DNO - Kommentarer til 2Q

oto1
DNO 31.07.2019 kl 14:01 2797

Hei.

Her kommer noen kjappe kommentarer til 2Q tallene:

Revenue rapportert til usdm 265,7. Jeg trodde på usdm 305

Revenue ble altså rapportert ca usdm 40 under mitt estimat.
Dette skyldes ikke Kurdistan. Der hadde jeg estimert usdm 185,9, mens inntektene ble usdm 192,8, altså usdm 6,9 mill over mitt estimat.
Så da er forskjellen på ca usdm 47 helt og holdent NCS.

Her er grunnene flere:
- Produksjonen kom inn lavere enn jeg hadde forventet. Hva dette skyldes vet jeg ikke. Jeg bruker tall fra NPD når jeg beregner DNO's produksjon og de viser over 20k fat/d for DNO i både april og mai. Juni tallene er ikke sluppet enda.
Riktignok har det vært en revisjonsstans på Ula i juni, men det forklarer ikke hele forskjellen.
Så det må jeg komme mer tilbake til.
Legger jeg inn mer riktige produksjonstall så mister jeg ca 9 mill usd, og avviket er nede i ca usdm 38
DNO skulle da hatt revenue i 2q på ca 81 mill usd, men rapportert ble 72,8.
Det 9 mill avviket antar jeg skyldes at DNO kun har rapportert inntekter fra og med 30. april fra Faroe - Equinor swappen. Den utgjør ca usdm 10 per mnd, og dermed ble inntektene ca usd 10 mill lavere enn jeg hadde estimert. reduksjon i underlift på ca usd 2 mill går andre veien, men helt nøyaktig blir ikke dette.
De ca 30 siste skyldes samme forhold, men da for hele 1Q. Altså at DNO har hatt ca usd 30 mill i inntekter fra denne swappen som aldri blir inntektsført direkte, men som jeg har hatt med.

Så da er jeg forsåvidt happy med dette. Jeg mener i alle fall at jeg har skjønt hvorfor revenue til DNO ble usd 40 mill lavere enn det jeg håpte på.
Jeg må da igjen legge til at DNO har fått pengene, men de er regnskapsført på en annen måte (Sandborg forklarte dette på presentasjonen for de som skjønte det).

Cash flow:

Her fikk jeg nesten hakeslepp av at DNO's kontantbeholdning ved utløp av 2Q bare var på usdm 574. Jeg håpte på over usdm 700...
Halvparten av differansen på usd 125 mill er enkelt forklart:
KRG var sen med betaling i juni, og USD 64 mill kom ikke inn på konto før i begynnelsen av juli.
Sandborg forklarte dette med at dette var DNO's egen feil ifm bankbytte i DNO. Javel, sier jeg da.
Men altså cash beholdningen burde vært usdm 638, og da mangler jeg ca usdm 60 til min drøm.
Usd 10 mill er jo greit forklart og gjort allerede. Det er ca usd 10 mill lavere revenue i Norge/UK enn det jeg håpte på.
De 50 siste antar jeg skyldes delvis at betaling fra KRG fortsatt er 3 mnd forsinket, og at de 2 betalingene DNO har fått er fra januar og februar. 59 og 64 og omtrent lavest i år. Og delvis reflekterer det en høyere investeringstakt i både Norge og Kurdistan.

Mitt anslag på 700 er et rent overslag der jeg tar omsetting og deler på 3, altså ca usdm 90-100 økning i kvartalet.
Så da beregnet jeg usdm 300 ved utløp av 1q (inkludert de 46 mill de fikk i april), + 400 mill i nytt lån - 70 mill i innløsing av lån = usdm 630.
Og da altså en økning på det i kvartalet.

Dersom DNO hadde fått de usdm 64 fra KRG i 2Q så ville altså beholdningen vært usdm 638.
Det betyr en veldig beskjeden økning på usdm 8, og det er ikke noe jeg roper hurra for.
Men det er noen viktige aspekter her:
- 78% av boreutgifter i Norge kommer som refusjon i november/desember. Så mye av kontantstrømmen er utsatt.
- DNO tok opp et nytt lån på usdm 400 i 2q, samt betalte tilbake bonds på ca usd 70 mill. Her kan vi trolig regne ca usdm 15 i kostnader med nytt lån og overkurs på tilbakebetaling. One off.
- Det er høyere renteutgifter i og med nytt lån (ca usdm 7 per kvartal. Disse pengene er ikke satt i arbeid enda og genererer ingen inntekter.

