNO begges syn ganske bra. Hva om DNO får oversendt disse synspunktene, ville det vært bra?

DNO-kursen overreagerer 2-3% nedover ift eq og akerbp i dag. En kjøpsanledning. Det er på en slik dag DNO skulle kjøpt tilbake egne aksjer. Et tilbakekjøpsprgram kunne tatt luven av de værste algoutslagene.

Hva var det Espen Bijan nevnte i går om august - boreresultater?
Redigert 01.08.2019 kl 11:25 Du må logge inn for å svare

Exxon is considering selling the stakes it holds in Norwegian oil and gas fields … These assets could be worth $3-4 billion … DNO is interested in buying and had a $574 million cash balance at the end Q2 … Thus they need to raise capital? How?
oto1
01.08.2019 kl 11:52 2119

Tror ikke dno har kapasitet til å kjøpe hele porteføljen.
Men er faktisk litt usikker.

Dno kan bruke ca usd 600 mill fra egen cashbeholdning.
Om vi antar en salgspris på usd 3.5 mrd så må de skaffe til veie ca 2,9 mrd usd.
Det får de kanskje lånt, men trolig må det noe mer ek til.

Og jeg er i så fall svært usikker på om det er riktig vei å gå.

Det beste ville vært om dno teamet opp med en annen, evt at de kjøper noen assets om det blir mulig.

Dersom DNO har signalisert interesse om å kjøpe Exxon andeler, eventuelt hele, UTEN å også omtale hvordan et kjøp skal finansieres, så er det bare nok et eksempel på svak ledelse. De kunne eventuelt understreket at det kun var aktuelt å kjøpe deler, og under ingen omstendighet finansiere det ved en emisjon.

Markedet skyr idag emisjoner. Bare prat, som kan forstås som det det, senker kursen titalls prosent på en dag i selskaper.

DNOs kurs er så svak at en emisjon med en rabatt, ville gitt en EKSTREM rabatt for innhenting av kapital - en massiv utvanning for dagens eiere, og at DNO skal kunne kjøpe noe med en større rabatt for disse dyrkjøpte emisjonspengene i et sterkt konkurranseutsatt Norge/UK marked står ikke til troendes. Både Aker og Vår Energi og kanskje også OKEA vil nok være med på å by opp prisen og de to førstnevnte kan nok finansiere langt billigere - også i obligasjonsmarkedet enn DNO som betaler ågerrenter. Resultatet av konkurransen blir nok at vinneren ikke får en veldig god deal. Det blir fort en pyrrhosseier eller en vinnerens forbannelse. Og en eventuell massiv utvanning av verdier for dagens eiere.

Først ut av Norge/UK, nå inn.
Før snakket ledelsen om et tredje bein. Det er det slutt på.
Før var det snakk om bolt on, og mindre kjøp. Nå noe annet?
Før snakket dem om at de ikke ønsket så mye gjeld. Nå synes det snudd.
En vinglete strategi. Nesten som en værhane. Og det er ikke lurt i aksjemarkedet.

Det er nok dette som raserer kursen i dag også, emisjonsspøkelset.
Det er bare å takke ledelsen for det som fremstår som en totalt tullete antydning .
En antydning aksjonærene får svi for i dag, også. En antydning som satte alt eventuelt annet positivt til side fra i går.

I dag ser vi en ny massiv nedgang - ned nye 5 %. Gulf Keystone er kun ned 0,6 % fra et høyere nivå - målt ved P/E. Oljeprisen er nær uendret. Og børsene i USA er nær all time high. Om nedgangen kommer der, så kan en bare forestille seg hva kursen i DNO blir.

Selskapet blir stadig billigere. Kursutviklingen er en katastrofe.
Ledelsen svikter, igjen.

Når alt dette er sagt, så har jeg vanskelig for å se at "Lederen" vil la seg vanne ut. Det synes som målet hele veien - full, total og absolutt kontroll, med minst mulig egne penger. Da kan også verdier flyttes på. Jeg kan ikke se hvor han - og RAKP - skal kunne hoste opp masse penger fra.

