Noen ord om HLNG... er selskapet vesentlig feilpriset?


Jeg ser at noen stiller spørsmål ved hva som skjer i HLNG om dagen. Her er et forsøk på noen kommentarer. Tenkte jeg skulle skrive litt mer etter hvert om hva vi venter på i HLNG, når jeg får tid. HLNG har vært en gedigen skuffelse kursmessig i så vel 2017 som hittil i 2018. Dette etter at flere FSRU-kontrakter er blitt forsinket og kansellert. Spørsmålet er om ikke det akkumulerte kursfallet vi nå ser likevel er en vesentlig overreaksjon.

Det aggressive nedsalget i HLNG har vært bevisst og gjort med en hensikt å få kursen ned, ikke av en aksjonær som ønsker å komme seg ut av aksjen til best mulig pris. Dette er en eller flere aksjonærer med en agenda. Om man velger å se dette som en short-agenda eller ikke, er ikke så viktig. Jeg tror at årsaken er at en litt større aksjonær når har klart å presse kursen ned 25 % hittil i 2018, med relativt sett få aksjer, og nå kan ligge og plukke aksjer på lavere nivå enn tidligere.

Eiersitsen i HLNG (det norske børsnoterte selskapet) er ganske institusjonalisert, med flere store aksjonærer med større poster. Den daglige omsetningen i HLNG er samtidig lav, så det skal relativt lite innsats i å presse kursen betydelig ned.

For å forstå HLNG (Höegh LNG Holdings Ltd) som er børsnotert i Norge (Bermuda-etablert) må man også forstå eierstrukturen, og sammenhengen med HMLP som er notert på NYSE. HMLP - Höegh LNG Partners LP - er et datterselskap av HLNG, stiftet i 2014 som konsolideres inn i regnskapet til HLNG. Datterselskapet er et «Limited Partnership», som er det vi betegner som et KS – kommandittselskap - her i Norge. Komplementarfunksjonen (General Partner), og eierkontrollen i dette selskapet sitter HLNG på, med sin 46,4 % konsoliderte eierandel, via 100 % eierandel i et eget selskap - Höegh LNG GP LLC - som av risiko- og organisasjonsmessige årsaker er vanlig å etablere mellom HLNG og HMLP. Styreformannsvervet i HMLP ivaretas av Sveinung Støle (adm dir i HLNG), og selskapet fungerer på alle måter som et normalt selskap, med egne kontraktsmotparter, egne finansieringskilder, egne krav til rapportering, og egen nettside (www.hoeghlngpartners.com). Transaksjonene mellom HLNG og HMLP’et skjer også til virkelige verdier basert på armlengdes avstand-prinsippet. Som følge av at HLNG de facto har kontroll med dette selskapet på tross av mindre enn 50 % eierandel, skjer det en konsolidering av HMLP i HLNGs regnskaper.

Minoritetsandelseierne i HMLP består av eksterne investorer, i stor grad institusjonelle investorer (61 institusjoner som eide totalt 62,08 % pr 31.12.2017), som da er kommandittister. Eierandelene i HMLP består av andeler («units») i dette selskapet, som gir en relativt høy løpende avkastning i form av utdelinger. HMLP’et har som mål å dele ut alt av ledig kapital, utover det som er nødvendig for å ivareta låneavtaler og øvrige forpliktelser. Dette gjør de på kvartalsvis basis. HMLP har flere typer andeler i form av «common units» og «subordinated units».

For aksjonærene i HLNG innebærer dette at man gir litt over halvparten (100 % minus 46,4 %) av den løpende kontantstrømmen på langvarige kontrakter HLNG inngår, mot å få tilgang til denne finansieringskilden. For maksimering av HLNG-aksjonærenes kontantstrøm er det derfor viktig at det blir inngått så mange kontrakter med grei løpende inntjening som mulig (stor portefølje), mer enn inntjeningen på hver enkelt kontrakt. Tilgangen til ekstern finansiering på NYSE, såvel som finansiering gjennom andeler («common units»), gjør at det blir lettere for HLNG å sikre finansiering av en stadig voksende virksomhet.

HMLP legger frem resultater, har presentasjoner og børsmelder til NYSE på samme måte som øvrige USA-noterte selskaper. HLNG mottar sin andel av disse utdelingene som største innehaver av andeler. Et par ting som skiller andelseiere fra aksjonærer er at de har svært liten stemmerettsinnflytelse, men de får til gjengjeld en høy samlet avkastning på sine andeler. Siden HMLP’et har fått de fleste langvarige kontraktene etter slike nedslipp, har de en årlig omsetning i 2017 på USD 150,9 millioner, mens morselskapet HLNG til orientering hadde en egen omsetning (før konsolidering) på USD 125,8 millioner.

