Stålindustrien går på klima-smellLegg merke til at SSAB ved siden av Huyndai har planene klar for å unngå det:

https://www.cnbc.com/2019/07/30/steel-sector-to-suffer-losses-rising-carbon-prices-climate-regulation.html

Det er verdt å merke seg ar stål industrien alene kommer til å løfte etterspørselen etter elektrolyse til astronomiske høyder den dagen partiet med kull nås. Bare LKAB har beregnet et behov for 17-18 tw for å erstatte dagens smelteverksteknologi.

For å sette det inn i perspektiv, vil det si 50 års belegg på den ferdig utbygde Notodden fabrikken. Og det kun til LKAB.

Nel trenger terrawatt anlegg for å dekke behovet når stålindustrien får fingeren ut. Og mest sannsynlig fler terrawatt anlegg.

Norge kan bygge ut fornybar EL-produksjon, men da ønsker vi å kunne bestemme
EL-eksportprisen selv. Da må vi ut av Acer, reforhandle EØS-avtalen med tøff attityde,
eller ut av EØS.
Kraftkrevende industri har noe for seg. Dette ligger for oss. Den bør være på norske hender.
abroker
31.07.2019 kl 19:03 985

Hvis stålindustrien er så hippene på H2 så vil de alltid vende seg til leverandører som selger Hydrogen billigst >> nemlig cracking fra LNG som det finnes
masser av i verden.
YARA bruker nok en masse H2 i gjødselproduksjonen sin? Hydro satte foten ned da de sprengte en av de aller største H2 fabrikkene i verden på Vemork? (Vannstoffen)
Å bruke dyrbar elektrisitet for å produsere Hydrogen, er nok å kaste perler for svin så lenge det mysser med LNG ute i verden?

Dette Vemork tullet kan vi slutte med. I 1971 var fabrikken utdatert. Ny teknologi kom og tungtvanns- og gjødselproduksjonen flytta. Da det ikke lengre var behov for bygget, så ble det sprengt en sommerdag i 1977. Som du ser så satte Hydro foten ned fordi fabrikken var gått ut på dato. Hydrogen er ikke gått ut på dato!!!
JosefK
31.07.2019 kl 20:07 849


Du trenger en realitetsorientering med henblikk på energi og kostnader. Kracking av naturgass får en ekstrakost når CO2 må lagres. Eller møte de samme skattekravene stålprodusentene blir stilt overfor.

Sann
31.07.2019 kl 23:46 673

Etterspørselen etter elektrolyse globalt bidrar til det største industrieventyret noensinne de kommende årene. Hydrogen som energibærer vil inngå i alle industrigrener i takt med utvinning av fornybar energi. Dette bør vel gå opp for de fleste etterhvert, også for de som bare leser overskrifter.
Tigeren
01.08.2019 kl 16:15 408

Stålindustrien kan generere milliardkontrakter til selskaper som Nel. Jeg gleder meg til å høre verdien av Nel/Hybrit AB gigant 4.5 MW Elektrolysører kontrakten. Jeg gjetter på en kontraktsverdi på kr 600.000.000,- Hva tror dere?