Noen ord om HLNG... er selskapet vesentlig feilpriset?


Jeg ser at noen stiller spørsmål ved hva som skjer i HLNG om dagen. Her er et forsøk på noen kommentarer. Tenkte jeg skulle skrive litt mer etter hvert om hva vi venter på i HLNG, når jeg får tid. HLNG har vært en gedigen skuffelse kursmessig i så vel 2017 som hittil i 2018. Dette etter at flere FSRU-kontrakter er blitt forsinket og kansellert. Spørsmålet er om ikke det akkumulerte kursfallet vi nå ser likevel er en vesentlig overreaksjon.

Det aggressive nedsalget i HLNG har vært bevisst og gjort med en hensikt å få kursen ned, ikke av en aksjonær som ønsker å komme seg ut av aksjen til best mulig pris. Dette er en eller flere aksjonærer med en agenda. Om man velger å se dette som en short-agenda eller ikke, er ikke så viktig. Jeg tror at årsaken er at en litt større aksjonær når har klart å presse kursen ned 25 % hittil i 2018, med relativt sett få aksjer, og nå kan ligge og plukke aksjer på lavere nivå enn tidligere.

Eiersitsen i HLNG (det norske børsnoterte selskapet) er ganske institusjonalisert, med flere store aksjonærer med større poster. Den daglige omsetningen i HLNG er samtidig lav, så det skal relativt lite innsats i å presse kursen betydelig ned.

For å forstå HLNG (Höegh LNG Holdings Ltd) som er børsnotert i Norge (Bermuda-etablert) må man også forstå eierstrukturen, og sammenhengen med HMLP som er notert på NYSE. HMLP - Höegh LNG Partners LP - er et datterselskap av HLNG, stiftet i 2014 som konsolideres inn i regnskapet til HLNG. Datterselskapet er et «Limited Partnership», som er det vi betegner som et KS – kommandittselskap - her i Norge. Komplementarfunksjonen (General Partner), og eierkontrollen i dette selskapet sitter HLNG på, med sin 46,4 % konsoliderte eierandel, via 100 % eierandel i et eget selskap - Höegh LNG GP LLC - som av risiko- og organisasjonsmessige årsaker er vanlig å etablere mellom HLNG og HMLP. Styreformannsvervet i HMLP ivaretas av Sveinung Støle (adm dir i HLNG), og selskapet fungerer på alle måter som et normalt selskap, med egne kontraktsmotparter, egne finansieringskilder, egne krav til rapportering, og egen nettside (www.hoeghlngpartners.com). Transaksjonene mellom HLNG og HMLP’et skjer også til virkelige verdier basert på armlengdes avstand-prinsippet. Som følge av at HLNG de facto har kontroll med dette selskapet på tross av mindre enn 50 % eierandel, skjer det en konsolidering av HMLP i HLNGs regnskaper.

Minoritetsandelseierne i HMLP består av eksterne investorer, i stor grad institusjonelle investorer (61 institusjoner som eide totalt 62,08 % pr 31.12.2017), som da er kommandittister. Eierandelene i HMLP består av andeler («units») i dette selskapet, som gir en relativt høy løpende avkastning i form av utdelinger. HMLP’et har som mål å dele ut alt av ledig kapital, utover det som er nødvendig for å ivareta låneavtaler og øvrige forpliktelser. Dette gjør de på kvartalsvis basis. HMLP har flere typer andeler i form av «common units» og «subordinated units».

For aksjonærene i HLNG innebærer dette at man gir litt over halvparten (100 % minus 46,4 %) av den løpende kontantstrømmen på langvarige kontrakter HLNG inngår, mot å få tilgang til denne finansieringskilden. For maksimering av HLNG-aksjonærenes kontantstrøm er det derfor viktig at det blir inngått så mange kontrakter med grei løpende inntjening som mulig (stor portefølje), mer enn inntjeningen på hver enkelt kontrakt. Tilgangen til ekstern finansiering på NYSE, såvel som finansiering gjennom andeler («common units»), gjør at det blir lettere for HLNG å sikre finansiering av en stadig voksende virksomhet.