Denne konstruksjonen er vanlig i flere bransjer, også blant flere av HLNGs nærmeste konkurrenter. Vi finner tilsvarende KS’er i Teekay LNG Partners L.P, Dynagas LNG Partners LP, Golar LNG Partners LP og GasLog Partners LP. De tre førstnevnte selskapene har på samme måte som Høegh-konsernet børsnotert sitt LNG-selskap, med et tilhørende børsnotert datter-KS.

HMLP’et sikrer morselskapet HLNG tilgang til en viktig finansieringskilde i form av den amerikanske børsen, utover det at HLNG'et er børsnotert i Norge med tilgang til det norske markedet. Avtalen mellom HLNG og HMLP innebærer at HMLP har rett til å overta alle eierandeler i FSRU-prosjekter HLNG inngår hvor den faste avtaletiden er på minst 5 år. De største og lengste kontraktene som HLNG har inngått, har derfor allerede blitt gjenstand for en «drop down» ned i dette datterselskapet. Slike nedslipp skjer gjerne først med en andel, typisk 50 %, for deretter å bli overtatt 100 % når HLMP'et har sikret ytterligere finansiering. Eventuelt kan FSRU’ene/LNGC’ene også være eid i partnerskap med eksterne aktører, slik tilfellet er med GDF Suez Cape Ann. HMLP’et sitter pr nå på eierposisjonen i FSRU’ene og LNGC’ene Höegh Grace, Höegh Gallant, PGN FSRU Lampung, GDF Suez Cape Ann og Neptune.

Ved denne konstruksjonen har Høegh-konsernet fått tilgang til en alternativ finansieringskilde for sin vekst som allerede utgjør flere hundre millioner dollar. Pr 31.12.2017 hadde HMLP til illustrasjon en utestående gjeld på USD 532,1 millioner. Dermed er HLNG i Norge klar til å finansiere ytterligere prosjekter, uten å ha hatt behov for kursutvannende emisjoner (egenkapital) i HLNG her i Norge, eller låneopptak (fremmedkapital).

Eierandeler i HMLP’er er også tilgjengelig for private investorer, og ledelsen i HLNG har for eksempel eierandeler i HMLP’et direkte. Slike transaksjoner børsmeldes som innsidekjøp på vanlig måte. Innsidere eide 13,04 % av aksjene i HMLP pr 31.12.2017.

Et par forhold som jeg ikke kan se er omtalt her i Norge, er det relativt sett betydelige «en bloc»-nedsalget som fant sted forrige uke. Dette er ikke mer hemmelig enn at det er behørig omtalt på Seeking Alphas sider.

Etter børsslutt tirsdag 13.3.2018 ble det kjent at en kommandittist i HMLP ønsket å selge inntil 1,5 millioner andeler samlet i et indikativt range på USD 16,80 – 17,00. Kursen i HMLP hadde sluttet på USD 17,40 samme dag. Transaksjonen ble håndtert via den amerikanske investeringsbanken UBS, og satte naturlig nok et press nedover på kursen i HMLP, som falt til USD 16,95 i ettermarkedshandelen. Påfølgende onsdag før børsåpning ble det kjent at posten var plassert i markedet til kurs USD 16,80 pr andel, dvs i nederste del av ranget (https://thefly.com/landingPageNews.php?id=2698950).

Da plasseringen ble foretatt var det ikke offisielt kjent hvem som solgte, men det var bare 4 andelseiere som hadde en så stor eierandel;

1. Høegh-gruppen
2. Fidelity Management & Research LLC (FMR)
3. Kayne Anderson Capital Advisors L.P.
4. Fairview Capital Investment Management LLC

I etterkant er det kjent at det var Fidelity som solgte. Dette nedsalget fra en andelseier er ikke meldepliktig siden man ikke trigget noen meldepliktsgrense på den amerikanske børsen.

Ytterligere en ting som satte et negativt press på samtlige HMLP-selskaper, herunder HMLP på torsdag 15.3.2018, var nyheter fra FERC (Federal Regulatory Energy Commission) om en vesentlig endring i sin policy knyttet til hvordan kommandittselskaper som opererer innenlandske rørledninger i USA skulle bokføre «cost of service»-avtaler (FERC tettet et skattehull som tidligere hadde tillatt aktuelle selskaper å få inntektsskattefradrag for slike kostnader). Dette kan jeg ikke se har noen effekt for HMLP, og dermed HLNG, som ikke er involvert i virksomhet knyttet til slike "interstate pipelines", selv om det satte et negativt press også på HMLP. Fredag 16.3.2018 ble HMLP i de siste minuttene presset ned i USD 16,60, etter å ha vært i positivt terreng størsteparten av dagen.
Redigert 31.08.2018 kl 16:38 Du må logge inn for å svare
Kelox
19.03.2018 kl 09:31 13567

Hei Garderobemannen og takk for et flott innlegg. Jeg har nylig kjøpt meg inn men ser at du har satt deg godt inn i caset.
Har du noen tanker om prisingen og fremtiden for HLNG?

