Noen ord om HLNG... er selskapet vesentlig feilpriset?


Jeg ser at noen stiller spørsmål ved hva som skjer i HLNG om dagen. Her er et forsøk på noen kommentarer. Tenkte jeg skulle skrive litt mer etter hvert om hva vi venter på i HLNG, når jeg får tid. HLNG har vært en gedigen skuffelse kursmessig i så vel 2017 som hittil i 2018. Dette etter at flere FSRU-kontrakter er blitt forsinket og kansellert. Spørsmålet er om ikke det akkumulerte kursfallet vi nå ser likevel er en vesentlig overreaksjon.

Det aggressive nedsalget i HLNG har vært bevisst og gjort med en hensikt å få kursen ned, ikke av en aksjonær som ønsker å komme seg ut av aksjen til best mulig pris. Dette er en eller flere aksjonærer med en agenda. Om man velger å se dette som en short-agenda eller ikke, er ikke så viktig. Jeg tror at årsaken er at en litt større aksjonær når har klart å presse kursen ned 25 % hittil i 2018, med relativt sett få aksjer, og nå kan ligge og plukke aksjer på lavere nivå enn tidligere.

Eiersitsen i HLNG (det norske børsnoterte selskapet) er ganske institusjonalisert, med flere store aksjonærer med større poster. Den daglige omsetningen i HLNG er samtidig lav, så det skal relativt lite innsats i å presse kursen betydelig ned.

For å forstå HLNG (Höegh LNG Holdings Ltd) som er børsnotert i Norge (Bermuda-etablert) må man også forstå eierstrukturen, og sammenhengen med HMLP som er notert på NYSE. HMLP - Höegh LNG Partners LP - er et datterselskap av HLNG, stiftet i 2014 som konsolideres inn i regnskapet til HLNG. Datterselskapet er et «Limited Partnership», som er det vi betegner som et KS – kommandittselskap - her i Norge. Komplementarfunksjonen (General Partner), og eierkontrollen i dette selskapet sitter HLNG på, med sin 46,4 % konsoliderte eierandel, via 100 % eierandel i et eget selskap - Höegh LNG GP LLC - som av risiko- og organisasjonsmessige årsaker er vanlig å etablere mellom HLNG og HMLP. Styreformannsvervet i HMLP ivaretas av Sveinung Støle (adm dir i HLNG), og selskapet fungerer på alle måter som et normalt selskap, med egne kontraktsmotparter, egne finansieringskilder, egne krav til rapportering, og egen nettside (www.hoeghlngpartners.com). Transaksjonene mellom HLNG og HMLP’et skjer også til virkelige verdier basert på armlengdes avstand-prinsippet. Som følge av at HLNG de facto har kontroll med dette selskapet på tross av mindre enn 50 % eierandel, skjer det en konsolidering av HMLP i HLNGs regnskaper.

Minoritetsandelseierne i HMLP består av eksterne investorer, i stor grad institusjonelle investorer (61 institusjoner som eide totalt 62,08 % pr 31.12.2017), som da er kommandittister. Eierandelene i HMLP består av andeler («units») i dette selskapet, som gir en relativt høy løpende avkastning i form av utdelinger. HMLP’et har som mål å dele ut alt av ledig kapital, utover det som er nødvendig for å ivareta låneavtaler og øvrige forpliktelser. Dette gjør de på kvartalsvis basis. HMLP har flere typer andeler i form av «common units» og «subordinated units».

For aksjonærene i HLNG innebærer dette at man gir litt over halvparten (100 % minus 46,4 %) av den løpende kontantstrømmen på langvarige kontrakter HLNG inngår, mot å få tilgang til denne finansieringskilden. For maksimering av HLNG-aksjonærenes kontantstrøm er det derfor viktig at det blir inngått så mange kontrakter med grei løpende inntjening som mulig (stor portefølje), mer enn inntjeningen på hver enkelt kontrakt. Tilgangen til ekstern finansiering på NYSE, såvel som finansiering gjennom andeler («common units»), gjør at det blir lettere for HLNG å sikre finansiering av en stadig voksende virksomhet.

