m73102
04.08.2019 kl 12:16 1751

Jeg har vært utenfor mobildekning en lang stund (anbefales) - og etter en rask gjennomlesning ser jeg at jeg ikke har gått glipp av noen ting. Det er fortsatt ingen logikk i det som Pafo/Brav skriver, de viser fortsatt at de ikke vet hva de har investert i, ikke skjønner hva det innebærer at selskapet selv mener de har gått over i kommersialiseringsfasen (og gjort grep i den sammenheng) - og de fortsetter med sine bastante påstander (som de ikke har noen forutsetninger eller grunnlag for å komme med - for eksempel at de vet hvorfor det har kommet inn 2 nye styremedlemmer, at PHO ville fortatt med 50 % YoY fremover uavhengig av grepene som nå er gjort, at DS allerede har mislyktes, at det var feil å øke kostnadene mv).

Bravi/Pafo er veldig opptatt av å vise til at PHO og BLC har eksistert i flere år - og at historikken viser at PHO ennå ikke har oppnådd suksess i USA - hvilket jeg oppfatter at de mener selskapet i dag dermed er i den samme situasjon som tidligere (og de har ikke vært fornøyd med tingene slik de var tidligere), samtidig som at de mener PHO ville klart seg bedre uten DS (og dermed fortsatt som tidligere) og oppnådd suksess (?) uten grepene som nå er gjort (med økte kostnader), dvs. fortsette som før. Hvor er logikken??? Hva trodde dere ville skje når PHO ga uttrykk for at de ville gjøre de nødvendige grepene for å få til en fullstendig kommersialisering i USA - i den vekstfasen de nå er inne i - og bl.a hentet DS? Dere argumenterer med at PHO dermed i stedet skal kutte kostnader - og fortsette som før - selv om dere er misfornøyd med det som har blitt prestert så langt?? Dere mener derfor det er feil strategi å øke satsningen nå for å penetrere markedet i USA - dvs. dere er derfor uenig i OM selskapet skal pådra seg disse kostnadene? Det blir akkurat samme som at et oljeselskap skulle kuttet ut kostnadene - og ikke startet med leting/utvinning - når de endelig har fått tilgang til lisenser. Dette blir rett og slett for dumt! Jeg valgte nettopp å investere i PHO ETTER at de byttet ut CEO, at de fikk på plass alle rammebetingelsene fra 1.1.2019, hvor de nå bruker alle midler for å oppnå en best mulig suksess i USA - og likevel klarer overskudd allerede i 2020. Dere mener det motsatte - at selskapet skulle kutte ut satsningen, for dermed heller skaffe overskudd nå. Hadde de, i den vekstfasen og de mulighetene de nå har etter at alle rammebetingelsene hadde falt på plass, valgt å kutte ned på satsningene - hadde jeg definitivt solgt meg ut. Derfor mener jeg at dere ikke helt forstår hva dere investerer pengene i. Det blir videre for dumt når dere allerede fra dag 1 mener at DS må byttes ut - og ikke har innfridd. Det viser bare at dere ikke har noen anelse hvordan en bygger opp en organisasjonen og hvor lang tid det tar å endre retningen på et selskap av PHO sin størrelse - og i den fasen de nå er inne i. Det som derimot er av interesse å diskutere, er sannsynligheten for om PHO vil klare en markedsandel på 20-30 % (ev. til slutt SoC) - ikke OM de skal gjøre grepene/øke kostnadene for å øke sannsynligheten for suksess. Klarer PHO å oppnå målsettingene som nå er lagt - vil dagens markedsførings/salgskostnader være småpenger i denne sammenheng.

