Hva er galt med forretningsdriften i Multiconsult?


Hvorfor leverer et selskap som Multiconsult så mye dårligere resultat enn sammenlignbare selskap i det norske marked? Det forventes nå at ny AD presenterer 2. kvartals resultater som ikke ligger tilbake for hva andre rådgivende ingeniører kan vise fram. Utgangspunktet skal overhodet ikke være dårligere for Multiconsult. Aksjeutviklingen har vært en misere. I det hele tatt å velǵe en intern AD tuftet på det gamle forretningsregimet, kan vise seg å være et stort feilsteg. Håper virkelig at selskapet evner å vise andre takter framover.
Redigert 01.08.2019 kl 23:21 Du må logge inn for å svare
Kaksi
29.08.2019 kl 08:47 1009

Q2 minus 22 millioner

I multiconsult er det utført et eksperiment der økonomisystemet er byttet ut og alle rådgiverne skal nå fungere som økonomiansvarlig for egne oppdrag. Flesteparten av de ansatte er ingeniører og sivilingeniører som interesserer seg for det teknisk faglige i arbeidshverdagen. Ikke for økonomirapportering og rutinearbeid som utstedelse av faktura og purring på kunder som ikke betaler i tide. I tillegg hadde tidligere adm dir Christian Nørgaard Madsen en stratergi for vekst som i hovedsak gikk på oppkjøp. Kan dette være noen av årsakene?
Till
02.09.2019 kl 18:33 882

Det med at ingeniører og sivilingeniører skal holde styr på økonomien i tillegg til sitt eget fagfelt, gjelder ikke kun for Multiconsult.

Hva kan vi forvente av Multiconsult imorgen? Håper vi ser en resultatgrad som viser at interne prosesser har begynt å gi resultater. Noe annet vil være en gedigen skuffelse. Dersom ny intern AD ikke makter å gi oss et håp om at utviklingen går i riktig retning, er jeg redd veien fram er lang. Forretningsdriften i Multiconsult har vært skakkjørt lenge med manglende intern fokus.
Redigert 08.11.2019 kl 11:03 Du må logge inn for å svare

Dessverre ikke friskmeldt. Resultatgrad på 2,9% i 3. kvartal er langt unna hva man kan forvente i denne bransjen. Et skakkjørt selskap med ledelse som over tid ikke har maktet å skape verdier for aksjonærene. Trist, da selskapet har mange svært dyktige fagfolk, men mangler dyktige ledere.

Noen detaljer fra 3Q: 67,1% faktureringsgrad. Er rett og slett ikke akseptabelt. Ikke mulig å levere gode resultater på dette nivået. Timeratene er gitt i markedet, mer eller mindre. Uten at faktureringsgraden presses opp i organisasjonen, vil dette bli et stort gjesp!