HMLP legger frem resultater, har presentasjoner og børsmelder til NYSE på samme måte som øvrige USA-noterte selskaper. HLNG mottar sin andel av disse utdelingene som største innehaver av andeler. Et par ting som skiller andelseiere fra aksjonærer er at de har svært liten stemmerettsinnflytelse, men de får til gjengjeld en høy samlet avkastning på sine andeler. Siden HMLP’et har fått de fleste langvarige kontraktene etter slike nedslipp, har de en årlig omsetning i 2017 på USD 150,9 millioner, mens morselskapet HLNG til orientering hadde en egen omsetning (før konsolidering) på USD 125,8 millioner.

Denne konstruksjonen er vanlig i flere bransjer, også blant flere av HLNGs nærmeste konkurrenter. Vi finner tilsvarende KS’er i Teekay LNG Partners L.P, Dynagas LNG Partners LP, Golar LNG Partners LP og GasLog Partners LP. De tre førstnevnte selskapene har på samme måte som Høegh-konsernet børsnotert sitt LNG-selskap, med et tilhørende børsnotert datter-KS.

HMLP’et sikrer morselskapet HLNG tilgang til en viktig finansieringskilde i form av den amerikanske børsen, utover det at HLNG'et er børsnotert i Norge med tilgang til det norske markedet. Avtalen mellom HLNG og HMLP innebærer at HMLP har rett til å overta alle eierandeler i FSRU-prosjekter HLNG inngår hvor den faste avtaletiden er på minst 5 år. De største og lengste kontraktene som HLNG har inngått, har derfor allerede blitt gjenstand for en «drop down» ned i dette datterselskapet. Slike nedslipp skjer gjerne først med en andel, typisk 50 %, for deretter å bli overtatt 100 % når HLMP'et har sikret ytterligere finansiering. Eventuelt kan FSRU’ene/LNGC’ene også være eid i partnerskap med eksterne aktører, slik tilfellet er med GDF Suez Cape Ann. HMLP’et sitter pr nå på eierposisjonen i FSRU’ene og LNGC’ene Höegh Grace, Höegh Gallant, PGN FSRU Lampung, GDF Suez Cape Ann og Neptune.

Ved denne konstruksjonen har Høegh-konsernet fått tilgang til en alternativ finansieringskilde for sin vekst som allerede utgjør flere hundre millioner dollar. Pr 31.12.2017 hadde HMLP til illustrasjon en utestående gjeld på USD 532,1 millioner. Dermed er HLNG i Norge klar til å finansiere ytterligere prosjekter, uten å ha hatt behov for kursutvannende emisjoner (egenkapital) i HLNG her i Norge, eller låneopptak (fremmedkapital).

Eierandeler i HMLP’er er også tilgjengelig for private investorer, og ledelsen i HLNG har for eksempel eierandeler i HMLP’et direkte. Slike transaksjoner børsmeldes som innsidekjøp på vanlig måte. Innsidere eide 13,04 % av aksjene i HMLP pr 31.12.2017.

Et par forhold som jeg ikke kan se er omtalt her i Norge, er det relativt sett betydelige «en bloc»-nedsalget som fant sted forrige uke. Dette er ikke mer hemmelig enn at det er behørig omtalt på Seeking Alphas sider.

Etter børsslutt tirsdag 13.3.2018 ble det kjent at en kommandittist i HMLP ønsket å selge inntil 1,5 millioner andeler samlet i et indikativt range på USD 16,80 – 17,00. Kursen i HMLP hadde sluttet på USD 17,40 samme dag. Transaksjonen ble håndtert via den amerikanske investeringsbanken UBS, og satte naturlig nok et press nedover på kursen i HMLP, som falt til USD 16,95 i ettermarkedshandelen. Påfølgende onsdag før børsåpning ble det kjent at posten var plassert i markedet til kurs USD 16,80 pr andel, dvs i nederste del av ranget (https://thefly.com/landingPageNews.php?id=2698950).

Da plasseringen ble foretatt var det ikke offisielt kjent hvem som solgte, men det var bare 4 andelseiere som hadde en så stor eierandel;

1. Høegh-gruppen
2. Fidelity Management & Research LLC (FMR)
3. Kayne Anderson Capital Advisors L.P.
4. Fairview Capital Investment Management LLC

I etterkant er det kjent at det var Fidelity som solgte. Dette nedsalget fra en andelseier er ikke meldepliktig siden man ikke trigget noen meldepliktsgrense på den amerikanske børsen.