Jeg tror derfor ikke på emisjon. Men markedet synes å frykte noe annet. Og det KAN forklare kursnedgangen i dag.
Ingen investerer i et selskap hvor emisjonen kan komme - i morgen. Og gi billigere pris.

Det er bare å gratulere ledelsen for å ha skapt ny usikkerhet og risiko og med det bidratt til å dra ned prisen - veldig fra et lavt nivå.

Det enkleste og beste hadde vært å starte tilbakekjøp for noen millioner. 50 f.eks. hadde gjort lite til og fra med muligheter for oppkjøp (aksjene kunne vært brukt også ved oppkjøp), og kunne vært tilpasset utviklingen fra dag til dag - og stoppet på et sekund. Det er noe helt annet med oppkjøp av assets og selskaper. Men ledelsen klarer ikke dette. De synes totalt interessert i kursen - selskapets valuta. Og det er helt uforståelig når de snakker om oppkjøp. Og når det er deres primære oppgave og skape verdier (noe kjøp av billige aksjer bør gjøre - en god investering) og synliggjør verdiene. De stryker fullstendig på sistnevnte.

Ønsker dere en god sommer, DNO gjør den stadig verre
Redigert 01.08.2019 kl 12:07 Du må logge inn for å svare
wwbwb
01.08.2019 kl 12:03 2059

Ikke noe problem.
Ifølge siste aksjonæroversikt fra DNO hadde de 15071 aksjonærer ved siste oppdatering. Svært takknemlige og lykkelige aksjonærer.
Totalt er det 1,083,814,161 aksjer i DNO så 15071 aksjonær står klare med kontanter. 5 kroner pr. aksje hvis Rakp, DNO og DNB er villig.
Håper etter det kjøpet DNO kursen klarer 20 tallet, kan nesten ikke vente 😊.

DNO utvikling: Fra DNB kl. 12:06 01.08.2019
I går:14,90 -4,60%
1 uke:14,54 -2,20%
1 måned:15,45 -7,99%
3 måneder:19,57 -27,36%
6 måneder:16,22 -12,36%
1 år:17,27 -17,71%
Redigert 01.08.2019 kl 12:10 Du må logge inn for å svare
Hugoil
01.08.2019 kl 12:11 2017

Ja det var ikke et godt innlegg Pale, det varen overreaksjon fra deg - som du mot slutten selv sier du ikke tror på for så å bable inn at det er grunnen til dagens nedgang. velvel, blabla.

Hvorfor ikke være rasjonell og anta at andre er rasjonelle, istedenfor det motsatte.
Espen Bijan var jo ganske klokkeklar på kjøp og prising norsk side vs UK. Såp om det er noe so mer aktuelt så er det mest trolig enkeltfelter med synergi med DNOs eksisterende. Apropos synergi - neon som kan beskrive hvordan synergi finne i feltportefølje - kun rimelig tilliggende?

Hva kan Exxon være interessert i som betaling? Kontant + DNO-aksjer? Kanskje en måte å få reprising på. Pale kan fortelle oss om felter som DNO faktisk allerede eier sammen med Exxon.
Redigert 01.08.2019 kl 12:24 Du må logge inn for å svare
Aventura
01.08.2019 kl 12:14 1995

Helt rätt PaleRider, inga emissionsbaserade köp!
Sedan bör man nog titta ordentligt på Exxons andelar och om det finns tidigare borr resultat mm. Inte bara köpa vad som helst.
Då kan det vara bättre att vänta lite.
Anywhere
01.08.2019 kl 12:21 1962