Hilsen en som ikke har satt seg så godt inn enda.
Kelox
19.03.2018 kl 09:31 13563

Repost
Redigert 19.03.2018 kl 09:32 Du må logge inn for å svare
Kelox
19.03.2018 kl 09:32 13563

Repost
Redigert 19.03.2018 kl 09:33 Du må logge inn for å svare
Earth
19.03.2018 kl 12:03 13776

Vel med tanke på resultatet så er HLNG ekstremt underpriset dersom man sammenligner med andre selskap som er verdsatt til det dobbelte med blodrøde resultater. Holder du HLNG langsiktig så ser du uten tvil 70kr innen 12-24mnd. Et nylig kursmål satt rundt 100kr per aksje, det tilsvarer en oppside på mer enn 100% fra dagens nivå. Gratis penger langsiktig, men som sagt, det er en relativt kjedelig aksje. Den kommer nok til å flate ut nå rundt 45kr før den øker mot 60kr igjen.
19.03.2018 kl 12:09 13754

Garderobemannen, mange takk for meget informativt innlegg.
Faros
22.03.2018 kl 11:17 13088

Det er J.P. Morgan som har shortet denne.
poppey
22.03.2018 kl 11:27 13082

Noe skjer for det er overvekt på kjøper siden, nå 57/43 og det det legges ut småposte til stadig lavere pris. Noen som har formening om hvor langt ned de klarer å presse aksjen. Så tidligere at de kom og gikk en selger post på 1004 aksjer med sekunders mellomrom.
poppey
22.03.2018 kl 11:27 13078

Noe skjer for det er overvekt på kjøper siden, nå 57/43 og det det legges ut småposte til stadig lavere pris. Noen som har formening om hvor langt ned de klarer å presse aksjen. Så tidligere at de kom og gikk en selger post på 1004 aksjer med sekunders mellomrom.
poppey
22.03.2018 kl 11:28 13108

Noe skjer for det er overvekt på kjøper siden, nå 57/43 og det det legges ut småposte til stadig lavere pris. Noen som har formening om hvor langt ned de klarer å presse aksjen. Så tidligere at de kom og gikk en selger post på 1004 aksjer med sekunders mellomrom.
Faros
22.03.2018 kl 11:40 13088

Tror ikke det er noen bunn her. Kun kontrakter som kan hjelpe.
poppey
22.03.2018 kl 12:09 13068

Ser ut til at min hikkup virket og shorterene ble skremt:-)B/A ratio 65/35. Var bunnen nådd? Det var vel en som mente at 45 var den absulutte bunn. Man kan håpe.
Redigert 22.03.2018 kl 12:12 Du må logge inn for å svare
thief
22.03.2018 kl 19:11 12929

Måtte fylle på igjen i dag, vanvittig hvor de herjer med hlng om dagen:)Fått snitt på 46 nå,meget fornøyd med det!All elendighet er bakt inn i kursen nå,redusert utbytte,samt null kontrakter!Da kan det bare gå en vei.Sist gang kursen var så lav,var for ca 5 år siden,sluttet da på 43.65,så regner med vi er meget nærme bunnen nå!Store innsidekjøp for litt siden på rundt 65kr,medianen for kursmål ligger på 70-75kr og ingen har SELG!En kontrakt her er vi lett over 60kr igjen,og den kommer,blir bra etter hvert:)To så er vi på 75-80!!
skatulf
22.03.2018 kl 20:26 12883

Jeg leste presentasjonen de kom med nå i mars. Er endelig beroliget:)
Se på side 7 i presentasjonen der fremkommer det kontrakter selskapet har. De fleste er langtidskontrakter så at kursen er så lav synes jeg er overdrevet.
Høegh LNG eier også 10,7 % av aksjene i selskapet Høegh LNG partners.
En god fremstilling for de som vil sette seg inn i caset, får Høegh LNG en kontrakt vil vi nok skyte rett opp.

http://hugin.info/143849/R/2175054/838868.pdf
Economist
23.03.2018 kl 09:04 12734

skatulf,

Enig. Forøvrig verdt å nevne at HMLP skriver i Q4-17 presentasjonen at "HLNG is currently involved in several advanced tendering processes". Jeg har tro på at det kommer kontrakter etter hvert her.