Ytterligere en ting som satte et negativt press på samtlige HMLP-selskaper, herunder HMLP på torsdag 15.3.2018, var nyheter fra FERC (Federal Regulatory Energy Commission) om en vesentlig endring i sin policy knyttet til hvordan kommandittselskaper som opererer innenlandske rørledninger i USA skulle bokføre «cost of service»-avtaler (FERC tettet et skattehull som tidligere hadde tillatt aktuelle selskaper å få inntektsskattefradrag for slike kostnader). Dette kan jeg ikke se har noen effekt for HMLP, og dermed HLNG, som ikke er involvert i virksomhet knyttet til slike "interstate pipelines", selv om det satte et negativt press også på HMLP. Fredag 16.3.2018 ble HMLP i de siste minuttene presset ned i USD 16,60, etter å ha vært i positivt terreng størsteparten av dagen.
Redigert 20.01.2021 kl 21:15 Du må logge inn for å svare

I min bok er problemene til HLNG nå ute av skapet med Chile kansellert, det hadde uansett tatt lang tid til oppstart for den kontrakten om de hadde beholdt den til 2021 oppstart. Ser at et par mener at HLNG står stille og at det ikke blir noe vekst i inntekter, jeg har tidligere nevnt at Q2 ble et rolig kvartal pga. LNGC-markedet og Esperanza på LNGC terms. Q3 blir nok en god forbedring i større grad enn HLNG allerede guider i rapporten:

1. Giant går på spot-linket rate og ratene ser sterke ut for Q3
2. Esperanza får nå full LNGC-rate i hele kvartalet, oppstartskostnadene ble tatt i Q2

Videre så øker inntektene i Q4 med Esperanza på FSRU-terms, dog med oppstart av #9 rett ut i LNGC time charter. Om LNGC-ratene hopper i Q4/Q1 så drar Giant inn mer på kort sikt.

Angående nye kontrakter så var jeg positiv til Sveinungs kommentarer til Q2 presentasjon. Han indikerer FRSU-rater i range 90-110k med OPEX dekket av kunde. Det burde gi årlig EBIDTA på 33-38mUSD, som er svakt ned fra tidligere rater på de kansellerte kontraktene. Jeg tror Australia og mulig kontrakt til #10 kommer inn i lavere del av det intervallet, før HLNG får noe høyere rater for long term kontrakter til Giant, Gallant og Esperanza. Markedet begynner uansett å snøre seg til nå med færre FSRUs tilgjengelig (ref Maran kansellering) for alle prosjektene som har behov fremover.

Triggerlisten min mot Q3:
- Sharjah FSRU-kontrakt (HLNG rapportert å ligge best ann)
- Signering/oppdatering på Australia-kontrakt
- Esperanza melding om oppstart av FSRU-terms
- LNGC-ratene tar av og skaper blest rundt LNG-aksjer

I forhold til prising av HLNG så tror jeg potensialet går utover ren kontraktsdekning og inntjening for selskapet. HLNG har nå en mcap under 400mUSD, ikke langt fra IPO for 7 år siden. I mellomtiden har selskapet blitt en stor aktør som operatør av 10 FSRUer med en implisitt verdi på ca. 2,5mrdUSD. Jeg tror denne strategiske posisjonen kan være verdt mye mer enn dagens aksjekurs, spesielt på grunn av at det tar tid å bygge kunderelasjoner og det tar tid å bygge opp erfaringer i en organisasjon. Pareto har nevnt muligheten for at Leif Hoegh og co. tar selskapet av børs, andre store LNGC-rederier har vist interesse for FSRU buisness. Qatar har allerede vist interesse med samarbeid om prosjekter med en MoU og det å ha kontroll over FSRU-import kan gi store synergier for LNG-eksporten. Kina er på vei til å bli en stor LNG-importør og vil da ha interesser rundt kontroll av nødvendige FSRUer. Gitt hvor kritisk FSRUer er for å få igang import så tror jeg at mcap på kun 400mUSD (en og en halv FSRU) gjør HLNG til en attraktiv oppkjøpskandidat for mange potensielle kjøpere.
Redigert 01.09.2018 kl 11:45 Du må logge inn for å svare
specc
03.09.2018 kl 09:55 8521