DNO går neppe i emisjonsfokus på evnt Exxon-eiendeler. Exxons eiendeler går neppe for over en vurdert 10% direkteavkastning. Det betyr at kursen i DNO må opp på 28 kroner før det ikke er bedre business å investere i egne aksjer...en finansiering med kost opp rundt 10% gir heller inget godt grunnlag for forretning.
Så dette vil falle litt på hva Exxon selger for. Jeg kan aldri tenke meg at DNO forsøker å løfte dette alene, men vi har diskutert dette som en mulighet sammen med andre siden vi hørte om Exxons salgsfokus, så det er ingen ukjent faktor.
RAKP har ikke anledning til å delta i en større emisjon som det ville kreve å hente store deler av Exxons eiendeler og fortsatt opprettholde en edruelig ratio på egenkapital/gjeld.
wwbwb
01.08.2019 kl 12:30 1921

Det heter vel: «Spare seg til fant»?
DNO arbeider mot omskrivning til: «Kjøpe seg til fant».
Er det en smule stormannsgalskap hos Bijan Mossavar-Rahmani? Er det derfor DNO kursen somregel viser røde tall?

oto1
I går kl 20:42
1512


Jeg skal svare på dette, også.

Det er positivt at selskaper legger fram tall raskt etter tallene er klare. Det gjør tallene ferske og bedre egnet. Men, en lever ei en verden med flere mennesker og investorer. Et marked handler om kjøpere og selgere - og dem som analyserer. Det er derfor ikke bare bra å legge fram dette når mange er på ferie. Det bidrar ikke nødvendigvis til at verdiene blir synliggjort for flest mulig og at DNO dermed får en riktigere kurs relativt til verdiene. Kursen er lav, og svak. I dette tilfelle kunne dem godt ventet til f.eks. 15. august. Ellers er jeg enig.

Hadde jeg bestemt så hadde selskapet lagt fram tallene rett etter stengetid dagen før presentasjonen morgenen dagen etter. Da hadde flest mulig fått mulighet til å lese den, og til å forberede gode innsiktsfulle spørsmål. Ikke som nå hvor det kun er et par tre analytikere som fyrer av fra hofta og hvor selskapet ikke gidder å besvare spørsmål fra nettet plenum.

En kan alltid se på ulike periode. En del fondsforvaltere er flinke til å finne fram til en periode som stiller dem i godt lys. Det store spørsmålet nå er om DNO er riktigere verdsatt relativt til underliggende verdier og risiko - enn det selskapet var før. Min vurdering - bakpå konvolutten - er NEI. Verdiene er større, langt større, risikoen mindre og oppsiden er større. Lederen har derfor ikke bidratt særlig til å få fram verdiene i det hele tatt. Hvilke han har skapt er jeg også svært usikker på. RAKP var mye gråstein, som DNO fikk i tvangsbytte for gull - egne aksjer. Den tomme brønnen - Saleh- sa for meg en del om hvem en da stod overfor. Tillit, nei.

Mitt korte svar: se på P/E over tid, vekstmuligheter og risiko og omkringliggende forhold som oljepris, risiko for betalinger etc. så ser en at DNO ikke er noe særlig godt priset og heller ikke relativt til da BGL styrte. De ekstreme svingningene er videreført, og de kan ikke fult ut relateres til oljepris. En kan også legge til at lederen har hatt flaks med Peshkabir (eller kanskje de visste, den gangen også, uten at markedet fikk vite noe da som med Saleh, som nå med Bashiqa).

Som nevnt, er en av ledelsens oppgaver å synliggjøre verdiene, og der svikter de totalt. Kursen er både lav relativt til verdiene, oppside og risiko, og også relativt til andre selskaper med mer risiko og kanskje også mindre oppside, som Gulf Keystone. Om DNO skulle emiterere, så er kursen svært viktig, og i praksis så vil nok en emisjon nå være ekstremt utvannende. At kursen er lav og verdiene ikke er synliggjort, har derfor konsekvensen at selskapets tilgang til egenkapitalmarkedet er stengt - om ledelsen er fornuftig, da rabatten en må gi for å hente penger ofte vil være langt større enn rabatten en kan få når en skal kjøpe noe.