Tenkt at PHO klarer å gjennomføre den økte kommersialiseringen uten emisjoner/lån - samtidig som at selskapet allerede i 2020 har gitt uttrykk for overskudd? Det er etter mitt syn helt unikt!! Videre har DS fått satt PHO ytterligere på kartet - mye flinkere til å synliggjøre selskapet. Nå er kursen, hvis vi ser bort ifra Cevira avtalen, i alle fall ikke høyere enn før Q1. Viser selskapet igjen en fortsatt YoY vekst på 50 % - og PHO viser at de er i rute ift målsettingene som DS har gitt uttrykk for - tror jeg vi minst vil få en tilsvarende utvikling som etter Q1.
Redigert 04.08.2019 kl 12:42 Du må logge inn for å svare

Det er forskjell på å korrigere påstander og diskutere dokumentbare faktaopplysninger. Det at noen har vært premature i sin spådom for tidshorisont får hver enkelt ta på sin kappe. At legemidler er avhengig av refusjon for å stimulere til økte investeringer og vekst er logisk. Hadde vært dumt å pøse penger på investeringer hvis man blir motarbeidet av manglende refusjon. Akseptabel refusjon ble aktiv fra 01.01.2018 og 01.01.2019. Dette er henholdsvis 19 og 7mnd siden.

At noen forestilte seg ett selskap som skulle betalte utbytte August 2019 tror jeg Marshall Wace kan ha fanget opp på det tidspunktet.

Forøvrig tror jeg de 5Musd i inntekter som kommer fra Cevira avtalen blir spytta rett ut i økte salgskostnader.
focuss
04.08.2019 kl 12:37 1716

m73102
Her setter du fingeren på et veldig viktig poeng. Vi har lenge skrevet om PHO`s fantastiske bragd ved å komme dit de er uten emisjoner og uten gjeld. Du spisser dette ytterligere med å poenget at at de nå gjennomfører kommersialiseringsfasen ved bruk av egne midler uten emisjon. Dette er normalt noe det trengs mye penger til, ikke minst i verdens viktigste marked, USA. Det er unikt og veldig bra m73102.

Mitt siste innlegg før Q2 pres.

Godt forsøk, men du får meg ikke ut på galattisen selv om du tar noe av det jeg skriver ut av sin sammenheng.
Jeg sier at jeg ikke vil utdype hovedgrunnene til at jeg har blitt mer skeptisk til caset, ikke på dette forumet, og jeg tror du forstår hva jeg mener.
Jeg følger godt med på mine større investeringer, og mener selv jeg er godt orientert om caset PHO.
Ingen grunn til å gjenta for meg hva PHO har oppnådd på det regulatoriske plan, men regulatoriske fortreffeligheter er ingen garanti for suksess.

USA er et enormt kontinent.
Det kan de som har vært litt rundt omkring der borte underskrive på.
focuss
04.08.2019 kl 12:55 1680

Når det gjelder utsiktene til at BLFC i surveillance vil bli en suksess i USA så er jeg sterk i trua.Teknologien ble allerede tatt i bruk av de første Q4-18. Tror det skal mye til at dette ikke blir en suksess med FDA, MediCare, BCAN, AUA, forsikringsselskap og pasienter i ryggen. Her mener jeg dynamikken blir slik at jo flere som tar det i bruk, jo vanskeligere blir det for de som står utenfor å være uten BLFC tilbudet. Minner om KS sin opplysning om at klinikker som skaffer seg teknologien skaffer seg en sterk vekst i antall kunder.
focuss
04.08.2019 kl 13:01 1660

OK
Du skriver at USA er et enormt kontinent. Det er årsaken til at PHO starter sin satsing i de 25 største største MSA ( Metropolitan Statistical Area). Jeg synes det virker som en god strategi for å få raskest mulig vekst i oppstartfasen.

Betyr det at du tviler på Daniels uttrykte mål om 50%++ vekst YoY ?
(Grunnen til at jeg spør om dette er at det er en enkel målestokk å følge med på fremover.)
Redigert 04.08.2019 kl 13:58 Du må logge inn for å svare

Svaret er enkelt Oppgang kommer oppgir en omsetning i US på 1 mrd ved utgangen av 2022. For å oppnå det må omsetningen vokse med minst 70% YOY.
bravi
04.08.2019 kl 14:15 1584

DS sier at det kan være mulig med samarbeid med Olympus , det vil i så fall være triggeren dette caset trenger. Da kan ikke avtalen med KS eller stå i veien. Hvorfor har ikke et slikt samarbeid om å bruke Cysview på Olympus skop rigide og flexible allerede kommet i stand i Us? Er det Olympus som har andre planer med f.eks sin egen kontrastveske?
Redigert 04.08.2019 kl 14:15 Du må logge inn for å svare