Petrocarbon skrev Innlegget er slettet
Haha, du får ta forskudd på lønna !!
specc
04.09.2018 kl 12:19 8279

Nå må de FSRUene kommer igang å begynne tjene penger, skikkelige penger som får HLNG rundt...
really
05.09.2018 kl 12:36 8106

05/09-2018 12:28:05: (HLNG) Höegh LNG : Executes 15 month time charter with Naturgy for FSRU #9
Hamilton, Bermuda, 5 September 2018 - Höegh LNG Holdings Ltd. ("Höegh LNG") has
entered into a time charter contract with Naturgy Energy Group S.A ("Naturgy")
for FSRU #9. The time charter commences in December 2018, immediately after the
delivery of the unit and a positioning voyage from Hyundai Heavy Industries Co.,
Ltd. in South Korea, and has a term of 15 months. Under the contract, FSRU #9
will earn a fixed daily charter rate which is in line with the current medium
-term market for DFDE LNG carriers.
------------------------------
Noen som har en oppfatning om hva BE er på et slik skip? Ratene er godt over 80 000 pt. men TC ligger kanskje noe lavere. Og med 15 måneder får de med seg 3 av 5 gode kvartaler.
desirata
05.09.2018 kl 13:10 8062

vil tro BE break-even på ca 80k. Dei må ha 3-sifret for å tjene penger på en ny FSRU

Dei sier jo 6% rente, dvs på 200m blir det ca 55k per dag, så kommer OPEX på toppen.
specc
05.09.2018 kl 13:12 8054

De tjener jo ingenting på disse latterlige kontraktene de signerer
Riggsjef
05.09.2018 kl 13:23 8031

Enig her blir det emisjon for å betjene lånene.
At noen gidder handle dette papiret er for meg uforståelig.
Regner med at en av båtene synker uforsikret om ikke lang tid, her blir det flere sprekker for hver dag.
Aksjen er dessuten shortet 0.58 % og det tyder på mer nedgang.
Bare prat og luftslott trodde det var tivoli som forbeholdt seg slik aktiviteter.
Utbyttedag snart så naturlig at den faller, bør nok ned 2 kroner før åpning mandag.
Redigert 05.09.2018 kl 13:30 Du må logge inn for å svare
really
05.09.2018 kl 13:29 8017

Dette er ren damage control. De har 2 skip uten oppdrag, så det er vel ikke så dumt å få dekket kostnaden mens de forhandler kontrakter. Det andre er vel ikke ferdigstilt enda.
lionel
05.09.2018 kl 13:59 7141

Fra i går 4 september.