HMLP legger frem resultater, har presentasjoner og børsmelder til NYSE på samme måte som øvrige USA-noterte selskaper. HLNG mottar sin andel av disse utdelingene som største innehaver av andeler. Et par ting som skiller andelseiere fra aksjonærer er at de har svært liten stemmerettsinnflytelse, men de får til gjengjeld en høy samlet avkastning på sine andeler. Siden HMLP’et har fått de fleste langvarige kontraktene etter slike nedslipp, har de en årlig omsetning i 2017 på USD 150,9 millioner, mens morselskapet HLNG til orientering hadde en egen omsetning (før konsolidering) på USD 125,8 millioner.

Denne konstruksjonen er vanlig i flere bransjer, også blant flere av HLNGs nærmeste konkurrenter. Vi finner tilsvarende KS’er i Teekay LNG Partners L.P, Dynagas LNG Partners LP, Golar LNG Partners LP og GasLog Partners LP. De tre førstnevnte selskapene har på samme måte som Høegh-konsernet børsnotert sitt LNG-selskap, med et tilhørende børsnotert datter-KS.

HMLP’et sikrer morselskapet HLNG tilgang til en viktig finansieringskilde i form av den amerikanske børsen, utover det at HLNG'et er børsnotert i Norge med tilgang til det norske markedet. Avtalen mellom HLNG og HMLP innebærer at HMLP har rett til å overta alle eierandeler i FSRU-prosjekter HLNG inngår hvor den faste avtaletiden er på minst 5 år. De største og lengste kontraktene som HLNG har inngått, har derfor allerede blitt gjenstand for en «drop down» ned i dette datterselskapet. Slike nedslipp skjer gjerne først med en andel, typisk 50 %, for deretter å bli overtatt 100 % når HLMP'et har sikret ytterligere finansiering. Eventuelt kan FSRU’ene/LNGC’ene også være eid i partnerskap med eksterne aktører, slik tilfellet er med GDF Suez Cape Ann. HMLP’et sitter pr nå på eierposisjonen i FSRU’ene og LNGC’ene Höegh Grace, Höegh Gallant, PGN FSRU Lampung, GDF Suez Cape Ann og Neptune.

Ved denne konstruksjonen har Høegh-konsernet fått tilgang til en alternativ finansieringskilde for sin vekst som allerede utgjør flere hundre millioner dollar. Pr 31.12.2017 hadde HMLP til illustrasjon en utestående gjeld på USD 532,1 millioner. Dermed er HLNG i Norge klar til å finansiere ytterligere prosjekter, uten å ha hatt behov for kursutvannende emisjoner (egenkapital) i HLNG her i Norge, eller låneopptak (fremmedkapital).

Eierandeler i HMLP’er er også tilgjengelig for private investorer, og ledelsen i HLNG har for eksempel eierandeler i HMLP’et direkte. Slike transaksjoner børsmeldes som innsidekjøp på vanlig måte. Innsidere eide 13,04 % av aksjene i HMLP pr 31.12.2017.

Et par forhold som jeg ikke kan se er omtalt her i Norge, er det relativt sett betydelige «en bloc»-nedsalget som fant sted forrige uke. Dette er ikke mer hemmelig enn at det er behørig omtalt på Seeking Alphas sider.

Etter børsslutt tirsdag 13.3.2018 ble det kjent at en kommandittist i HMLP ønsket å selge inntil 1,5 millioner andeler samlet i et indikativt range på USD 16,80 – 17,00. Kursen i HMLP hadde sluttet på USD 17,40 samme dag. Transaksjonen ble håndtert via den amerikanske investeringsbanken UBS, og satte naturlig nok et press nedover på kursen i HMLP, som falt til USD 16,95 i ettermarkedshandelen. Påfølgende onsdag før børsåpning ble det kjent at posten var plassert i markedet til kurs USD 16,80 pr andel, dvs i nederste del av ranget (https://thefly.com/landingPageNews.php?id=2698950).

