DNO - P/E = 6,3, gitt kurs 14,1 - betydelig oppside, 20+


Revidert etter inspill fra noen.

P/E = Price/Earnings = FOR DNO

DNO dundret nedover i dag også.

DNO har nå en P/E på 6,3.

Utregning:
- Pris på selskapet rundt 15,27 mrd. kr - gitt dagens kurs.
- Earnings fra Q2-rapporten: Net profit/-loss 68.0 USD, ganger en med 4 like kvartaler og kr/USD på 8,9 kr. får en 2,42 mrd.

P/E = 15,27 / 2,42 = 6,3

En P/E på 6,3 innebærer at DNO bør tjene inn en investering i løpet av 6 år. Det er kort tidshorisont. I banken tar tilsvarende 100 år med en rente på 1%.

En så lav P/E tilsier også lave forventninger, til vekst, brønner som testes - som Bashiqa, brønner som bores på sokkelen og forhold rundt selskapet, som oljepris. Og det kan også indikere at markedet mener at risikoen er stor.


P/E TIL SAMMENLIGNBARE SELSKAPER

Mens DNO kollapser på jo-jo børsen OSE så er Gulf Keystone i dag i null. Misforholdet bare øker.

Til sammenligning har Gulf Keystone en P/E på 8.56.
Kilde: https://www.lse.co.uk/SharePrice.asp?shareprice=GKP&share=Gulf-Keystone-Petroleum

Gulf Keystone har etter min vurdering høyere risiko siden:
- De har kun ett felt i Kurdistan, som øker landrisikoen, de er helt avhengige av betalinger fra KRG.
- De tåler vel dårligere en lavere pris pga. økte løftekostander og lavere pris pga. tyngre olje.
- De har mindre risiko på oppsiden med ett felt, ingen letevirksomhet.

Likevel verdsettes DNO som scorer bedre på alle disse risikoparamtrene langt dårligere enn Gulf Keystone. Ikke til å tro.
Forklaringen mange gir på lav pris på DNO om Kurdistan-eksponeringen står derfor ikke til troendes. Det er bare tull. Og mens DNO har redusert denne risikoen med kjøpet av Faroe Petroleum, så har kursen bare rast nedover. Det burde om hypotesen om Kurdistan eksponeringen holdt, vært motsatt.

Dersom DNO skulle hatt tilsvarende P/E burde kursen vært opp til 20,7 kr. Det er bare en oppside fra dagens kurs i DNO på nesten 50 %.

Hvordan forklarer styreformannen og dere andre dette ekstreme misforholdet på prising?

Egentlig burde en også raskt sett på reservene og hvordan de prises, men det gidder jeg ikke, da DNO er erkekonservative.

KONKLUSJON
DNO er lavt verdsatt. Risiko knyttet til Kurdistan virksomheten tilsier ikke dette, og det er noe annet som gir lav kurs. Min vurdering er - tilliten til ledelsen, svak informasjon, svake grep for å få fram verdiene (Gulf Keystone gir nå både utbytte og kjøper tilbake aksjer) og ikke minst notering kun på jo-jo børsen DNO som gir økte svingninger, høyere risikopremie, lavere kurs og også økte kapitalkostnader. En oppegående ledelse ville notert i USA, også.

I går har styreformannen bidratt med intetsigende prat om Exxon-andeler, noe som kan ha manet fram et nytt emisjonsspøkelse, som på jo-jo børsen raserer kurser.
Hva er det egentlig han prøver å lire av seg med dette, annet enn usikkerhet: – "Det er en stor pakke. Det er attraktive kontantskapende eiendeler. Og vi vil se reaksjonen fra markedet når Norge kommer tilbake fra sommerferie, sier han til E24 etter presentasjonen av selskapets kvartalsresultater onsdag."
Hadde DNO hatt forstand, så hadde de bedt om å få lese intervjuet etterpå og sett om det ga mening. Det gjør ikke det. Hvordan skal markedet reagere på dette? På DNOs kurs, på Exxons eller på pris DNO kan få i en book-building av egenkapital og/eller obligasjonslån. Større tøvprat, er det lenge siden jeg har sett. Nedgang i dag på 5 % var kanskje resultatet, mens USA fortsetter opp, opp, opp, så er det nedenom og hjem for DNO.
Klippet fra: https://e24.no/boers-og-finans/dno/dno-sjefen-om-exxons-norske-feltandeler-attraktive-eiendeler/24666686

DNOs ledelse bidrar nå til usikkerhet og saftig kursnedgang, og selvfølgelig til fint lite som kan få fram de store verdiene som ligger i selskapet.
Det er av sine egne en skal ha det.

Når alt dette er sagt, så har jeg vanskelig for å se at "Lederen" vil la seg vanne ut. Det synes som målet hele veien - full, total og absolutt kontroll, med minst mulig egne penger. Da kan også verdier flyttes på. Jeg kan ikke se hvor han - og RAKP - skal kunne hoste opp masse penger fra.

Jeg tror derfor ikke på emisjon. Men markedet synes å frykte noe annet. Og det KAN forklare kursnedgangen i dag.
Ingen investerer i et selskap hvor emisjonen kan komme - i morgen. Og gi billigere pris.

Ikke engang tilbakekjøp klarer DNO. Det fremstår som om de ønsker seg lav kurs, og får det. Slik tilfellet har vært i årevis.