OPPSUMMERING:HÖEGH LNG STEG PÅ NEGATIV OSLO BØRS

05:59
Oslo (TDN Direkt): Oslo Børs falt tirsdag, men utviklet seg likevel bedre enn de største europeiske børsene. Höegh LNG Holdings var blant aksjene som steg på børsen.Höegh LNG meldte tirsdag morgen at de har inngått en intensjonsavtale for en sale-leaseback-finansiering på opptil 206 millioner dollar for selskapets tiende FSRU.FSRUen er for tiden under konstruksjon ved Samsung Heavy Industries i Sør-Korea, og ventes å bli levert i andre kvartal 2019.Analytiker Jo Ringheim i Arctic Securities mener nyheten er positiv for selskapet.-Dette er svært bra. Nå er selskapet fullt finansiert og kan ta levering av de to siste FSRU-nybyggene, sier han til TDN Direkt.Lånefasiliteten er gitt av CCB Financial Leasing, et heleid datterselskap av China Construction Bank, og vil muliggjøre finansiering av 70 prosent av leveringskostnaden av FSRUen, som vil stige til 80 prosent så snart langtidsarbeid har blitt sikret for enheten. Lånet har en 20 års amortiseringsprofil og en løpetid på 12 år. Höegh LNG har til hensikt å binde renten og ifølge selskapet ventes den å være på rundt seks prosent.Ringheim sier videre at det at Höegh kan gire opp såpass mye tydeliggjør hvor sterke bånd selskapet har til kreditorene.-Betingelsene på finansieringen er også svært attraktive. Det er svært bra at de klarer å gire opp en slik enhet uten en langtidskontrakt bak, sier han.Fokus for Höegh vil fremover trolig være å sikre lange kontrakter for FSRUene som allerede ikke er bundet opp. Tidligere har selskapet hatt problemer med en rekke FSRU-kontrakter, i Chile, Pakistan og Ghana, og disse enhetene vil selskapet trolig arbeide hardt for å få inn på lange kontrakter.I mai inngikk Höegh et treårscharter for Höegh Esperanza med China National Offshore Oil Company (CNOOC), der enheten vil bli trade både som FSRU og LNGC.LNGC-ratene har steget betydelig den seneste tiden, og ligger nå på rundt 76.000 dollar pr dag for TFDE-fartøy. Ringheim sier styrkingen av LNGC-ratene er positivt for Höegh, selv om de trolig helst ønsker å sikre lange FSRU-kontrakter.-FSRU-ratene er bedre enn LNGC-ratene, så de ønsker nok å sikre lange FSRU-kontrakter. Men at LNGC-ratene er styrket gjør at selskapet brenner mindre kontanter dersom de i perioder trader FSRUene som LNGCer i spotmarkedet frem til de får lange FSRU-kontrakter, sier han.Pareto Securities mener det nå ikke er noen nedside å fokusere på knyttet til Höegh, og ser rom for at selskapet får en eller to lange FSRU-kontrakter de kommende seks månedene.Med det meste av den kortsiktige estimatusikkerheten borte burde det ikke være noe mer nedside å fokusere på, skriver meglerhuset.Höegh-aksjen steg 1,4 prosent tirsdag.Videre ble det mandag ettermiddag kjent at Antin Infrastructure Partners kjøper majoriteten av det norske brønnbåtselskapet Sølvtrans. Pareto Securities skriver at handelen beviser at internasjonale fond finner akvakultursektoren attraktiv.Brønnbåter har blitt mer og mer viktige i oppdrettsvirksomheten, og endret seg fra å ikke bare frakte fisk men også knyttet til behandling av fisken for sykdommer og parasitter, skriver meglerhuset.Pareto tror undersektoren kommer til å vokse videre, med større og bedre utstyrte brønnbåter som entrer markedet i tiden fremover.Sett under ett finner vi denne avtalen støttende for akvakulturserviceindustrien og styrker vårt positive langsiktige syn på laksesektoren, skriver meglerhuset videre, og trekker frem Akva Group som et selskap med god eksponering mot serviceindustrien innen akvakultur.Det påpekes at Pareto var rådgiver for Antin Infrastructure Partners i transaksjonen.Hovedindeksen på Oslo Børs endte ned 0,41 prosent til 904,90 poeng, omsatt for 3.446 millioner kroner.

havard.hansen@tdn.no
HB, finans@tdn.no
TDN Direkt, +47 21 95 60 70
© TDN delayed

FooterBanner
Riggsjef
05.09.2018 kl 23:53 7031

Nå er alle båter i oppdrag så da kan vi vente på en melding om kansellering slik at kursen kan gå enda mer ned. Trist at neste kvartal blir enda bedre regnskapsmessig.

"Höegh LNG

We are pleased to have executed a 15 month time charter with Naturgy for FSRU#9, and to further develop our strong business relationship. From commencement of the contract our fleet is fully employed."

Fra facebooksiden til Høegh Lng, dere får gå inn å se selv.
Redigert 05.09.2018 kl 23:57 Du må logge inn for å svare
specc
06.09.2018 kl 00:23 7016

Melding om kansellering, hva mener du ?
Riggsjef
06.09.2018 kl 08:10 6940

Alle skip er i oppdrag sier Hlng selv når den siste båten nå starter opp. Hvilke to er det som ikke har oppdrag ?
De sier og at neste kvartal vil de øke inntjeningen. Lyver selskapet bevisst ? Da bør noen av dere som kan dette gå til søksmål.

Det er ikke jeg som snakker om kansellering, det er andre her på tråden som sier at de ikke tjener penger. Da vil jeg tro det er kanselleringer det er snakk om for alle båter har jobb nå og selskapet sier de vil få økte inntekter.
Redigert 06.09.2018 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
specc
08.09.2018 kl 16:30 6745

Nei, de lyver ikke om noe. Alle tall og informasjon som kommer ut er relevant.