Da plasseringen ble foretatt var det ikke offisielt kjent hvem som solgte, men det var bare 4 andelseiere som hadde en så stor eierandel;

1. Høegh-gruppen
2. Fidelity Management & Research LLC (FMR)
3. Kayne Anderson Capital Advisors L.P.
4. Fairview Capital Investment Management LLC

I etterkant er det kjent at det var Fidelity som solgte. Dette nedsalget fra en andelseier er ikke meldepliktig siden man ikke trigget noen meldepliktsgrense på den amerikanske børsen.

Ytterligere en ting som satte et negativt press på samtlige HMLP-selskaper, herunder HMLP på torsdag 15.3.2018, var nyheter fra FERC (Federal Regulatory Energy Commission) om en vesentlig endring i sin policy knyttet til hvordan kommandittselskaper som opererer innenlandske rørledninger i USA skulle bokføre «cost of service»-avtaler (FERC tettet et skattehull som tidligere hadde tillatt aktuelle selskaper å få inntektsskattefradrag for slike kostnader). Dette kan jeg ikke se har noen effekt for HMLP, og dermed HLNG, som ikke er involvert i virksomhet knyttet til slike "interstate pipelines", selv om det satte et negativt press også på HMLP. Fredag 16.3.2018 ble HMLP i de siste minuttene presset ned i USD 16,60, etter å ha vært i positivt terreng størsteparten av dagen.
Redigert 20.01.2021 kl 21:15 Du må logge inn for å svare
specc
14.09.2018 kl 14:05 7052

Det er ingen som stopper deg i å selge. Dette er en prosess. Ikke en ukes investering.
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare
specc
16.09.2018 kl 20:49 6888

Høegh LNG stokker om ledelsen. Hvordan vil Mr. Marked reagere på det ?

Ref. https://newsweb.oslobors.no/message/459496
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare

I min bok er dette selskapet for dyrt priset. Management har null tillit i aksjemarkedet etter en håndfull med kansellerte kontrakter siden de gikk på børs. I tillegg får Høeg LNG mest sannsynlig tilbakelevert en FSRU fra MLP på høy rate (90,000 dollar)i 2020 som de skal slite med også. Tøff konkurranse om fsru kontrakter er det også, så kontraktsrater vil se helt annerledes ut enn tidligere.

Her er det bare å vente på emisjon iløpet av ett år eller to.
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare
OB
17.09.2018 kl 06:21 6763

Skeppet som kommer tillbaka 2020 är av typen TFDE som idag har spot rater på 90-95k usd om det används som LNGC. Jag ser det tvärtom som ett intressant läge nu. Egypten har inte nytta av den längre men är kontraktsbunden... Vad HLNG borde kunna göra är att låta Egypten (som hänt för Golar partners) köpa sig ur kontraktet genom att bara betala "avskrivningar + vinst" och slippa undan åtminstone den rörliga kostnaden som teoretiskt försvinner om skeppet inte hade använts. Vinsten för HLNG blir då om de lyckas hyra ut skeppet direkt som LNGC för 90k på längre kontrakt. Inte alls otänkbart i vinter tror jag. Under alla omständigheter dramatiskt bättre situation än den för 1-2 år sen när det klarnade med ENI's stora fynd offshore i Egypten samtidigt som HLNG har backstop på HMLPs FSRU där i 5 år från 2020.

HLNG är i mitt tycke dramatiskt bättre än den pressade situation man var i. Till skillnad från många andra LNG aktier så ligger man på spot LNGC exponering vid precis rätt tillfälle utifrån orderboken och ny LNG kapacitet dvs fram till 2021 då man troligen kommer ha uppstarter av FSRU's som tar över stafettpinnen.