DNO burde minst stått i 20,1 kr om prisingen til Gulf Keystone skulle vært lagt til grunn. men står i 14,1
Med en P/E på 10, som ikke er uvanlig i andre selskaper, så skulle DNO stått i 24,2 kr.
Oppsiden er derfor stor, men det spørs om vi får vår del i den, eller om det skal omfordeles.

Ønsker alle god sommer,


Redigert 01.08.2019 kl 19:07 Du må logge inn for å svare
oto1
01.08.2019 kl 18:43 10762

PaleRider

Som vanlig så klarer du ikke å regne skikkelig når du skal argumentere for noe.

I et tidligere innlegg så klagde du på den lave P/E som var 5,4.
Nå klager du på P/E på 5,8.

DNO har 1083 mill aksjer.
68 mill usd i overskudd x 4 = usdm 272 x 8,9 = NOK 2,42 mrd.

Pris på selskapet (basert på kurs 14,10) = 14,10 * 1,083 = 15,27 mrd

15,27 / 2,42 = P/E 6,3

Nå kommer jo earnings litt ut på oljepris, så mer korrekt blir det kanskje å se dette over litt lengre tid, f. eks første halvår?
I alle fall siden oljeprisen nå er et sted mellom 1Q og 2Q.

I første halvår tjente DNO usd 119 mill. Noe som med samme dollarkurs gir 1,06 mrd NOK
Ganger vi det med 2 så får vi Earnings på 2,12 mrd, og da en P/E på 15,27 / 2,12 = 7,2

Så igjen er det "noen" som sier til deg at P/E er ikke på 5 tallet, men på 7 tallet.
Har null håp om at du tror på meg denne gangen heller.

Det er uansett lavere enn GKP, så konklusjonen din må jo da være at man heller kjøper DNO enn GKP.
Der er jeg helt enig, og det er akkurat det jeg gjør.

God sommer
PaleRider
01.08.2019 kl 19:02 10717

Jeg hadde glemt at DNO hadde litt flere aksjer - 83 mill til.
Det er snakk om små forskjeller. Nyanser.
Hva oljeprisen blir i Q3 og Q4 vet ingen, så det kan godt være at Q2-tallene blir riktigere. Produksjonsavmatning i USA kan tilsi så. Samtidig så må kanskje DNO gjøre færre "adjustments" i Q3 og Q4, og det kommer kanskje noen fat til rundt om kring.

Konklusjonen er derfor fortsatt:
- DNO er lavt priset relativt til underliggende verdier, en fair pris tilsier 24 kr.
- DNO er lavt priset relativt til sammenlignbare selskaper, med langt større og ensrettet risiko mot Kurdistan og betalinger derifra. En markedspris basert på dette tilsier 20 kr. +
- DNO er enda mer underpriset når en legger til oppsiden, bl.a. mener noen at DNO har gjort to funn på Bashiqa av uant mengde, men det at de fortsatt tester testen til testen tilsier at det er noe - kanskje også forventet drivverdig. En fair pris tilsier vel godt over 25 kr. Har PAS rett i sin gamle vurdering og Bashiqa utgjør 30 % av DNO så snakker vi 7,2 kr. til Så da er vi over 30 kr.

Så spørs det om vi er her den dagen verdien kommer fram, om markedet går ad skogen eller om vi får frafordelt våre verdier med utvannende emisjoner, handler som omfordeler verdier eller noe annet Lederen kan finne på.

God sommer,
oto1
01.08.2019 kl 19:19 10656

Enig i det meste bortsett fra at man skal være overfladisk med ørene.

20 øre i forskjell per aksje i inntjening blir 2 kr på kursen når man ganger det med 10.

Liten kommentar til Baeshiqa
Underforstått synes jeg som du tviler på at har rett når jeg mener DNO har gjort 2 funn?
Eller lurer du på hvorfor jeg mener det?

Svaret er ganske enkelt:
Når man borer så tar man kjerneprøver av reservoiret man borer gjennom.
Disse prøvene blir så analysert.

De viser om det er olje/gass der eller ikke.

Og man tester ikke et reservoir der det ikke er spor av hverken olje eller gass (evt at det bare er vann).

Så DNO har funnet olje / gass på både B1 og B2 brønnene.
Tester vil vise om det er drivverdig, altså om oljen strømmer til overflaten eller ikke, og det kan variere.
På Erbil er det 2 mrd fat olje i bakken, men DNo får den ikke opp, selv etter mange år med prøving og feiling.

Det kan være tungolje på Baeshiqa og, særlig i det grunneste laget (B1).

Når det er sagt så vet selvsagt DNO MYE mer enn det de har fortalt.
De har tross alt drevet og testet Baeshiqa 1 en god stund før de boret B2, og trolig en god stund mens de boret B2 og.

Så glem tåkepraten.
Den skyldes munnkurv om funn, som igjen skyldes at Beshiqa ligger i omstridt område der både Baghdad og KRG mener de har rett til å styre.
De forhandler nå, og et storfunn på Baeshiqa vil bare komplisere de forhandlingene.

KRG og Baghdad kommer til å få mer enn nok tid til å krangle om oljen senere.
oto1
01.08.2019 kl 19:43 10588

Kan legge til at det er neppe de store overraskelsene i geologien.

