DNO - P/E = 6,3, gitt kurs 14,1 - betydelig oppside, 20+


Revidert etter inspill fra noen.

P/E = Price/Earnings = FOR DNO

DNO dundret nedover i dag også.

DNO har nå en P/E på 6,3.

Utregning:
- Pris på selskapet rundt 15,27 mrd. kr - gitt dagens kurs.
- Earnings fra Q2-rapporten: Net profit/-loss 68.0 USD, ganger en med 4 like kvartaler og kr/USD på 8,9 kr. får en 2,42 mrd.

P/E = 15,27 / 2,42 = 6,3

En P/E på 6,3 innebærer at DNO bør tjene inn en investering i løpet av 6 år. Det er kort tidshorisont. I banken tar tilsvarende 100 år med en rente på 1%.

En så lav P/E tilsier også lave forventninger, til vekst, brønner som testes - som Bashiqa, brønner som bores på sokkelen og forhold rundt selskapet, som oljepris. Og det kan også indikere at markedet mener at risikoen er stor.


P/E TIL SAMMENLIGNBARE SELSKAPER

Mens DNO kollapser på jo-jo børsen OSE så er Gulf Keystone i dag i null. Misforholdet bare øker.

Til sammenligning har Gulf Keystone en P/E på 8.56.
Kilde: https://www.lse.co.uk/SharePrice.asp?shareprice=GKP&share=Gulf-Keystone-Petroleum

Gulf Keystone har etter min vurdering høyere risiko siden:
- De har kun ett felt i Kurdistan, som øker landrisikoen, de er helt avhengige av betalinger fra KRG.
- De tåler vel dårligere en lavere pris pga. økte løftekostander og lavere pris pga. tyngre olje.
- De har mindre risiko på oppsiden med ett felt, ingen letevirksomhet.

Likevel verdsettes DNO som scorer bedre på alle disse risikoparamtrene langt dårligere enn Gulf Keystone. Ikke til å tro.
Forklaringen mange gir på lav pris på DNO om Kurdistan-eksponeringen står derfor ikke til troendes. Det er bare tull. Og mens DNO har redusert denne risikoen med kjøpet av Faroe Petroleum, så har kursen bare rast nedover. Det burde om hypotesen om Kurdistan eksponeringen holdt, vært motsatt.

Dersom DNO skulle hatt tilsvarende P/E burde kursen vært opp til 20,7 kr. Det er bare en oppside fra dagens kurs i DNO på nesten 50 %.

Hvordan forklarer styreformannen og dere andre dette ekstreme misforholdet på prising?

Egentlig burde en også raskt sett på reservene og hvordan de prises, men det gidder jeg ikke, da DNO er erkekonservative.

KONKLUSJON
DNO er lavt verdsatt. Risiko knyttet til Kurdistan virksomheten tilsier ikke dette, og det er noe annet som gir lav kurs. Min vurdering er - tilliten til ledelsen, svak informasjon, svake grep for å få fram verdiene (Gulf Keystone gir nå både utbytte og kjøper tilbake aksjer) og ikke minst notering kun på jo-jo børsen DNO som gir økte svingninger, høyere risikopremie, lavere kurs og også økte kapitalkostnader. En oppegående ledelse ville notert i USA, også.

I går har styreformannen bidratt med intetsigende prat om Exxon-andeler, noe som kan ha manet fram et nytt emisjonsspøkelse, som på jo-jo børsen raserer kurser.
Hva er det egentlig han prøver å lire av seg med dette, annet enn usikkerhet: – "Det er en stor pakke. Det er attraktive kontantskapende eiendeler. Og vi vil se reaksjonen fra markedet når Norge kommer tilbake fra sommerferie, sier han til E24 etter presentasjonen av selskapets kvartalsresultater onsdag."
Hadde DNO hatt forstand, så hadde de bedt om å få lese intervjuet etterpå og sett om det ga mening. Det gjør ikke det. Hvordan skal markedet reagere på dette? På DNOs kurs, på Exxons eller på pris DNO kan få i en book-building av egenkapital og/eller obligasjonslån. Større tøvprat, er det lenge siden jeg har sett. Nedgang i dag på 5 % var kanskje resultatet, mens USA fortsetter opp, opp, opp, så er det nedenom og hjem for DNO.
Klippet fra: https://e24.no/boers-og-finans/dno/dno-sjefen-om-exxons-norske-feltandeler-attraktive-eiendeler/24666686