Jag tror också det är viktigt att tänka på att väldigt höga LNGC rater kommer minska konkurrensen på FSRU upphandlingar. Redare kommer kräva mer betalt än annars om de vet att alternativet är kanske 100k på den mycket mer likvida TFDE LNGC marknaden. Återigen positivt för HLNG och mycket märkligt att aktien inte svarat upp utan har ett MCAP (men inte enterprise value) på typ 1.5 ny FSRU... vilket indikerar hävstången på ratuppgången.

För mig är det mest en tidsfråga (lite beroende på tradewar och rat-toppar i vinter) innan marknaden kommer jaga LNG shipping företag med spot exponering. Det enklaste företaget att hitta är Flex LNG medans de mer dolda juvelerna kommer kräva analytiker hjälp + sentiment för att hittas. HLNG och för den delen GLNG där aktien är sjukt pressad av en institution som en gång tog Fredriksen aktier för 57 usd som nu tröttnat och kliver av precis när det vänder upp: http://www.tradewindsnews.com/finance/1578256/golar-lng-investor-drops-usd-139m-stake borde vara ett par miljoner aktier kvar för denna stora non shipping institution.
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare
OB
17.09.2018 kl 06:49 6749


S&P Global Platts
China's LNG imports set to surge this winter with or without tariffs on US supply

https://youtu.be/zCkGDo4MmUs
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare

Enig i at LNG shipping ser bra ut for 2019 og 2020, men det er gitt at nye bestillinger vil normalisere markedet mot slutten av 2020/2021 som vanlig. Derimot er jo problemet at HLNG må leie inn skipet i Egypt for 90,000 dollar dagen for så å leie det ut for 90,000 dollar dagen som du nevner. Det blir det ikke mye butikk og penger til aksjonærene av... Problemet er jo også avkastningen Høegh skipene, de koster 300 millioner pluss og skal da ha rater på rundt 140,000 dollar dagen for å få en god nok avkastning. Så her bruker de 300 millioner dollar per skip for å tjene det samme per dag som selskaper som har betalt 180-200 millioner for skipene sine. Da er det åpenbart vilke selskaper investorer foretrekker.
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare

På FSRU markedet generellt konkurrerer de nå med nye selskaper som konverterer skipene sine fra eldre lng skip, noe som vidt meg bekjent gjør de andre langt mer konkurransedyktige enn høegh og er nok en forklaring på hvorfor de ikke har sikret seg flere fsru kontrakter de siste årene.
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare
OB
17.09.2018 kl 09:05 6661

För att förtydliga: Vad jag menar är att under 18 månader få betalt (men lägre betalt, kanske 60k usd från Egypten (istället för 90k vilket jag iofs hade antagit varit snarare 110k dvs klar win för Egypten som inte har någon nytta av skeppet pga förändrad situation, se nedan) PLUS spot market rate på LNGC marknad i snitt under 18 månader (har inte exakt deadline i huvudet på Egypt kontraktet men har för mig det blir två vintrar) på säg 90k dvs totalt 150k (lex GMLP FSRU deal). Ja, efter det pratar vi kanske lägre rater men knappast före 2021 baserat på ledig varvskapacitet. Intra basin trading upp och ner dock alltid joker.

Även äldre steam skepp blir mer attraktiva att låta bli att konvertera när Fearnleys nu har dem på 68k i lågsäsong. Jag kan faktiskt inte minnas att jag sett ett enda skepp konverterat senaste 12 månaderna. Däremot har jag sett varvsorder på FSRU bli ändrad till LNGC.

https://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/Egypts-Giant-Zohr-Gas-Field-Boosts-Production-Six-fold.html

Så här såg GMLPs deal ut 2016 (i en mycket sämre LNGC marknad) när deras kund Petrobras satt fast i kontrakt med fartyg man inte längre behövde:

In accordance with the terms of the Charter, Charterers will pay to the Partnership a compensation fee as a result of the early termination representing approximately 62% of the EBITDA1 remaining under the contract from June 21, 2017 to the original contract end date.
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare
OB
17.09.2018 kl 09:27 6639

Jag ska också lägga till att vad jag uppfattat så ligger skillnaden mellan en FSRU och en LNGC på ca 60-70 musd snarare än 100-120 musd.

These days probably even less with an LNGC at 185-190 musd and and FSRU at 221 musd for example mentioned here: https://splash247.com/samsung-heavy-wins-first-order-new-fsru-design/
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare
rammern
17.09.2018 kl 11:34 6577

Hlng ligger nå i posisjon til å vinne flere langsiktige kontrakter , så lar meg ikke forstyrre av enkelte innlegg på forumet ;)
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare

Mulig jeg ikke forstår riktig, men hvordan kommer du frem til 150,000 per dag ? Höeg LNG må betale 90,000 dollar til høeg LNG partners i leie og må snu seg rundt å leie dette ut i spot markedet/ny fsru kontrakt. Det betyr at kostnaden til høeg LNG er 90,000 dollar og må da leie det ut for mer enn dette for å få positiv kontantstrøm. Så leier de ut for 60,000 dollar dagen taper de 30,000 dollar dagen, leier de ut for 90,000 dollar dagen blir det 0 og leier de ut for 110,000 dollar dagen tjener de 20,000 dollar dagen.

Angående konverteringer, så gjør BW dette, GasLog osv. Masse konverteringer skjer ikke i dette markedet, så tror ikke siste 12 mnd er en god proxy på at de ikke vil komme dersom etterspørselen hadde vært der.

Synes forøvrig det er lite attraktivt å kjøpe Høeg på ett attraktivt spot marked. Til det har de en altfor stor kostnadsbase til å være konkurransedyktige. Awilco LNG, Flex LNG og GasLog er der oppsiden ligger.
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare

Interessant å se hva konkurrentene bygger FSRU til i dag mtp at høeg sine kostet 300 millioner per stk. Og i noen tilfeller opp mot 340 millioner i Indonesia. Det viser jo bare ar de har altfor høye kostnader og dyre FSRU i forhold til sine konkurrenter.

Klassisk eksempel på at det ikke alltid er en fordel å være first mover. Høeg LNG sitt gjeldsopptak på sine skip var jo høyere enn hva andre kan bygge de til i dag.
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare

Sier selskapet de siste 2.5 årene hvor de blir forbigått på hvert eneste prosjekt... dessuten vil jeg nok ta enhver FSRU kontrakt med en klype salt mtp hvor mange som ikke har materialisert seg allikevel i ettertid.
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare
bernes
17.09.2018 kl 14:15 6498

HLNG eier vel 46,4% av LNG Partnes. $ 90,000 x 46.9% = $ 42,210 retur. HLNG's netto belastning blir $ 90,000 - $ 42,210 = $ 47,790.
Leier ut til $ 90,000 dagen blir gevinsten $ 42,210.
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare
mimsa
17.09.2018 kl 14:30 6478

????
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare
OB
17.09.2018 kl 14:30 6477

1. Kontraktet upphävs i förtid mot en kontantersättning motsvarande 60k per dag (istället för ditt antagande om kontraktshyra om 90k) för kvarvarande tid, tror det är ca 18 månader.

2. Skeppet är nu HLNGs ansvar. De har rätt att hyra ut det igen vilket vid antagande 90k usd för spot TFDE alltså blir 90k per dag för LNG transport från nu till våren 2020 och 60k för samma period fast i klumpsumma från Egypten. Totalt 60k +90k varav 90k hamnar hos HMLP och 60k oväntat enligt denna rena spekulation hos HLNG.

Jag säger inte att det kommer hända. Bara att Egypten får betala 90k per dag om de inte gör en sådan deal. Tidigare med dålig beläggning för världens LNGC flotta var inte Höegh intresserade utan meddelade att kontraktet gäller. Logiskt sett är Höegh mer intresserat av en deal nu.

Bästa LNG uppsida oavsett ovan ligger enligt mig i GLNG, HLNG.

Flex och Awilco har bra uppsida men också en klar risk som jag ser det att vakna upp till en 5% rabatterad finansiering närsomhelst.

GasLog partners är sämsta val. Dyr och har låst in rater över den gyllene tid som nu verkar vara på gång. Gaslog parent är bättre med flera fartyg på spot men ointressant jämfört med GLNG enligt mitt tycke. Enklast jämföra antal spot TFDE fartyg vs börsvärde för att se skillnaden i leverage mot spot LNG frakter. Då kvarstår faktum att LNGC raterna inte är det attraktiva med GLNG. Det är FLNG projekten och Powerprojekten. Detta är min åsikt, jag förstår fullt ut att andra drar andra slutsatser av existerande fakta. Facit får vi i efterhand som alltid.
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare

Ja, men ser dere virkelig på dette som attraktivt og forsvarer en høy prising? Eller forklarer det mer at selskapet med gode grunner handler der det gjør og har fått fortjent juling på børsen?
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare

Såvidt meg bekjent, så er det vel ikke mulig for HMLP å tilbakebetale 100% av raten til aksjonærene? Er jo gjeld, opex osv der også. Så dere blir nok litt optimistisk.

Si ifra om jeg tar feil :)
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare
OB
18.09.2018 kl 05:24 6288

Ovanstående är bara spekulation. Det som fått mig att gå in i HLNG är:
1. Bolaget räddades av stigande rater från en potentiellt besvärlig situation med långivarna.
2. Bolaget har inte som ALNG och FLNG behov av att dra in kapital
3. Bolaget ger jämfört med många andra bolag väldigt hög exponering mot en ny situation där raterna redan under shoulder season har överraskat rejält och där det finns skäl att tro att vi har 5 MYCKET intressanta månader framför oss.
4. De högre LNGC raterna HLNG får nytta av gör att man inte är stressade att vinna FSRU avtal.
5. De högre LNGC raterna minskar traditionella LNGC operatörers intresse av FSRU marknaden (såsom Gaslog och FLNG)
6. HLNG har en intressant pipeline av potentiella FSRU upphandlingar som om de vinner några av dessa bör starta långa kontrakt ca 2021 vilket är närmast perfekt utifrån hur jag ser på pågående LNGC bullmarket hållbarhet.
7. HMLP är finansiellt mycket starkt idag och kan ta emot flera dropdowns ganska enkelt och gör man det så ligger IDR strukturen i perfekt utgångsläge.
8. Kursen och värderingen i HLNG är väldigt nedtryckt utan att bolaget har kapitalbrist eller är hotat.
9. Tar de en FSRU upphandling till med uppstart 2020-2021 tror jag man påbörjar arbetet med en normaliserad (höjd) utdelning vilket jag tror är en viktig trigger genom att de signalerar att "krisen är över".

Det var några argument rakt ur huvudet varför jag gör undantag från att huvudsakligen handla på amerikanska marknaden och köper ett för min smak bolag med lite för dålig likviditet och på en lite för liten marknad vilket i sig säkert påverkar att vi ser den här typen av värdering.

LNG är min favorit sektor och mina favoritbolag till dagens kurser är i tur och ordning men av olika skäl...
GLNG
HLNG
TGP
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare
really
18.09.2018 kl 06:41 6264

Hvorfor skulle ikke egypterne leie ut skipet selv i dagens marked?
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare
OB
18.09.2018 kl 07:30 6463

Egypten har hyrt den som FSRU dvs att ligga still och omvandla LNG tillbaka till gas för konsumtion. Deras situation förändras snabbt efter ENI's stora gasfyndighet som nu kopplas in och omvandlar dom från LNG importör till troligen LNG exportör (vilket man var tidigare). Det gör både Höeghs och BWs FSRU's mindre användbara för egypterna. Som bekant kan dock moderna FSRU's även användas som vanliga LNG transport fartyg (LNGCs) vilket för närvarande är i en bull market. Det är en intressant tanke att Egypten skulle vilja använda fartyget för LNG import eller export men jag tror inte det är sannolikt.

