Mikroperspektiv


Problemet her inne er at alt for mange har et mikroperspektiv på sin investering. Se de lange linjene og se fremover. Det bygges nå et selskap med en moderne flåte som kan ta del i et meget godt marked fremover i tid. Det bygges stein på stein. Noen forsinkelser o.l. betyr lite i et lenger perspektiv . Snart har vi et moderne gjeldfritt selskap som har utbytte som førsteprioritet!