DNO har boret ca 70 brønner i Kurdistan, og har trolig støtt på det meste.
Og som ikke det er nok trenger man ikke gå så veldig langt fra Baeshiqa for å finne ut hva man kan forvente.

Oryx sin Hawler lisens : http://prntscr.com/on3q8z
Jallaballa
01.08.2019 kl 20:18 10518


Hvor mye har de 22% som vi fikk av KRG i Tawke lisensen, betalt ned på de 1,1 mrd. de skyldte oss ?.
oto1
01.08.2019 kl 21:02 10433

Jallaballa

I tillegg til den økte eierandelen (fra 55 til 75%) så får DNO 3% av brutto Tawke salg. dette skal foregå over 5 år.

Mitt regneark går bare ut 2020, så det fortsetter i ca 1,5 år til.

Basert på oljepris på 63 resten av året og hele 2020 så estimerer jeg at denne bruttobetalingen totalt utgjør usd 270 mill.
Det er altså for 3,5 år.
Forutsetter vi noe tilsvarende i et og halvt år til vil de 3% utgjøre ca usdm 386 totalt. Det forutsetter at DNO klarer å opprettholde produksjonen rundt 130k fat/d og altså en oljepris på 63 ut juli 2022.

I tillegg til de 3% så fikk altså DNO økt sin eierandel fra 55% til 75%. Det er en økning på 36,6%, og betyr altså at DNO's inntekter månedlig fra Kurdistan er 36,6% høyere enn de ellers ville vært.
Dette er det ingen tidsbegrensning på annet enn lisensutløp.
Siden august 2017 så har DNO motatt / vil motta ca 2,032 mrd USD (allerede mottatt og estimert ut 2020).
36,6% av det er altså som følge av avtalen, og det utgjør usdm 743

DNO ble vel også fristilt fra en fremtidig forpliktelse på noe vannanlegg, og om jeg husker rett utgjorde det ca usdm 150.

Så ved utløp av 2020 (juli 2022 for de 3%), så har DNO mottatt totalt ca 1,28 mrd usd.
(Gjelda var 1,1 mrd USD).

Så de har ikke mottatt alt enda, men ved utløp av neste år så er gjelda tilbakebetalt, dog uten renter.
Men de får altså ytterligere 1,5 år med 3%, og 36,6% økning av Tawke inntektene i lisensens levetid.

Om det utgjør usdm 743 på 3,5 år, så kan du gange det med omtrent 3 så får du de neste 10 årene i tillegg.
En god deal.

Edit: Her må jeg nok korrigere meg selv.
En god del av inntektene DNO får fra kurdistan er cost oil, og dette ville de fått uansett avtale eller ikke.
Så de må selvsagt trekkes fra.
Eksakt hvor mye DNO har i cost oil vet jeg ikke, men et rimelig anslag er ca usdm 20 mill i 2017/2018, og usd 30 mill i 2019/2020 per mnd.
Så da må jeg trekke fra usd 100 mill i 2017 (5xusd 20 mill), usdm 240 i 2018 (12 x 20) og til sammen 720 mill for 2019 og 2020.
Av de estimerte usd 2,043 mrd, så vil cost oil da utgjøre 1,06 mrd USD.
Profit oil blir da usdm 980, og 36,6% av det usd 360 mill.
Så ved utløp av 2020 så vil DNO ha mottatt usdm 150 + usdm 270 (3%) + usdm 360 = usdm 780.

Da går det nok fortsatt et par år før lånet er tilbakebetalt og DNO begynner å få betalt renter.
Likevel: God deal.

Edit: Skal jeg redigere meg selv enda en gang så er det nok et interessant moment: USD/NOK

Mye av KRG's gjeld til DNO ble til i tidlig fase med boringer, CPF, rør, seismikk etc, uten at produksjonen ble nevneverdig betalt.
I perioden fra 2006 til 2014 var USD/NOK ca 6 kr. http://prntscr.com/on598y
Så 1 mrd i gjeld opptatt i den perioden utgjorde ca 6 mrd NOK.
Nå får vi, i alle fall så lenge det varer, betalt tilbake med en dollarkurs rundt 8,50
Så for oss nordmenn så har vi lånt ut 6 mrd nok, og får tilbake 8,5 mrd NOK + trolig det doble i "renter".
En god deal ble litt bedre :)
Redigert 01.08.2019 kl 21:46 Du må logge inn for å svare
Jallaballa
01.08.2019 kl 22:32 10254

Oto

Javel.. det stemmer at DNO ble fritatt for en «servicekostnad» på 3 % og at det var enn vannavtale på USD 150 mil.

Faktorer som produksjonsvolum og dollarkurs vet ingen av oss hvordan blir i fremtiden.

Jeg syntes du er i overkant når det gjelder hvor mye vi har fått, med tanke på Tawke isolert sett og declinen og kostnaden for å holde produksjonen oppe.

Poenget mitt var at Denne dealen, som du mener er veldig bra, føyer seg inn i rekken av forhold rundt Bijan, som påvirker investorenes tillit til selskapet. Jeg tror også at markedet sitter litt på vent, med tanke på satsing i Nordsjøen (kjøp av Exxon lisenser). Som du selv skriver, så har vi boret mer enn 70 hull. Markedet syntes også det er rart at man med den erfaringen ikke finner noen elefant på Peshkabir, og at det ikke sies noe om forekomster på Besheqa (eller hva det heter haha).. men det stemmer, som du skriver at det er mellom Bagdad og KRG vedrørende rettigheter til drift i området.