Nåværende pris bok = 0.78

2017: 1.33
2016: 2.22
2015: 1.96
2014: 1.71

Pris bok er lav i forhold til de siste 4 årene bak. Alle båter er i drift + #10 kommer i 2019. De har positiv relasjon til bankene og kreditorene. Det er bra. Sålenge de kan betale for seg innen tiden.

Generelt overall så tror jeg LPG/LNG shipping blir lønnsom fra høst, ut vinteren og videre. Mer etterspørsel, volum og økte rater.

Jeg kan ikke se hvorfor denne skal så mye lengre ned i det halve lange bildet. Glem ROE, ROA, WACC OG BETA. Det er bare distraksjoner.
specc
08.09.2018 kl 16:32 6745

Glemte å nevne at P/E er 25.73, ifjor var den 81.20

specc
08.09.2018 kl 16:40 6782

Teknisk

Kjøper og selgerbildet ser noe lunde greit ut.
Den har gått sidelengs mellom 40 og 50 kr i 6 måneder. Den brøt støtten på 44 kr nettopp - men det tror jeg ikke avbryter en videre oppgang.
Volumet er i gjennomsnitt større i oppoverbakkene, og mindre i nedoverbakkene.

På bakgrunn av det positive bildet i LNG fortiden så tror jeg vi skal borti 55 kr om 1-3 måneder.
lynx
08.09.2018 kl 16:43 6771

Specc. Måtte du få rett!
specc
08.09.2018 kl 22:25 6691

Isåfall blir det den første jeg tar feil på.

Stop-loss er nødvendig for å minimere tap om det skulle komme en viss nyhet. For eksempel emisjon, noe jeg er svært tvilsom til, men man vet aldri.
Ekstra
09.09.2018 kl 06:32 6629

På tide med høyere utbytte. Med en forutsetning om kombi LNGC/FSRU charter for skip nr 10 er det nå mulig å regne seg til sikre inntekter de neste par årene. Dnb har EPS på 0,57 - 0,63 og 0,71 for 2018-2020. Usikkerheten i inntjening som var begrunnelsen for at selskapet ønsket å redusere utbytte er dermed over. Finansieringen av skip 10 er også på plass. Da bør det være greit og ønskelig å gå til utbytte på 40 - 50 - 60 cent de neste tre årene. Det er nesten utenkelig at Hlng ikke skal få disse skipene inn på FSRU-kontrakter i løpet av noen år. Da vil inntjeningen stige ytterligere.
really
09.09.2018 kl 18:45 6518

Hvorfor skal kursen stige fra PE på 25?
Selskapet sender skip ut i LNG frakt der de knapt kan tjene penger på grunn av at de er bygd for et annet formål og har høye driftskostnader? Kursøkning fra dagens nivå kan bare skje om de får frsu kontrakter på skipene.
specc
09.09.2018 kl 19:09 6514

Du vet vel og at en aksje trenger ikke begynne å stige når en melding om at selskapet begynner å tjener penger.
De stiger ofte på dårlige tider, på forventninger til bedre tider. Da er det bedre å sitte nå, i stedet å kjøpe seg inn når eg melding eller en Q3 kommer ut. For da kan du miste mange prosent.

Vet ikke hva dere surrer med. HLNG har P/E 9,5 på dagens kurs med 2017 inntjening, se Annual Report.

Fra de 2 første kvartallene 2018 så er P/E på 9,3 med 21mUSD i resultat så langt. Gode muligheter for økt resultat mot slutten av året da Giant får økt LNGC-rate pga. strammere marked og Esperanza går over i FSRU-modus.

Dagens inntjening er basen for HLNG, nye FSRU-kontrakter oppå dette vil øke resultatet betydelig. Det er en grunn til at de fleste husene hadde 100++ i kursmål om det ikke hadde blitt 3 på rad av trøbbel med Ghana, Pakistan og Chile.

