TRUMP


Wow, Trump er en luring. Med det siste tollgrepet strammer han til om FED og tvinger han til å sette ned renta ytterligere neste gang, svekke USD, og tvinge oljeprisen i kne. Han er ikke tatt bak en livedør, nei.. Det hadde vært artig om det strammer seg skikkelig til i Midtøsten, så kommer i hvertfall oljeprisen opp på et høvelig nivå.

Shit ass, han styrer Powell som en marionettdukke! Stakkaren har ikke lenger noe valg. Men det er en knivsegg han balanserer på; skal ikke mye til før industriselskap går nedenom og hjem med denne manipuleringen fra POTUS!
Redigert 01.08.2019 kl 20:04 Du må logge inn for å svare