Argumentasjonen din om bruktbil kjøper jeg ikke. Ledelsen skal skape og få fram verdiene på selskapet. Om ledelsen emiterer på lav kurs, så selger de bruktbilen billig - og er det fortrinnsrett - tvangsselger de også DIN andel billig. Det er derfor en ekstremt liten kostnad og også i tråd med deres oppgaver og informere markedet på en enkel måte om prisingen av DNO, sammenlignbare selskaper og assets de kan kjøpe. I all fall når misforholdet er så ekstremt mellom DNOs svake kurs, andre selskapers høyere verdsetting (med lavere verdi, mindre vekstmuligheter og større risiko) og når det nå antydes emisjon for å kjøpe noe som fort blir dyrt.

Som du har vært inne på flere ganger, DNO har ofte overraskelser. At de ikke informerer bedre, bidrar til dem. Plutselig er eksporten stengt noen dager. Det overrasker meg heller ikke om strømmer av kr. og olje, ikke alltid er som en forventer i det området de også opererer. Da blir åpenhet enda viktigere. Mnd.produksjonstall vil redusere muligheten for overraskelser, og det er noe helt annet hvor de selskapene du nevner og DNO opererer.

Det var en analyse. Tror det var PAS som nevnte at produksjonen var lavere enn ventet. Du nevnte vel også 20 k bopd.her om dagen.

Dette med boringer og at de ikke gidder å informere, er kun et eksempel av mange på dårlige informasjon. Slik går det vel når en som vet alt, skal bestemme hva de andre skal få vite. Det handler om å synliggjøre verdier, og DNO står til stryk. Og DNO Norge bommer stadig. En kan lure på om de har rett modell eller rett folk. Det er en trøst at andre er operatører på flere av boringene. DNO Norge synes å brenne cash. Det blir nok dyrt om ikke dyktige folk fra Faroe Petroleum blir med over. De fant og skapte og synliggjorde verdier på en helt annen måte.

Baeshiqa. Om det er rett det du skriver, så kan en bare stille spørsmål ved om det er rett å gå inn med mere investeringer i dette området. Ja, det synes lønnsomt, men risikoen er stor. Når en ikke en gang får informere egne eiere. Vanvittig.

Erbil. Ja, så kunne de kostet på seg å informere markedet om dette også. Og ikke minst. Har de en plan videre?

Tredje ben, ser det.

Du mener tallene er gode. Greit nok. De var nok en god del svakere enn dem du forventet her på HO, om jeg husker rett.

Markedet - som består av de mange - er imidlertid bare skuffet. Ekstremt skuffet.

Men det er vel traderne som rår. Noen nordmenn, som sitter og tror at de kan slå markedet. Selger ned på news og håper å kjøpe billigere tilbake. Og 90 % algoritmer, roboter og annet tull som ikke handler på fundamentale forhold. Og et totalt fravær av mulige større aktører som handler på substans, noe aksjonærlista tilsier. Dette bidrar til den elendige utviklingen med ekstreme svingninger og en kurs og et kursnivå totalt frakoblet fra underliggende forhold, vekstmuligheter og risiko.

Kursen raser - videre fra et lavt nivå - 4 nye % ned. Mens oljeprisen er opp, Gulf Keystone nær null og børsene er i all time high i USA. Om det raser der, så kollapser vel DNO. Håper du ikke satser over evne.

Så får vi se om en handlingslammet DNO-ledelse snart evner å starte tilbakekjøp. Og kjøpe det som billigst er - DNOs egne aksjer.

God sommer, DNO bidrar ikkeHva du mener er et godt innlegg, hadde vært greit å vite. Et som er enig med deg, et som sier det du vil høre eller kort og godt bare positivitet.

Kursen raser, og det er nok en grunn til det. Det er ingenting makro som tilsier dette: Oljepris, risiko etc. Så da er det noe selskapsspesifikt. Ser tre gode kandidater:

1) Emisjonsspøkelse (jeg tror ikke på spøkelser),men kanskje markedet gjør. Og legger en inn en 10 % sannsynlighet for emisjon, ja så er det kanskje rasjonelt å selge noen aksjer om en ikke har noe mer å kjøpe for eller verre har belåning for å ha noe å stille opp med en eventuell utvanning. DNO bidrar til nedgangen med dette vaset.

