Questerre Energy Corporation (QEC) Q2

LATO
QEC 31.07.2019 kl 09:31 28123

Hvilke tanker har vi til q2 tallene som kommer 12.08?

De skal ha koblet på 2 nye brønner i q2. Dette bør gi økt boe/d fra i dag 1944 til ..... boe/d ?
I q2 bør de omsette for minst 62 millioner nok i q2.


Noe økende oljepriser bør kunne hjelpe på fremover.

De bør skaffe seg flere partnere som kan gi økt produksjon!


Redigert 21.01.2021 kl 07:27 Du må logge inn for å svare
XL2016
20.08.2019 kl 08:14 1514

Litt info fra miljøvernerne:

Forskriftene i hydrokarbonloven gir minimum avstander mellom et borehull og et boligbygg på 300 meter. (For alle separasjonsavstander, se forordningen om terrestrisk hydrokarbonutforsknings-, produksjons- og lagringsaktivitet, CQLR c H-4.2, r 2, art 84.) Oljeselskaper kan derfor bosette seg på det meste av landet på landsbygda.

Selskapet kan bruke ekspropriasjonsprosedyren som er forutsatt i hydrokarbonloven § 58 i tilfelle det får en utvinningstillatelse, eller driftsavtale. Å nekte tilgang nå forhindrer ikke fremtidig ekspropriasjon. Det vil være en trøst å forhandle om ekspropriasjonsvilkårene før selskapet går til retten.
Selskapet kunne også inngå en avtale med en nabo om å bygge en borerigg eller annet anlegg. Senere kan selskapet bore horisontalt under min eiendom uten å måtte varsle meg direkte
—-

I linken kan man lese on hvordan man kan forsøke å hindre / utsette utvinning. Seismiske undersøkelser bl.a.

Det som er sannheten er at flere og flere ser fordelene med en - sikker - utvinning v/clean tech. Det er IKKE slik at alle bønder er mot.
Det trengs EN bonde til å tømme et stort område under andre eiendommer, så tenk da lengden for dagens horisontaler - 3 km + -

https://environnementvertplus.org/
Redigert 20.01.2021 kl 19:37 Du må logge inn for å svare
XL2016
20.08.2019 kl 08:45 1419

Paragraf 58

Innehaveren av en produksjons- eller lagringslisens har rett til tilgang til det territoriet som er underlagt det.
Når lisensen er gitt for private eller statlige leide tomter, oppnår innehaveren den skriftlige autorisasjonen fra eieren eller leietakeren minst 30 dager før han får tilgang til den eller kan skaffe seg etter avtale ekte rett eller nødvendig for å få tilgang til territoriet og utføre sitt arbeid. I mangel av en avtale kan regjeringen, på betingelsene den fastsetter, gi fullmakt til å innehaveren å erverve disse virkelige rettighetene eller disse eiendommene ved ekspropriasjon, i samsvar med ekspropriasjonsloven (kapittel E-24), for å gjøre det mulig for ham å for å få tilgang til territoriet og å utføre arbeidet der.
Når lisensen er på en lokal kommunes territorium, skal innehaveren skriftlig varsle sistnevnte og den regionale fylkeskommunen om arbeidet som skal utføres minst 45 dager før arbeidets begynnelse.

http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/H-4.2?langCont=fr
Redigert 20.01.2021 kl 19:37 Du må logge inn for å svare