M73102,
Jeg er også på ferie og har koblet ut dette for en periode.
Er inne og leser litt på trådene og det som slår meg er at flere peker på og mener at kostnadene vil bli høye i q2, at caset er intakt men det vil ta ekstrem lang tid.
For min del er ikke dette annet enn unnskyldninger fra enkelte på deres egen usikkerhet. Usikkerheten råder blant enkelte og forsterkes ofte i forkant av kvartalspresentasjoner. Dette på et tidspunkt hvor kursen ligger rimelig stabilt nesten 100% over nivået for 12mnd siden. Jo jo, det er mange måter å få det sagt på😂😂👍
Ikke umulig at kostnadene stiger, men tro meg det vil dere nok se at inntektene også gjør.
Skop utplassering har et høyt tempo(har vist dette på andre tråder) men dersom en forventer 40 nye skop i q2 vil en selvsagt bli skuffet, men da sitter en også med urealistiske forventninger.
Uansett lykke til enten du er trygg, usikker, nervøs, nervevrak, positiv eller negativ. Q2 er bare et kvartal, uansett hvordan det ender.
Verdenscupen i vinteridrett avgjøres ikke av et enkelt renn, men summen av alle renn gjennom sesongen.
focuss
04.08.2019 kl 14:33 1524

Bravi
Det hadde jo vert fint om Olympus kom på banen så hadde vi fått drahjelp til å gjøre BLCC til ny SoC i USA. Samtidig ville det gjort det mindre sannsynlig med flere på banen. Nå er det jo slik at PHO følger med på hva som skjer i markedet å ser ingen komme de nærmeste 3-4 år, så PHO må nok gjøre jobben alene. Den enkleste måten for Olympus ville jo vært samarbeid med PHO avhengig av hva slags avtale de har med KS. Er det er risiko forbundet med å samarbeide med Olympus? Den bør da Schneider ha vurdert nøye før de går i eventuell dialog med Olympus.
bravi
04.08.2019 kl 14:55 1488

focuss, er redd for at også dette med samarbeid med Olympus er et tema som bare blir hengende i lufta akkurat slik som med Ipsen avtalen. I disse sakene har ihvertfall ikke Pho vist noen som helst handlekraft, hverken DS eller forgjengerne. Hvor lang tid trenges egentlig for å vurdere risiko i et samarbeid med Olympus gitt at Olympus er interessert? Bekteftelsen på at Cysview kom til å få refusjon også for flex skop har vært kjent i ett år allerede og fase 3 var ferdig godkjent for 2 år siden.

Hvis avtalen med KS er problemet skulle DS ha informert akkurat det.
Redigert 04.08.2019 kl 14:57 Du må logge inn for å svare
pafo
04.08.2019 kl 15:49 1416

Det er en sak att de ikke ser noen direkte konkurrenter de nærmste 3 - 4 åren. Men en kopiprodukt ser du først når
den er der. Og Olympus har reden blåhvite scope i Europa.
thepower
04.08.2019 kl 15:56 1410

I think it is fair to say that a man who can write with such optimism about the future of PHO, a man who bought over 100,000 shares (apparently) and told the forum they were idiots if they didnt understand that PHO will make everyone multi millionaires suddenly decides it was not quite the case he thought it was? Well for me that is a man who's opinion carries very little weight.

One point I am in full agreement with him however and have been arguing the same for a long time is that rigid.scope.is the future.of PHO's success in the USA, not flexiscope.
Redigert 04.08.2019 kl 16:12 Du må logge inn for å svare

Forstår jeg deg riktig ved at du mener at ett kopiprodukt ikke må gjennom en form for godkjenningsprosess? At kopiproduktet kan kombineres i en drug-device setting uten noe form for bevisbyrde?