I tillegg til at det er mye tåke rundt Bijan og DNO, tror jeg (igjen som deg) at Bijan tenker på fremtiden og at pensjonen hans, skal komme fra RAK. Det er også noe folk tenker litt på.

Når det gjelder manipulasjon, så er det likt med de fleste andre aksjer på OBX, så det må vi bare tolke etter beste evne.

Det er mao. mange faktorer som spiller inn på hvorfor kursen for mange (meg selv også) er skuffet over kursen. Jeg har fått tradet litt selv også, selv om jeg ikke har tatt noen store skanser, så da får vi bare krysse fingrene og håpe det kommer produksjonsøkninger, som forsvarer satsing i Nordsjøen og at det igjen vil få frem verdiene i selskapet.

Hva sier hausera med oljeprisen og Dno kursen i morgen....langt ned på 13 tallet eller kanskje 12? Stol aldri på hva analytikere sier om kursmål! Se hva Omdal sa 40kr og Dnb hadde 30kr for noen år siden.. jeg kan jo dette bedre en de selvutnevnte expertene ))
oto1
01.08.2019 kl 22:46 10206

Jallaballa

DNO ble ikke fritatt for noen servicekostnad på 3%
DNO får 3% av bruttosalget på Tawke.
Mer detaljer kan du finne her: https://newsweb.oslobors.no/message/433411

Jeg kan ikke hjelpe for at du på forhånd har bestemt deg for at dette var en dårlig deal.
Jeg kan bare opplyse deg om fakta, det er det du etterspør.

Jeg er ikke i overkant av hvor mye vi har fått.
Jeg er faktisk litt i underkant da jeg enda ikke har justert regnearket med 2Q inntektene fra Kurdistan som kom inn usd 8 mill over mitt estimat.
Og dermed har jeg heller ikke justert regnearket mitt med de økte inntektene DNO kommer til å få grunnet økningen i investeringer.
Det som er usikkert er jo selvsagt oljepris og produksjon ut 2020, forutsetningene har jeg skrevet.

Bijan var helt klar på når avtalen ble inngått at dette er et lite veddemål på oljepris og produksjon.
Hva alternativet var vet jeg ikke. KRG ville hatt store problemer med å cashe ut gjelda.
Men jeg ville gått for denne dealen hver gang kontra cash utbetaling, og at markedet er skeptisk kan ikke jeg hjelpe for.
Markedet kommer sikkert til å være skeptisk inntil DNO sitter med 20 mrd NOK i cash på bok.

Selvsagt skal Bijan sin pensjon komme fra RAK. Det er der han har aksjer.
Så på et eller annet tidspunkt kommer RAK til å selge sine DNO aksjer og betale ut til aksjonærene der.
Og Bijan har allerede begynt en strategi på exit ved at RAK bruker utbyttepenger fra DNO og Mundoil til å redusere antall aksjer.
Dermed så vil Bijan få enda mer når DNO aksjene selges.
Men han kan jo holde på i noen år til enda.
.
Redigert 01.08.2019 kl 23:08 Du må logge inn for å svare
oto1
01.08.2019 kl 22:50 10191

Steve

DNO aksjonærene ligger i forkant av oljepris.
Derfor DNO falt i dag.
Har ikke du som ekspert skjønt det?

Hvis DNO stiger i morgen så kan du forvente en oppgang igjen i oljeprisen.

Det er altså oljeprisen som følger DNO kursen, og slett ikke omvendt.
Anywhere
01.08.2019 kl 23:03 10152

Trøbbelet med deg SteveP, er at du ALLTID gjetter nedover. Du har justert deg til å gjette 13, men for et par år siden gjettet du 4 da aksjen lå på 6....det må jo bli rett for deg også iblandt. Utfordringen er at aldri gjør som munnen din preker...
Anywhere
02.08.2019 kl 09:01 9866

En effekt av at oljeprisen holdes edruelig, og viser noe av sin sårbarhet, er at kravene som en del amerikanske skiferoljeprodusenter nå står overfor blir stadig vanskeligere å gjennomføre. Investorer krever avkastning og retur av kaptial, men marginalpriser på mange felt like over utviklingskost gjør at de billige pengene som er mottatt er trøblete å få tilbake. Investering for å opprettholde produksjon er ikke det investorer er klar for lenger, de vil ha pengestrøm, og mange må kutte videre utvikling for å forsøke å tilfredsstille dette. Det kan fort blir en meget ugrei spiral, som setter oljeprisen under press oppover igjen da produksjon kan se ut til å bortfalle. Renter på null er nesten en betingelse for å tilføre arbeidskapital på mange felt, og det går ikke i lengden.

DNO er tross alt greit plassert på kostsiden og av dem som kan tåle lavest oljepris. Noe nedtrukket oljepris gir ikke rare endringer på en allerede lav P/E. Men det er klart at andre kjøp kan bli mer mulige...
Aventura
02.08.2019 kl 09:10 9814

Kan vara värt att poängtera att i tråden diskuteras forward P/E (prognosticerad P/E)
Där blir utfallet lite hur man räknar och tror.