2) Mange kjøpte nok på spekulasjon om news. DNO leverte ingenting, særlig, om feks. Bashiqa. Kanskje en del selger, og investerer i alternative aksjer mens DNO tester, tester og tester litt til.

3) Men det er vel traderne som rår. Noen nordmenn, som sitter og tror at de kan slå markedet. Selger ned på news og håper å kjøpe billigere tilbake. Og 90 % algoritmer, roboter og annet tull som ikke handler på fundamentale forhold. Og et totalt fravær av mulige større aktører som handler på substans, noe aksjonærlista tilsier. Dette bidrar til den elendige utviklingen med ekstreme svingninger og en kurs og et kursnivå totalt frakoblet fra underliggende forhold, vekstmuligheter og risiko.

At andre er rasjonelle, er et greit utgangspunkt. Men prisingen av DNO er ikke rasjonell, om den da ikke beror på massiv misstillt til ledelsen.

Exxon er nok ikke interessert i noe i DNOs portefølje. Exxon skal ut av Nordsjøen og de har solgt seg ned i Kurdistan - de solgte andeler i Bashiqa til DNO.

Det eneste en kan håpe på ved kjøp av Exxon - er at det kun er snakk om andeler som kan finansieres med dagens cash og mulighet for belåning av det en kjøper. Og at Exxon kan gi kreditt. Men det å tro at DNO kan kjøpe billigere enn Aker, Vår Energi etc. er bare tull. De har nok flere synergier, lavere kapitalkostnader enn DNOs ågerrenter med mere. Så et større slikt kjøp virker tullete.

Et større kjøp skaper også risiko. Oljeprisen kan ramle, og massiv belåning er da ikke et pre for DNO. Men enkelte klarer ikke engang å lære av historien noen år tilbake i tid med oljepris på godt under 40 USD.

Så et mindre kjøp kan være ok. for å få ned risikorabatt. Et større er bare mer risiko, trolig dyrt og tullete.
oto1
01.08.2019 kl 13:21 1674

PaleRider

Skal svare kort:

DNO har ikke evnet å få frem verdiene skriver du. Du vet verdiene, jeg vet de, analytikerne vet de, og nær sagt alle har kursmål over 20.
Så da må jo alle vite om verdiene?
Hvorfor kursen er lav vet ikke jeg. Men det er jo pga at en eller flere større selger. Tror du ikke en forvalter med 10 mill aksjer i DNO har lest en analyse i DNO?
Bijan kan ikke gjøre annet enn å opplyse om verdiene, og det gjør DNO hjer 3'dje måned. Resten har han ikke kontroll på.

Og så en lang tirade om emisjon?
Bijan vet utmerket godt at en emisjon på dagens nivåer er langt fra ideellt, og jeg tror nok at han er nærmere tilbakekjøp enn emisjon.
Bijan eier indirekte 70-75 mill DNO aksjer, og er like lite interessert i å rasere kursen som det du og jeg er.
Hvis du ikke har lagt merke til det så er han begynt tilbakekjøp i RAKP, nettopp av samme grunn (den er enda lavere priset). Og der bruker han utbytte fra DNO og Mundoil til å kjøpe tilbake aksjer.
Dersom DNO ikke finner noe fornuftig å kjøpe så skal du slett ikke se bort fra at neste skritt blir både tilbakekjøp av aksjer og høyere utbytter i DNO.
De har allerede kuttet av det tredje benet, og neste kutt kan bli 50 by 50.

Traderne rår. Og når handelen er 80-90% roboter, som du helt riktig sier bryr seg katten om det fundamentale, så kjører de kursen i flokk i en eller annen retning.
Dette har vi sett mye mer av de siste årene, altså at aksjer frakobles mer og mer det fundamentale.
Men der ligger også mulighetene til å kjøpe billig og selge dyrt.

konkret når det gjelder tallene så var de lavere enn det jeg forventet ja.
Men egentlig så var de ikke det.
Forklart på min tråd om 2q

Du er på fornavn med Lederen. Det kan forklare en del.

