Har mistet tillitten til kronen som en stabil og seriøs valuta

erikh777
02.08.2019 kl 21:41 1850

8.92 mot dollar i dag med dagens oljepris på 61.72, men som på ingen måte, sett i et historisk perspektiv, kan forklare hele kronefallet. Har fulgt kronen nøye i flere år, og kan med vemod og sjokk si at jeg ikke lenger har tillitt til NOK som en stabil valuta. Tror ikke jeg er alene om å sakte begynne å flytte investeringer ut av landet om ikke Norges Bank tar skikkelig grep på neste rentemøte, en så lav kronekurs blir rett og slett useriøst, det er ikke mulig å forklare og Norges Bank går klart utover sitt viktigste mandat som er sørge for stabilitet om dette får fortsette.. Kronen kan vel aldri kalles en bananvaluta, men slik jeg ser det er det en perfekt storm i Norge med politikere som sliter med indre demoner, en bortskjemt og boligprismett klasse av jornalister som ikke merker at forbrukerenes kjøpekraft svekkes, og en oppvoksende generasjon som arrangerer demonstrasjoner for å legge ned oljevirksomheten noe som i seg selv er dypt rystende for de som har historie kunnskap og vet at ekstremistbevegelser i et demokrati kan gi sørgelige konsekvenser. Har kommet til den konklusjonen at kronen er utsatt for et underliggende press i det store bildet. Det er mer tilbud av kroner enn etterspørsel grunnet grunnleggende strukturelle problemer i Norsk økonomi som for stor offentlig sektor og dårlige fremtidsutsikter, noe som fører til salgspress fra spekulanter. Etter min vurdering er kronen i dag 20-30% overvurdert, og mener renten må opp på 4-5% for å stabilisere den. Et annet spørsmål man kan stille seg er hva som skjer når den neste korreksjonen i aksjemarkedet inntreffer, noe jeg mener kan ventes i Donald Trumps sin andre periode (satser på at han blir gjenvalgt), og usiktende for at Mike Pence blir neste president (noe jeg også satser på vl skje) Tviler på han har en like duete politikk som Trump, og det kan føre til ustabilitet i verdensøkonomien. Mer kontroversielle avgjørelser kan også komme fra Trump sin siste periode iom. at han ikke trenger å tenke på gjenvalg. Det er også en lur rev i Trump administrasjon nemlig Kushner som man bør holde litt øye med. Han er av typen som kan opp med ideer som en eller annen quick fix for USA sitt statsgjeld problem. Hvis vi sier at en større aksje-korreksjon starter i 2022 og boligmarkedet i Norge dermed starter å svekkes som konsekvens av dette, så vil kronen kunne falle ytterligere, noe som kan føre til en selvforsterkende sirkel med ressesjon som utfall.
Redigert 02.08.2019 kl 22:02 Du må logge inn for å svare

Vi har ett Storting som ikke vet hva Norske interesser egentlig er , og hvilke utlendinger vil sette ressurser inn mot ett så hjelpeløst folk,s valuta ?
Tyr
02.08.2019 kl 22:10 1810

Norge har vel de største trygdeutbetalingene i verden, målt per innbygger. I tillegg blir staten større og større. For hvert statsbudsjett har staten est litt mer ut. Nye statlige stillinger og departement opprettes ( nå sist statlig sikkerhet med kona til Tybring-Gjedde som sjef. Eneste hun gjør er å reise rundt å se når det har vært ras, store nesten-ulykker etc)
§§§§
02.08.2019 kl 22:18 1795

jeg vil si 10-20% overvurdert. Tror det vil gå gradvis i rykk og napp, første stopp/test på veien vil være pari kurs med SEK.
Thinky
02.08.2019 kl 22:25 1784

Fallet nå tror jeg skyldes oljeprisfallet på ca 7 %.
Og Brexit som vi knyttes til.
Videre av SEK har vært svak.

Vi har klart oppgaver å jobbe med, for å få tiltroen til kronen til å bli bedre.
Det fins en lang liste her.
Bl.a. som folk er inne på her; balanseforholdet offentlig/privat sektor må tippes i privat sektor retning.
Kostnadsnivået bli lavere.
Aramis
07.08.2019 kl 16:17 1566

Sludder. Krona er ikke overvurdert - tvert imot. Den er latterlig undervurdert.
Pek på de faktorene som understøtter din teori, er du snill. Mens hele Europa opererer med krisetall og negative renter, går norsk økonomi BRA. Det som skjer med krona nå er bare sykt.
MERLOT
07.08.2019 kl 16:20 1562

Tror det er så enkel forklaring at Siv bare MÅ ha oljefondet over 10 bill. hun bare MÅ det.
Sånn er det når oschloklyser skal bestemme.
joberhaa
07.08.2019 kl 16:32 1547

Krona har gått fra røflig 8.5 til kr 10 mot euro.
Se til baht gått fra 6 til 3.3
joberhaa
07.08.2019 kl 16:36 1537

Krona har gått fra røflig 8.5 til kr 10 mot euro.
Se til baht gått fra 6 til 3.3

Kostnadsnivået i Norge er ikke høyt, sludder
Aramis
07.08.2019 kl 17:30 1475

Kostnadsnivået i Norge og f.eks. Danmark er omtrent det samme. Se så på danskekrona. Hva er det danskene har å slå i bordet med som vi ikke har? De har negative renter og har fremdeles ikke kommet seg helt etter det vanvittige boligkrakket for noen år siden. Men selv ikke da sank kursen på DKK.
MERLOT
07.08.2019 kl 17:36 1459

𝟓𝟓 % 𝐝𝐲𝐫𝐞𝐫𝐞 𝐯𝐚𝐫𝐞𝐫 𝐨𝐠 𝐭𝐣𝐞𝐧𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐢 𝐍𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐞𝐧𝐧 𝐢 𝐄𝐔/𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚
https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/pppvare/aar

𝐍𝐨𝐫𝐠𝐞𝟏𝟓𝟓 𝐈𝐬𝐥𝐚𝐧𝐝𝟏𝟔𝟒 𝐒𝐯𝐞𝐫𝐢𝐠𝐞𝟏𝟐𝟕 𝐃𝐚𝐧𝐦𝐚𝐫𝐤𝟏𝟑𝟖 𝐅𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝𝟏𝟐𝟑 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐤𝐫𝐢𝐤𝐞𝟏𝟎𝟕 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝟏𝟎𝟏 𝐏𝐨𝐥𝐞𝐧𝟓𝟒 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐛𝐫𝐢𝐭𝐚𝐧𝐧𝐢𝐚𝟏𝟏𝟖 𝐓𝐲𝐬𝐤𝐥𝐚𝐧𝐝𝟏𝟎𝟒

Marianne
07.08.2019 kl 17:57 1428

Norge endret resultatene til oljefondet til USD i 2007. Det vil si desto svakere krone desto bedre resultater på oljefondet. I 2007 var vel USD/NOK ca 5,5 kroner og det er mer enn 50% lavere enn i dag. Mao er oljefondet 50% overvurdert i forhold til valutakurs i 2007. Siden 2007 har kronen vært fullstendig ustabil. Mot CHF har verdien falt over 100% siden 2007. Nå når børsene er urolig og aksjene faller blir kronekursen en hegde mot ytterligere fall i aksjekursene. Det er så lite volum i kronen at oljefondet kan styre denne. Hadde det vært utlendinger som selger kronen nå vill også svenske kronen falt tilsvarende. Når det er ordentlig uro faller SEK mer enn NOK men som regel er det NOK som faller mest. Spekulanter kan vilt kjøre den norske kronen den ene aller andre veier da de fleste har gitt opp og finnen noen logikk i forhold til hva som styrer kronekursen som kommer i tillegg til oljefondets herjinger. Det snakket om 2,5% inflasjon i dette landet men nordmenn mister sin kjøpekraft fullstendig gjennom kronekursen. Når det gjelder danskekronen er den hegdet mot euro og er mer styrt av eurokursen
Redigert 07.08.2019 kl 18:00 Du må logge inn for å svare
Marianne
07.08.2019 kl 18:13 1403

Det blir også helt feil da det er eurokursen som har falt. Euro/USD var vel 1,5 ca i 2007. I dag er den 1,1. Euro/NOK var vel 7,7 i 2007. Så når euroen har falt mer enn 40% mot USD og andre valutaer har NOK falt 40% mer mot euro med en eurosone som nesten kollapset. Det henger ikke på grep. Vi er snille i Norge og klager lite. Snart er det på tide med de gule vestene også i Norge
Shotgun
07.08.2019 kl 18:23 1389

Helt sinnsykt hva denne shitcoinen klarer å svekke seg. NOK er en helt ubrukelig valuta.
Nanoq
07.08.2019 kl 18:28 1377

Danmark har hatt fastkurs-politikk mot euro de siste 20 åra. Danskekrona er bundet til euro-kursen, den må ikke svinge mer enn ca. +-2%. Normalkursen er 7,45 DKK pr. 1 euro.

Ps. Den danske nasjonalbanks styringsrente er i dag negativ, ca. -0,5%.
Redigert 07.08.2019 kl 19:12 Du må logge inn for å svare

Skal bli litt av et lønnsoppgjør. Bør bli 20 % + bare på valuta før andre variabler skal legges til.
Aramis
08.08.2019 kl 01:05 1260

Med kostnadsnivået mente jeg lønnsnivået. Burde kanskje ha presisert det. Det er det samme i Danmark som i Norge. Hvorfor varer og tjenester likevel er så mye dyrere her på berget, er vanskelig å skjønne.
Shotgun
12.08.2019 kl 12:40 1035

NOK= Shitcoin! Make it great again!!!!