Edit: Pris/bok er på dagens kurs 0,52 (3,3mrdNOK / 760mUSD * 8,40 NOK/USD) fra Q2 resultat, vet ikke hvor tallene lenger opp kommer fra.
Redigert 10.09.2018 kl 07:51 Du må logge inn for å svare
specc
10.09.2018 kl 01:44 6379

Gjennomsnittlig multipler

Hva er poenget med å ta gjennomsnittet da? Aksjen skal jo prise inn fremtidig inntjening, og da ser man på de siste kvartalene/årene.
really
10.09.2018 kl 09:17 6261

Ser jeg burde sjekket og ikke tatt tall fra andre innlegg ukritisk. Klassisk HO feil.
mimsa
10.09.2018 kl 09:33 6245

Det er lov å ta feil, men det kan koste deg dyrt. Ville ikke forundre meg om vi ser 50 før uken er over.
really
10.09.2018 kl 10:52 6207

Det koster ofte å ta feil, men her ser det ut som det var en fordel, så langt. ;-)

Og teknisk er det lite som tyder på oppgang med det første. Alle snittene peker nedover, RSI er midt på treet.

Et kjøp er må være basert på tro på at selskapet er i stand til å snu utviklingen. Det er lite de 3 siste årene som tyder på det, men det er selvfølgelig mulig. Men PE i underkant av 10 er vel ganske riktig prising.

Redigert 10.09.2018 kl 10:59 Du må logge inn for å svare
Riggsjef
11.09.2018 kl 16:55 6065

Tok bare noen flere dager før den gikk ned 2,50.
Innsidehandlene tyder på at de ikke vet hva de gjør der i båten. Selskapet kan gjøre tilbakekjøp av aksjer om de mener dette er så billig.
Tror folk bør handle på New York børsen for Oslo virker som en sandkasse.
Hvem vil ha et selskap som kun har PE i området 9. Finnes da nok av selskaper som har PE mye høyere enn 9. Noen bør kjøpe selskapet og ta det av børs.
Det er verdt 1,5 båt ut fra dagens markedsverdi.
Redigert 12.09.2018 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
specc
12.09.2018 kl 12:10 5877

Dessuten ser det svært positivt ut for LNG ut mot vinteren. Det er en sektor i vekst.

FLNG sjefen sier at ratene er på 110 000 dollar nå. Da er vi vel på FRSU-nivå ?
De som mener Hlng er et dårlig kjøp nå kan finne frem vodkaen og kjøre på.
mimsa
12.09.2018 kl 12:43 5839

Spørs om ikke dette blr høstens vinner. Australia og et par kontrakter til. Blir spenende å se om vi ser nivåer på kr 70++ ved årsslutt. 43kr er jo en gavepakke av de sjeldene. Her blir det ikke vodka, men sprudlevatten i månedene som kommer.
specc
12.09.2018 kl 12:55 5825

Funding secured
rammern
12.09.2018 kl 13:48 5780

FLNG og HLNG blir et godt case frem over.Vektet selv ned i flng i dag på kursutviklingen til hlng , som foreløpig er langt svakere siste tid;)
Om ønskede kontrakter går til mål , vil HLNG bli et langsiktig godt utbytte case :)
Redigert 12.09.2018 kl 14:06 Du må logge inn for å svare
d12m
12.09.2018 kl 14:19 6076

Er vel ikke utenkelig at også Flng kan bli et godt utbyttecase?
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare

Fra innlegget mitt 1.9 så kan vi nå krysse av det siste punktet med godnyheter fra Flex, blir spennende å se om markedet skjønner at Giant drar inn på spot-økning gjennom vinteren.

Triggerlisten min mot Q3:
- Sharjah FSRU-kontrakt (HLNG rapportert å ligge best ann)
- Signering/oppdatering på Australia-kontrakt
- Esperanza melding om oppstart av FSRU-terms
- LNGC-ratene tar av og skaper blest rundt LNG-aksjer

Dagens oppdatering på Pareto-konferansen betyr at HLNG har kommet i siste runde i nok et anbud, opp fra 2 ved Q2 presentasjon til 3 nå (Australia ble regnet med i de 4). Nå er det flust av mulige triggere i månedene som kommer.
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare
Riggsjef
14.09.2018 kl 08:56 5841

De sier at ratene på vanlige Lng skip er på 110 000 dollar nå. Tjener altså skipene til Hlng mindre enn dette ?
Ikke rart ingen vil ha aksjen.
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare