Dollar mot 9nkr....Hva er det som skjer ?

Nsxnsx
02.08.2019 kl 10:15 1050

Noen som kan komme med en fornuftig forklaring når ALLE som mener de har greie på det stadig spår en mye sterkere krone....og den bare svekker og svekker seg ????
spaggio
02.08.2019 kl 11:31 1001

Nei, trodde jeg hadde greie på kronebevegelsen tidligere når det var renteforskjeller og oljepris som var hovedriverne....
Nå er det internasjonale handelsavtaler (stadig mer proteksjonisme). NOK ses under ett med SEK som er den valutaen som har svekket seg nest mest i verden inneværende år.
Virker heller ikke som internasjonale aktører riktig tror på flere rentehevinger her hjemme og at de regner med at rentebanen tas ned. Det er i tillegg kommet dårligere nøkkeltall ( svak PMI) og økning i arbeidsledigheten i Norge siste dager. ( begge disse tilsier lavere rentebane)

For oss som er eksportavhenging er dette meget bra men å tolke hva som er hovedriverne p.t er en krevende øvelse !
Thinky
02.08.2019 kl 15:50 948

Det pussige er at SEK har styrket seg mot NOK med ca 1 % de 1 - 2 dagene.

I og med at norges sparefond utland har stor andel av verdien i dollar og euronoterte papirer,
så stiger fondet uttrykt i NOK.
Norge må jobbe mer med forhold rundt kronen. Det beste er en underliggende styrke for kronen.
Nå må vi jobbe mer med dette.
02.08.2019 kl 15:55 934

Rasshøle Trump er årsaken

Dollar og brent styrker seg samtidig nå. Tipper olju fortsetter ned ikveld.

Dollar mot nok beveget seg før olja dundret ned, så der er noen som får info før Hegnar online.
Aramis
02.08.2019 kl 16:25 896


Norge rangeres nå som et land i 3. verden når det gjelder valuta, og vi er vitne til en absurd kursutvikling for den norske krona. Det er ingenting rasjonelt som skulle til si et ras på 25% fra fire år tilbake i forhold til Euro og dollar. Økonomien i EU har stått på stedet hvil, tallene har skuffet gang på gang på gang, men euroen står like støtt. Ingenting av kriser ser ut til å svekke euroen.
Mens krona før fulgte dollaren, er det nå omvendt. Jo sterkere dollaren blir, desto mer synker krona. Ingen ser ut til å bry seg om at dollarkursens stigning omtrent har oppveid fallet i oljeprisen, og selv om Norge går så det suser i forhold til andre land, er det interessant for valutaspekulantene.
Man skylder ofte på at Norge har høye lønnskostnader, men de er ikke høyere enn i Danmark, med en valuta som har styrket seg med 25% mot norskekrona i løpet av få år. Danmark har dessuten vært igjennom en langt alvorligere bankkrise enn vår, og boligmarkedet er fortsatt ikke kommet seg etter det voldsomme krakket som senket dem med 40%. Likevel er danskekrona knallsterk. Gudene må vite hvorfor.
Det er mer enn tydelig at det ikke lenger er økonomiske fakta som styrer valutaene, like lite som det er fakta som styrer aksjemarkedet. Det er spekulanter med nervbene utenpå kroppen som herjer med verdensøkonomien og valutaene, slik det alltid har vært.
Det blir bare latterlig å skylde på Trump.
MERLOT
02.08.2019 kl 16:29 886

Vi har en finansminister som bare MÅ ha oljefondet opp i over 10 billioner, hun MÅ bare ha det.
At den norske kronen blir som en sentralafrikansk gærningvaluta spiller ingen rolle, hun bare MÅ det.
Thinky
02.08.2019 kl 16:32 877

Pga. Brexit så gruppes vi med Storbritania og det britiske samvelde. Norge har store interesser i Antarktis sammen med Storbritania, Australia og New Zealand.

Vi må opptre tøffere, og svinge mer med sverdet.
Thinky
02.08.2019 kl 16:36 873

Hvis valutasituasjonen er så uriktig, så kan Norge gjøre valutatransaksjoner til sin fordel.
Også bruke dette i samband med utenlandske aksjer og verdipapirer forøvrig.
MERLOT
02.08.2019 kl 16:41 857

Legg også merke til Folketrygdfondet...
De lånte ut store mengder aksjer til shorting rett etter nyttår i de største verdipapirene på Oslo børs, i blant annet Norsk Hydro, Equinor og Yara og flere.
Noe som har gitt solid avkastning for dem når disse verdipapirene har sunket i verdi.

Dette virker planlagt.

Danskekronen har kobling mot euroen. Og ECB bedriver omfattende syntetisk pengeutstedelse (det heter å stjele og er kriminelt).