Dette kaset bør være interessant på sikt


Brabank har etter fusjonen og ytterligere kapitalisering gjennom tegning av aksjer til kurs 1,9 solid kapitaldekning. Banken ser for meg ut til å være rigget for god vekst fremover, og bør kunne øke inntjeningen bra fremover. Noe andre som har synspunkter her?