Standard P/E baseras på 12 mån bakåt i tiden.
tedvard
02.08.2019 kl 09:23 9753

Slappna av lite nu!
Det kan vara så enkelt som att en stor post skall omsättas. Man väntade in en bra rapport innan försäljningen startade.
Vi har ju svårt att se vem som säljer intradag så vi får väl vänta in sammanställning på detta.
Tror på en vändning i närtid.
ruda
02.08.2019 kl 09:25 9742

Så lenge oljeprisen holder seg over 60, tjener DNO penger i bøtter og spann. Tror ikke det er lenge før vi ser NOK 20

Arctic Secureties mener DNB er et attraktiv kjøp

Tidligere denne uken meldte DNO om et resultat etter skatt på 68 millioner dollar i andre kvartal 2019, mot 42,5 millioner dollar i samme periode året før. Resultat etter skatt var ventet til 67 millioner dollar.
Driftsresultatet (ebit) ble 99,4 millioner dollar, mot 51,2 millioner dollar året før. Driftsresultatet var ventet til 80 millioner dollar.
Omsetningen beløp seg til 265,7 millioner dollar, sammenlignet med 147,0 millioner dollar i andre kvartal 2018. Konsensus lå inne med en forventning på 270 millioner dollar.
Meglerforetaket Arctic Securities sier i en oppdatering fredag at DNO leverte som ventet og at aksjen virker attraktivt priset.
«DNO rapporterte bedre tall enn ventet på onsdag der ebitda kom inn seks prosent over forventningene. Slik vi ser det fremstår et kjøp av DNO-aksjen på 14 kroner som en svært attraktiv deal. Verdijustert egenkapital (NAV) basert på forwardkurven utgjør om lag 18 kroner per aksje og vi estimerer at selskapet vil levere en free cash flow-yield på 16-17 prosent for 2020-2024 også med en oljepris på 65 dollar», skriver Arctic.
DNO sa også denne uken at de vil starte riggløs testing av Baeshiqa 2-brønnen på Baeshiqa-lisensen i andre del av august.
Arctic skriver at boringen av Baeshiqa ikke er reflektert i estimatene i særlig grad.
Meglerhuset opprettholder en kjøpsanbefaling på DNO-aksjen. Basert på en "core NAV" på 21 kroner pluss 50 prosent av "non-core NAV" på fire kroner, kommer Arctic frem til et kursmål på 23 kroner for oljeselskapet.
DNO faller 3,95 prosent til 13,625 kroner på Oslo Børs fredag

Det store verdsettelsesrabatten i DNO vil neppe vare evig
DNO er kanskje den oljeaksjen som kan stige mest ved et passe stort oljefunn i Nordsjøen.

Denne artikkelen kan de som abonnerer på E24 lese i dagens utgave.

DNO raser videre ned. Nye 4 % ned i dag. Til et nivå som ikke gjenspeiler verdiene - i det hele tatt. P/E er nå 6,1 og blir stadig lavere.

Mens DNO total kollapser så er utviklingen i selskaper som bare har virksomhet og dermed også langt mer risiko i Kurdistan langt bedre:
- Gulf Keystone er kun ned 1,7 %. Og har stort sett vært i null siste uka.
- Shamaran er kun ned 1,4 %, og har vel vært i pluss siste uka.

Den største forskjellen på disse aksjene og DNO er at DNO er notert på jo-jo børsen med ekstreme svingninger.

Mens dette skjer, og det billigste DNO nok kan kjøpe er tilgjengelig med et tastestrykk - egne aksjer - så viderefører de sin totale og absolutte handlingslammelse.

Shortere, roboter og algoritmene har fritt spillerom til å rasere kursen. En kurs som er ekstremt viktig om DNO skal kjøpe noe med egne aksjer. Enten ved trykking av nye, eller ved å bruke egne aksjer som en del av et oppgjør.

Til innlegget om bruk av tall, vedkommende uttrykker seg vel slik at den skal forstå at en bør bruke siste år.
Det er ikke hensiktsmessig for DNO. Tallene vil da ikke inkludere produksjon fra Norsk og UK-sektor. Da er det riktigere å bruke de siste tall.


Jeg tok en lynrask titt på Shamaran.
De har ikke engang overskudd, og går med tap i henhold til siste rapport fra mars 19. Det er noe de har gjort de siste år.
"Basic and diluted net (loss) / inc. in $ per share (0.004)"¨
Kilde: https://www.shamaranpetroleum.com/site/assets/files/81953/2019-q1.pdf
Aventura
02.08.2019 kl 15:04 9230

Det är inte så att jag säger att det är fel att använda Forward P/E.
Bara att bil heter bil, och cykel heter cykel. Skriver man bara P/E så är det trailing (standard) P/E som heter så.

Greit nok. Det gir imidlertid et mer misvisende bilde å se på tall som er mindre representative.
Jeg valgte derfor siste kvartal, selv om det nok ikke blir det samme fremover pga. endringer i produksjon, oljepris etc.
Jeg synes imidlertid det er best guess, om en ikke skal lage et helt eget oppsett.
Det ser jeg ikke noe behov for da jeg ikke er så opptatt av om DNO bør være verdt 25 eller 26,9 mrd. kr.
Det holder for meg å se at oppsiden er veldig stor, større enn alternativene og at risikoen er akseptabel. Bortsett fra ledelses risikoen, som egentlig ikke er det.