:) Man får ikke automatisk bransjespesifikk høy kompetanse av å ha lang fartstid i aksjemarkedet og være innehaver av mange aksjer.
Redigert 04.08.2019 kl 16:19 Du må logge inn for å svare
focuss
04.08.2019 kl 16:20 1375

Bravi
Synes ikke det blir helt riktig at tidligere ledelse ikke har oppnådd noe i forhold til Ipsen. Pho er jo nå etablert i Canada, Australia og New Zealand. Så gjenstår det å se hva Schneider får til med Kina og deres blærekreft samarbeidspartner der.
pafo
04.08.2019 kl 16:29 1363

Hvorfor ikke goggle kopiprodukt og finne ut vad som trengs før att få den godkjend. Og det er ikke drug- device i Europa.
Der kan og det blir brukt ulike scope til Hexvix
focuss
04.08.2019 kl 16:32 1361

thepower
Jeg vet du har hevdet det tidligere og tenkte på deg når jeg leste innlegget til OK. Det jeg imidlertid savner fra begge er argumentene.
focuss
04.08.2019 kl 16:39 1346

Pafo
Hva vet du om KS og Olympus sine markedsandeler i Europa og hvorfor klarer de stort sett bare selge i Tyskland? Mener du at det ikke har med Ipsens innsats å gjøre? De er vel opptatt av å selge flest mulig scope begge to. Vel Ipsen har den rollen i Europa som PHO har i USA. Klarer hverken KS eller Olympus å selge scope i Europa? Jeg mener det viser hvorfor PHO må gjøre det de gjør i USA.
thepower
04.08.2019 kl 16:40 1344

I just feel that the process is better suited to larger hospital type facilities rather than smaller urology clinics where perhaps only one out 5 urologists specializes in bladder cancer.

The investment is one thing, but we also have the time element in terms if the extra hour needed etc. Although it sounds trivial I think this would be a logistical challenge.

I think that Schneider will give it another year a d if he does.not start seeing a real breakthrough in the flexi market then he will pull the plug and concentrate the efforts fully in the rigid market.

Imagine a 70% share of the rigid market. That would give a massive upside from today.

It's just my opinion but I see too many barriers in the sale and implementation process for flexiscope to be a success.

Redigert 04.08.2019 kl 16:42 Du må logge inn for å svare

Problemet er ikke større enn at det sitter lassevis av utålmodige sjeler med helt urimelige og urealistiske forventninger til utplasseringsfart.
pafo
04.08.2019 kl 17:04 1303

Eg førstår ikke vad du vimser efter focuss, klart Olympus og KS selger sine scope selv i Europa. Ibsen selger ikke scope.
Og det er solgt 4 ganger så mange scope i Europa og blir brukt 4 ganger mer. Sikkert bare før att PHO ikke er innblandet.
Såvidt eg førstår så er det vel i USA som KS ikke klarer selge scope uten PHO:
focuss
04.08.2019 kl 17:22 1288

Pafo
Jeg skjønner at du ikke forstår. KS selger sine scope selv i Europa og de selger sine scope selv i USA. Det PHO gjør er å introdusere teknologien i USA slik GE gjorde i Europa. Etter at Ipsen tok over har det ikke skjedd stort.Det er dette PHO er frustrert over og har vært det i mange år.
focuss
04.08.2019 kl 17:31 1272

Thepower
Greit nok det, men det er mange klinikker i USA, noen små og noen mye større. Grunnen til at jeg tror på flexscope i Surveillance og også first diagnostics er at fordelene medisinsk og kostnadsmessig er så enorme. Så kan det være at noen mindre klinikker ikke henger med, det gir da bare en fordel til de som er store nok. Samtidig er det ingenting i veien for at de større sykehusene for TURBT også vil tilby flexiscope for surveillance. Viser det seg da at pasienten trenger Turbt med stive scope så er det bare å sende pasienten en etasje opp til TURBT avdelingen. Det PHO selv sier er at det de tilbyr er en transformative teknologi og det er akkurat det det er. Det er aldri slik at en aktør i markedet i dag i nødvendigvis er det i morgen.
focuss
04.08.2019 kl 17:34 1270

Thepower
Klikkene med for lite kundegrunnlag kan falle av lasset. Slik er det overalt i verden.
focuss
04.08.2019 kl 20:10 1163

Thepower
Det er klart at man trenger ikke tro på flexiscope i surveillance for at Photocure skal bli en soleklar børsvinner fremover. Det holder i massevis med suksess i TURBT.