Så dette tatt i betraktning og et høyt investeringsnivå får man vel kanskje si seg mellomfornøyd med at DNO tross alt egentlig har økt cashbeholdning i kvartalet.
Men jeg må ta ned mitt anslag med 1/3 av revenue i FCF. Det gjelder ikke lengre. I alle fall ikke før de usdm 330 er satt i arbeid.

Så igjen.
Resultatet ved første øyekast var ikke som jeg forventet, men om man går i dybden så var det det likevel.

Og: DNO har gjort funn på både Baeshiqa 1 og 2. Nå venter vi i spenning på når de får lov å informere om hva de har funnet. Får de dette i produksjon i 2020 så blir det fort 4-5 kr ekstra på kursen. Om ikke mer.wwbwb
31.07.2019 kl 14:10 2765

Hehehe ja, da er det bare og vente litt til og når vi har gjort det kan vi vente enda litt lengre før vi venter enda mer.
DNO kurs kr.15, juli 2019, det er søren meg flott.
Jeg mener ikke det er din feil oto1, men fy faen, det er dypt tragisk. Så kommer sikkert du med samme forsvarstale som normalt.
Min diagnose er H.D.S. hva er din?
Anywhere
31.07.2019 kl 14:25 2697

Jeg har også en foreløpig konklusjon på at Beashiqa har vi funn, og at det kan bli hyggelig det som meddeles etterhvert derfra. Det er jo et stort område som etterhvert vil undersøkes videre her.
Resultat, cashflow og fremoverlentheten er mer enn betryggende for meg til å anta at kjøp på 14,91 som er dagens snittkjøp (ventet til i dag for å vurdere resultat før videre kjøp) vil være en god inngang for H2-2019.

Etter kjedelige uker er jeg klar for et godt gammeldags DNO-rally:)
Redigert 31.07.2019 kl 14:27 Du må logge inn for å svare
Hugoil
31.07.2019 kl 14:30 2665

Det var en veldig god gjennomgang oto.
Eqnr-swappen 30musd ble kanskje tatt som del av oppgjøret/trukket fra kostnadsføring (altså lenger ned i regnskapet enn inntekter). Det betyr at run-raten på produksjonsnivået/inntekter er ditto høyere enn inntektstallene i dag viste.

ww: så så, glem ikke at Eqnr har 12 år mellom 90 og 190 og på nytt ha falt ned i dette intervallet etter tuppen over 200. Jamfører du det prosentuelt med DNO i perioden, så blir det vel ganske bra.
Redigert 31.07.2019 kl 14:33 Du må logge inn for å svare

Da sklir den under 15 igjen ja )) og noen har kursmål 25,- og har hatt det lenge, amatører. Fløy forresten over Erbil og Kirkuk og Bagdad for 2 dager siden )) fikk fin utsikt over flere felt i området. Tipper vi er nede på 14,50 i morgen, bare kortvarig dette.
Anywhere
31.07.2019 kl 14:46 2583

Ja, det var jo en god begrunnelse for å se DNO i 14,50; SteveP fløy over området der DNO produserer. Pisset du på flyet i den tro at toalettet dumpet på direkten? Et forsøk på brønnpissing der altså?
oto1
31.07.2019 kl 14:48 2572

Wwbwb

Ja, i aksjemarkedet er det gjerne sånn at man må vente litt til.
DNO kurs 15 juli 2019 er slett ikke flott, men heller ingen katastrofe.
Det jeg synes er flott er at DNO fortsatt er grisebillig, selv med en kurs på 15, og den er i aller høyeste grad tradebar mens man venter.
Og det faktum at den er billig gjør jo at man kjøpe det man orker omtrent uten risiko for å bli stuck.
Man kommer seg alltids ut til en høyere kurs.
Og det setter jeg svært stor pris på når jeg kjøper aksjer.
oto1
31.07.2019 kl 14:50 2556

Anywhere

Ikke glem Iris som kan ha nesten like mye å si på DNO kursen som Baeshiqa.
Og det er en boring jeg har stor tro på.
Et par mnd igjen nå.

Og i tillegg 4 andre omtrent samtidige brønner ferdig i begynnelsen av 4q.

Kanskje du får ditt gode gammeldagse dno rally før du hadde trodd.
Redigert 31.07.2019 kl 14:52 Du må logge inn for å svare

Ok, oppsummering. Interessant nok.

En presentasjon lagt midt på sommeren. Det skaper liten interesse.