At RAKP har stilt seg slik at de kun kan kjøpe aksjer, på en treig steinalder måte (book-building, ikke over børs) og ikke kan handle raskt og opportunistisk, det skyldes vel en manns avgjørelser. Så langt er tapet på tilbakekjøpt aksjer stort. RAKP er fra 18 til rundt 12 kr. på få mnd. Oppsiden dit er nå bare 50 %. Å stille seg i en slik situasjon, at en ikke kan benytte mulighetene er bare - svakt.

Så er det imidlertid sånn at ledelsen tilsynelatende har vært opptatt av at kursen gjenspeiler verdiene. Heller det motsatte. Det synes som om de ikke ønsker høy kurs, men heller en lav.

Ledelsen svikter totalt med å synliggjøre verdiene - og har gjort det i årevis. I all sin tid. De kunne ansatt en kommunikativ CEO og også en IR, og gitt dem friere tøyler. Men noen vil bare ikke gi fra seg makt. Det betaler aksjonærene for ved en svak kurs relativ til verdiene og ekstreme svingninger - helt uten rot i fundamentale underliggende forhold.

Hvis målet er å sulte ut aksjonærene, også i RAKP, så lykkes dem kanskje. Men da har de totalt missforstått sin rolle i et børsnotert selskap. Hvor aksjonærene skal dele på både risiko og profitt. Og hvor ledelsens viktigste oppgaver er å skape verdier og synliggjøre dem. Ikke forfordele noen.
Redigert 02.08.2019 kl 15:25 Du må logge inn for å svare
Anywhere
02.08.2019 kl 15:48 9123

Volumet er økende mot slutten av dagen i DNO, og aksjen trekker også på dette opp fra 13,6 til 14. Mao en tradingmessig positiv volumbalanse i aksjen.
Tradisjonelt synes jeg vi har vært vitne til at aksjen skal trades ned etter resultater svært ofte, men at det også samtidig er historisk gode kjøpsanledninger 2-3 dager etter resultat. Ofte har aksjen gjort rekyl, og analytikermessig er det et temmelig samstemt kor som mener at det samme bør skje igjen.
Tipper noen klarer å snappe noe mer sannsynlighet rundt Beashiqa snart. Arctic er temmlig klar for å ta opp sannsynligheten og å prise noe av den så smått inn. Det samme med Pareto.
oto1
02.08.2019 kl 15:49 9111

PR

Det er ingen som blir forfordelt noen steder.
Få nå det inn i knollen.

At det er steinalder regler i UK er nå så, men de har sine børsregler som vi har våre.
Det var ganske spesielle regler når DNO skulle kjøpe Faroe og. Så kan man mene ditt og datt om det, men reglene er laget slik fordi man i UK skal beskytte småinvestorene.

Hvis du mener Bijan betaler for mye for RAKP aksjene så står du fritt til å kjøpe på børs og selge de "dyrt" til han.
Den som det går mest ut over når RAKP kjøper "dyrt" er Bijan selv som største aksjonær der.

Begge ganger RAKP har kjøp aksjer så har DNO kursen vært høyere, og da er "dyrt" likevel billig all den tid kursen i RAKP egentlig bør være ca 1,5 x DNO.

Så får vi se hva selgerne forlanger neste gang.
Jeg tror det kan bli første gang på lenge at RAKP faktisk blir omsatt høyere enn DNO.
Vi får se.
Jeg tror jeg går for 18 for mine i alle fall.

DNO-aksjonærne ble frafordelt den gangen Lederen kom drassende med RAKP-assets. Gull (DNO-aksjer) ble tvangsbyttet med RAKP (rask). Mens det var lite informasjon om bommen på Saleh. Fordeling har skjedd, og kan skje.

Hadde Lederen villet, så kunne nok en notert RAKP som DNO. Og dermed også kunnet handle etter de samme reglene, også tilbakekjøp. At dem betaler dyrt og ikke kan handle når markedet er på brannsalg, er bare svakt.

Jeg skal tenke på RAKP-aksjer, men har lite igjen å kjøpe for. Og det er også risiko med dette selskapet.

Så henter DNO seg litt inn. Er det tilbakekjøp, eller bare shortere som høster stor fortjeneste etter de siste dagers totalkollaps.
RAKP fortsetter derimot totalkollapsen. Noen selger ned kursen. Det har noen gjort siden 18-tallet.
Det er rart flere mener noe helt annet enn noen og kaster kortene billigst mulig.

Ønsker alle god sommer,
Redigert 02.08.2019 kl 16:11 Du må logge inn for å svare

Tragisk aksje. Noen store som selger seg ut?
oto1
02.08.2019 kl 16:30 9006

PR

Det er i dette tilfellet ikke hvor aksjene er notert, men hvor selskapet er registrert som betyr noe.

RAKP er notert på Oslo Børs som DNO.

At RAK skal flytte land fordi du mener det skjer nok neppe.

Jeg gidder ikke dette mer.

Andersen. Tragisk om en skal selge nå, men ikke om en skal kjøpe. Se på DNO sin økonomi, så skjønner du at her selges gull til prisen av gråstein, og er det ikke akkurat slike selskaper en skal jakte på?
rockpus
02.08.2019 kl 18:49 8782

Greit at man kan kjøpe gull til prisen av gråstein. Men hva hjelper det dersom man aldri oppnår gullpris?
rockpus
02.08.2019 kl 19:51 8698

Det svinger i alle fall godt når man er DNO aksjonær. På to dager har verdien av mine aksjer falt med rundt 300 000 kr..

