DNO - svak verdsetttelse og kursutvikling - hvorfor? Oppside 20+


DNOs VERDSETTELSE
DNOs verdsettelse er svært svak. DNB estimerer P/E i DNO til rundt 5,4. Dette tallet faller ettersom DNOs kurs bare raser. Bare i dag ned 5 %.

En P/E på 5.4 innebærer at DNO skal tjene inn selskapets verdi i løpet av rundt 5 år. Det er høy avkastningen. I banken tar det nær 100 år. Dette innebærer at DNO er billig.

En så lav P/E innebærer også at markedet har null tro på at DNOs forventede kontantstrøm kan vokse særlig. Det er merkelig for et selskap som har svært lave produksjonskostnader og spennende leteprosjekter, som de knapt informerer om.

DNOs KURSUTVIKLING
Utviklingen i kurs er svært svak for DNO. Bare gå inn på DNOs hjemmesider og se på utviklingen relativt til andre lignende selskaper den siste tid, så ser dere en svært svak utvikling.

Utviklingen har fint lite med oljepris å gjøre. Den er relativt høy.

Den har lite å gjøre med børsene. De er nær all time high.

Den har ingenting med risiko å gjøre. Som nevnt DNO tåler en lavere oljepris enn de aller fleste selskaper. Finansieringen er også mer enn ok. Så vil sikkert noen trekke fram eksponeringen i Irak/Kurdistan. Det blir bare merkelig når DNO nå har spredd risikoen med kjøpet av Faroe Petroleum og derfor også har sikrere inntekter fra Nordsjøen. Kursen burde gått opp, ikke ned. Legg til at Gulf Keystone Petroleum, som har kun et felt i Kurdistan og som derfor har mer slik risiko og mindre vekstmuligheter pga. de har kun et felt, nå handler på P/E på 8.5 Dersom DNO skulle opp på samme nivå, skulle kursen nær opp med 60 %. Eller en kurs på 23 kr.

HVORFOR
En må derfor lete etter andre faktorer enn forventede kontantstrømmer, vekstmuligheter og risiko for å finne ut hvorfor DNO er svakt priset og kursutviklingen i beste fall svak. Noen grunner kan være:

- Manglende informasjon. Den er i mine øye svært svak. DNO har nesten sluttet med å informere. På Bashiqa feltet i Kurdistan har de nå boret og testet i lang tid. Og hvor oppsiden er svært stor. PAS anslo vel at feltet kunne utgjøre 30 % av selskaps verdien. På den tida var aksjen vel priset over 20 kr. Informasjonen uteblir totalt. Som på de andre feltene i området, og også nå i Nordsjøen. En må se på hva de andre selskapene melder. Dette bidrar til usikkerhet og lav kurs. Er egentlig DNOs tilnærming i tråd med reglene for informasjons- og meldeplikt?

- Notering på Oslo Børs. Gulf Keystone Petroleum er notert i London. Kursene i ulike selskaper på Oslo Børs svinger enormt. En del selskaper verdsettes svakt. Det skyldes nok også store svingninger som gir økt risikopremie, lavere kurser og økte kapitalkostnader for selskapene. DNO betaler også ågerrenter, og med det høye kapitalkostnader. En emisjon på dagens kurser vil være katastrofalt. DNO kan nok ikke kjøpe noe med så stor rabatt som det er på DNO selv.

- DNOs inntog i Nordsjøen har så langt vært null suksess. Målt i kurs (negativ effekt av risikodiversifisering?) og målt ved boreresultater, hvor det er bommes og bommes.

- Aksjonærstruktur kan forklare noe. RAKP, egentlig styrets leder, kontrollerer aksjen totalt. Det er ingen andre større aksjonærer, som kan ivareta aksjonærfellesskapet. Med en så stor andel så blokkeres nok også mulighetene for oppkjøp. Det må eventuelt gjøres gjennom RAKP. DNOs sterke man gjør akkurat som han selv føler for. Hadde han ikke sittet i ledelsen og styret hadde han nok aldri akseptert at selskapet informerer som det gjør. Han selv vet nok alt.

