«Olje-Tom» har snudd


Tom Hauglund har konvertert fra olje til ESG

Har fulltidstrader og oljeekspert Tom Hauglund fått solstikk i Marbella-varmen?


Tom Hauglund. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.
Tom Hauglund. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.
Artikkel av: Njål Eivind Kleiven
1. august 2019 - 13.00
Lest av
15748

annonse

Tom Hauglund, som var investeringsøkonom hos Nordnet fra 2016 til 2018, er i dag fulltidstrader med base i Oslo og i Marbella i de mørkeste vintermånedene.

45-åringen er mest kjent for sin ekspertise innenfor olje og oljeservice, men nå har hydrokarbonfantasten konvertert til en av de største megatrendene i markedet, nemlig ESG og grønne aksjer.

Hauglund mener at han kan hente ut gevinst fra "grønne aksjer" med samme strategi som han har brukt mot olje og oljeservice.

- I et aksjemarked kan man ha ulike strategier. Min strategi omhandler mye moment. Et moment skapes kun av ubalanse i tilbud/etterspørsel. Dette høres veldig enkelt ut, men er sant. Jeg ser etter aksjer der omsetningen er stigende og kursene stiger. Skal man tjene penger på aksjer må man finne flere andre kjøpere som syntes aksjen man kjøper er billig på høyere nivåer, sier Hauglund overfor Hegnar.no før han fortsetter.

- Grønne aksjer faller veldig lett inn i kategorien som omhandlet oljeservice for 10-15 år siden. Riggratene steg til himmels og det var kun noen få selskaper å investere i. Trenden er på mange måter ganske lik innen ESG-aksjer. Forvalterne ser at kundene putter penger inn i disse fondene, det er lite selskaper å investere i, og plutselig har man en rullende effekt. Snøballeffekten er stor og man kan fort sitte igjen med spørsmålet om er det fundamental dekning for prisingen av de ulike selskapene, sier den University of Arizona-utdannede traderen.

Hauglund trekker frem ubalansen i mengden kapital som skal inn i ESG-aksjene og hvor mange aksjer som faktisk er tilgjengelig. Han har ingen tro på noen kollektiv kollaps i aksjekursene.

- Min holdning til dette er at en trend som ESG tror jeg vi bare har sett begynnelsen på, og dermed vil disse aksjene få høyere multipler. De vil toppe ut den dagen vi ser «grønne aksjer» noteres på børsen i mengder. Der er vi ikke i dag. Det er enkelt og greit en ubalanse i mengden kapital som sprøytes inn i fondene og alternativer forvalterne har å putte pengene inn i.

Liker Spetalen-favoritt

Hauglund var lenge positiv til Dolphin Drilling, tidligere Fred Olsen Energy, men han var også tydelig på at det nylig konkursbegjærte riggselskapet langt på vei var et binært investeringscase. Selv om Hauglund har brent seg i Fred Olsen-systemet før, er Bonheur en av favorittene til den Oslo og Marbella-baserte aksjeentusiasten.

Bonheur er primært investert i vindenergi, som i dag utgjør 80 prosent av porteføljen. Prominente investorer som Øystein Stray Spetalen og Halvard Hanevold har akkumulert aksjer i selskapet de siste månedene.

Mens 47 prosent av porteføljen består vindfarmer på land, utgjør fartøy tilknyttet installasjon av vindparker offshore 33 prosent.

Pareto Securities har regnet seg frem til en verdijustert egenkapital (NAV) på 289 kroner per aksje. Meglerhuset opererer med et kursmål på 220 kroner for Bonheur, en NAV-rabatt på om lag 24 prosent, men en oppside fra dagens kurs på 22 prosent.

Sparebanken 1 Markets dekker også aksjen, og meglerforetaket strekker kursmålet opp til 250 kroner for vind-selskapet.

Hauglund trekker frem kapitalstrukturen til Bonheur som særlig attraktiv.

- Dette er en aksje hvor jeg virkelig liker balansen. Med 7.6 mrd i markedsverdi og 6.2 mrd i cash er risk/reward god. Selskapet har 9.6 mrd i gjeld, men gjelden deres er ikke dyr. Renten er i underkant av fem prosent, og jeg ser for meg at havvind vil få billig finansiering i lang tid ettersom det er i "riktig" sektor.

Den tidligere First Securities-megleren mener aksjen fremstår billig, men det er en ting han ikke liker.

- Ebitda dette kvartalet var på 511 millioner. Her handler aksjen på EV/Ebitda på i overkant av fem. Om dette blir en megatrend med ESG, og ikke minst havvind, så kan denne aksjen gå mye. Det negative er eierstrukturen hvor man selvsagt sitter med Fred Olsen som kontrollerer med over 50 prosent. Sjansen for oppkjøp og lignende er mye mindre i dette selskapet. Bonheur har også flere ben å stå på, og aksjen har historisk alltid hatt en rabatt, sier Hauglund overfor Hegnar.no.

Stor tro på hydrogen

45-åringen er også svært positiv til Hexagon Composites som opererer innenfor lagring og transport av forskjellige energikilder, deriblant hydrogen.

Hauglund er tydelig på at han foretrekker Hexagon over Nel.

- Her er vi inne i hydrogen og selvsagt vanskelig å kvantifisere hvor stort dette vil bli. Mange spår hydrogen en lys fremtid, og man ser på mange ulike løsninger innen tungtransport som lastebiler, tog og båter. På aksjonærlisten i både Nel og Hexagon så fremstår det som tyske fond har stor interesse for begge selskapene. Nel er en emisjonskarusell som jeg ikke vet når stopper, mens i Hexagon har selskapet positiv cashflow og god kontantbeholdning på nåværende virksomhet.

Analytikerne er noe delt hva gjelder fair value av selskapet.

Fredrik Steinslien i Pareto og Ole Andreas Krohn i DNB Markets anbefaler hold med kursmål på henholdsvis 30 og 41 kroner.

Mikkel Nyholt hos Carnegie og Jonas Meyer i Sparebank 1 Markets anbefaler kjøp og mener aksjen, som handles for snaue 35 kroner på Oslo Børs torsdag, er verdt henholdsvis 57 og 51 kroner.

Traderen, som bruker mye tid på golfbanen i disse dager, er ikke overdøvende bekymret for prisingen av selskapet som er i kraftig vekst.

- Selskapet handler på p/e i overkant av 20, noe som ikke er avskrekkende. Price/Sales på litt over to er heller ikke dyrt. Tror man at hydrogen vil materialisere seg som en energiform i fremtiden ser jeg Hexagon som et selskap som vil ta del i denne veksten. Jeg syntes Hexagon er et av de mer spennende selskapene på Oslo børs. Både grunnet fremtidsutsiktene men også grunnet en prising som ikke er for høy, gitt at dette er begynnelsen på en megatrend, avslutter "ESG-Tom" overfor Hegnar.no.

Børs & finans esgtom hauglundhexagon compositesbonheur
01.08.2019 kl 22:25 603

Fin kommentar om nel: NEL er en emisjonskarusell som jeg ikke vet når stopper..