Når det gjelder eierandelen i HMLP tror jeg du har misforstått. Som Garderobemannen skriver og det står på side 10 i dokumentet under, eier HLNG 46,4 % av andelene i HMLP per 31.12.2017, altså betydelig mer enn 10,7 %. Sistnevnte er et kommandittselskap og eierne har andeler i dette selskapet, ikke aksjer.

http://hugin.info/143849/R/2172028/837118.pdf

skatulf
24.03.2018 kl 20:47 12511

Hvordan har jeg klart å lese så feil ? Eier de hele 46 %, må lese en gang til her. Men takk for korrigering, jeg gikk inn med enda mer på fredag. Har brukt rubbel og bit. Er i minus nå men det er ikke verre enn at jeg nå kan glemme aksjen en stund:) Er det slik du sier så styrker jo det caset.
Slik jeg ser det så betales det ganske stort utbytte på hver eierandel fra hoeghpartnes (NYSE) til Hlng her i Norge.
Takk for oppklaring fant det på side 10, nå ble jeg positivt overrasket:)
Registrerer også at HLNG partners enheter er opp i USA i kveld (5 cent) da markedet falt en del. Da begynner jeg få bedre oversikt her. Resten av mine penger vil gå inn i denne etterhvert også. Utbyttene fra HLNG partners(USA) er jo ganske enkelt utrolig så at HLNG(Norge) skal falle så mye mer kan jeg faktisk ikke se.

Ser og at du hadde rett angående 46 % eierskap, det er meget bra. Da blir det kun denne fremover og ingenting annet.
Redigert 25.03.2018 kl 14:07 Du må logge inn for å svare
Faros
26.03.2018 kl 18:20 12244

Brokers report that the 170,000-cbm newbuilding Hoegh Esperanza has been fixed by CNOOC for three years. Kan jo håpe.
Economist
26.03.2018 kl 19:49 12171

Hehe, måtte sjekke om jeg hadde lest riktig i rapportene da du skrev 10,7 %. Fint å få sjekket opp nærmere :-)

HMLP betalte USD 14,445 millioner i utbytte på Q4-17-resultatet. I Q4-17-rapporten til HLNG leser jeg at HLNG's andel av dette utbyttet er USD 6,6 millioner (avrundet), som er cirka 46 % = HLNG andel av andeler i HMLP.
poppey
27.03.2018 kl 13:53 11965

I går og i dag det samme
Kjøper Selger
42,30 42,40
42,25 42,45
42,20 42,50
42,15 42,55
42,10 42,60
42,05 42,65
42,00 42,70
41,95 42,75
41,90 42,85
41,85 42,90
41,80 42,95
alle med relativt små poster.
Faros
28.03.2018 kl 17:02 11760

JP Morgan shorter videre. Kan vi håpe på snarlige kontraktsmeldinger for Krk, Payra, Sharjha, og/eller GNOOC? Og gjerne noe positivt om Ghana og Chile?
thief
28.03.2018 kl 18:30 11710

kontrakt her fyker hlng lett 30-40%!!Denne er kjørt ufattelig langt ned,skulle tro de var konkurs,men det er de jo langt unna:)Store innsidekjøp for litt siden på 60-tallet!Mediankursmålet er på 75.Laveste på 60 tror jeg og noen på 90+!Sitter med et snitt på litt over 45 nå,og det skal bli goooood gevinst etter hvert:)!Hlng gikk vel fra dette nivået og til over 100kr på kort tid får noen år siden.Med kontrakter ser vi det igjen,og har troa på at de fikser biffen.!
Redigert 28.03.2018 kl 18:54 Du må logge inn for å svare
tapogvinn
28.03.2018 kl 18:42 11696

er det innsidekjøpet til Leif Høegh du sikter til som "store"? Det er i så fall et marginalt kjøp i forhold til antall aksjer han hadde fra tidligere.

thief
28.03.2018 kl 18:53 11683

Har vel ingen verdens ting å si hva han hadde fra før!!Syntes nå et innsidekjøp på ca 32mill er ganske så bra.Og dette ble gjort på en kurs rundt 62-63kr!Han ville nok heller kjøpt på 42-43kr,hvis han visste den skulle bli så rævkjørt:)Kursen i dag er latterlig uansett og rekylen kommer.Sikker på de lander en kontrakt eller flere her!
tapogvinn
28.03.2018 kl 19:00 11665

Noen vil vel mene at det er en forskjell på en person som bruker "halve" formuen på å handle aksjer i eget selskap vs en som bruker noen få prosent.

