PLCS og EMGS


Jeg er litt ut og inn i disse to aksjene. Magseis og PGS holder jeg meg unna. Jeg er absolutt ingen ekspert på området, men grunnen til at jeg daytrader og holder meg til akkurat disse to volatile aksjene er deres teknologi og utstyret de har. Hvis jeg har forstått riktig har Polarcus markedets mest moderne flåte. De har vært inne med de fleste båtene og fått bygget de om til hybrid. Polarcus bygger opp nodeteknologien sin og har nå fått ombord store datamaskiner som kan håndtere de enorme datamengdene som nodene produserer. Dataene videreforedles på skipet til "ferdig varer" som en fabrikktråler gjør med fisken. Andre må bruke dager og uker på å gjøre dette i etterkant og på land. Om de har tilstrekkelig med noder selv eller om de leier de inn, er jeg litt usikker på? Noen som vet? Jeg mener disse to selskapet er best rigget teknologimessig og miljømessig. Dette er utgangspunktet for mitt valg. Økonomi har ikke jeg vektet som avgjørende for disse to aksjene, annet en at det er kontroll på kostnadene. Videre er min vurdering at det er økt fokus på miljøaspektet rundt tildeling av kontrakter. Equinor har vel klart gitt uttrykk for dette. Polarcus har en flåte som er av det rimeligste i drift og totalt sett best rigget fremover på lang sikt. På kort sikt, vil nok inntjeningen til disse selskapene bli brukt til betjening av lån og investeringer i teknologi. Videre er nodeteknologien i rask utvikling, slik at dersom det er mulig å leie inn noder og det er en standard knyttet til disse, vil vel det være det mest fornuftige for Polarcus. Når nodene begynner å bli forutsigbare med høy utnyttelsesgrad, skal vi ikke se bort i fra at Magseis også kanskje blir vurdert. Tror kanskje EMGS står først på listen til Polarcus for oppkjøp. Det er mye som skal klaffe for at så skjer. Pt. er det ikke mye i pluss....hvis det er noe, men for meg er dette litt hobby og litt spennende å lære om.
Redigert 02.08.2019 kl 10:59 Du må logge inn for å svare
Matsern
02.08.2019 kl 08:38 623

Polarcus har verken noder eller håndterer noder. Det eneste Polarcus har gjort, er at de har brukt luftkanon til å skyte over nodene til SAE Exploration, i nærheten av der de selv samlet inn streamerdata. Kunden slapp derfor å leie inn et ekstra dedikert skyteskip. Det samme gjør SBX, de har skip med luftkanon. Alle selskaper med streamerskip, har luftkanon, det er ikke noe unikt med det.

https://www.polarcus.com/news/polarcus-secures-combined-streamer-and-node-seismic-acquisition-project-in-middle-east/

«The project will commence in Q1 2019 and run for approximately 3 months. The towed streamer seismic will be acquired by "Vyacheslav Tikhonov". The OBN acquisition services for the project will be provided by SAE Exploration.»
Redigert 02.08.2019 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Matsern
02.08.2019 kl 08:47 605

Magseis hadde store mobiliseringskostnader i Q1, pluss at de byttet ut en nodehåndteringsplattform. Et kvartal med full produksjon, vil gi solid med pluss i regnskapet.
Matsern
02.08.2019 kl 08:50 597

EMGS uttalte i Q2 at de har utført mye arbeid som blir bokført i Q3 og at de meste av 100 musd backloggen vil bli bokført i 2019. Det betyr heftig med inntekter i Q3 og Q4
02.08.2019 kl 16:28 425

Nja, en skal ikke være altfor negativ. Insidere har kjøpt , og de vil vel ikke kaste pengene på sjøen