Kursen viser hva markedet - som består av kanskje tusener av kjøpere og selger mener. Skuffende. Kursen er svært svak relativt til underliggende verdier, og svak relativt til selskaper med større risiko: Gulf Keystone og Genel Energy har f.eks. bare operasjonell virksomhet i Kurdistan. Etter å ha sittet som leder i DNO i mange år har styreformannen målt ved kurs på selskapet knapt levert noe som helst. Informasjonen han leverer er ekstremt knapp og generell prat. Han hadde mange meninger om prisingen av assets i UK/Norge og USA, men han kunne med fordel kommet inn på noe av det aller svakest prisede er selskapet han selv nok bestemmer alt i DNO og RAKP. Markedet viser ingenting annet enn misstillit. Verdiene i selskapet er der, risikoen er lavere enn før pga. Faroe Petroleum delaen men likevel er kursen og kursutviklingen en katastrofe. Nå er vi på dagens laveste, og det forsetter nedover, etter at aksjen i går stupte med 4 % og etter at det var rally i USA, børsen er opp og oljeprisen er opp. Det var vel slik at BGL måtte gå pga. lav kurs og svak kursutvikling for noen år siden.
- En bør selv leve opp til krav en setter andre, i lik posisjon!

En svak presentasjon. De kunne kostet på seg å informere langt mer og bedre.

Noen eksempler:
- Illustrert den svake prisingen av DNO. De kunne laget en slide med P/E, verdsetting/reserver tall for DNO og sammenlignbare selskaper, det hadde fått fram at DNO er svakt priset. Når DNO er på oppkjøpsjakt både i Norge/UK og Kurdistan så kunne de vist den implisitte prisingen av andre selskaper og "anonyme deals de har gått fra". Kanskje markedet hadde våknet, litt.
- Begynne å informere månedlig om produksjon, de har hele tiden negative overraskelser å komme med.
- Om hvorfor produksjonen i Norge og UK er såpass lav.
- Om boringene i Norge og UK, om hva de tenker om treffraten så langt. Det som var DNO Norge, har vel ikke bidratt med et eneste funn.
- Om Bashiqa, kunne de informert langt mer. Om f.eks. det f.eks. er flyt, om olja er tung eller lett og om det er gass. Etter å ha holdt på å boret og testet i et halvt år sier de nesten ingenting. Vi trenger ikke å få P2-reservene nå, men det jeg etterspør bør de kunne mene noe om. Ingen selskaper som ønsker å få fram verdiene - som er en del av ledelsens oppgaver - holder på på denne måten. Hvor har du det fra at det funn i begge brønnene?
- Om den andre lisensen i Kurdistan. Der har de vel snart testet i 5-10 år.
- Det ble tidligere pratet om et tredje bein. Det synes lagt bort. Min vurdering er at en godt kunne kjøpt noe utenfor de områder en holder på. RAKP har vel også noe i Afrika, og det hadde ikke vært unaturlig om en så på noe i nærheten av virksomheten der. Det finnes en del fiaskoer, med en del underliggende verdier, også på børs. WEN er et eksempel. PEN ikke langt unna. Og så har en QEC i USA, som er en katastrofe. Felles for dem alle er at DNO kunne kuttet adm. kost, redusert finanskostnader og skapt langt større verdier enn disse overadministrerte selskapene selv klarer. AOI et annet. Det finnes også flere eksempler. Men dette er noen eksempler flere her på HO nok kjenner.

Det er ledelsens oppgave å skape verdier og synliggjøre dem. Enten bør den eneveldige begynne å levere noe, særlig på sistnevnte, eller så bør han vurdere noe annet. Det kan ikke være særlig stas å se på den misstilliten markedet har til han og selskapet.

Det første han kan begynne med er å innse at noe av det lavest prisede som finnes av oppkjøpsmuligheter er på kjøpe tilbake aksjer i DNO og eventuelt RAKP. Det finnes nok ikke noe billigere, og noe enklere å kjøpe. Aksjer er tilgjengelig i markedet nå - på brannsalg. Økte utbytter, også.

Det neste han kan begynne med er å informere og innse at andre aksjonærer bør informeres - alle aksjonærene. Kan ikke se for meg at han hadde godtatt å få så lite informasjon som aksjonærene får, om han selv ikke satt i ledelsen og styret.

Det tredje han kan gjøre er å hente inn en CEO - og gi vedkommende armslag. Så kan han trekke seg tilbake og fungere som en normal styreformann.

Det fjerde er å kjøpe et billig bein til, for å redusere risiko ytterligere.