Dette kjøpet ble derfor droppet av innsideporteføljen til FA.
thief
28.03.2018 kl 19:07 11651

he..he,de liker vel like dårlig å tape penger forde tenker jeg:)Alle vil ha billigst mulig aksjer,og når leif syntes 62-63kr var billig,burde 42-43 være veldig billig:)Var vel en annen innsider oxo som kjøpte på 68kr om jeg ikke husker feil.Var jo for et mye mindre beløp,var vel 12k aksjer tror jeg!Men gir jo et signal om hva innsiderene syntes er billig!Og har man fulgt med på handelen i det siste er det noen som kjører denne ned for alt det er verdt på lavt volum.Tror ikke de kommer mye lenger ned:)!
nr1hagen
28.03.2018 kl 19:55 11612

La oss bare være glad vi kan få tak grisebillige aksjer.
kodenavn
09.04.2018 kl 09:20 11117

HLNG: INSIDER BUYING

1) Leif Hoegh & Co acquired 500.000 shares on Friday – takes total ownership to ~33m shares or 42.7%.
lynx
29.08.2018 kl 08:52 8977

Petrocarbon skrev Innlegget er slettet
Tilbøyelig til å være enig med deg Petrocarbon. Her må man bare være tålmodig.
bernes
29.08.2018 kl 11:15 8918

Ser ut til at vi skal teste forrige bunn på 40,95.

Petrocarbon skrev Innlegget er slettet
Svaret er enkelt. Dyre enheter. Lave rater. Et par prosjekter som har gått i vasken. Stor konkurranse om fremtidige oppdrag som presser prisene. Lite til ingen exposure mot det ventede fantastiske spottmarkedet. Aksjen er priset der den hører hjemme.
Redigert 29.08.2018 kl 12:23 Du må logge inn for å svare
specc
29.08.2018 kl 16:28 8780

Jeg skal inn i denne aksjen, men må researche litt mer. Noen som vet noe om ledelsen, hvilke forhold de har til aksjonærene? Er de aksjonærvennlige?
Hvordan er gjelden opp i mot egenkapital og inntektene ?

"With the debt financing secured for FSRU #9, Höegh LNG has demonstrated continued strong support from
relationship banks and achieved further diversification of funding sources by establishing lending relationship
with one additional bank. Höegh LNG is further making good progress on the financing of FSRU #10 and
will, once this financing is in place, be fully funded with both equity and debt."

De betaler 2.5 % utbytte. Det er svært positivt med det forholdet de har til (debt/equity).

Denne er mer verdt enn det den er priset idag, det er jeg sikker på.

lynx
29.08.2018 kl 16:34 8757

"The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient." - Warren Buffett
specc
29.08.2018 kl 21:01 8645

Petrocarbon skrev Innlegget er slettet
Det er en haug med aksjer som stiger 50-100% årlig. Enten så kjøper du deg inn på feil tid eller så velger du rett å slett bare dårlige aksjer.
specc
31.08.2018 kl 16:25 8393

Utenom at den faktisk er dyrere enn det den er idag, så:

1 Eier Leif Høegh 42,2 % av aksjene. Dette er svært positivt, på mange måter. Men kan også omtolkes.
2 De betaler ut utbytte - som ikke er negativt for driften. 2.5 % dette året.
really
31.08.2018 kl 22:50 8292

Jeg ser flere hevde at HLNG er holdt kunstig nede. Hva bygger dere en slik påstand på?
really
31.08.2018 kl 23:01 8326

Ser at Q2 resultatet tilsvarer ca 3,30 pr aksje annualisert, kursen er nesten 13x.

Om HLNG vokser er det lavt, er det stabilt er det vel greit nok, med et lite stigningspotensiale. Ser Danske argumenterer med kursmål litt over 50 pga press på marginer og lav suksessrate på nye prosjekter.

Det er ikke åpenbart å se noe stort potensiale her, er det noe jeg har oversett?
Redigert 31.08.2018 kl 23:02 Du må logge inn for å svare
really
01.09.2018 kl 09:40 8214

Det er lagt ut en interessant artikkel om MLP’er på SeekingAlpha nå. Det er andre innvendinger enn de som Garderobemannen beskriver, hovedsakelig knyttet til at modellen er avhengig av å funde utbetalingene med stadig ny kapitalinnskudd. Ikke nødvendigvis et problem, men det er tydelig at modellen er i ferd med å bli upopulær hos investorene og det er et problem.

The Days Of The MLP Model Are Numbered https://seekingalpha.com/article/4202127