Men, tenk deg at du har fått blærekreft, du har vært gjennom TURBT ( Operasjon) og tre måneder senere kommer du tilbake for oppfølging. Oppfølging for å sjekke om det fortsatt er tumorer i blæren din som kan vokse videre og spre seg inn i muskelaturen din rundt blæren. Hvis det skjer er livet ditt slik du kjenner det ødelagt. Under oppfølgingen blir du undersøkt med hvitt lys uten Cysview. Du får beskjed om at det ser bra ut og du reiser lettet hjem. Men så er det slik at awarness rundt hva som er fordelen med å få gjort oppfølgingen med BLFC har også nådd deg og du er kjent med svakhetene ved legens konklusjon når BLFC ikke er benyttet.

Det begynner å surre i hodet ditt at det faktisk er hele 25 % sannsynlighet for at legen har oversett tumorer du faktisk går med inne i deg, tumorer som fortsatt vokser. Så vet du at om du har den farlige, vanskelig å oppdage CIS du går med så er det hele 40% sannsynlighet for at det ikke har blitt oppdaget på din oppfølging. Sannsynligheten for at denne konklusjonen er riktig er 99,99%

Disse tankene vil ta en god del av din energi og du har gått gjennom noen måneder med mye stress til du skal på din neste oppfølging, oppfølginger som du skal fortsette med resten av livet. Hva gjør du da? Vil du da ha oppfølging med BLFC og dermed få sjelefred, eller vil du gå gjennom det samme psykologiske helvetet en gang til?
Redigert 04.08.2019 kl 20:19 Du må logge inn for å svare
focuss
04.08.2019 kl 20:20 1138

Thepower
Vil du fortsette å gjøre det som 17 av 17 AUA eksperter mener du ikke bør gjøre?
thepower
04.08.2019 kl 20:22 1135

I agree, in a perfect world there is no reason why BLCC should not be as widely used in the US with flexiscope
Problem is we dont live in that perfect world, but one corrupted by greed and self interest, especially in the states.

USA er nok langt mindre korrupt enn mange land i Europa.
Jeg registrerer at skeptikerne tror de kjenner markedet i USA bedre enn Daniel og Photocure.
Så langt har jeg lest at noen vil avsette Dan, slutte å selge flexiscop, gi bort faste scop, legge ned all satsing i USA........

Luringer :-)
focuss
04.08.2019 kl 20:54 1086

thepower
Enig,verden er ikke perfekt, men det kan vi ikke gjøre noe med. Det du imidlertid kunne gjort noe med i den situasjonen jeg beskrev ovenfor er å sørge for at din neste oppfølging ble med BLFC. Du kan ta noe kontroll over din egen skjebne. Det er det fyren fra Edison som intervjuet DS mente var en "no-brainer"
onuk
05.08.2019 kl 00:15 959

Hvilken blærekreft samarbeidspartner har Photocure etter din mening i Kina?????
bravi
05.08.2019 kl 08:35 816

focuss, har ikke skrevet at tidligere ledelse ikke har fått til noe. Alt det som Pho har oppnådd er gjort av tidligere ledelse. Avtalen med Cevira er vel også et resultat av tidligere ledelses arbeid. Spørsmålet hva har DS fått til (utover å øke utgiftene)?

Bravi,
Er det bare utgiftene som har økt?

"Spørsmålet hva har DS fått til "

Landet Cevira-avtalen, økt utplasseringstakten av scop, økt bruksfrekvensen, inntektene og aksjekursen. Han har dessuten intensivert arbeidet med å gjøre metoden kjent for helsevesenet, pasientene og investorene. Vi investorer får nå en helt annen oppfølging enn tidligere. Det er da noe :-)
Redigert 05.08.2019 kl 09:11 Du må logge inn for å svare

Må ærlig vedgå at det til tider virker som at Bravi entre er blind eller velger å ikke se hva som skjer i PHO. Vet sannelig ikke hva som er verst.
Mdg1
05.08.2019 kl 09:19 727

Tydelig at flere vil ut før kvartalsrapporten. Av erfaring er sikkert det lurt, men jeg er long med min post og blir sittende.