Vad alla klagar! Dno gick ner idag ja! Inte konstigt eftersom allt gick ner! Vad tror ni efter ett Tweet från Donald oC olja ner 5% på natten och osäkerheten som följer. Olja var stark tillbaka ett tag men avsluta minst sagt oroligt. Se på BWO fin vecka med uppgång blåst väck på en natt. God helg! Varför inte använda möjligheten till köpa mer? Lite varje gång den dippar... eller ligger ni all in? Därför ni skvätter så mycket.
03.08.2019 kl 01:45 8430

En stor andel her inne er tradere og de klager hver gang noe ikke går slik de ønsker, og tror at jo mer de klager jo mer sannsynlig er det at kursen stiger.

Når olje faller så brått som i går, sier det seg selv at DNO også faller. Det er liksom det de produserer og lever av, så får undervurdert/underpriset bli hentet inn den dagen oljeprisen snur opp.
Redigert 03.08.2019 kl 01:49 Du må logge inn for å svare
oto1
03.08.2019 kl 13:00 8198

Aventura

Diskusjonen angående P/E har utgangspunkt i en annen tråd fra PR.
Der refererte han til DnB som har en oversikt som viser at DNO har den laveste P/E av alle selskaper på OSEBX.

Den tar igjen utgangspunkt i estimater fra flere meglerhus, basert på estimat på inntjening i 2019 og 2020.
Der fikk da DNO en P/E på 5,4 i 2019 og synkende til 4,7 i 2020.
DnB hedde forøvrig selv 5,2 basert på 2019e.

Så her har det hele tiden vært snakk om forward P/E i denne diskusjonen, selv om det ikke helt har vært spesifisert.

Mitt argument i denne diskusjonen er at analytikerne tar feil, og at reell P/E for 2019 kommer inn på 7 tallet.
Og det står jeg på.

2020 kan bli en god del lavere med gassinjeksjon på Tawke, fjerning av det som ser ut til å være overflatebegrensninger på Peshkabir, og forhåpentligvis Baeshiqa i testproduksjon.
Får vi i tillegg 20_30 k fat ekstra i NCS produksjon, så kan P/E for 2020 bli godt under 5, men det får jeg komme tilbake til ved en senere anledning.
Aventura
03.08.2019 kl 15:38 8059

Du följer ju DNO tätt inpå så det kan säkert vara rimligt. Då finns det ett intervall på 5-7. Lågt är det. Bättre att lägga förväntningarna lite i underkant. Får vi hoppas att fler ser det så.

Sakset fra E24:
Det store verdsettelsesrabatten i DNO vil neppe vare evig
DNO er kanskje den oljeaksjen som kan stige mest ved et passe stort oljefunn i Nordsjøen.
Av: Johann D. Sundberg
Publisert: 02.08.2019 Oppdatert: 02.08.2019Sett i forhold til DNOs oljereserver og løpende inntjening, er aksjen lavere priset enn andre oljeaksjer. På dagens aksjekurs er kurs/fortjenesteforhold på lave 5,4 sammenlignet med gjennomsnittet analytikernes forventninger om årets overskudd. Mot 2020-estimatet er forholdstallet 4,73.
Det er et veldig godt argument for at DNO bør verdsettes lavere enn andre oljeaksjer. Det er at en stor del av selskapets reserver og produksjon ligger i Kurdistan hvor det åpenbart er en langt høyere politisk risiko enn i Nordsjøen. Men DNO er ikke lenger kun Kurdistan. Gjennom oppkjøpet av Faroe Petroleum har DNO gjort at 17 prosent av sin totale produksjon er i Nordsjøen. Med på kjøpet av Faroe var også felt under utbygging og funn som gjør det sannsynlig at produksjonen i Nordsjøen kan øke.
Les også:
DNO-sjefen om Exxons norske feltandeler: – Attraktive eiendeler
På egen kjøl har DNO også bygget opp en betydelig lisensportefølje. Denne ble vesentlig utvidet ved oppkjøpet av Faroe. I løpet av 2019 blir det gjennomført 10 lete- og avgrensningsboringer. Så langt har imidlertid det store funnet uteblitt. I skrivende stund er DNO involvert i en aktiv leteboring, ifølge Oljedirektoratets fakta-app.
Poenget er at DNOs leteprogram, målt i antall boringer, ikke er så veldig mye mindre enn for eksempel det langt høyere verdsatte Aker BP. Det gjør det rimelig å anta at DNO-aksjen har et vesentlig større potensial for kursoppgang ved et passe stort oljefunn enn Aker BP, og for så vidt også andre oljeaksjer.
Les også:
DNO-sjefen om Exxons norske feltandeler: – Attraktive eiendeler
Det store flertallet av analytikere som følger DNO anbefaler kjøp av aksjen. De fleste opererer med et kursmål på 20 kroner, og drøyt det. I tillegg var resultatet for første halvår, som ble lagt frem sist onsdag, noe bedre enn hva analytikerne ventet på forhånd. Da er det faktisk litt rart at DNO-aksjen forblir under 14 kroner.
Nå er letevirksomhet en temmelig risikabel affære. Det kan gå langt mellom funnene. Men den betydelige lisensporteføljen DNO sitter på, er det ganske rimelig å forvente at det vil bli gjort et og annet drivverdig funn. Og for hvert funn vil argumentet for at DNO skal prises lavere enn andre oljeselskaper svekkes. Treffer de på et virkelig stort oljefunn vil DNO skifte karakter nesten over natten.
DNO er kanskje den oljeaksjen som kan stige mest, om de finner olje i Nordsjøen. Når aksjen i tillegg er svært lavt priset i forhold til løpende inntjening, fremstår den som den kanskje mest attraktive oljeaksjen.

