Dyrevern i klimaendringstider.


https://www.dagbladet.no/nyheter/frykter-katastrofal-masseutryddelse/71427101

Jeg tror en god regel er å opptre slik at dyr merker de blir hensyntatt av menneskene.
At menneskene spiller på lag med dyrene. Dyrene merker dette. De er ikke så dumme.
Og summen av dette kan faktisk ha litt å si.

Meiser har begynt å ta seg inn gjennom åpne vindussprekker. Dette er antagelig for å
forsøke å si i fra at noe er galt. Fugler prater sammen.
Når orrhaner stanser biler på veien, er det på samme måten. De vil si fra til oss mennesker
at noe er galt.

Og spar gjerne vepser, humler, meitemarker, nattsvermere osv. De trengs i totalsystemet.
Og slutt med unødvendige spregninger til lands og til vanns. I det hele tatt alt unødvendig
som forverrer dyrenes kår. Dette gjelder også vis a vis alt liv i havet, innsjøer og elver.

Mer fokus på dyrevern. Mer lovregulering av gode rammebetingelser for dyrs velferd.