Egypten har indikerat man vill komma ur kontraktet vad jag förstår medans Hoegh sagt att man har för avsikt att fullfölja det. Allt jag säger är att när raterna för vanliga LNG transporter för TFDE fartyg nu ökat så mycket som det gjort så öppnar det för en win win situation där Egypten har möjlighet att sänka sin kostnad för en asset man inte längre har nytta av under resten av kontraktstiden medans HLNG har möjlighet att "få dubbelt betalt" genom en liknande ö.k som Golar MLP gjort två gånger inom FSRU, dvs en rabatterad klumpsumma för att låta kunden komma ur avtalet när behovet har förändrats.

Denna tanke är ren spekulation förstås. Var och en får bedöma om det är sannolikt eller osannolikt.
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare

Fordi de leier dette inn dette skipet til 125,000 dollar dagen fra HMLP i dag og i tillegg er EGAS ett produksjonsselskap som ikke har noen interesse av å trade skip. Om så ratene skulle gå til 150,000 dollar dagen så er dette småpenger og noe ikke dette selskapet driver med.
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare

Det underliggende poenget står. LNGC-markedet er veldig sterkt og er ventet sterkt de neste 3+ årene. FSRU-markedet er i bedring med mange prosjekter i pipeline som satser på å importere amerikansk LNG-eksport. Begge trendene hjelper HLNG da de får et større handlingsrom og sterkere kort på hånden i forhandlinger, enten om det er kortsiktig bruk av skipene som LNGC eller langsiktige FSRU-kontrakter.

Fin utvikling på gang, ser ut som det er mer oppmerksomhet rundt LNG-aksjer nå. Triggerlisten fra tidligere står der fortsatt.
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare

Så hva tror vi? Hvorfor er denne så lav om dagen? Den er nå tilbake der den var omtrent før den meldte noen kontrakter.
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare
lynx
13.03.2019 kl 18:32 5229

Aksjen bare flyter viljeløst rundt i søla. Tålmodighetsprøve.
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare
bernes
13.03.2019 kl 20:29 5185

Så lenge Hoegh-familien sitter med full kontroll blir det ikke noen interesse fra aksjemarkedet.
Utbyttet er også magert.
Har egentlig ikke noe på børs å gjøre.

Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare

Denne kursen skjønner jeg ikke noe av. Nå prises båtene til 200 mill $ i stedet for 300 $. Har nybyggpris for slik båter virkelig falt så mye?
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare

Så hva sier dere entusiaster nå da? Mtp kommentarer om at LNG carrier markedet var så fantastisk at det faktum at HLNG har rådyre skip som ikke brukes til det de skal ikke gjorde noe. Men så ligger LNG carrier ratene nå også under break-even noen mnd etterpå?

Snur sikkert opp igjen, men sier jo igrunnen hvorfor dette caset ikke er noe interessant lenger

Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare
bernes
23.05.2019 kl 08:30 4527

HLNG(NY):AIE SIGNERT AVTALE MED ENERGY AUSTRALIA FOR GASSLEVERING

Oslo (TDN Direkt):Australian Industrial Energy (AIE), som Höegh LNG har eksklusivitetsavtale for levering av en FSRU til, har inngått en innledende avtale med Energy Australia for levering av 15 petajoule naturgass pr år, ifølge en melding torsdag.

Kontrakten er på fem år, med start 1. januar 2021.

AIE-partnerne venter å ta en endelige investeringsbeslutning og å gå frem med terminalen de neste månedene, avhengig av faste kundekontrakter, opplyses det.