Mye diskusjon rundt P/E og ledelsen sin evne til å informere. Har sett på caset DNO, men sliter med å finne info om norske assets.
Noen eksempler på mangelfull info:

Brasse-feltet - når er det planlagt at PUD skal leveres (eneste info er Oljedirektoratet som sier senest 20.02.2020). Brasse feltet anslås til å ha mellom 56 og 92 mill oljeekvivalenter. Nok olje til å kjøre DNO-kursen over 20 kr alene. Hvorfor ikke børsmeldt?
Snadder Outer Outer - hva sier DNO selv om funnet (må lese hos Equinor for å finne info). Hvorfor ikke børsmeldt?
Oda-feltet med Spirit som operatør starter produksjon i mars 2019. Hvor stor er produksjonen? Hvorfor børsmelder ikke DNO oppstart?
Jotun-feltet er planlagt å forlenge levetiden på - hva innebærer det for andelen DNO eier?
Enoch-feltet er på slutten av sin produksjon. Hva planlegger DNO og operatører av feltet?
Marulk ser ut som et passe stort funn. Hvorfor melder ikke DNO om feltet og sin andel av produksjonen?

For å synliggjøre verdiene må DNO starte med å informere. Jeg mener at selskapet ikke oppfyller informasjonsplikten jfr punktene jeg nevner ovenfor. Bare å sjekke informasjonen som Equinor, AkerbP eller andre legger ut om funn, tørre brønner og planer for utbygging.
Kjøpte en mindre post fredag 2. august i DNO. Med en oljepris over 60 dollar er aksjen en god investering, men skjønner at enkelte etterspør mer info.
Ka'l
05.08.2019 kl 10:08 7214

Det er nok en grunn for at Bijan ikke vil at DNO ikke skal komme med all slik info. Gjett hvorfor?
Vi kan jo også spørre om hvorfor ikke Børsstyret gir DNO en smekk for manglende eller svak info?
K
oto1
05.08.2019 kl 11:09 7081

Druggee123

Hvis du leser børsmeldinger fra DNO, og ser webcaster fra DNO, så finner du svar på det meste av det du spør om.

Evt så kan du sende meg en mail på oddtore1@gmail.com med ønsket brukernavn så registrerer jeg deg på chatten.

DNO raser videre. DNO har i det siste falt langt mer enn selskaper med mer risiko i Kurdistan.

Selvfølgelig er ikke ledelsen i stand til å sette igang tilbakekjøp. De bør ha muligheten nå rett etter Q2-tallene. Det billigste og lettest tilgjengelige de kan kjøpe kjøper de ikke - DNO-aksjer.

Heller ikke ledelsen kjøper aksjer, på lave lave kurser.

DNO har informert svakt i en årrekke. Det ble langt verre etter at "Lederen" tok over. Det er ikke så rart kanskje.
- Ledelsen får all den informasjonen den trenger, selv. Da er det kanskje ikke så viktig med andre.
- DNOs kurs påvirker RAKPs kurs. RAKP skal vel kjøpe tilbake aksjer for neste utbytte fra DNO. Jo lavere kurs, jo lavere pris og jo flere billige aksjer får RAKP og dermed får lederen en større del av verdiene.

Informasjonen fra DNO er ille, og noen burde for lengst tatt tak i dette. Slik holder ingen på som ønsker å synliggjøre verdiene og få opp kursen. Det har ingen ting i et børsnotert aksjeselskap å gjøre.

Det er ingen synlige tegn til forsøk på å synliggjøre verdier. En ting er hva som skjer i Irak/Kurdistan, men noe helt annet er informasjonen om sektoren i UK og Norge.

Litt nedgang til så har DNO P/E på 5-tallet.
Siste 3 mnd. er DNO ned 30 %. Det er et krakk.
USA er på all time high, og når det faller der så tar det vel med seg DNO videre ned.

Sånn går det når ledelsen ikke er opptatt av å synliggjøre verdiene og få ned svingningene. Kursen blir lav, fallet kommer fra et lav nivå og svingningene gjør kursen enda lavere, og kapitalkostnadene høyere.

DNO faller mer enn peers i dag også. Det er rart det når DNO bør ha lavere risiko og også bør tåle lavere oljepris bedre.

DNO ned 3 %
Shamaran i 0
Gulf Keystone ned 2%
Redigert 05.08.2019 kl 13:54 Du må logge inn for å svare

Dno er nå 3kr lavere enn i 2005, det må jeg si er dårlig utvikling for de langsiktige. Olja er i fritt fall, Dno snart under 10kr.....olje er ut, tøm å røm...mossa driter i aksjonærene,
Redigert 06.08.2019 kl 00:32 Du må logge inn for å svare