Jordras i Jølster.


https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Jo3wxR/faar-ikke-soekt-paa-land-i-rasomraadet-i-sogn-og-fjordane

Det er trist. I fjor gikk en liten elv i Sogn og Fjordane over sine bredder. Neste år skjer det antagelig noe
lignende et sted i Sogn og Fjordane.

Klimaendringene gjør at vi må bli nøye med hvor vi bygger hus. Dessverre har det blitt slik. Det offentlig
burde bidra til å avhjelpe rammede enketpersoner. I samfunnssolidarisk ånd.
Odi.1
31.07.2019 kl 08:04 647

Dette er vel den plassen på kloden det har vert mest Ras og Flom de siste 1000 årene.
Så noen "Endring" er det over hodet ikke.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/QoE2E8/bil-tatt-av-jordskred-i-joelster-mann-i-50-aarene-savnet?utm_source=vgfront&utm_content=row-1

Dette er vel en type ras som slett ikke har vært særlig forekommende ?
Her må samfunnet stille opp i samfunnssolidarisk ånd.
Antagelig ligger det nå en bil med en person i, under det jordholdige vannet
i Jølstervannet det et av rasene gikk. Det er kanskje brådypt der ?

Helicoptere og media burde bli flinkere til å vise rasomfangene. Gode bilder
kan bidra til at hjelp kommer raskere frem dit hjelp trengs.
Redigert 31.07.2019 kl 15:48 Du må logge inn for å svare
kaktus
31.07.2019 kl 16:02 544


Sogn blir altså borte i fjordane ...

Nei, Jølster er i Sunnfjord
Thinky
31.07.2019 kl 18:03 470

https://www.vgtv.no/live/181897/direkte-mann-antas-omkommet-etter-ras

Det bør opprettes et fond for bosteder som er ekstremværsutsatte.
Vi må antagelig flytte en del mennesker vekk fra farlige områder.
Jeg foreslår å finansiere dette ved at alle offentlige ansatte går ned 3 % i lønn.
De har alle for godt betalt i dag. Og offentlig sektor bør tas ned. Mens privat
sektor bør bli større både andelsmessig og nominelt.

Så de som skaper en del av ekstremværet skal belønnes?