Det femte, som burde vært gjort, er å få DNO notert et annet sted i tillegg til jo-jo børsen OSE, hvor svingningene er ekstreme, noe som gir økt risikopremie - og med det lavere kurs i markedet og også økte kapitalkostnader. Rentene DNO betaler på obligasjonene er for høye. Og egenkapitalmarkedet - gitt dagens pris - er i praksis stengt. En emisjon må eventuelt gjøres på en kurs som nok i alle tilfeller vil være utvannende da rabatten som må gis nok er lagt større enn den rabatten en kan kjøpe noe som helst til.

Vi har ventet i mange år - tatt ekstrem risiko - og dette er betalingen. En aksjekurs som ikke gjenspeiler verdiene i det hele tatt. Svak og mangelfull informasjon. En utvikling som er elendig. Og svingninger i kursen som ikke ligner noe. De er sikkert også skapt av alle traderne, også her med stor suksess (ikke back-traderne).

Hadde ikke RAKP eid så stor andel i DNO, så hadde nok vi sett et oppkjøpsforsøk raskt. Men muligheten for dette stoppet noen effektivt. Vi må nok derfor bli med på ørkenvandringen til en mann vil ha fram verdiene - eller ta en større del av dem selv.

Ønsker alle en god sommer, DNO bidro ikke til det.
wwbwb
31.07.2019 kl 15:04 2499

Ja, vente må man alltid. Problemet er bare at DNO og olja fases ut år for år og de som ikke kjøpte for kr.6,-, men over 19,- har liten mulighet for gevinst. Et annet problem er selvfølgelig også de som kjøpte for langt over 20 fordi haussere med godt ordforråd lik Åge Samuelsen skrev neste stopp for DNO er 29. Ja, da jeg vet godt at perverse analytikere skrev over 40, hvis, så fremt….
Snart må jeg vel også innse at 16-tallet kan bli vanskelig å nå for DNO.
DNO har ikke vært en god historie for de som gidder å sitte med aksjen mer enn 1 mnd eller 3.
oto1
31.07.2019 kl 15:17 2431

Selv de som kjøpte på 19 og langt over 20 kommer til å få gevinst.
Det som er så fint med DNO.

Litt mer usikker på de som kjøpte Seadrill eller Tomra over 300..

Hvis man får gevinst selv med maks uflaks på timing skal man jaggu være fornøyd.
Ingen aksjer jeg noensinne har eid som bare har gått en vei.

Dno har nesten alltid tjent penger, og har stort sett alltid vært billig, og da får man jaggu benytte anledningen ril å spe på med ekstra aksjer når det stormer som verst.

Å sitte å sutre over at kursen i øyeblikket ikke er høyere enn det man selv kjøpte for hjelper i alle fall ikke.
Jeg har kjøpt aksjer på 18, 19 og sikkert 20 jeg og.
Det er ikke noe hinder for at jeg har tjent millioner på dno, og flere skal det bli.
Hugoil
31.07.2019 kl 16:54 2188

Bra innlegg, PaleRider. Kan du gi link til de trådene Ka`l tenkte på der du søker å forklare handel/nedtrading i DNO?

Espen B Askeladd er en sta, seig type. Men han har gjort noe spenstig med strategien siste halvannet år - i tillegg til å ha holdt ut og vel så det i orienten. - forvandlingsprosess -

Fet sluttauksjon.

Så, hvor dårlig står det til med kursutviklingen i DNO vs Equinor?:

DNO 1990-2019: https://imgur.com/wIAitvq
- noen som vil si noen ord om hva som var grunnen til oppgangen i 2004-2005, (og kort om forholda i kilen forut)?
- det blir vel utviklingen gitt ved de tynne, hvite trendkanalen fra 2004-5 som kan sammenlignes med Equinor, som kommer...
- bemerk at blå, tynn hvit, tykk hvit og grå trendkanaler alle er stigende og med store potensialer
- bemerk utviklingen i akkumulasjon/distribusjonslinjen (AD)
- RSI ligger kommer fra oversolgte nivåer og nærmer seg å gå break-even 50 (jfr. stigning i AD-linjen)EQUINOR 2001-2019: https://imgur.com/mzb7yMV
- sammenlign perioden 2004-2019 med ditto for DNO, Equinor kommer vesentlig dårligere ut når vi ikke justerer for utbytte. Jeg har ikke oversikten over hvor mye som er utbetalt per aksje i denne perioden, noe nsom har? Vi kan da ihvertfall plusse det på dagens kurs og se om kursen da går over denne daffe stigende trendkanalen for Equinor.