HH, finans@tdn.no
TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare
msmekk
23.05.2019 kl 08:53 4507

Selskapet er pr. dato vesentlig feilpriset og vi kan regne med kraftig oppgang fremover. Kontraktene ser ut til å falle på plass for Høegh og vi vil snart se en fullstendig reprising av Selskapet.
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare
msmekk
28.05.2019 kl 13:04 4360

Tall imorgen! det blir spennende å se hva de guider fremover!
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare
bernes
28.05.2019 kl 13:55 4328

Pleier å komme noen estimater før tallene, men ingen denne gang.
Siste nybygg skulle vel leveres i mai, ikke hørt noe?
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare
bernes
03.06.2019 kl 10:01 4049

Halvering av kursmålet.
Hvordan kan meglere bomme så totalt?
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare
poppey
03.06.2019 kl 10:09 4038

DnB sin oppdatering
This report was completed and disseminated at 15:03 CET on 31 May 2019
HÖEGH LNG HOLDINGS
Minor model adjustments
We have adjusted our estimates, owing to the Q1 actuals, which have led us to increase our depreciation forecasts somewhat due to IFRS16. We do not consider these changes to be material. In our view, the ratio between contract opportunities to open fleet is looking better than in quite some time, with two Australian contracts and one Southeast Asian contract (all awaiting FID). We reiterate our BUY and NOK66 target price.

Target price methodology

 Our target price continues to be based on 0.9x our one-year forward SOTP of NOK73/share. Our current charter-free SOTP is NOK71/share, and based on
an LNGC valuation for four FSRUs our SOTP is NOK41/share.
 Our bull-case fair value assumes 1.0x our probability-adjusted SOTP, withanother 10-year FSRU award.
 Our bear-case fair value is based on 1.0x our SOTP of NOK33/share, with an LNGC valuation for four FSRUs and assuming a NOK-8/share effect from Höegh Gallant.

Downside risks to our investment
case
 Slow progress in, or delays to, new FSRU projects.
 A pick-up in FSRU orders, which could have an adverse effect on earnings expectations longer-term.
 A reversal of a strong market for LNGCs, which would increase pressure to convert old LNG carriers into FSRUs.

DNB Markets investment case and how we differ from consensus
 We apply our LNG rate forecasts for FSRU 9 and FSRU 10, which are available for the LNGC spot market during our forecast period, pending longer-term FSRU employment.
 We are 3% below Bloomberg consensus EBITDA for 2019e, 1% below for 2020e and 12% below for 2021e.

Upside risks to our investment case
 Higher gas prices and a stronger LNG shipping market reducing competition from new entrants, and reduced focus on margin pressure.
 More FSRU projects awarded due to shorter lead-times, more flexible assets, and a lack of import infrastructure.
 Visibility concerning the earnings backlog, which could prompt the company to raise dividend payouts.
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare

i dag faller den 6,6 % på syltynt volum. Skjønner virkelig ingenting. Hvorfor finnes det ikke kjøpere? jeg har kjøpt for 600 K. Men tydeligvis ingen andre som kjøper i dag :-(. Antar at folk er redde for at de ikke får kontrakter på FSRUene sine; men selv med betydelig utsettelse på kontraktene er det ikke så mye nedside igjen. Ja Ja. Vi får se hvor dette ender. Jeg er blitt svært ydmyk for markedet; men LNG er booming om dagen. Her er en FT-sak om de australske FSRU-prosjektene: https://www.ft.com/content/912a7de8-fdc3-11e8-aebf-99e208d3e521
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare

Fra Pareto i dag:
Höegh LNG – Another step closer to contract award at Port Kembla
In a statement this morning, AIE announces that it has awarded contracts to build the wharf facility and pipeline to a JV of two construction companies
This follows the permission granted from the New South Wales Government in April, and last month’s initial gas sale contract to EnergyAustralia
Construction is expected to commence immediately after the FID, which still is only expected to be “later this year”
The plans for the Port Kembla project are consequently becoming more and more developed, with Höegh LNG also in final contract negotiations. We expect this award to materialize with start-up either late 2020 or early 2021
Meanwhile, there appears to be little news around the second Australian project in Victoria, where we await environmental permits from the Government – and understand that there is significant local resistance
Redigert 20.01.2021 kl 18:46 Du må logge inn for å svare