- Ledelse. En mann bestemmer nok alt. Det skaper risiko. DNO har en egen evne til å finne noe som kan sende tallene i rødt. Har han noe annet han kan fusjonere med? Og bytte Gull mot Tomme prospekter.

- Manglende tilbakekjøp og lave utbytter. Gulf Keystone Petroleum og Genel Energy har begge i den senere tid trappet opp både utbytte og tilbakekjøp.

Når alt dette er sagt, så kan det være stor oppside i DNO. Bare se hen til prisingen av Gulf Keystone Petroleum, og at DNO nå bør levere solide resultater og kanskje også noe ekstra i form av funn. Med en P/E på 5,4 er oppsiden kraftig.

Ønsker dere alle en god sommer,

Kilde: https://www.lse.co.uk/share-fundamentals.asp?shareprice=GKP&share=Gulf-Keystone-Petroleum

Redigert 30.07.2019 kl 15:39 Du må logge inn for å svare
Tm3P
01.08.2019 kl 14:09 537

Igår kom det nye tall fra EIA for oljeproduksjon i mai og er nok en bekreftelse på at produksjonen begynner å flate ut. År over år ligger man fortsatt på solide 1,65m fat i økning(der 400k kommer fra offshore), men siden november/desember har produksjonen stått så å si stille. Siden den tid så har også antall rigger i arbeid falt kraftig, noe som over tid vil sette ytterligere press på produksjonen.

Dette her må bare være strekking av strikken til det lengste. Aksjen er nødt til å ta en solid tur oppover fra disse nivåene, og jeg kan ikke finne gode grunner til at det skal vente lenge. Noen hadde kanskje sett for seg at Baeshiqa ble kommentert mer konstruktivt, i stedet er det noe tid enda før man vet mer konkret. Det ønsker mange ikke å vente på, og kaster kortene.
oto1
01.08.2019 kl 14:43 486

PaleRider

Konkret om RAKP:

"Lederen" kan ikke kjøpe aksjer i hverken DNO eller RAKP. Da må han by på hele selskapet han kjøper aksjer i.

Det er også grunnen til at både DNO og RAKP må slette B-aksjer når RAKP sletter tilbakekjøpte aksjer.
Disse B-aksjene gir kun stemmerett og Bijan / DNO må altså redusere for ikke å øke sin stemmeandel etter sletting.
B-aksjene "henger på" Restricted A-aksjene, som altså må konverteres til rene A aksjer for at tilhørende B-aksjer kan slettes.

Hva som skjer når Bijan og/eller DNO er tom for Restricted A aksjer vet jeg ikke. Jeg tror ikke de må selge A-aksjer til RAKP ifm tilbakekjøp, men her er det UK regler som styrer dette og jeg vet faktisk ikke.
I Norge ville de ikke vært nødt til å selge aksjer og kunne dermed økt sin eierandel ved tilbakekjøp og sletting.

RAKP kan heller ikke kjøpe aksjer daglig over børs slik selskap kan gjøre i Norge. Igjen UK regler.
Det er grunnen til at de kjøper i bolker, og da er det selgerne som setter prisen, ikke kjøperen. Kjøperen kan selvsagt la være å kjøpe om prisen blir for høy.

Jeg har ikke selv benyttet meg av denne muligheten de 2 gangene det har skjedd.
Men ved neste kjøp så skal RAKP få alle mine aksjer om de er villig til å betale 18, og så begynner jakten på å få de tilbake billigere igjen på børs.
Selvsagt en risiko for at man ikke klarer det, men det virker jo som om det er selgere nok som driter i hva de får for sine aksjer.
Hugoil
01.08.2019 kl 15:39 363

Det synes jeg var et meget godt innlegg, Pale:) Du kan holde 17. mai talen nede i Erbil eller Kirkuk neste år.

Hva er grunnlaget/bakgrunnen for kansellering? Om han må kansellere, så kjøper han vel ikke flere? Hvilke ulike måter?:
"- Får forresten han og DNO penger når de må kansellere RAKP-aksjer for å holde deres andel nede? I så fall kan prisen på 18 kr. forstås på ulike måter. "