Lederen har mange virkemidler. At han ikke kan bruke dem, er ikke rett. Han gjør imidlertid nær null. Noen eksempler er:
- Tilbakekjøp. Lite er billigere, enklere og mer effektivt enn å kjøpe tilbake lavt prisede aksjer. I dag, som når robotene nok herjer, så kunne en enkelt ha skapt litt risiko for dem ved å gå mot strømmen.
- Utbytte. De kan godt trappes opp.
- Informere - om mangt også relativ prising - se på hvilken effekt "analysen av Scanship Holding" som det ble oppmerksomhet om i går har fått, som jeg har nevnt mange ganger og også resultater av boringer.
- Notere seg et annet sted i tillegg til jo-jo børsen. Det er det rene vanvidd. Det har ingenting å gjøre med effektiv prising å gjøre. Når Gulf Keystone med større risiko og mindre vekstmuligheter prises høyere på den Pund-utsatte børsen i UK sier det så altfor mye. En notering i USA hadde vært bedre. Da hadde mange investorer utenfor Norge også sluppet valuta-risiko som kan koste både Gulf Keystone og DNO dyrt i form av økt risiko og lavere pris.
- Få inn en CEO som evner å synliggjøre verdiene, som gidder å besvare spørsmål og som ikke sprer usikkerhet og vingler som en værhane.

Som nevnt, jeg har ikke troa på emisjon. Men det er kanskje rasjonelt å gi det 10 % sannsynlighet eller lignende, særlig for risikoaverse med belåning.

Du nevner RAKP. Prisingen der er enda være. Den burde vært rundt 1,4 X DNOs kurs (basert på andelen RAKP eier i DNO og aksjeantall). Prisen og utviklingen siden notering står som et monument over Lederen. Hadde han vært mann for egne ord, så hadde han gått, slik han ga BGL fyken. Det holder bare ikke.

Lederen gjorde tilbakekjøp på 18 kr for noen mnd. siden I RAKP. Nå er kursen i 12,25 kr - og lederen har ikke evne og vilje til å kjøpe tilbake. Han håper vel på enda lavere kurs.
- Får forresten han og DNO penger når de må kansellere RAKP-aksjer for å holde deres andel nede? I så fall kan prisen på 18 kr. forstås på ulike måter.

Jeg trader ikke. Dersom en ikke har mer informasjon enn andre, så skal det godt gjøres å slå markedet fra dag til dag. Noe annet er å forsøke å "plukke gode veddemål over litt tid". Jeg har ikke mer å kaste bort av det som mest dyrebart og kjært er - tiden. Livet er og blir nok for min del kort.

Jeg har hatt troen på DNO lenge, at verdiene er langt større en børskurs. Etter å ha sittet som aksjonær i DNO i åresvis og tatt ekstrem risiko har jeg imidlertid fått veldig lite tilbake. Svak kurs, ekstreme svingninger og svak informasjon. En svak ledelse må ta mye ansvar for den svake utviklingen.

Jeg opplever at jeg har forsøkt å belyse over flere år at det er store merverdier i DNO - målt ved verdier relativt til aksjekurs. Spørsmålet da og nå er vel fortsatt om vi får vår del.

Jeg har imidlertid et håp om at en dag får vi en rimelig fair pris. Da selger jeg, og investerer i noe annet, Lederen har kanskje dårligere tid enn meg. Men det er ikke sikkert. Og det kan være at han tar med seg selskapet med ned - slik mange gjør. Frykten er at lederen har noen flere krumspring i ermet - som handler om omfordeling og forfordeling av seg relativt til de andre aksjonærene er der. Saleh - sa så mye

Så avslutter jeg med å ønske alle en god sommer og et godt liv - også Lederen
Og oppfordrer alle til å behandler hverandre med respekt, verdighet og medmenneskelighet her inne og også ellers.

God sommer,
Redigert 01.08.2019 kl 13:59 Du må logge inn for å svare