DNOs ledelse bidrar nå til usikkerhet og saftig kursnedgang, og selvfølgelig til fint lite som kan få fram de store verdiene som ligger i selskapet.
Det er av sine egne en skal ha det.

Når alt dette er sagt, så har jeg vanskelig for å se at "Lederen" vil la seg vanne ut. Det synes som målet hele veien - full, total og absolutt kontroll, med minst mulig egne penger. Da kan også verdier flyttes på. Jeg kan ikke se hvor han - og RAKP - skal kunne hoste opp masse penger fra.

Jeg tror derfor ikke på emisjon. Men markedet synes å frykte noe annet. Og det KAN forklare kursnedgangen i dag.
Ingen investerer i et selskap hvor emisjonen kan komme - i morgen. Og gi billigere pris.

Ikke engang tilbakekjøp klarer DNO. Det fremstår som om de ønsker seg lav kurs, og får det. Slik tilfellet har vært i årevis.

DNO burde minst stått i 20,1 kr om prisingen til Gulf Keystone skulle vært lagt til grunn. men står i 14,1
Med en P/E på 10, som ikke er uvanlig i andre selskaper, så skulle DNO stått i 24,2 kr.
Oppsiden er derfor stor, men det spørs om vi får vår del i den, eller om det skal omfordeles.

Ønsker alle god sommer,


Redigert 01.08.2019 kl 19:07 Du må logge inn for å svare

RAKP har allerede tilegnet seg en stor andel. De byttet RAK-rask mot DNO-gull-aksjer. All oppsiden så langt har ligget i DNO-delen. RAK-rasket er vel avviklet. Det ble til null og niks med det. De fikk god hjelp til dette.

RAKP omgikk tilbudsplikten på måten dette ble gjort.

Det kan godt være at de har en plan. Ingenting forundrer meg. Det er gjerne sånn at når markedet massivt underpriser en aksje, så vil noen ha lyst til å sikre seg aksjene og dets eiendeler til en lav pris. Noen er på den måten mer opptatt av å skape verdier for seg selv - ved omfordeling, ikke ved å skape verdier og dele dem og risikoen med alle aksjonærene - likt.

Det er mange måter et fiendtlig oppkjøp kan skje, på måter som gjør at DNO-aksjonærene sitter med smuler. En måte er at Lederen, som kun sitter med 16 % av DNO implisitt godtar et lavt bud. Så kan han få en kompenasjon i det selskapet som kjøper opp, f.eks. en feit stilling med en feit aksjebeholding og bonus.

Det er sånn at jo lengre verdsettingen er unna virkelige verdier, jo større blir grådigheten hos noen, jo større blir viljen og jo større blir oppsiden. Det har egentlig alltid vært det store spørsmålet for meg i DNO. Det er store verdier der - relativt til børskurs, men spørsmålet er om vi får vår rettferdige andel for å ha tatt ekstrem risiko over mange år.

Så langt er det bare tradere som kan ha tjent på denne missæren av et marerittselskap.

DNO dundrer nedover. Ned kun 5 % nå. Fra et rasert nivå (P/E snart under 5).
Gulf Keystone er ned 1,6 %. Fra et stabilt rimelig høyt nivå (f.eks. relativt til P/E rundt 8,6).
P/E tallene er beregnet med bakgrunn i siste tall for kurs og resultat.

Det har ingenting å si at USA er opp, og oljeprisen nok nå vender oppover. DNO skal ned.

Det er bare å gratulere Lederen. Maken til misære, misslykkethet og misstillit, det skal en lete lenge etter og målt mot peers. En komplett fiasko - en heidundrendes fiasko. En falitt. Ingen selskaper med slik produksjon og slikt potensiale verdsettes så ekstremt svakt.

Så er det bare spørsmål om en tafatt Leder klarer å kjøpe tilbake aksjer

Kanskje enkelte heldige fanger opp det tidlig.
Redigert 15.08.2019 kl 16:07 Du må logge inn for å svare

Aksjen ender ned 4,4 % etter å ha totalkollapset i går, ,mens USA er i pluss og oljeprisen nær null. DNO faller bare 6-7 ganger oljeprisen i dag. Og tilsvarende børsen.

Og 6-7 ganger det Gulf Keystone. Som er ned 0,6 %.

For en hån. For et svik. For en fallitt.

USA er ikke langt unna all time high, og kan nok falle mer - selv om Trump vil bidra til det motsatte. DNO vil nok da falle enda mer.

Lederen bør finne seg noe annet å gjøre. Gå pga svak kursutivkling! Vær mann for egne ord, og behandle deg selv som du behandlet BGL. Begge avgangene vil i så fall være like velfortjente.

Få inn noen som er i stand til å informere og ta fornuftige grep og som kan bygge tillit. Og som kan skape verdier, og dele dem.
Redigert 15.08.2019 kl 16:31 Du må logge inn for å svare

Dno virker helt kjørt, faller kraftig hver dag. Sist olja var på dagens nivå så var Dno minst 1kr høyere.. går under 10 om kort tid dette. Skal vi tilbake rundt 4-5kr?

Børsen er opp nesten 1 %
Oljeprisen er opp 1 %
DNO er ned 1,3 %. Og mens jeg skriver her så kollapser kursen videre. Nå ned 2 % - på vei til et nytt stup.

Sånn går dagene. På gode dager stiger DNO mindre enn markedet, eller som i dag klarer å falle, og dette fra et ekstremt lavt nivå. Etter et stille krakk siste dager. På dårlige dager totalhavarerer DNO. Over 33 % ned på 3 mnd. nå.

Resultatet er en aksjekurs som ikke gjenspeiler verdiene i selskapet.

I RAKP ligger alt til rette for stor nedgang. Ordreboka tyder på det. Fravær av kjøpere, og selgere som ligger klare.
Det skal nok helst kjøpes tilbake aksjer til lav pris. Da er det viktig med mest mulig nedgang, og helst ingen oppgang.
Redigert 16.08.2019 kl 10:18 Du må logge inn for å svare
jansen
16.08.2019 kl 10:24 2396

Er det noen her på forumet som kan forklare en enkelt sjel hvorfor DNO faller til disse nivåene. Noen må vite mer enn andre? Totalt uforståelig for meg.
redfive
16.08.2019 kl 10:27 2378

Nå er DNO og RAKP dessidert de billigste aksjene du kan kjøpe på OSE med tanke på P/E DNO P/E 3,4 og RAKP P/E 2,3

Svaret er flere selgere enn kjøpere. Flere vil ut enn inn. Da synker kursen.

Jeg har gjort rede for hvorfor i denne og andre tråder:
- DNO informerer svakt - da blir det mindre etterspørsel etter aksjer. Et eksempel er Bashiqa, et annet er boringer i UK og Norge.
- DNO har en aksjonærstruktur med en stor eier, ca. 40 %. Nest største eier har under 2 %. Folketrygdfondet er ikke på aksjonærlista. De pleier å eie opp mot 10 % i større virksomheter på Oslo Børs. Med få store eiere blir det færre til å bidra til stabil kurs. Det er ingen store. Og de som kunne vært store skyr forståelig nok selskapet.
- DNO skremmer også, nå frykter kanskje markedet at DNO skal kjøpe noe dyrt som må finansieres dyrt fra Exxon eller andre. Det vil gjøre DNO mer utsatt for risiko i oljeprisen. Når Exxon et av verdens ledende selskaper vil ut, så er det sikkert også gode grunner for det. Da vil selvfølgelig DNO inn. Og helst konkurrere om å kjøpe noe dyrt, selv om DNO nok er blant dem med aller høyst kapitalkostnader. Det kan bare ikke gå bra.
-- DNO kjøper ikke tilbake aksjer - som Gulf Keystone og Genel Energy gjør i dagens sure klima. Lavt prisede aksjer, noe av det billigste som finnes på markedet DNO og RAKP-aksjer. I stedet skal de kjøpe noe stort, dyrt og risikabelt.
- DNO lar kun selskapet være notert på jo-jo børsen i Oslo og er notert i kr. DNO svinger der mye i kurs. Ekstremt mye. Det gir høyere risikopremie, som gir lavere kurs. Og økte kapitalkonstnader for DNO, se på ågerrentene de betaler, som igjen fører til redusert lønnsomhet.
- DNO har en svak strategi, og de vingler i alle retninger. Først ut av norsk sokkel. Nå inn. De skulle ha lite gjeld. Nå mye. Sånn kan jeg fortsette.
- En Leder med eierskap rundt 16 % implisitt i DNO som bestemmer alt. Absolutt alt.
Redigert 16.08.2019 kl 10:45 Du må logge inn for å svare

Mens oljeprisen er opp 1,7 % og børsen er opp over 1 %. så
dundrer DNO videre ned 1,4 %, P/E er nå 5, straks under.
RAKP krakker videre - ned 4 %.

Gulf Keystone er nå opp nesten 3 %. og har P/E på over 8,6

P/E tallene er beregnet med bakgrunn i siste tall for kurs og resultat.

Det er bare å gratulere Lederen. Kursene i selskapene han leder sier alt om markedet tiltro. Selskap med mer risiko og mindre oppside, holder seg bra og stiger fra ok nivåer. DNO og RAKP raser fra raserte nivåer. Synker eller stiger mindre enn markedet på gode dager, og kollapser på dårlige dager. Og i mellomtiden er svingningene ekstreme.

Redigert 16.08.2019 kl 13:46 Du må logge inn for å svare
wwbwb
16.08.2019 kl 13:22 2109

Kl.12:57 i dag.

DNO utviklingen.
1 uke -11,90%
1 mnd -25,27%
3 mnd -32,99%
YTD -8,80%
1 år -38,16%

Lederen vet jo godt at ingen med hodet plasert riktig griper en fallende kniv, når informasjon uteblir til den gemene masse. Tross alt de flest trenger sine fingre.
Selvføgelig er det noe helt annet med venner av lederen, over en kopp sterk te kan det hurtig falle et ord om hva de ikke vil informere de gemene omkring.
Hugoil
16.08.2019 kl 14:30 2002

Man kan forstå ww skriver negativt om DNO siden han ønsker at vi skal investere i Tomra for å unngå 3ukersdobbeltoppen den lefler med under 100dagerssnittet. Men du pale, du skriver jo ned aksjene dine? Har du elelr noen vært i kontakt med finansdirektøren i DNO og luftet dine synspunkter og forslag, bla. om tilbakekjøp av egne aksjer?
Redigert 16.08.2019 kl 14:31 Du må logge inn for å svare

DNO dundrer ned - nå 2 % fra et rasert nivå.
Mens Børsen er opp, her og ute, og oljeprisen likeså.
Gulf Keystone er opp 3 % fra sitt mye høyere nivå (også P/E).

Kontakte DNO? Glem det. De svarer aldri på noe. Har du f.eks. sett at de besvarer et eneste spørsmål fra nett på kvartalspresentasjonene?
Det er en mann som bestemmer absolutt alt med sine 16 % implisitt i DNO. DNOIene ga ham all makt, og nå misbrukes den.
Det synes som om DNO ikke ønsker at verdiene skal fram, og nå synes det som de ønsker en lavest mulig kurs.

Et tilbakekjøp, kommer nok ikke før enkelte har posisjonert seg for det, og nok heller ikke før RAKP skal kjøpe tilbake aksjer til skampris. En pris som reflekter en taktikk som synes å sulte ut aksjonærene, akkurat som i DNO.
Null informasjon. Null forsøk på å få fram verdiene. Mange forsøk på å spre mest mulig usikkerhet.

Store aktører som Folketrydfondet har skjønt det: De skygger helt unna DNO.
Og DNO har ingen store eiere som kan gjøre noe som helst.
Alt er lagt i hendene på Lederen.
Redigert 16.08.2019 kl 14:49 Du må logge inn for å svare
wwbwb
16.08.2019 kl 14:49 1937

Så summa summarum er at så lenge DNO ikke kaster penger etter andre selskaper som dem selv, kan de komme til å bli store hvis de finner et sted som ser inn i fremtiden som andre ikke har plukket opp for lenge siden. Hvor lenge skal vi vente for det skjer og vil da kanskje 15 kroner blinker som en en-armet banditt som gir gevinst`?
Kanskje ikke helt riktig å kreve svar på det fra deg, du har jo gitt så mange råd over så mange år. Gml. mann forsøk å nå fremtidens krav og de kloke unges forståelse rundt deres fremtid. Tross alt de skal leve der og de er stort sett kloke mennesker.
Hugoil
16.08.2019 kl 14:57 1919

Men Pale, du har aksjer her og likevel skriver så mye negativt?
Har du forsøkt å snakke med han på telefon, da er det jo vanskeligere å ikke svare?

Jeg logger snart av.

Jeg beklager dypt om noen ble for fristet til å kjøpe aksjer i DNO basert på mine skriverier.

Det er store verdier relativt til børskurs. Men det er stort spørsmål om Lederen ønsker å synliggjøre dem og dele dem, og også om han vil sette dem over styr. Et stort oppkjøp av assets fra Exxon eller andre, med et stort lån til betydelige kostnader kan utradere selskapet om oljeprisen kollapser (noe jeg ikke tror den gjør). Han har gjort masse feil som har kostet aksjonærene dyrt, og noen få rimelige ok ting.

Det er bare å ta en titt på kursen, relativt til verdiene, sammenlignbare selskaper etc. så ser en hva markedet mener om lederen:
- Total fiasko
Hugoil
16.08.2019 kl 15:02 1902

Du har mao. ikke aksjer i selskapet og heller ikke snakket med CFO på telefon om dine innspill.
Redigert 16.08.2019 kl 15:02 Du må logge inn for å svare
wwbwb
16.08.2019 kl 15:10 1863

Hugoil fikk du med deg de siste 2 ukene av kvelds kurset: "Innføring i teknisk analyse over 3 uker"?

Du og andre kan forsøke å kontakte dem. Det har nok ingenting å si om du ikke får snakke med Lederen. Får du i det hele tatt nr. så blir jeg også overrasket. Og om han skulle gidde å lytte og ta i mot og følge et råd fra en liten aksjonær, så blir jeg sjokkert.

Jeg registrerer at DNO ikke svarer på spørsmål fra nettet på Q-presentasjonene. Det er på et tidspunkt de har alle muligheter til å kommunisere med markedet. Men de sier minst mulig. Og svarer ikke på noe som helst.

Ønsker alle en god sommer, DNO har gjort den mindre god. Greit nok at markedet har korrigert. Men DNO har kollapset totalt, igjen. DNO informerte ekstremt svak på Q-2, hvor jeg hadde et håp om at de virkelig ville synliggjøre verdiene og at de ville komme fram med ok produksjon, oljepris, løfterike boringer. Men neida, informasjonen uteble, verdiene kom ikke fram og de skulle heller ikke synliggjøres (Norge og UK-satsingen og skandaløst nok informasjonen om Bashiqa og masse regnskapsmessige "triks").

Bare se på utviklingen relativt til Gulf Keystone, tragisk. Gulf Keystone gir både utbytter og kjøper tilbake aksjer. DNO gjør ingenting, og er kun notert på en jo-jo Børs som i seg selv nok gir ekstrem rabatt pga. enorme svingninger, også i kr/USD-kurs. Hadde de hatt litt vett og forstand i ledelsen så hadde de sett dette misforholdet mellom DNO og Gulf Keystone siste halve året. Selvfølgelig kjenner jeg til at både Gulf Keystone og Genel Energy har hatt sine nedturer før dette, men det handler også om flaks og uflaks. Gulf Keystone hadde for mye lån. De har imidlertid ny leder nå. Genel Energy traff på vann i sitt største felt. DNO har imidlertid hatt flaks og levd på gammel dyktighet med Peshkabir. Uten den hadde det sett langt mørkere ut. Så tross dette så er utviklingen i DNO svak. Nå er snart DNO verdsatt som OKEA, ikke ulik virksomhet i Norge/UK, og Kurdistan virksomheten får en gratis. Det sier alt om den fundamentale verdsettingen. En skandale.

Selvfølgelig har jeg aksjer. Og har tapt en god del nå - på papiret.
Jeg er ikke en av disse traderne, som oppgir alltid å tjene på sine handler, og jeg er også en tilhenger av at hele markedet informeres riktig og god. Jeg har investert i håp om å få avkastning, men den uteblir.
Utviklingen sett over flere år - (om en ikke oppgir å ha vært så heldig og kjøpt på lave kurser) er ingenting annet enn skandaløs. I de fleste andre selskaper hadde ledelsen fått fyken, slik Lederen ga BGL for noen år siden: Fyken pga. svak kursutvikling. Nå er han selvfølgelig ikke mann av egne ord. Det sier så mye. Falitt.

God sommer,
Redigert 16.08.2019 kl 15:23 Du må logge inn for å svare
Hugoil
16.08.2019 kl 15:20 1829

Pale: den diskusjonen har du og vi sett deg gjennpom med oto.

Du pale; du har vært borte lenge fra DNO-trådene i ett år og kom altså tilbake rett etter kvartalsrapporten for å skrive dine bekymringer. Jeg må neste spørre deg klart og konkret, samt andre som f.eks. oto om du, pale, har aksjer i selskapet?

(du må slutte med denne evindelige god sommer hilsen din i innleggene dine siden 31. juli, den får deg bare til å framstå som om du vil troverdige en intensjon om å framstå som en fortvilt investor)
--
Det vi vet fra aksjonærlistene er at DNB har kjøpt veldig mye på vei nedover fra 17.
I tillegg har JPM begynt å kjøpe siste 2-3 uker og disse er lange porteføljeforvaltende investorer som vet å selge trade ned og trade opp.
Det tredje viktigste som jeg vil framholde fra askjonærlsitene nedover fra 17 er at BNP Paribas kom boms inn på topp50 listen med en 23. plass på siste liste.

Jeg synes dette er såpass tydelige trekk nok til å tenke at kursen har blitt trimmet nedover, som den ofte gjøres etter oppganger, for å få lastet ombord flere aksjer til den rette event - hos disse 3 og den/de som kontoene er nominee for.
Redigert 16.08.2019 kl 16:08 Du må logge inn for å svare

Dno er jo et vrak. Skjønner ikke hvirfor den var i 20,50 i april og nå 11kr
redfive
16.08.2019 kl 16:01 1721

Ned 13,5% på 3 dager. Ikke helt uvanlig med DNO. Det samme skjedde 6-9 Mai f.eks. Da også på høyt volum, men mer forståelig på høy kurs, en der vi er nå på kurser vi så for 2 år siden.
Vikusen
16.08.2019 kl 16:22 1663