Sammenlign den daffe, stigende trendkanalen til Equinor (joda, Equinor har større andel med gass) med den mindre daffe trendkanalen til DNO for samme lengde 2004-2019 og med like stort bilde slik at stigningen i trenkanalene kan sammenlignes:
DNO 2004-2019: https://imgur.com/IWnLQ3V


=> Er DNO nest beste performing oljeselskap på OSE etter AkerBP - og samtidig den desidert billigste på P/E av alle?!

AKER BP 2006-2019: https://imgur.com/lShKeUT


==>> Sammenligner vi de 3 beste oljeselskapene på OSE,
så ligger DNO med den beste aksentueringen/angrepsvinkel i alles stigende trendkanaler 2004-2019. Tett etterfulgt av AkerBP pga dennes brudd over en ellers brattere stigende trendkanal enn de to andre selskapene. MEN, både Aker BP og Equionor nages av 2-årige tekniske salgssignaler Hode Skulder. Og der kommer et av PaleRiders poeng inn; notering på en annen børs ville gjøre at Qq og Akerbp ikke smitter over på DNO - som altså har en friskere aksentuering/running business case, attpåtil betydelig lavere innpriset. En bortimot uoppdaget juvel liggende der i den orientalske sanddynen med de nordsjøiske bølger attpåtil. En perfect risk-match for å gjennomføre forretningsplanen.
Redigert 31.07.2019 kl 17:50 Du må logge inn for å svare
oto1
31.07.2019 kl 18:51 1959

Wwbwb

For siste gang:

Jeg vet utmerket godt hva aksjekursen er i DNO i dag, i går og generelt alle dager.
Dette er for meg faktisk en større inntektskilde enn jobb.

Men som du helt riktig har påpekt, hverken du eller jeg styrer kursen i DNO fra dag til dag, uke til uke, måned til måned, eller år til år.
Ting jeg ikke kan gjøre noe med kaster jeg ikke bort tid på.

Vi hadde mange diskusjoner når DNO kursen for et par år siden var 7-8.
Jeg da kjøp, du sa selg.
Nå har vi mange og lange diskusjoner på kurs rundt 15, jeg sier kjøp, du sier selg.
Altså er det lite som har endret seg, bortsett fra at kursen har doblet seg.

Jeg blir svæææææært lite overrasket om vi om 2 år sitter å diskuterer dno på kurs 30.
Jeg sier kjøp, du sier selg.

Å sånn går nå åran.
abroker
31.07.2019 kl 18:53 1949

Du må ikke gruble for meget heller vettu - da har ting en tendens til å gå i ball? (;- >)
L O L
oto1
31.07.2019 kl 18:54 1936

Men hva f..

Er admin begynt å slette innlegg fra steve og wwbwb?
Hvis ikke det er samme person så må du skjerpe deg admin.

oto1
31.07.2019 kl 18:58 1921

Men hva f..

Er admin begynt å slette innlegg fra steve og wwbwb?
Hvis ikke det er samme person så må du skjerpe deg admin.

Hugoil
01.08.2019 kl 13:22 1572

Det er nå bullish divergens mellom rsi og kurs i både 5min, kvarter og timeschart over dagen i dag. Et kjøpssignal.

Ser ut som det er vanskeligere i år enn i fjor å dynke DNO ned for den programmatiske nedtradingen. - forvandlingsprosess -

Ligger inne med BULL HARAMI i timeschartet, på støtten utgjørt av den fallende bunnlinje for siste 3 dager og videre bakover toucher den fint toppene tilbake til 24. juli.
Redigert 01.08.2019 kl 14:10 Du må logge inn for å svare
rammern
01.08.2019 kl 14:41 1446

Dnb er ute med analyse og setter kursmål 21 .-

Se der ja...når jeg åpner kursllisten så er Dno kraftig ned, jeg trodde på 14.50 i dag men det var for høyt...jeg sa gårsdagens oppgang var et blaff og skulle ned i dag men ville dere høre på det...neeeei ! Amatørene med kursmål over 20kr bør snart se seg i speilet ! Det vil seg ikke for Dno, uansett resultat eller funn, den vil ikke opp. Tror tyngdekraften er sterkere hos Dno en andre ;)

Steve. Ja er ikke livet herlig. Du er fornøyd med kursen, og det samme er jeg. Forskjellen på oss er at jeg har aksjer og du har ikke, og så kan en jo lure på hvorfor begge er fornøyd😉