Ser jo at det shortes godt. Ser jo det på slutt auksjonen.
mini3
16.08.2019 kl 16:42 1601

Med din utregning ble jeg DNO aksjonær med foreløpig snitt på 11,45.
P/E på 5,4
Den er jeg veldig fornøyd med, foreløpig.
Fallende kniver er farlig.
Men den bør vel ha truffet en bunn nå.
Hugoil
16.08.2019 kl 16:52 1573

Sluttet avgitt BULL DOJI STAR i kvarterchart og avgitt BULL HARAMI CROSS i timeschart.

Har en mistanke om at det er mossa som står bak nedgangen...vil han by på resterende aksjer så er det en fordel at prisen på aksjen er lavest mulig )) derfor ingen info om funn eller lign. mossa er også veldig taus.. det er noe i gjerde og det er ikke fordel aksjonærene! Rart også Dnb kommer med kursmål 23 og kursen stuper etterpå..,

Exxon sitt salg av assets i nordsjøen ble kjent 22/6-19. Siden da har DNO falt betydelig mer
enn de andre oljeselskapene det er naturlig å sammenligne med. Er overbevist om at
markedet er livredd for at DNO skal være for interessert i å kjøpe hele/deler av eiendelene,
og dermed betale en alt for høy pris. Det vil, som du skriver, øke risikoen i DNO monaleg!
tommyh
16.08.2019 kl 22:45 1310

For å komme med på listen så må shortposisjonen være på over 5 millioner aksjer ?
Hugoil
17.08.2019 kl 08:56 1137

Marketw: Har omtrent ingenting med eventuelle framtidige oppkjøp å gjøre.

At kursen har falt med 47% siden toppen i år har med den sterke oppgangen ifm. oppkjøpet av Faroe - og det fra børskrakkbunnen romjula i fjor. Dermed ble det veldig mye oppgang på kort tid, mens det for Eq og Akerbp har blitt fordelt over lenger tid.

For Eqnr er nedgange på 41%, men over lengre tid, altså - kursen har mistet 101,- fra toppen. Eqnr er jo mer gjennomanalysert enn DNO. Så dermed også en viss rabatt for DNO pga dette, men også muligheten for sterkere kursutslag pga dette tillegget av spesifikk selskapsbeta. Det gjør at DNO oftere kan bli overvurdert og undervurdert enn Eq og Akerbp.

Ta en titt på de lange chartene for disse 3 oljeselskapene som det er link på i TA-tråden. Der kan du nå forstå at Akerbp har duppet under taket i sin stigende trendkanal etter å ha vært over en kortere tid. DNO ligger nede på gulvet på stigende bunnlinje fra 1995 og Eqnr skal bli spennende å se. Hvilke av disse selskapene ligger best an i sine trendkanaler for en rekyl?

Når det gjelder short, har den synlige shorten i registeret vært 0% siden reg. ble opprettet?
At shorten har vært 0 så lenge, er en av grunnene til min forklaring på den tekniske tråden på DNOs nedtradinger er store, langsiktige investoer som tar slike gevinstturer ned og opp med deler av porteføljen sin godt hjulpet av de kvasseste algoritmene sine på både kjøper og salgssiden. Jeg tror dette er et game de er godt trent i over mange år med DNO og føler de har den i sin rimelige hule hånd - også pga at den tradisjonelle infokilden er i Langtvekkistan, laaangt borte fra oss, men hvor amerikanerene har sitt. Også derfor er oppkjøpet av Faroe bra - fordi det vrir om på infokilden(e).

forvandlingsprosess
Redigert 17.08.2019 kl 09:10 Du må logge inn for å svare
tommyh
17.08.2019 kl 09:49 1072

Disse aktørene kan ligge og lure rett under grensen på 0,5%. Blir spennende å følge med på denne listen fremover, samt oversikten over de største aksjonærene.